Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу icon

Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Скачати 82.72 Kb.
НазваПрограма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Дата конвертації09.03.2013
Розмір82.72 Kb.
ТипПрограма
1. /2677/Lit k 9 teme.doc
2. /2677/R_ 9.doc
3. /2677/R_1.doc
4. /2677/R_10.doc
5. /2677/R_10_.doc
6. /2677/R_11.doc
7. /2677/R_12.doc
8. /2677/R_12.rtf
9. /2677/R_13.doc
10. /2677/R_13_.doc
11. /2677/R_2.doc
12. /2677/R_3.doc
13. /2677/R_3_B_anal_obor_kapit.doc
14. /2677/R_4.doc
15. /2677/R_5.doc
16. /2677/R_6.doc
17. /2677/R_7.doc
18. /2677/R_8.doc
19. /2677/Б_лик.doc
20. /2677/Вступ.doc
21. /2677/Зм_ст.doc
22. /2677/Кусок в уч. ф.а..doc
23. /2677/Л_тература.doc
24. /2677/Лiтература к Т 6.doc
25. /2677/Лит к 10 теме.doc
26. /2677/Лит к теме 12.doc
27. /2677/Лит к теме 5.doc
28. /2677/Лит. к Т. 7.doc
29. /2677/Реклама.doc
30. /2677/Рис..doc
31. /2677/Т 9.doc
32. /2677/Т.1 Ф.а.уч..doc
33. /2677/Т.2 Ф.а.уч..doc
34. /2677/Т.3 Ф.а.уч..doc
35. /2677/Тема 10.doc
36. /2677/Тема 12.doc
37. /2677/Тема 5 .doc
38. /2677/Тема 6.doc
39. /2677/Тема 7 Анализ фин стийкости 16 2 02 03.doc
40. /2677/Тема 7.doc
41. /2677/Тема 9 Анализ фин результ 4 05 03.doc
42. /2677/Тема 9.doc
43. /2677/Яна.doc
44. /2677/набор.doc
45. /2677/програма.doc
46. /2677/титул.doc
47. /2677/ч.doc
Учебник / под ред. Д-ра экон наук, проф. Г. Г. Коробовой М.: Юристъ, 2002 751 с
Розділ Аналіз кредитоспроможності підприємства
Розділ 1 значення І теоретичні основи фінансового аналізу суть І значення фінансового аналізу
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 11 Завдання й джерела інформації аналізу фінансових результатів
Аналіз ділової активності підприємства 10 Теоретичні аспекти оцінки ділової активності суб’єктів господарювання
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 11 Завдання й джерела інформації аналізу фінансових результатів
Таблиця 11. 5
Розділ 11. Комплексний фінансовий аналіз
Розділ 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Розділ 13 комплексний фінансовий аналіз 13 Поняття комплексного фінансового аналізу
Розділ 2 інформаційне забезпечення фінансового аналізу
3 Економічна суть майна підприємства, його структура і класифікація
Розділ аналiз оборотного капiталу завдання аналізу оборотного капіталу І його інформаційне забезпечення
Оборотний капітал
Аналіз джерел формування майна підприємства
Аналіз грошових потоків
Розділ 7 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Та стiйкостi підприємства суть фінансової стабільності та стійкості
Першої група включає такі показники
Відмова суспільства від системи планової економіки і перехід до ринкової докорінно змінили умови функціонування підприємств
Значення і теоретичні основи фінансового
Рис. Схема структури активів підприємства
Ефимова О. В. Финансовый анализ
Баканов М., Шоломович Й. Анализ хозяйственной деятельности предприятий
Учебник для вузов / Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др.; Под ред проф. Н. В. Колчиной 2-е изд., перераб и доп. М.: Юнити-дана, 2001 447 с
Учебник для вузов / Н. В. Кочина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др.; Под ред проф. Н. В. Колчиной. 2-е изд., перераб и доп. М.: Юнити-дана, 2001. 447 с
Бланк И. А. Основы финансового менеджмента Т. 2
Бланк И. А. Управление формированием капитала. К.: «Ника-Центр», 2000 512 с. Ефимова О. В. Финансовый анализ. 3-е изд
Київський національний економічний університет
Доходи від іншої операційної діяльності Дохід від реалізації валюти
Тема 9 : Аналіз кредитоспроможності підприємства
Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Інформації для фінансового аналізу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про прибутковість підприємства. Звіт про рух грошових коштів як джерело аналізу грошових потоків
3 Економічна сутність майна підприємства, його структура і класифікація
1. Теоретичні аспекти оцінки ділової активності суб’єктів господарювання
Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності
Аналіз джерел формування капіталу
Аналіз грошових потоків
Розділ аналiз фiнансової стабiльностi та стiйкостi суть фінансової стабільності та стійкості
Розділ Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів
Розділ Аналіз кредитоспроможності підприємства
Де вз виробничі запаси
Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
М д. Білик, О. В. Павловська
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» тема значення І теоретичні основи фінансового аналізу

Програма дисципліни
«Фінансовий аналіз»Розділ 1. Значення і теоретичні основи
фінансового аналізу


Суть і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості. Методологічні принципи і логіка аналітичної роботи фінансової сфери підприємства. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.

Види фінансового аналізу. Класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі. Класифікація методів аналізу: формалізовані й неформалізовані методи аналізу. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонталь­ний, вертикальний, порівняльний, факторний методи фінансового аналізу, метод відносних показників.

Порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи приведення вихідних даних до порівнянного вигляду: метод нейтралізації об’ємного, вартісного та структурного фактора.

Моделювання та аналіз факторних систем фінансових показників. Детермінований та стохастичний аналіз. Типи та основні прийоми детермінованого моделювання. Способи оцінки впливу факторів у детермінованому моделюванні факторних систем.

Зміст та методологія здійснення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

Розділ 2. Інформаційне забезпечення
фінансового аналізу

Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємства. Мета фінансової звітності. Основні вимоги, що висуваються до складання фінансової звітності. Види взаємозв’язку фінансової звітності.

Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звіт­ності. Склад і структура бухгалтерського балансу; його значення для фінансового аналізу. Методи фінансово-аналітичного оцінювання балансу підприємства. Аналіз валюти балансу.

Напрями вдосконалення звітності підприємства для переходу до міжнародних норм і стандартів. Специфіка інформаційного забезпечення фінансового аналізу в окремих галузях, сферах діяль­ності та на підприємствах різних форм власності.

Показники статистичної звітності та управлінського бухгалтерського обліку, які використовуються у фінансовому аналізі.

Роль і місце вибіркових обстежень та експертних оцінок у поглибленому фінансовому аналізі.

Розділ 3. Аналіз майна підприємства

Економічна суть і структура майна підприємства. Методи аналізу майна підприємства. Порівняльний аналіз динаміки складу і структури активів підприємства.

Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів. Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів.

Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних фондів. Оцінка впливу ефективності використання нематеріальних активів на фінансові результати діяльності підприємства. Факторний аналіз фондовіддачі. Аналіз резервів збільшення випуску продукції та фондовіддачі.

Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних коштів. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. Оцінка залежності ризику втрати ліквідності та ефективності від величини поточних активів. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу.

Суть, цілі, основні завдання та напрямки аналізу виробничих запасів. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами. Аналіз оборотності товарно-матеріальних цінностей.

Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторсь­кої заборгованості. Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення й погашення. Оцінка кредитних можливостей підприємства. Порівняльний аналіз умов надання та отримання кредиту. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості.

Аналіз ефективності використання оборотного капіталу. Класифікація чинників, що впливають на швидкість оборотності.

Розділ 4. Аналіз оборотного капіталу

Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування. Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів. Чинники, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.

Аналіз вартості капіталу. Ціна основних джерел фінансування діяльності підприємства. Методичний інструментарій оцінки вар­тості окремих елементів власного і залученого капіталу. Оцінка середньозваженої та граничної вартості капіталу.

Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу. Ефект фінансового важеля. Оцінка впливу структури активів і пасивів на рентабельність власного капіталу. Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками.

Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборго­ваності. Оцінка вартості внутрішньої кредиторської заборгованості.

Розділ 5. Аналіз джерел формування
майна підприємства


Економічна суть, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами. Техніка та порядок попереднього аналізу грошових коштів.

Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків у господарській, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів: способи здійснення, їх переваги й недоліки. Основні причини невідповідності величин грошових потоків сумі отриманого прибутку.

Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення. Суть та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера-Орра.

Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства. Класифікація ануїтетів. Техніка оцінки майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо і пренумерандо.

Розділ 6. Аналіз грошових потоків

Суть ліквідності і платоспроможності та їх значення при оцінці фінансового стану підприємства.

Зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства; основ­ні стадії її оцінки:

  • оцінка свободи в розпоряджанні активами;

  • оцінка можливості швидкої втрати цінностей унаслідок їх морального або фізичного псування;

  • оцінка доступності активів для поточного розпоряджання;

  • оцінка наявності умовних зобов’язань.

Класифікація активів за ознакою ліквідності та пасивів за ознакою терміновості погашення. Фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів з різним ступенем ліквідності. Зіставлення елементів активів з відповідними елементами пасиву — основний спосіб оцінки ліквідності підприємства.

Система показників ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.

Власний оборотний капітал — абсолютний показник ліквідності і платоспроможності; основні етапи його аналізу.

Зміст та основі напрямки здійснення аналізу платоспроможності підприємства:

  • оцінка якісного складу оборотних активів і поточних пасивів;

  • оцінка швидкості обороту поточних активів та її відповідність швидкості обороту поточних пасивів;

  • оцінка облікової політики статей активів і пасивів.

Система критеріїв оцінювання платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності, можливості її віднов­лення (втрати).

Умови визнання підприємства неплатоспроможним.

Розділ 7. Аналіз ліквідності
та платоспроможності підприємства


Суть фінансової стійкості та стабільності підприємства. Основ­ні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства. Заходи зміцнення фінансової стійкості підприємства. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості з позиції:

а) структури джерел коштів;

б) витрат, пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел.

Відносні показники фінансової стійкості: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація.

Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості.

Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

Розділ 8. Аналіз фінансової стабільності
та стійкості підприємства


Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього й зовнішнього середовища. Схема комплексного аналізу ефективності господарської діяльності.

Аналіз виробництва й реалізації продукції. Аналіз можливостей використання резервів зростання обсягів виробництва продукції.

Аналіз собівартості продукції. Аналіз загальних факторів зміни собівартості за статтями. Аналіз собівартості одиниці продукції. Аналіз динаміки показників собівартості продукції. Аналіз резервів зниження собівартості.

Основні фактори розвитку підприємства, кількісна оцінка їх впливу. Коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємства.

Оцінка економічної динаміки суб’єкта господарювання.

Розділ 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Вертикальний та горизонтальний аналізи формування фінансових результатів підприємства. Значення та завдання аналізу.

Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка якості прибутку.

Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. Система «директ-кост» як теоретична база аналізу витрат та оптимізації прибутку. Граничний аналіз та оптимізація витрат, обсягу реалізації і прибутку. Аналіз умов беззбитковості під­приємства.

Зміст, завдання та інформаційна база аналізу розподілу та використання прибутку. Аналіз формування чистого прибутку. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства.

Факторний аналіз показників рентабельності.

Аналіз збільшення суми прибутку та рентабельності.

Розділ 10. Аналіз ділової активності підприємства

Інвестиції, їх класифікація, види, взаємозв’язок. Аналітичний метод розрахунку рентабельності інвестицій.

Поняття інвестиційного проекту та етапи його здійснення. Основні завдання та методи оцінки інвестиційних проектів. Факторний аналіз структури довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування.

Аналіз альтернативних проектів. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику.

Методика здійснення аналізу інвестиційної чутливості проекту. Ранжування конкуруючих інвестиційних проектів. Оптиміза-ція розподілу інвестицій за декількома проектами. Оцінка інвестицій в інноваційну діяльність підприємства.

Аналіз факторів, які впливають на формування потреби в додаткових капіталовкладеннях. Оцінка показників: відносної забезпеченості підприємства основними фондами, інвестиційної активності, інноваційної відповідності. Аналіз інвестицій в облігації та акції.

Розділ 11. Аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства


Значення й необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства. Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності.

Узагальнюючі критерії оцінки кредитоспроможності підприємств.

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств. Нефінансові показники регулятивності й соціальної значущості діяльності підприємств. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємства.


Схожі:

Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconТема Значення і теоретичні засади фінансового аналізу
Основні поняття: фінансовий аналіз, мета, об’єкт, предмет, завдання, суб’єкти фінансового аналізу, вертикальний аналіз, горизонтальний...
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconТема Теоретичні основи фінансового аналізу Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній)
Методи та прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників порівняльний та...
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconТема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу
Значення оперативної звітності як джерела інформації для проведення фінансового аналізу
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconТема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу (11 год.)
Традиційні методи економічної статистики, що застосовуються у фінансовому аналізі
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Модуль I. Поточний контроль Тема Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко Структура навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» на І семестр
Змістовий модуль Поточний та перспективний аналіз фінансового стану підприємства
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий аналіз" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «туризмознавство»
Предмет дисципліни. Мета та основні завдання курсу. Теоретичні та методологічні засади дисципліни. Зв'язок з іншими економічними...
Програма дисципліни «Фінансовий аналіз» Розділ Значення і теоретичні основи фінансового аналізу iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз»
Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи