Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності icon

Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
Скачати 124.58 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
Дата конвертації26.04.2013
Розмір124.58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра фінансів
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент»

для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності

7.050106 «Облік і аудит» 7.050201 «Менеджмент організацій» 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


МИКОЛАЇВ 2009

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота виконується у вигляді реферату, який складається з повних відповідей на 2 питання згідно з наведеними нижче варіантами.

Номери контрольних питань для кожного студента визначаються за двома останніми цифрами номеру залікової книжки студента за таблицею 1.


Таблиця 1.

 

^ Остання цифра номеру залікової книжки

Передостання цифра залікової книжки

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1, 26

2, 27

3, 28

4, 29

5, 30

6, 31

7, 32

8, 33

9, 34

10, 35

1

11, 36

12, 37

13, 38

14, 39

15, 40

16, 41

17, 42

18, 43

19, 44

20, 45

2

21, 46

22, 47

23, 48

24, 49

25, 50

1, 26

2, 27

3, 28

4, 29

5, 30

3

6, 31

7, 32

8, 33

9, 34

10, 35

11, 36

12, 37

13, 38

14, 39

15, 40

4

16, 41

17, 42

18, 43

19, 44

20, 45

21, 46

22, 47

23, 48

24, 49

25, 50

5

1, 26

2, 27

3, 28

4, 29

5, 30

6, 31

7, 32

8, 33

9, 34

10, 35

6

11, 36

12, 37

13, 38

14, 39

15, 40

16, 41

17, 42

18, 43

19, 44

20, 45

7

21, 46

22, 47

23, 48

24, 49

25, 50

1, 26

2, 27

3, 28

4, 29

5, 30

8

6, 31

7, 32

8, 33

9, 34

10, 35

11, 36

12, 37

13, 38

14, 39

15, 40

9

16, 41

17, 42

18, 43

19, 44

20, 45

21, 46

22, 47

23, 48

24, 49

25, 50


В роботі необхідно помістити список літератури, яка використовувалась при її виконанні (список рекомендованої літератури розміщено після переліку тематики контрольних робіт). Обсяг контрольної роботи – до 20 сторінок учнівського зошиту чи до 10 сторінок рукописного тексту (формат А-4). Робота також може бути надрукована. Контрольна робота здається за 10 днів до екзаменаційної сесії і має бути захищена до складання заліку (іспиту).

^ ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ:


 1. Податки як об’єкт управління в системі ринкових відносин

 2. Сутність податкового менеджменту

 3. Основи організації податкового менеджменту

 4. Елементи податкового менеджменту як системи управління

 5. Класифікація податкових платежів

 6. Податковий тягар

 7. Сутність та елементи державного податкового менеджменту

 8. Предмет, об’єкт і завдання державного податкового менеджменту

 9. Функції державного податкового менеджменту

 10. Еволюція податкового менеджменту в Україні

 11. Податковий процес: його сутність та елементи

 12. Види державної податкової політики і пріоритети її розвитку в Україні

 13. Цінова еластичність податків в управлінні податковими процесами

 14. Податкові ризики та управління ними

 15. Зміст поняття «державне податкове планування і прогнозування». Фактори, які впливають на якість прогнозування і планування

 16. Методи податкового прогнозування і планування

 17. Напрями підвищення рівня податкового прогнозування та планування

 18. Податкове регулювання й економічна політика держави

 19. Принципи податкового регулювання

 20. Інструменти податкового регулювання

 21. Податкові пільги

 22. Напрями розвитку державного податкового менеджменту

 23. Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти податкового адміністрування

 24. Основні етапи та процедури податкового адміністрування

 25. Адміністрування податкового зобов’язання

 26. Податкове повідомлення та податкова вимога

 27. Адміністрування податкового боргу

 28. Податковий аудит у механізмі податкового адміністрування

 29. Основні причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення

 30. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства

 31. Податкова етика, закономірності сприйняття та податкового мислення платників податків

 32. Ухилення від оподаткування як різновид анти фіскальної поведінки платників податків

 33. Поняття, сутність та елементи корпоративного податкового менеджменту

 34. Податкова політика підприємства

 35. Функції корпоративного податкового менеджменту

 36. Організація податкового обліку на підприємстві. Первинні облікові документи. Податкові регістри та податкова звітність

 37. Місце і роль бюджетування податків у системі бюджетування підприємства

 38. Принципи бюджетування податків

 39. Способи оптимізації податкового навантаження

 40. Ухилення від оподаткування та його уникнення в межах діяльності щодо мінімізації податкових платежів

 41. Оптимізація податків підприємствам в межах корпоративного податкового менеджменту

 42. Поняття і сутність податкового планування

 43. Принципи податкового планування

 44. Методи податкового планування

 45. Критерії оптимальності в податковому плануванні

 46. Види і етапи податкового планування

 47. Оптимізація оподаткування в практиці суб’єктів господарювання

 48. Міжнародне податкове право як основа податкового планування

 49. Використання в міжнародному податковому плануванні угод про запобігання подвійному оподаткуванню

 50. Використання в міжнародному податковому плануванні офшорів
^
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про власність”, Київ, 1991, зі змінами .

 2. Закон України “Про підприємництва в Україні”, 28 березня 1991., №887-XII зі змінами.

 3. Закон України “Про господарські товариства”, Київ, 19 вересня 1991 зі змінами та доповненнями.

 4. Закон України “Про аудиторську службу”, Київ, 29 травня 1993 зі змінами та доповненнями.

 5. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу України”, Київ, 4 березня 1993, зі змінами.

 6. Закон України “Митний кодекс України”, Київ, 25 березня 1992, зі змінами та доповненнями.

 7. Закон України “Про податкову службу в Україні”, від 5 лютого 1998р., №89/98ВР зі змінами та доповненнями.

 8. Закон України “Бюджетний кодекс України” від 21.06.2001р.

 9. Закон України “Кримінальний кодекс України” від 01.09.2001р.

 10. Закон України “Земельний кодекс України”, Київ, листопад 2001р.

 11. Закон України “Про оплату праці”, Київ, 24 березня 1995.

 12. Закон України “Лісовий кодекс України”, Київ, 1994.

 13. Закон України “Про внесення змін до статті і Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито””, Київ, 12 грудня 1996.

 14. Закон України “Про внесення змін до ЗУ “Про систему оподаткування””, Київ, 22 грудня 1998.

 15. Закон України “Про внесення змін до ЗУ “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”, Київ, 18 лютого 1997.

 16. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03 квітня 1997р. зі змінами і доповненнями.

 17. Закон України “Про внесення змін до ЗУ “Про податок на додану вартість””, Київ, 24 грудня 1998.

 18. Закон України “Про внесення змін до ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”, Київ, 14 січня 1999.

 19. Закон України “Про державний бюджет України на 2002”, Київ, 2001.

 20. Закон України “Про збір на обов’язкове пенсійне страхування”, Київ, 29 липня 1997, зі змінами та доповненнями (В.О.Б. №40 від 02.05.01р. – с.30

 21. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99р. №1105 зі змінами від 21.12.2000р.

 22. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.01р. №1533-3

 23. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок”, Київ, 17 грудня 1998 зі змінами.

 24. Закон України “Про внесення змін до ЗУ “Про джерела фінансування дорожнього господарства України””, Київ, 28 грудня 1998.

 25. Закон України “Про внесення змін до ЗУ “Про зовнішньо-економічну діяльність”, Київ, 22 грудня 1998.

 26. Закон України “Про внесення змін до ст. 9 ЗУ “Про фіксований сільськогосподарський податок”, Київ, 3 лютого 1999.

 27. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. (зі змінами і доповненнями).

 28. Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, Київ. 22 грудня 1998.

 29. Постанова ВРУ “Про застосування нормативно-правових актів з питань оподаткування в Україні”, Київ, 24 грудня 1998.

 30. Постанова ВРУ “Про проект Закону України “Про державне регулювання експорту, імпорту, оптової, роздрібної торгівлі нафтопродуктами”, Київ, 2 березня 1999.

 31. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 28 червня 1999р.

 32. Указ Президента України “Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників”, Київ, 2 грудня 1998.

 33. Постанова КМУ “Про фінансування дорожнього господарства України в 1999р.”, Київ, 1 березня 1999.

 34. Постанова КМУ “Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища природного середовища і стягнення цього збору”, Київ, 1 березня 1999.

 35. Постанова КМУ “Про затвердження порядку справляння плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів і тимчасових нормативів за їх спеціальне використання”, Київ, 1994.

 36. Постанова КМУ “Про затвердження тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів і тимчасових нормативів за їх спеціальне використання”, Київ, 1994.

 37. Постанова КМУ “Про затвердження порядку встановлення нормативів збору Закон України геологорозвідувальні роботи, виконані Закон України рахунок Державного бюджету, та його справлення”, Київ, 29 січня 1999.

 38. Постанова КМУ “Положення про умови та порядок надання адресної та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям “, Київ, 22 лютого 1999.

 39. Наказ Мінфіну України, Державної податкової адміністрації України “Про внесення змін і доповнень до інструкції про особливості застосування Декрету КМУ від 21 січня 1993р. №8-93 “Про стягнення не внесених в строк податкових платежів”, Київ, 9 лютого 1999р.

 40. Декрет КМУ “Про податок на промисел”, Київ, 1993, зі змінами.

 41. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість”, Київ, 30 травня 1997р. (з урахуванням змін).

 42. Інструкція ДПАУ “Про порядок складання вилучення посадовими особами органів Державної податкової служби у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (зниження) об’єктів оподаткування, на сплату податків та інших платежів”, Київ, 1 липня 1998.

 43. Лист ДПАУ “Про податок на додану вартість”, Київ, 23 лютого 1999.

 44. Наказ ДПАУ “Про затвердження форми довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (ф.№8-ДР) і Порядку заповнення і подання юридичними особами всі форм власності і фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності довідки ф.№8-ДР”, Київ, 6 січня 1999.

 45. Наказ Державної митної служби України “Про затвердження порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю”, Київ, 20 січня 1999.

 46. Лист НБУ “Про ідентифікаційні номери фізичних осіб”. Київ, 14 січня 1999.

 47. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. -2000.

 48. Гребельник В.Н. Финансы предприятий. Киев, 2000-215с.

 49. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. А.М. Поддєрьогіна.-К.:КНЕУ,2000-460С.

 50. Державні фінанси України /Закон України ред. О.Д. Василика, - К.: Наукова думка. 1997.

 51. Епіфанов А.О., Сано І.В., Д΄яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України – К.: Наукова думка, 1997.

 52. Податки та податкова політика України. – К.: Наукова думка, 1997.

 53. Податкова система України. За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994.

 54. Практические рекомендации по заполнению отчетных форм бухгалтерского и налогового учета. За ред. Н.Д. Бондаренко и др., - К., 1999.

 55. Суторміна В.М., Фідосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1993.

 56. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси/ Навч.-метод. Посібник. Київ, 2001. – 487с.

 57. Фінансове право. За ред. Н.К. Вороніна – Харків, 1998.

 58. Фоменко Е.А. К нам пришел налоговый инспектор. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. Проверка соблюдения налогового законодательства. – Одесса, 1998.

 59. Фінансовий словник. – За ред. М.Я. Дем’яненко, Київ, НААН, 1998.

Схожі:

Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий контроль» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи комп’ютерних технологій Для студентів заочної форми навчання спеціальності
Для студентів заочної форми навчання спеціальності: 06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки і контрольні завдання з предмету «Автомобілі»для студентів заочної форми навчання спеціальності 07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Програма, методичні вказівки і контрольні завдання з предмету «Автомобілі»для студентів заочної форми навчання спеціальності – 07010602...
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни “Ділові комунікації”...
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх
Методичні вказівки та завдання розроблено для допомоги студентам заочної форми навчання, спеціальності 0701001 «Організація і регулювання...
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи