Затверджено законом України від 24 березня 1999 року icon

Затверджено законом України від 24 березня 1999 року
НазваЗатверджено законом України від 24 березня 1999 року
Сторінка1/7
Дата конвертації12.05.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


ЗАТВЕРДЖЕНО


Законом України

від 24 березня 1999 року

№ 549—ХIV


СТРОЙОВИЙ СТАТУТ

ЗБРОЙНИХ CИЛ УКРАЇНИ


Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Статут обов’язковий для всіх військових частин, управлінь, штабів, організацій, установ і військових навчальних закладів.

Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських Сил керуються цим Статутом, якщо інше не визначено корабельним Статутом Військово-Морських Сил України.

Дія Стройового статуту Збройних Сил України поширюється на Прикордонні війська України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України, війська Цивільної оборони України та на інші військові формування, створені відповідно до закону.


РОЗДІЛ І

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Строї та управління ними

1. Стрій — визначене Стройовим статутом Збройних Сил України (далі — Статут) розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку та/або на машинах.


2. Шеренга — стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії.

Лінія машин — стрій, у якому машини розміщені на одній лінії одна біля одної.


3. Фланг — правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю назви флангів не змінюються.


4. Фронт — бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини — лобовою частиною.


5. Тильний бік строю — бік, протилежний фронту.


6. Інтервал — відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.


7. Дистанція — відстань у глибину між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.


8. Ширина строю — відстань між флангами.


9. Глибина строю — відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть позаду), а під час дій на машинах — відстань від першої лінії машин (машини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоять позаду).


10. Двошеренговий стрій — стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду). Шеренги поділяються на першу та другу. Після повороту строю назви шеренг не змінюються.


Ряд — два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому строю один за одним. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не стоїть військовослужбовець другої шеренги, такий ряд називається неповним; останній ряд завжди має бути повним.

Після повороту двошеренгового строю кругом військовослужбовець неповного ряду самостійно стає у першу шеренгу.


11. Одношеренговий (шеренга) і двошеренговий строї можуть бути зімкнутими або розімкнутими.

У зімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на ширину долоні між ліктями.

У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтервалами, які визначає командир.


12. Колона — стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи (машини) розміщені один (одна) за одним (одною) на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром.

Колони можуть бути вишикувані по одному, по два, по три, по чотири та більше військовослужбовців.

Колони застосовуються для шикування військовослужбовців, підрозділів і частин у розгорнутий або похідний стрій.


13. Розгорнутий стрій — стрій, у якому військовослужбовці, підрозділи (машини) вишикувані на одній лінії по фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю (в лінію машин) або в лінію колон з інтервалами, встановленими цим Статутом або командиром.

Розгорнутий стрій застосовується для проведення перевірок, розподілу, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.


14. Похідний стрій — стрій, у якому підрозділ вишикуваний у колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром. Похідний стрій застосовується для пересування підрозділів, проходження урочистим маршем або з піснею та в інших необхідних випадках.


15. Напрямний — військовослужбовець (підрозділ, машина), що рухається на чолі строю у визначеному напрямку. За напрямним має переміщуватися решта військовослужбовців (підрозділів, машин).

Замикаючий — військовослужбовець (підрозділ, машина), який рухається останнім у колоні.

Лінійний — військовослужбовець, призначений для позначення лінії шикування підрозділів і частин, а також лінії проходження урочистим маршем.

16. Управління строєм здійснюється командами та розпорядженнями, які подає командир голосом, сигналами та особистим прикладом і які передаються за допомогою технічних і рухових засобів.

Команди та розпорядження можуть передаватися колоною через командирів підрозділів (старших машин) і спостерігачів.

У строю старший командир перебуває там, звідки йому зручніше командувати. Інші командири здійснюють управління, залишаючись на місцях, установлених цим Статутом або старшим командиром.

Командирам підрозділів від роти* і вище в похідному строю батальйону та полку дозволяється виходити із строю лише для подання команд і перевірки їх виконання.

Управління в машині здійснюється командами та розпорядженнями, які подаються голосом і з допомогою засобів внутрішнього зв'язку.


17. Команди поділяються на підготовчу та виконавчу, проте можуть бути лише виконавчі.

Підготовча команда подається чітко (виразно), гучно і протяжно, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них командир.

За підготовчою командою військовослужбовці, які перебувають в строю, приймають стройове положення, під час руху переходять на стройовий крок, а поза строєм повертаються в бік начальника й приймають стройове положення.

Виконавча команда (далі друкується великими літерами) подається після паузи гучно, уривчасто і чітко. Така команда здійснюється негайно і точно.

З метою привернути увагу підрозділу або окремого військовослужбовця в підготовчій команді, у разі потреби, називається підрозділ або військове звання військовослужбовця. Наприклад: "Взвод (3-й взвод) — СТІЙ"; "Рядовий Левченко, кру-ГОМ".

Під час виконання прийомів із зброєю у підготовчій команді може зазначатися назва зброї, наприклад: "Автомати на — ГРУДИ"; "Кулемети на ре-МІНЬ" тощо.

Гучність голосу під час подання команди змінюється залежно від ширини і глибини строю, рапорт віддається чітко, без різкого підвищення голосу.


18. Сигнали для управління строєм та управління машиною зазначені в додатках 1 і 2 до цього Статуту.

У разі потреби командир підрозділу (частини) призначає додаткові сигнали для управління строєм.


19. Команди (сигнали), які стосуються усіх підрозділів, приймаються негайно і виконуються всіма командирами підрозділів, командирами і старшими машин.

Під час подання команди сигналом попередньо подається сигнал "УВАГА", а якщо команда стосується тільки одного з підрозділів, то подається сигнал, який стосується цього підрозділу. Відповідні сигнали, що позначають підрозділи, встановлюються командиром частини (підрозділу).

Готовність до прийняття команди сигналом також позначається сигналом "УВАГА".

Прийняття сигналу підтверджується його повторенням або поданням відповідного сигналу своєму підрозділові.


20. Щоб припинити виконання прийому, подається команда "ВІДСТАВИТИ". За цією командою приймається положення, яке було до виконання прийому.


21. Під час навчання допускається виконання зазначених у цьому Статуті стройових прийомів і рухів за розподілом, а також з допомогою підготовчих вправ, наприклад: "Автомат на груди, за розподілом: роби — РАЗ, роби — ДВА, роби — ТРИ"; "Праворуч, за розподілом: роби — РАЗ, роби — ДВА".


22. У разі формування збірних команд військовослужбовців проводиться їх стройовий розподіл на підрозділи. Для розподілу військовослужбовці шикуються у двошеренговий стрій та розподіляються за загальною нумерацією, як викладено у статті 103 цього Статуту. Після цього, залежно від чисельності команди, проводиться розподіл послідовно на роти, взводи та відділення й призначаються командири цих підрозділів.

Для участі в парадах, а також в інших випадках підрозділ за наказом командира може шикуватися в загальну колону по три, по чотири та більше. При цьому шикування проводиться, як правило, за зростом (ранжиром).


23. Шикування військовослужбовців, підрозділів здійснюється за командою "СТАВАЙ”. За цією командою треба швидко стати в стрій на визначені цим Статутом інтервал і дистанцію, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо перед собою.


24. Під час подання команд для підрозділів родів військ і спеціальних військ замість назв "відділення", "взвод", "рота", "батальйон" і "полк" називають назви підрозділів і частин, прийняті у родах військ і спеціальних військах Збройних Сил України.


2. Обов’язки військовослужбовців
перед шикуванням і в строю


25. Командир зобов'язаний:

визначити місце, час, порядок шикування, форму одягу та спорядження, а також озброєння і техніку; у разі потреби призначати спостерігача;

перевіряти й знати наявність у строю підлеглих свого підрозділу (підрозділів, частини), озброєння, техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту та шанцевого інструменту;

перевіряти зовнішній вигляд підлеглих, а також наявність спорядження і правильність його припасування;

підтримувати дисципліну в строю і вимагати точного виконання підрозділами команд і сигналів, а військовослужбовцями — своїх обов'язків у строю;

під час подання команд у пішому строю приймати стройове положення;

проводити зовнішній огляд озброєння і техніки, якщо підрозділи шикуються з нею; перевіряти наявність і справність обладнання для перевезення особового складу, а також правильність кріплення матеріальної частини, що перевозиться; нагадувати особовому складові заходи безпеки; під час руху додержуватися визначених дистанцій, швидкості та правил руху.


26. Військовослужбовець зобов'язаний:

перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озброєння й техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту, обмундирування та спорядження;

мати коротку охайну зачіску;

охайно заправляти обмундирування, правильно надівати та припасовувати спорядження, допомагати товаришеві усувати помічені недоліки;

знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні; під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію; не виходити із строю (машини) без дозволу;

у строю без дозволу не розмовляти, додержуватися цілковитої тиші; бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим;

передавати накази (розпорядження), команди (сигнали) без перекручень, гучно й чітко.


^ РОЗДІЛ ІІ

СТРОЙОВІ ПРИЙОМИ І РУХ БЕЗ ЗБРОЇ ТА ІЗ ЗБРОЄЮ


1. Стройові прийоми і рух без зброї


Стройове положення


27. Стройове положення (малюнок 1)* приймається за командою "СТРУНКО".

За цією командою слід триматися прямо, без напруження, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; ноги в колінах випрямити, але не напружувати їх, груди підняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт втягти; плечі розвернути; руки опустити так, щоб кисті, повернені долонями всередину, були збоку стегон, а напівзігнуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо й прямо, не виставляючи підборіддя; дивитися перед собою; бути готовим до негайної дії.


Стройове положення на місці приймається без команди під час віддання й отримання наказу, доповіді, виконання Державного Гімну України, а також під час військового вітання й подання команд.


28. За командою "ВІЛЬНО" слід послабити в коліні праву або ліву ногу, але не можно зрушувати з місця, треба бути уважним і не розмовляти.

За командою "ЗАПРАВИТИСЬ", не залишаючи свого місця в строю, потрібно поправити зброю, обмундирування та спорядження; у разі потреби вийти із строю — звернутися за дозволом до безпосереднього начальника; можна розмовляти й курити тільки з дозволу старшого командира.

Перед командою "ЗАПРАВИТИСЬ" подається команда "ВІЛЬНО".


29. Для зняття головних уборів подається команда "Головні убори (головний убір) — ЗНЯТИ", а для надівання — "Головні убори (головний убір) — НАДІТИ". У разі потреби поодинокі військовослужбовці знімають і надівають головні убори без команди.

Знятий головний убір слід тримати у лівій вільно опущеній руці кокардою вперед (малюнок 2).

Без зброї або із зброєю в положенні "за спину" головний убір знімається і надівається правою рукою, а із зброєю в положенні "на ремінь", "на груди" і "до ноги" — лівою рукою. Під час знімання головного убору з карабіном у положенні "на плече" карабін попередньо береться до ноги.


Повороти на місці


30. Повороти на місці виконуються за командами: "Право-РУЧ", "Півоберта право-РУЧ", "Ліво-РУЧ", "Півоберта ліво-РУЧ", "Кру-ГОМ".

Повороти виконуються за командами: "Кру-ГОМ" — на півкола, "Ліво-РУЧ" — на чверть кола, "Півоберта ліво-РУЧ" — на одну восьму кола і проводяться в бік лівої руки на лівому підборі й на правому носку; "Право-РУЧ" і "Півоберта право-РУЧ" — у бік правої руки на правому підборі й на лівому носку.

Повороти виконуються на два рахунки: на "раз" військовослужбовці повертаються у визначений бік, зберігаючи правильне положення корпусу та не згинаючи ніг у колінах, переносять вагу тіла на ногу, що попереду, на "два" — найкоротшим шляхом приставляють другу ногу.


Рух


31. Рух здійснюється кроком або бігом.

Нормальна швидкість руху кроком — 110 - 120 кроків за хвилину.

Довжина кроку — 70 - 80 сантиметрів.

Нормальна швидкість руху бігом — 160 - 180 кроків за хвилину. Довжина кроку — 80 - 90 сантиметрів.


32. Крок буває стройовий і похідний.

Стройовий крок застосовується під час проходження підрозділів урочистим маршем; при виконанні ними військового вітання під час руху; при підході військовослужбовця до начальника та відході від нього; при виході із строю та поверненні на місце, а також під час занять із стройової підготовки.

Похідний крок застосовується в усіх інших випадках.


33. Рух стройовим кроком починається за командою "Стройовим кроком — РУШ", а рух похідним кроком — за командою "Кроком — РУШ".

За підготовчою командою слід подати корпус трохи вперед, перенести вагу тіла більше на праву ногу, із збереженням стійкості; за виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком.

Під час руху стройовим кроком (малюнок 3) ногу з витягнутим уперед носком винести на висоту 15 - 20 сантиметрів від землі та поставити її твердо на всю стопу, піднімаючи водночас другу ногу.

Руками, починаючи від плеча, здійснювати рух біля тулуба: вперед — руки згинаються в ліктях так, щоб кисті піднімалися вище пряжки пояса на ширину долоні й на відстані долоні від тулуба до рівня ліктя; назад — до упору в плечовому суглобі. Пальці рук напівзігнуті.

Під час руху стройовим кроком голову та корпус тримати прямо, дивитися вперед.

Під час руху похідним кроком ногу виносити вільно, не відтягуючи носка, і ставити її на землю, як під час звичайної ходьби; руками здійснювати вільні рухи біля тулуба.


34. Під час руху похідним кроком за командою "СТРУНКО" слід перейти на стройовий крок, а за командою "ВІЛЬНО"— на похідний крок.


35. Рух бігом починати за командою "Бігом — РУШ".

Під час руху з місця за підготовчою командою корпус трохи подати вперед, руки напівзігнути, лікті трохи відвести назад; за виконавчою командою почати біг з лівої ноги, руками вільно рухати вперед і назад у такт бігу.

Для переходу під час руху з кроку на біг за підготовчою командою руки напівзігнути, лікті трохи відвести назад. Виконавча команда подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За цією командою правою ногою слід зробити крок і з лівої ноги почати рух бігом.

Для переходу від бігу на крок подається команда "Кроком — РУШ". Виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою слід зробити ще два кроки бігом і з лівої ноги почати рух кроком.


36. Позначення кроку (бігу) на місці здійснюється за командою "На місці, кроком (бігом) — РУШ" (під час руху — "НА МІСЦІ").

За цією командою крок слід позначати підніманням та опусканням ніг, причому ногу піднімати на 15 — 20 сантиметрів від землі й ставити її на землю від передньої частини стопи на всю підошву (під час бігу — на передню частину стопи); руками здійснювати рухи в такт кроку (малюнок 4). За командою "ПРЯМО", яка подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю, зробити правою ногою ще один крок на місці і з лівої ноги почати рух повним кроком (бігом).


37. Для припинення руху подається команда, наприклад: "Рядовий Петренко — СТІЙ". За виконавчою командою, яка подається одночасно з поставленням правої або лівої ноги на землю, слід зробити ще один крок і, приставивши ногу, прийняти стройове положення.


38. Для зміни швидкості руху подаються команди: "ДОВШИЙ КРОК", "КОРОТШИЙ КРОК", "ЧАСТІШИЙ КРОК", "РІДШИЙ КРОК", "ПІВКРОКУ", "ПОВНИЙ КРОК".


39. Для переміщення поодиноких військовослужбовців на кілька кроків убік подається команда, наприклад: "Рядовий Гнатюк. Два кроки праворуч (ліворуч), кроком — РУШ". За цією командою військовослужбовець робить два кроки праворуч (ліворуч), приставляючи ногу після кожного кроку.

Для переміщення вперед або назад на кілька кроків подається команда, наприклад: "Два кроки вперед (назад), кроком — РУШ". За цією командою слід зробити два кроки вперед (назад) і приставити ногу.

Під час переміщення праворуч, ліворуч і назад рухи руками не здійснюються.


Повороти під час руху


40. Повороти під час руху кроком виконуються за командами: "Право-РУЧ", "Півоберта право-РУЧ", "Ліво-РУЧ", "Півоберта ліво-РУЧ", "Кругом — РУШ".

Для повороту праворуч і півоберта праворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою лівою ногою слід зробити крок, повернутися на носку лівої ноги, одночасно з поворотом винести праву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.

Для повороту ліворуч і півоберта ліворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За цією командою правою ногою слід зробити крок, повернутися на носку правої ноги, одночасно з поворотом винести ліву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.

Для повороту кругом виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою зробити ще один крок лівою ногою (на рахунок "раз"), витягти праву ногу на півкроку вперед, трохи ліворуч і, різко повернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг (на рахунок "два"), рухатися далі з лівої ноги в новому напрямку (на рахунок "три").

Під час поворотів рух руками здійснюється у такт кроку.


41. Повороти та півоберти праворуч і ліворуч під час руху бігом виконуються за тими самими командами, що й під час руху кроком, поворотом на одному місці на два рахунки в такт бігу. Поворот кругом під час бігу здійснюється у бік лівої руки на одному місці на чотири рахунки в такт бігу.


2. Стройові прийоми і рух із зброєю


Стройове положення із зброєю


42. Стройове положення із зброєю те саме, що й без зброї, при цьому автомат слід тримати у положенні "на ремінь" дульною частиною догори, кистю правої руки торкатися верхнього зрізу ременя, а автомат із складаним прикладом — дульною частиною вниз (малюнки 5а, 5б).

Карабін тримати біля ноги правою рукою так, щоб приклад стояв затильником на землі, торкаючись стопи правої ноги, гострим кутом на лінії носків. Праву руку опустити вільно, обхопивши нею дуло та газову трубку (малюнок 5в).

Ручний гранатомет у положенні "на ремінь" тримати дульною частиною догори (малюнок 5г).

Ручний і ротний кулемети тримати біля ноги так само, як і карабін, при цьому опущеною правою рукою обхопити ствол (малюнок 5д).

Виконання прийомів із зброєю на місці


43. Автомат із положення "на ремінь" береться "на груди" за командою "Автомат на — ГРУДИ" у три прийоми:

перший прийом — подати праву руку за ременем трохи вгору, зняти автомат із плеча й, підхопивши його лівою рукою за ложе й ствольну накладку, тримати перед собою вертикально магазином ліворуч, дульним зрізом на висоті підборіддя (малюнок 6а);

другий прийом — правою рукою відвести ремінь праворуч і перехопити його долонею знизу так, щоб пальці були напівзігнуті й повернуті на себе; одночасно просунути під ремінь лікоть правої руки (малюнок 6б);


третій прийом — закинути ремінь за голову; взяти автомат правою рукою за шийку приклада, а ліву руку швидко опустити (малюнок 6в).
  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14. 05. 1992 року №2343-хіі (в редакції...
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14. 05. 1992 року №2343-хіі (в редакції...
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconКонкурс строю та пісні
«Фізична культура» та у відповідності до вимог Стройового статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України від 24 березня...
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconЗатверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87
Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconДодаток до листа іітзо від 08. 02. 2012 №14. 1/10-342 Критерії оцінювання та вимоги до проведення конкурсів, змагань та естафети Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця»
«Фізична культура» та у відповідності до вимог Стройового статуту Збройних сил України, затвердженого Законом України від 24 березня...
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconРозпорядження 24 червня 2011 року №307 Про затвердження нового складу комісії по обстеженню пунктів приймання металобрухту кольорових та чорних металів на території Близнюківського району
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами), Законом України «Про...
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconРозпорядження 17 жовтня 2011 року №552 Про затвердження нового складу комісії по обстеженню пунктів приймання металобрухту кольорових та чорних металів на території Близнюківського району
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами), Законом України «Про...
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconПерелік державних програм, на виконання заходів з реалізації яких має бути спрямована діяльність працівників психологічної служби навчальних закладів
Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено...
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconРозпорядження 23 січня 2013 року смт Близнюки №67 Про внесення змін до розпорядження про затвердження фактичної мережі закладів освіти на 2012/2013 навчальний рік від 05 вересня 2012 року №1034
Керуючись ст ст. 6, 22, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року (зі змінами), згідно Закону...
Затверджено законом України від 24 березня 1999 року iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 5,затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р за n 399/3692

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи