7. Правотворчий процес Рівень1 icon

7. Правотворчий процес Рівень1
Скачати 223.82 Kb.
Назва7. Правотворчий процес Рівень1
Дата конвертації05.01.2013
Розмір223.82 Kb.
ТипДокументи
1. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispit 1v..doc
2. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 10v..doc
3. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 2v.doc
4. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 3v..doc
5. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 4v..doc
6. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 5v..doc
7. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 6v..doc
8. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 7v..doc
9. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 8v..doc
10. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 9v..doc
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І
Тема10. Конституційна відповідальність: Рівень І
Оголошення незалежності України; 2 Декларація про державний суверенітет України; 3 Угода про утворення снд. Впишіть відповідь / /? Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України: 1 24 серпня 1991 року; 2 24 липня 1990 року
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /?
4. Референдум
Закон України «Про комітети вру»; 3 Закон України «Про статус народного депутату України». Впишіть / /?
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається
7. Правотворчий процес Рівень1
Інформації про зміну громадянства; 3 дата реєстрації набуття особою громадянства України. Впишіть / /? Вкажіть, що слід вважати датою набуття громадянства України внаслідок поновлення є
Рішення питань про конституційність: 1 актів Президента України; 2 нормативно-правових актів органів виконавчої влади; 3 рішень органіа місцевого самоврядування. Впишіть / /?
Тема 7. Правотворчий процес

Рівень1.

1. Яка риса найбільш повно характеризує поняття «правотворчий процес»:

1) обговорення нормативних актів;

2) створення правових норм;

3) обнародування.

Впишіть відповідь______________/?


2. Правотворчість – це:

1) порядок розгляду;

2) акт загальнообов’язкового характеру;

3) основна ланка мехінізму правового регулювання.

Впишіть відповідь______________/?


3. Правотворчий процес базується на певних принципах, до них можна віднести:

1) багатопартійність;

2) демократизм;

3) вільне волевиявлення.

Впишіть відповідь______________/?


4. Закони, що визначають права і обов”язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є:

1) не опублікованими;

2) не доведеними до відома;

3) нечинними.

Впишіть /…………./?


5. Конституційно – процесуальні норми приймаються і повинні відповідати:

1) суверенній волі народу України;

2) Конституції України;

3) Закону «Про правонаступництво».

Впишіть /…………./?


6. Правотворчий процес базується на певних принципах, до них можна віднести:

1) вільне волеявлення;

2) законність;

3) політичний плюралізм.

Впишіть відповідь______________/?

7. Правотворчий процес базується на певних принципах, до них можна віднести:

1)політичний плюралізм;

2) науковий характер;

3) вільне волеявлення.

Впишіть відповідь______________/?


8. Правотворчий процес базується на певних принципах, до них можна віднести:

1) політичний плюралізм;

2) вільне волеявлення;

3) зв’язок з правозастосовчою практикою.

Впишіть відповідь______________/?


9. Який вид правотворчості можна вважати вищим проявом демократизму правотворчості:

1) обговорення проектів нормативних актів;

2) залучення громадян до обговорення;

3) референдум.

Впишіть відповідь______________/?


10. В основу якого принципу покладено правило, згідно якого здійснюється вся правотворча робота по підготовці, прийняттю нормативно-правових актів

1) професіоналізму;

2) науковості;

3) законності.

Впишіть відповідь______________/?


11.Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється:

1) законом;

2) Конституцією України;

3) Конституцією і законом України.

Впишіть /…………./?


12. Яким актом встановлюється організація і порядок роботи ВРУ:

1) Конституцією України;

2) Конституцією і законами України;

3) закономом України.

Впишіть /…………./?


13.Порядок роботи ВРУ регулюється:

1) законами України;

2) Конституцією і законами України;

3) Регламентом ВРУ.

Впишіть /…………./?


14.Організація і порядок діяльності комітетів ВРУ встановлюється:

1) Конституцією України;

2) законом;

3) Конституцією України і законами України.

Впишіть /…………./?


15.Організація і порядок роботи тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій ВРУ встановлюється:

1) законом;

2) Конституцією України;

3) Конституцією і законами України.

Впишіть /…………./?


16.Порядок проведення виборів Президента України встановлюється:

1) Конституцією і законами України;

2) Конституцією України;

3) законом.

Впишіть /…………./?


17. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначається:

1) законом;

2) Конституцією України;

3) Конституцією України.

Впишіть /____________/?


18. В якому акті визначено початок чергових сесій Верховної Ради України:

1) законі;

2) Конституції України;

3) постанові ВРУ.

Впишіть /____________/?


19. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України встановлюється:

1) законом;

2) Конституцією України;

3) Постановою ВРУ.

Впишіть /___________/?


20. Порядок обрання і відкликання Голови ВРУ визначається:

1) Конституцією України;

2) законами;

3) Регламентом ВРУ.

Впишіть /____________/?


21. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України:

1) Конституційною комісією;

2) Головою Верховної Ради України;

3) Президентом України.

Впишіть /_____________/?


22. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України:

1) Конституційним Судом;

2) Президентом України;

3) не менше як 1/2 народних депутатів від конституційного складу ВРУ.

Впишіть /_____________/?


23. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України:

1) Конституційною комісією;

2) не менше як 1/2 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

3) не менше як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ.

Впишіть /_____________/?


24. Законопроект про внесення змін до розділу І «Загальні засади», розділу ІІІ «Вибори. Референдум» і розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції України» подається:

1) не менше як 1/2 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

2) Президентом України;

3) Конституційною комісією.

Впишіть /…………./?


25. Законопроект про внесення змін до розділу І «Загальні засади», розділу ІІІ «Вибори. Референдум» і розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції України» подається:

1) Головою Верховної Ради України;

2) Конституційною комісією;

3) не менше як 2/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ.

Впишіть /…………./?


26. Згідно Закону України Конституція АРКрим набирає чинності:

1) з дня прийняття;

2) 3) з дня її опублікування;

3) одночасно з набранням чинності законом України «Про затвередженняКонституції АРКрим»;

4) в день її схалення.

Впишіть /___________/?


27. День прийняття Конституції України є:

1) Днем Конституції України;

2) державним святом- днем Конституції України;

3) національним святом – Днем Конституції України.

Впишіть /_________________/?


28. Стадією законодавчого процесу є:

1) обгрунтування доцільності прийняття закону;

2) реєстрація законопроекту в апараті ВРУ;

3) прийняття законопроекту у ВРУ.

Впишіть відповідь______________/?


29.Офіційне оприлюднення нормативно – правових актів здійснюється після їх:

1) редагування;

2) включення до Єдиного державного реєстру нормативних актів;

3) офіційного визнання.

Впишіть /…………./?


30.Закони України підлягають оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях після їх:

1) прийняття у встановленому порядку;

2) редагування;

3) встановлення порядку набрання чинності.

Впишіть відповідь______________/?


Тема 7. Правотворчий процес

Рівень 2.

1.Порядок проведення сесій ВРУ встановлюється :

1) Законами України;

2) Конституційним договором між Президентом України і ВРУ;

3) Конституцією України;

4) законами України та іншими нормативними актами;

5) Регламентом ВРУ.

Впишіть /…………./?


2. Якими актами встановлюється організація діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВРУ:

1) Конституцією України;

2) Положенням про депутатські фракції;

3) Регламентом ВРУ;

4) коаліційною угодою;

5) законами України та іншими нормативними актами.

Впишіть /…………./?


3. За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні ВРУ може прийнтяи рішення про:

1) прийняття законопроекту у другому читанні;

2) опублікування законопроекту у визначеному ВРУ друкованому ЗМІ для всенародного обговорення;

3) повернення законопроекту головному комітету на доопрацювання з наступним поданням на друге читання;

4) прийняття законопроекту в цілому;

5) відхилення законопроекту.

Впишіть /____________/?


4. За результатами розгляду законопроекту у третьому читанні ВРУ може прийняти рішення про:

1) відхилення законопроекту;

2) схвалення закону в цілому і направлення його на підпис Голові ВРУ;

3) постатейне обговорення;

4) прийняття закону в цілому і направлення його на підпис Президенту України;

5) обговорення структури законопроекту.

Впишіть /__________/?


5. Вкажіть, які твердження щодо внесення змін до Конституції України є правильними:

1) законопроект про внесення змін і доповнень до Конституції України розглядається Головою Верховної Ради України;

2) законопрект про внесення змін до Конституції України розглядається ВРУ за наявності висновку Конституційного Суду України;

3) Верховна Рада України протягом строку повноважень може змінювати одні й ті самі положення;

4) повторне подання до Верховної Ради України законопроекту можливе не раніше як через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту;

5) Конституція України не може бути змінена в умовах надзвичайного стану.

Впишіть /…………./?


6. Вкажіть, які твердження щодо внесення змін до Конституції України є правильними:

1) Конституція України може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування прав і свобод громадян;

2) Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті ж самі положення Конституції України;

3) Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають обмеження прав і свобод людини і громадянина;

4) Конституція України може бути змінена вимогу більшості від конституційного складу ВРУ;

5) повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІ Конституції України з одного і того ж питання можливе лише ВРУ поточного скликання.

Впишіть /…………./?


7. Суб’єктами права подання до ВРУ законопроектів про внесення змін до Конституції України є:

1) Конституційна комісія;

2) не менше як 1/2 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

3) не менше як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

4) депутатська фракція;

5) Президент України.

Впишіть /…………./?


8. Суб’єктами права подання до ВРУ законопроектів про внесення змін до Конституції України є:

1) всеукраїнський референдум;

2) Конституційна комісія;

2) не менше як 1/2 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

4) не менше як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

5) Президент України.

Впишіть /…………./?


9. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають:

1) скасування поста Президента України;

2) додаткові обов’язки громадян;

3) ліквідацію незалежності;

4) нові права громадян;

5) порушення територіальної цілісності.

Впишіть /…………./?


10. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають:

1) зміни системи державних органів;

2) звуження прав і свобод громадян;

3) створення нових ланок у судовій системі;

4) обмеження прав і свобод людини і громадянина;

5) ліквідацію незалежності.

Впишіть /…………./?


11. Законопроект про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІ Конституції України подається до Верховної Ради України:

1) Конституційною комісією;

2) ініціативною групою всеукраїнського референдуму;

3) Президентом України;

4) не менше як 1/2 від конституційного складу ВРУ;

5) не менше як 2/3 від конституційного складу ВРУ.

Впишіть /…………./?


12. Законопроект про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІ Конституції України подається до Верховної Ради України:

1) Конституційним Судом України;

2) всеукраїнським референдумом;

3) не менше як 3/4 від конституційного складу ВРУ

4) Президентом України;

5) не менше як 2/3 від конституційного складу ВРУ.

Впишіть /…………./?

13. Вкажіть правильні твердження щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІ Конституції України:

1) законопроект про внесення змін подається не менше як 1/2 від конституційного складу ВРУ;

2) законопроект про внесення змін приймається 3/4 від конституційного складу ВРУ;

3) законопроект про внесення змін приймається не менше як 2/3 від конституційного складу ВРУ;

4) законопроект про внесення змін схвалюється Президентом України;

5) законопроект про внесення змін затверджується всеукраїнським референдумом.

Впишіть /…………./?


14. Вкажіть правильні твердження щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІ Конституції України:

1) законопроект про внесення змін приймається 3/4 від конституційного складу ВРУ;

2) законопроект про внесення змін подається до ВРУ Президентом України;

3) законопроект про внесення змін подається всеукраїнським референдумом;

4) законопроект про внесення змін приймається не менше як 2/3 від конституційного складу ВРУ;

5) законопроект про внесення змін подається до ВРУ не менше як 3/4 від конституційного складу ВРУ.

Впишіть /…………./?


15. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають:

1) визначають зміст прав і свобод громадян;

2) скасування прав і свобод громадян;

3) встановлюють спрямованість діяльності;

4) передбачають відповідальність держави перед людиною4

5) обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Впишіть: /___________/?


16. Згідно Закону України, зміни до Конституції АРКрим приймаються /_____________/ і /____________/ затверджуються:

1) Верховною Радою України;

2) Президентом України;

3) Верховною Радою АРКрим;

4) республіканським референдумом;

5) Законом України.

Впишіть /________/?


17. Законопроекти про внесення змін до Конституції України розглядаються Верховною Радою України за наявності /__________/ щодо відповідальності законопроекту вимогам /_________/ Конституції України:

1) рішення всеукраїнського референдуму;

2) Комісії з розробки Конституції України;

3) висновку Конституційного Суду України;

4) ст. 157 і ст.158 Конституції України;

5) ст. 159 Конституції України.

Впишіть /__________/?

18. Верховна Рада України протягом /_____________/ не може /_____________/ змінювати одні й ті ж положення Конституції України:

1) року;

2) півроку своїх повноважень;

3) строку своїх повноважень;

4) кілька разів;

5) двічі.

Впишіть /__________/?


19. Конституція України не може бути змінена:

1) в умовах перехідного періоду;

2) в умовах воєнного стану;

3) в умовах політичної кризи влади;

4) в умовах надзвичайного стану;

5) в умовах економічної кризи в державі.

Впишіть /__________/?


20. Законопроект про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІ Конституції України подається до Верховної Ради України:

1) Конституційним Судом України;

2) на вимогу трьох мільйонів громадян України;

3) Президентом України;

4) більішістю від конституційного складу ВРУ;

5) не менше як 2/3 від конституційного складу ВРУ.

Впишіть /…………./?

21. Вкажіть правильні твердження щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІ Конституції України:

1) законопроект про внесення змін подається половиною від конституційного складу ВРУ;

2) законопроект про внесення змін приймається 3/4 від конституційного складу ВРУ;

3) законопроект про внесення змін приймається не менше як 2/3 від конституційного складу ВРУ;

4) законопроект про внесення змін схвалюється Конституційним Судом України;

5) законопроект про внесення змін затверджується всеукраїнським референдумом.

Впишіть /…………./?


22. Вкажіть, які твердження щодо внесення змін до Конституції України є правильними:

1) Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування прав і свобод громадян;

2) Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень може двічі змінювати одні й ті ж самі положення Конституції України;

3) Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають обмеження прав і свобод людини і громадянина;

4) Конституція України може бути змінена вимогу Президента України;

5) повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІ Конституції України з одного і того ж питання можливе лише ВРУ поточного скликання.

Впишіть /…………./?


23. Суб’єктами права подання до ВРУ законопроектів про внесення змін до Конституції України є:

1) Конституційна комісія;

2) не менше як половина народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

3) не менше як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

4) Президент України;

5) коаліція депутатських фракцій.

Впишіть /…………./?


24. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають:

1) встановлення обво’язків громадян;

2) обмеження влади Президента України;

3) порушення територіальної цілісності;

4) зміну території України;

5) обмеження прав і свобод громадян.

Впишіть відповідь /________/?


25. Вкажіть правильні твердження щодо законів Верховної Ради України, що набрали чинності:

1) можуть бути скасовані;

2) не можуть бути скасовані;

3) можуть бути визнані Верховною Радою України такими, що втратили чинність;

4) підлягають відміні;

5) залежно від ситуації можуть бути скасовані.

Впишіть відповідь /_____________/?


26. З поданого переліку відповідей визначте, хто не має права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:

1) Генеральний прокурор України;

2) Кабінет Міністрів України;

3) Національний банк України;

4) Президент України;

5) Уповноважений ВРУ з прав людини.

Впишіть відповідь /_____________/?


27. Право законодавчої ініціативи народного депутата України у Верховній Раді України реалізується у формі :

1) теоретичного обгрунтування доцільності прийняття закону;

2) внесення законопроекту;

3) внесення проекту постанови;

4) підписання закону;

5) оприлюднення закону.

Впишіть відповідь /_____________/?


28. Право законодавчої ініціативи народного депутата України у Верховній Раді України реалізується у формі :

1) теоретичного обгрунтування доцільності прийняття закону;

2) внесення законопроекту;

3) голосування за проект закону у ВРУ;

4) пропозиції про необхідність прийняття нового закону;

5) внесення проекту постанови.

Впишіть відповідь /_____________/?


29. Вкажіть, які з форм реалізації законодавчої ініціативи народного депутата України у Верховній Раді України названо неправильно:

1) визначення умов виконання закону;

2) внесення законопроекту;

3) офіційне тлумачення закону;

4) наукове обгрунтування необхідності прийняття нового закону;

5) внесення проекту постанови.

Впишіть відповідь /_____________/?


30. Вкажіть, які з форм реалізації законодавчої ініціативи народного депутата України у Верховній Раді України названо неправильно:

1) обговорення проекту закону на конференції;

2) офіційне тлумачення положень закону;

3) внесення проекту постанови;

4) підписання закону Президентом України;

5) внесення законопроекту.

Впишіть відповідь /_____________/?


31. Проект закону про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України вносить у Верховну Раду:

1) Кабінет Міністрів України;

2) народні депутати;

3) не менше як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

4) Президент України;

5) будь-який зацікавлений суб’єкт.

Впишіть відповідь /_____________/?


32. Вкажіть правильні твердження, які стосуються реєстрації і попереднього розгляду законопроектів:

1) законопроект, внесений до ВРУ, реєструється Головою ВРУ;

2) законопроект реєструється в комітеті ВРУ;

3) не пізніш як у 5-денний строк після реєстрації законопроект направляється в комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету;

4) головний комітет приймає ухвалу про доцільність включення законопроекту до порядку денного сесії ВРУ;

5) не пізніш як у 5-денний строк після реєстрації законопроект направляється в комітет, який визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту.

Впишіть відповідь /_____________/?


33. Вкажіть правильні твердження, які стосуються реєстрації і попереднього розгляду законопроектів:

1) не пізніш як у 5-денний строк після реєстрації законопроект направляється в комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету;

2) головний комітет приймає ухвалу про доцільність включення законопроекту до порядку денного сесії ВРУ;

3) комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, подає свої висновки;

4) пропозиції, поправки і висновки до законопроектів можуть подаватися до комітету безпосередньо;

5) Голова ВРУ приймає рішення про направлення законопроекту на повторне перше читання.

Впишіть відповідь /_____________/?


34. Законопроект визнається відкликаним, якщо:

1) законопроект не прийнятий у першому читанні;

2) не проведено юридичної експертизи законопроекту;

3) народний депутат – ініціатор внесення законопроекту, до його прийняття в першому читанні достроково припинив свої повноваження;

4) апарат Верховної Ради України не зареєстрував законопроект;

5) законопроект внесений Президентом України, але до прийняття в першому читанні законопроекту його повноваження були припинені.

Впишіть відповідь /_____________/?


35. За результатами розгляду законопроекту у третьому читанні ВРУ може прийняти рішення про:

1) прийняття законопроекту за основу;

2) відхилення законопроекту;

3) повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи;

4) опублікування законопроекту для всенародного обговорення;

5) винесення законопроекту на всеукраїнський референдум.

Впишіть відповідь /_____________/?


36. За результатами розгляду законопроекту у третьому читанні ВРУ може прийняти рішення про:

1) прийняття законопроекту за основу;

2) відхилення законопроекту;

3) направлення закону на підпис Президенту України.

4) направлення законопроекту на повторне читання;

5) всі варіанти відповідей правильні.

Впишіть відповідь /_____________/?


37. Як правило, за наслідками розгляду законопроекту у першому читанні ВРУ може прийняти рішення про:

1) прийняття закону (кодексу) в цілому;

2) відхилення закопроекту;

3) винесення законопроекту на всеукраїнський референдум;

4) опублікування законопроекту для всенародного обговорення;

5) доопрацювання і подання на повторне читання.

Впишіть відповідь /_____________/?


38. За результатами розгляду законопроекту у першому читанні ВРУ може прийняти рішення про:

1) прийняття закону (який містить понад 100 статтей) в цілому;

2) винесення законопроекту на всеукраїнський референдум;

3) доопрацювання і подання на повторне читання;

4) прийняття законопроекту за основу;

5) направлення закону (який містить понад 100 статтей) на підпис Президенту України.

Впишіть відповідь /_____________/?


39. Вкажіть твердження, які правильно визначають порядок підписання тексту прийнтого закону:

1) закон підписує Голова ВРУ не раніше двох і не пізніше п’яти днів з дня його подання;

2) закон не пізніш як у 5-денний строк після підписання Головою ВРУ направляється на підпис Президенту України;

3) якщо після повторного розгляду закон був прийнятий не менш як 2/3 народних депутатів від конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати протягом десяти днів;

4) закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування;

5) Президент України офіційно оприлюднює закон протягом п’яти днів після його підписання.

Впишіть відповідь /_____________/?


40. Вкажіть правильну відповідь «Невідкладними є законопроекти:

1) визначені невідкладними Кабінетом Міністрів України;

2) внесені не менш як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

3) визначені невідкладними Президентом України;

4) які не були включені до порядку денного сесії ВРУ;

5)визначені невідкладними за рішенням Верховної Ради України.

Впишіть відповідь /_____________/?


41. Вкажіть правильну відповідь «Невідкладними є законопроекти:

1) внесені не менш як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

2) визначені невідкладними Президентом України;

3) за рішенням Голови Конституційного Суду України;

4) визначені такими за рішенням Верховної Ради України;

5)визначенні невідкладними за рішенням Голови ВРУ.

Впишіть відповідь /_____________/?


42. Вкажіть твердження, які правильно визначають порядок розгляду законопроектів ВРУ:

1) розгляд відбувається, як правило, за процедурою трьох читань;

2) рішення про проведення повторних других читань ВРУ не може прийматися;

3) остаточне прийняття законопроектів відразу після другого читання допускається щодо кодексів і законопроектів, які містять понад 100 статей;

4) кількість повторних перших і других читань ВРУ не регламентується і визначається на головного комітету;

5) під час третього читання розглядаються порівняльні таблиці законопроектів.

Впишіть відповідь /_____________/?


43. Вкажіть твердження, які правильно визначають порядок розгляду законопроектів ВРУ:

1) законопроекти, не зареєстровані в апараті ВРУ, вносяться на розгляд лише Головою ВРУ;

2) розгляд законопроектів відбувається за процедурою двох основних і додаткових читань;

3) розгляд відбувається, як правило, за процедурою трьох читань;

4) рішення про проведення повторних перших читань ВРУ може приймати не більше двох разів;

5) рішення про проведення повторних других читань ВРУ може приймати більше двох разів.

Впишіть відповідь /_____________/?


44. Вкажіть правильні твердження щодо порядку прийняття постанов та інших актів ВРУ:

1) ВРУ приймає постанови, рішення, ухвали;

2) ВРУ постанови та інші акти приймає більшістю від голосів народних депутатів від конституційного складу, крім випадків визначених Конституцією України;

3) постанови ВРУ негайно після прийняття направляються на підпис Президенту України;

4) постанови ВРУ приймаються з метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної функції;

5) постанови ВРУ, які набрали чинності, можуть бути скасовані у будь-який час Головою ВРУ.

Впишіть відповідь /_____________/?


45. Розгляд закопроекту у третьому читанні включає:

1) включення законопроекту у порядок денний сесії ВРУ;

2) реєстрацію законопроекту в апараті ВРУ;

3) прийняття законопроект за основу;

4) голосування законопроекту в цілому;

5) голосування щодо статтей законопроекту, текст яких зазнав змін.

Впишіть відповідь /_____________/?


46. Вкажіть випадки визнання законопроектів відкликаними:

1) якщо не проведено юридичної експертизи законопроекту;

2) якщо апарат Верховної Ради України не зареєстрував законопроект;

3) якщо законопроект внесений Президентом України, але до прийняття в першому читанні законопроекту його повноваження були припинені;

4) якщо на цьому наполягає Голова ВРУ або Перший заступник Голови ВРУ;

5) якщо законопроект не прийнятий у першому читанні до закінчення строку повноважень Верховної Ради відповідного скликання.

Впишіть відповідь /_____________/?


47. Справу законопроекту у ВРУ ведуть:

1) суб’єкт права законодавчої ініціативи;

2) Президент України;

3) головний комітет ВРУ;

4) Секретаріат Президента України;

5) апарат ВРУ.

Впишіть відповідь /_____________/?


48. Справу законопроекту у ВРУ ведуть:

1) апарат Верховної Ради України;

2) суб’єкт права законодавчої ініціативи;

3) головний комітет ВРУ;

4) комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету;

5) Голова ВРУ.

Впишіть відповідь /_____________/?


49. Знятими з розгляду вважаються законопроекти:

1) стосуються питань, що вже урегульовані актами Президента України;

2) не прийняті ВРУ попереднього скликання в першому читанні за основу;

3) відхилені законопроекти;

4) щодо яких висловлені негативні зауваження юристів;

5) які були повернуті ВРУ попереднього скликання на повторне читання.

Впишіть відповідь /_____________/?


50. Знятими з розгляду вважаються законопроекти:

1) стосуються питань, що вже урегульовані актами Кабінету Міністрів України;

2) якщо на цьому наполягає Голова ВРУ;

3) не прийняті ВРУ попереднього скликання в першому читанні за основу;

4) щодо яких немає висновку Конституційного Суду України;

5) відкликані законопроекти.

Впишіть відповідь /_____________/?


51. Знятими з розгляду вважаються законопроекти:

1) за рішенням ВРУ, якщо внаслідок урегульовання іншими актами втратили свою актуальність;

2) прийняті ВРУ попереднього скликання в першому читанні за основу;

3) відхилені законопроекти;

4) щодо яких немає висновку Конституційного Суду України;

5) якщо на цьому наполягає Президент України.

Впишіть відповідь /_____________/?


52. Знятими з розгляду вважаються законопроекти:

1) повернуті ВРУ на повторне друге читання;

2) за рішення ВРУ про це;

3) щодо яких немає висновку Конституційного Суду України;

4) якщо на цьому наполягає Голова ВРУ;.

5) відкликані законопроекти.

Впишіть відповідь /_____________/?


53. Повернення законопроекту суб’єкту законодавчої ініціативи здійснюється за наявності відповідних підстав за пропозицією:

1) Президента України;

2) Голови ВРУ;

3) Погоджувальної ради депутатських фракцій

4) апарату ВРУ;

5) тимчасової спеціальної комісії.

Впишіть відповідь /_____________/?


54. Повернення законопроекту суб’єкту законодавчої ініціативи здійснюється за наявності відповідних підстав за пропозицією:

1) Голови КСУ;

2) Погоджувальної ради депутатських фракцій

3) депутатської фракції;

4) головного комітету;

5) заступника Голови ВРУ.

Впишіть відповідь /_____________/?


55.Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України реалізують:

1) коаліція депутатських фракцій;

2) Президент України;

3) Верховний Суд України;

4) народні депутати України;

5) Національний банк України.

Впишіть /__________/?


56.Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України може бути реалізоване:

1) Головою Верховного Суду України;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) Президентом України;

4) не менше як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

5) коаліцією депутатських фракцій ВРУ.

Впишіть /__________/?


57. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України може бути реалізоване:

1) Прем’єр-міністром України;

2) не менше як 1/3 народних депутатів від конституційного складу ВРУ;

3) народними депутатами України;

4) Національним банком України;

5) Кабінетом Міністрів України.

Впишіть /__________/?


58. Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради України:

1) проектів меморандумів сторін;

2) проектів законів;

3) проектів Універсалів;

4) проектів актів ВРУ;

5) проектів угод між державами.

Впишіть /_________/?


59. Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради України:

1) проектів Угод між державами;

проектів меморандумів сторін;

3) проектів постанов;

4) проектів Універсалів;

5) проектів актів ВРУ.

Впишіть /_________/?


60. Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради України:

1) пропозицій законопроектів;

2) проектів актів ВРУ;

3) проектів Угод між державами;

4) проектів Універсалів;

5)проектів меморандумів сторін.

Впишіть /_________/?Схожі:

7. Правотворчий процес Рівень1 iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
7. Правотворчий процес Рівень1 iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
7. Правотворчий процес Рівень1 iconПитання до екзамену з дисципліни «Цивільний процес» ( 3 курс денна) Підготувала по підручнику «Цивільний процес України»
Підготувала по підручнику «Цивільний процес України» д ю н., професора Фурси С. Я. (2009р.)
7. Правотворчий процес Рівень1 iconІндивідуальна робота з навчальної дисципліни «цивільний процес»
«Цивільний процес»: Методичні рекомендації та завдання. /Уклад. Комаров В. В. Нац юрид акад України, 2007
7. Правотворчий процес Рівень1 iconВпровадження передового педагогічного досвіду
У даній роботі ставиться за мету розглянути питання впровадження передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес сільської...
7. Правотворчий процес Рівень1 iconУкладач: канд юрид н., доцент Черняк Ю. В. Порівняльний цивільний процес
Курс «Порівняльний цивільний процес» є спеціальною нормативною учбовою дисципліною, яка викладається студентам iv-го курсу спеціальності...
7. Правотворчий процес Рівень1 iconУправління школою зі сторони директора є ціленаправленою дією на педагогічний процес з метою успішного виконання завдань навчання і виховання школярів, розвитку навчального закладу.
Це дасть можливість вносити у навчально-виховний процес потрібні зміни, корективи, приймати оптимальні як за змістом, так і за термінами...
7. Правотворчий процес Рівень1 iconІнклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Інклюзивна освіта
Консультація для батьків «Залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір»
7. Правотворчий процес Рівень1 iconОсобливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу
Відомо, що процес адаптації – це постійний процес, який супроводжує людину впродовж усього життя. Науковці визначають адаптацію як...
7. Правотворчий процес Рівень1 icon20 технологій, які змінять наш світ
Процес, який ми називаємо нтр, став перманентним, тобто постійним, неперервним, його не можна, принаймні сьогодні, обмежити відтинком...
7. Правотворчий процес Рівень1 iconЛекція №15 Перехідні процеси велектричних колах Перехідним називається процес переходу схеми
Перехідним називається процес переходу схеми від одного устамного режиму до іншого. Причиною виникнення перехіних процнсів є різного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи