Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення icon

Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення
Скачати 92.04 Kb.
НазваПоложення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення
Дата конвертації04.10.2013
Розмір92.04 Kb.
ТипПоложенняПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний конкурс з українознавства

для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щорічно серед учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності України та зарубіжжя (далі – учні).

1.3. Конкурс проводиться Національним науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії (далі – ННДІУВІ) спільно з місцевими органами влади, громадськістю, громадськими та міжнародними організаціями.

1.4. Мета Конкурсу: утвердження українознавства як окремої навчально-виховної дисципліни і методології освітньо-виховного процесу на засадах гуманітарної науки як синтезуючої і цілісної системи наукових інтегративних знань; реалізація державних програм, статутних завдань, напрямів та проектів наукових досліджень; формування в учнів знань про Україну та українство як органічну спільність із вселюдством, сприяння самореалізації кожної особистості та нації; виховання патріотизму, любові до своєї Батьківщини, глибокої поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу.

1.5. Основними завданнями Конкурсу є:

розвиток інтелектуального потенціалу учнівської молоді на засадах українознавства;

залучення учнівської молоді до пізнання України і українського світу через індивідуально-пошукові форми;

визначення перспектив учнівських наукових досліджень та їх подальше прогнозування;

пропаганда сучасних досягнень науки про Україну та український народ;

виховання творчої особистості на засадах українознавства як цілісної системи освіти та виховання;

інтеграція у навчальний процес інноваційних освітніх технологій, активізація ефективних форм і методів навчання і виховання;

активізація міжнародного співробітництва з науковими та освітніми установами зарубіжних країн, впровадження українознавства у навчальний процес освітніх закладів зарубіжжя.

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті ННДІУВІ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».


ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. Конкурс має відкритий характер. У ньому за власним бажанням можуть брати участь учні 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності України та зарубіжжя (далі – учасники Конкурсу).

2.2. Рішення про участь у Конкурсі учнів інших вікових категорій розглядається оргкомітетом Конкурсу окремо.

2.3. На Конкурс учнями подаються індивідуальні та колективні науково-дослідні роботи. На очному турі Конкурсу колективну роботу представляє визначений авторським колективом один учасник, особа якого офіційно зазначається у заявці-анкеті.

2.4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись програми Конкурсу, цього Положення, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів, норм поведінки.


ІІІ. Умови проведення Конкурсу

3.1. Організатором і координатором Конкурсу є Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії.

3.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах.

3.3. Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет та журі Конкурсу.

3.4. Конкурс проводиться у два етапи:

I етап – заочний – до 1 березня поточного року.

II етап – очний – кінець березня поточного року (під час весняних канікул).

3.5. I етап Конкурсу передбачає написання учнем (учнями) науково-дослідної роботи українознавчого спрямування за такими напрямами: Україна та світове українство; дослідження українського етносу, його психології та ментальності; розвиток національної ідеї, державотворення; дослідження самобутності української мови, освіти, науки, природи, історії, питань трансформації, урбанізації та глобалізації культури українців.

У роботах учні мають визначати перспективи власного наукового дослідження, висвітлювати результати самостійної пошукової роботи в геолого-географічних, краєзнавчо-екологічних, фольклорно-етнографічних, літературно-краєзнавчих експедиціях, історико-джерелознавчих розвідках, можуть використовувати новітній метод усної історії, порівняльний аналіз різних навчальних дисциплін, мають виявити своє ставлення до досліджуваних тем. Учасники Конкурсу можуть представляти карти, технологічні програми та схеми, розроблені статистичні таблиці.

Надіслані на Конкурс учнівські науково-дослідні роботи реєструються та рецензуються науковими співробітниками ННДІУВІ. За результатами рецензування комісія з відбору учнівських науково-дослідних робіт приймає рішення про участь учнів у ІІ етапі Конкурсу.

3.6. ІІ етап Конкурсу передбачає виконання письмових конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідних робіт (до 8 хвилин), виконання завдань Інтернет-олімпіади з українознавства – для учнів 8–11 класів, української мови – для учнів 10–11 класів та всесвітньої історії – для учнів 8–11 класів. Інтернет-олімпіада є окремим видом конкурсних змагань, переможці в якому визначаються окремо.

3.7. Учасникам Конкурсу із зарубіжжя надається можливість взяти участь у різнорівневій Інтернет-олімпіаді з українознавства, української мови та всесвітньої історії дистанційно (за умови подання заявки на участь через інтернет-мережу).

3.8. Учасники Конкурсу (до підбиття остаточних підсумків) мають право подавати до апеляційної комісії апеляції з приводу рецензування науково-дослідних робіт та оцінювання письмової конкурсної роботи.

3.9. Для участі в Конкурсі необхідно надіслати на поштову адресу ННДІУВІ такі матеріали: науково-дослідну роботу (паперовий та електронний варіанти), оформлену відповідно до вимог, зазначених розділом ІV цього Положення;

заявку-анкету, оформлену згідно з додатком. Заповнення та подача заявки-анкети є згодою для збереження та обробки персональних даних учасника Конкурсу та керівника його наукового проекту.

3.10. Заявка-анкета на участь у Конкурсі та науково-дослідна робота (паперовий та електронний варіанти) подаються учнями до 1 березня за адресою: Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, вул. Ісаакяна,18, м. Київ, 01135. Тел. (044) 236-01-02.

Кінцевий термін подання науково-дослідних робіт – 1 березня поточного року включно (за поштовим штемпелем відправлення з поштового відділення).

3.11. Роботи, які не відповідають проблематиці Конкурсу, оформлені з порушенням встановлених правил, як щодо самої роботи, так і заявки-анкети, які надійдуть несвоєчасно та які подавались на минулорічні конкурси або містять плагіат, до участі в Конкурсі не допускаються.

Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються.

3.12. Науково-дослідні роботи, що подані на Конкурс, захищені авторським правом.

3.13. Подання роботи на Конкурс засвідчує згоду автора (авторів) на використання матеріалів конкурсної роботи (текстовий матеріал, відео-, аудіо-, фотоматеріали) у висвітленні результатів Конкурсу (при цьому посилання на автора обов’язково).

3.14. До місця проведення II етапу Конкурсу учасники прибувають у супроводі керівників груп або батьків, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію наказу загальноосвітнього навчального закладу про направлення учнів на Конкурс, медичну довідку про стан здоров’я та відсутність інфекційних хвороб.

3.15. Керівники груп, батьки несуть відповідальність за збереження здоров’я та життя учнів під час проведення Конкурсу та перебування в м. Києві.

3.16. Керівники груп, батьки після прибуття на Конкурс проходять реєстрацію у визначених оргкомітетом реєстраторів Конкурсу, в разі необхідності під час реєстрації отримують направлення на проживання, консультації щодо подальшої роботи Конкурсу.


^ IV. Вимоги до робіт учасників Конкурсу

4.1. Автор (авторський колектив) подає на Конкурс лише одну науково-дослідну роботу.

4.2. На Конкурс не приймаються роботи, які стали призерами на інших конкурсах.

4.3. До розгляду приймаються науково-дослідні роботи: написані українською мовою (для учасників з України та зарубіжжя); становлять результат самостійного дослідження; виявляють власну думку та позицію конкурсанта; містять висновки, посилання на фундаментальні праці вчених.

4.4. У науково-дослідних роботах: фольклорно-етнографічні зразки, усна історія подаються за вимогами паспортизації джерелознавчої роботи; при розгляді будь-якого явища культури чи історії важливо звернути увагу на еволюцію (як було раніше і чи побутує зараз); список використаних джерел і літератури формується на основі посилань використаних у тексті.

4.5. Робота має бути побудована за відповідною структурою: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел і літератури, додатки (за наявності таких).

4.6. Титульні сторінки робіт не повинні містити інформацію про автора дослідження.

4.7. Текст роботи має бути набраний на комп’ютері (шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5).

4.8. Обсяг науково-дослідної роботи – 20–25 сторінок.

4.9. Всі аркуші роботи мають бути вставлені в папку-скорозшивач з прозорою першою обкладинкою.

4.10. Науково-дослідна робота оцінюється за такими основними критеріями:

актуальність;

оригінальність;

аналіз джерел та літератури;

глибина розкриття теми;

обґрунтованість висновків власного дослідження.


^ V. Повноваження Оргкомітету Конкурсу

5.1. Для організації та проведення конкурсу створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом ННДІУВІ.

5.2. Оргкомітет створюється із числа співробітників ННДІУВІ, педагогічних працівників, представників органів влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

5.3. Очолює оргкомітет голова, який обирається з членів оргкомітету.

Голова оргкомітету: призначає заступників та розподіляє між ними обов’язки; визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету; керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

5.4. Заступники голови оргкомітету Конкурсу:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу за визначеними напрямами; формують склад робочих комісій Конкурсу і подають їх на затвердження директору ННДІУВІ; контролюють дотримання умов проведення Конкурсу.

5.5. Члени оргкомітету Конкурсу: визначають та забезпечують порядок проведення Конкурсу; формують склад учасників Конкурсу; у разі порушення учасниками порядку та умов проведення Конкурсу вирішують питання про їх подальшу участь у Конкурсі; приймають рішення про відзначення керівників науково-дослідних робіт учасників Конкурсу.

5.6. Секретар оргкомітету Конкурсу: забезпечує документообіг проведення Конкурсу; сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.


VІ. Повноваження журі Конкурсу

6.1. Для підведення підсумків Конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказом ННДІУВІ.

6.2. Кількість членів журі не може бути меншою ніж дев’ять осіб. Склад журі Конкурсу формується з числа наукових працівників ННДІУВІ, голів робочих комісій Конкурсу із захисту науково-дослідних робіт учнів, Інтернет-олімпіади, апеляційної комісії, провідних науковців інших наукових установ, представників громадських організацій (за згодою).

Членами журі не можуть бути: особи, які були організаційно причетні до підготовки та подання на Конкурс учнівської науково-дослідної роботи; особи, які мають родинні відносини з учасниками Конкурсу.

6.3. Журі очолює голова. Голова журі: організовує роботу журі Конкурсу; розподіляє обов’язки між членами журі; проводить засідання журі; затверджує проміжні результати роботи комісій; контролює об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників Конкурсу та результатів Інтернет-олімпіади; бере участь у визначенні переможців і призерів Інтернет-олімпіади та Конкурсу.

6.4. Члени журі Конкурсу: затверджують результати роботи комісій з перевірки письмової конкурсної роботи, захисту науково-дослідних робіт, Інтернет-олімпіади; контролюють об’єктивність оцінювання конкурсних випробувань; визначають переможців та призерів Інтернет-олімпіади та Конкурсу.

6.5. Секретар журі: приймає звіти голів комісій; відповідає за належне оформлення документів; готує протокол засідання журі.


VІІ. Визначення переможців Конкурсу

7.1. Переможців визначає журі Конкурсу за сумарною кількістю балів, отриманих за рецензію науково-дослідної роботи (максимальна кількість балів – 20), публічний захист науково-дослідної роботи (максимальна кількість балів – 20), виконання письмових конкурсних завдань (максимальна кількість балів – 20).

Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу визначається учасник Конкурсу, який отримав вищий результат у конкурсному випробуванні – захист науково-дослідних робіт.

7.2. Призерами Конкурсу є учасники Конкурсу, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.3. Кількість переможців та призерів у Конкурсі визначається за такою схемою: одне перше, два других та три третіх місця у кожному класі.

7.4. За рішенням журі Конкурсу можуть визначатися переможці в номінаціях.

7.5. У рамках Конкурсу окремо визначаються переможці та призери Інтернет-олімпіади.

7.6. Переможці та призери в Інтернет-олімпіаді визначаються за фактичним результатом виконання завдань (підбиття підсумків на основі it–технологій в режимі реального часу).


VІІI. Нагородження учасників Конкурсу

8.1. Переможці і призери Конкурсу та Інтернет-олімпіади нагороджуються дипломами ННДІУВІ та призами.

8.2. Усі учасники Конкурсу нагороджуються сертифікатами учасника Конкурсу.

8.3. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом ННДІУВІ.

8.4. Результати Конкурсу із зазначенням прізвищ переможців, керівників і назв навчальних закладів оприлюднюються на сайті ННДІУВІ, публікуються у офіційному друкованому органі ННДІУВІ – журналі «Українознавство», висвітлюються в засобах масової інформації, оформлюються у вигляді наукового бюлетеня Конкурсу.


ІХ. Фінансування Конкурсу

9.1. Конкурс фінансується за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.
Схожі:

Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconКонкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Оскільки від 2011-2012 н р в Київській області відмінено обласний заочний конкурс з українознавства, рекомендуємо учням загальноосвітніх...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconЧеркаська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconПоложення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів
Конкурс) проводиться Національним науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії (далі нндіуві), Міжнародною...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення
Конкурс проводиться з метою створення нового покоління підручників для початкової школи та якісного здобуття учнями повної загальної...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconПро проведення VІ міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів
Україні та зарубіжжі, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму Національний науково-дослідний інститут українознавства...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconПро конкурс з українознавства
Україні та зарубіжжі, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму Національний науково-дослідний інститут українознавства...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconПоложення про II всеукраїнський конкурс художніх робіт серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів україни організатор
Міжнародна громадська організація "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння І толерантність" оголошує ІІ всеукраїнський конкурс художніх...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статей 4, 6 і 15 та підпункту 14 пункту 4
...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення iconПоложення про огляд-конкурс виховних систем Проект Положення про огляд-конкурс виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів
Тніх закладів проводиться з метою підвищення статусу виховання в загальноосвітніх закладах, оновлення змісту і структури виховання...
Положення про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів I. Загальні положення icon1. Загальні положення
Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи