Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon

Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Скачати 332.46 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Дата конвертації04.10.2013
Розмір332.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

для проведення практичних занять у студентів

4-го курсу денної форми навчання економічного факультету

спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»

по дисципліні «Банківська справа»


Миколаїв-2007

Методичні рекомендації розроблені – доц. Кушнір І.В.


Рецензенти:

Мамуль Л.О., д.е.н., професор

Червен І.І., д.е.н., професор


Затверджено протоколом засідання кафедри фінансів № __ від ____________

Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № __ від _______________

ЗМІСТ

ВСТУП

4

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

5

ПЛАНИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

6

ТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ

9

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

22ВСТУП


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ^ Назва модуля і тем

Кількість навчальних годин

Всього

із них

лекції

практичні

самостійна робота

студентів

^ Модуль 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності

18

8

2

8

Змістовий модуль 1

Створення та організація діяльності комерційного банку

8

44

Змістовий модуль 2

Формування ресурсів комерційного банку

10

4

2

4

^ Модуль 2. Послуги і операції комерційного банку

72

22

12

38

Змістовий модуль 3

Розрахунково-касові операції банку

7

2

1

4

Змістовий модуль 4

Операції банку з векселями

7

2

1

4

Змістовий модуль 5

Кредитні операції банку

10

2

2

6

Змістовий модуль 6

Операції банку з цінними паперами

8

2

2

4

Змістовий модуль 7

Банківські інвестиції

8

2

2

4

Змістовий модуль 8

Операції банку в іноземній валюті

12

4

2

6

Змістовий модуль 9

Нетрадиційні банківські операції та послуги

8

44

Змістовий модуль 10

Забезпечення фінансової стійкості банку

12

4

2

6
^

ВСЬОГО ПО ДИСЦИПЛІНІ


90

30

14

46ПЛАНИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ


Модуль 1

Характеристика банку і загальні питання його діяльності


Змістовий модуль 1

Створення та організація діяльності комерційного банку


Питання до розгляду

1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку.

2. Види банків, їх операції та функції.

3. Порядок реєстрації комерційного банку.

4. Ліцензування банківської діяльності.

5. Організаційна структура та управління банком.


Змістовий модуль 2

Формування ресурсів комерційного банку

Питання до розгляду


 1. Загальна характеристика ресурсів комерційного банку.

 2. Власний капітал комерційного банку, його структура і формування.

 3. Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку.

 4. Запозичений капітал банку.


Модуль 2

Послуги і операції комерційного банку


Змістовий модуль 3

Розрахунково-касові операції банку


Питання до розгляду

 1. Загальні основи організації безготівкових розрахунків.

 2. Порядок відкриття рахунків у банку.

 3. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.

 4. Міжбанківські розрахунки.

 5. Розрахунки з використанням пластикових карток.

 6. Касові операції банків.


Змістовий модуль 4

Операції банку з векселями


Питання до розгляду

 1. Функції та види векселів.

 2. Операції врахування та переврахування векселів.

 3. Кредити під заставу векселів.

 4. Авалювання та акцептування векселів.

 5. Операції банку з інкасування і доміциляції векселів.


Змістовий модуль 5

Кредитні операції банку


Питання до розгляду

 1. Сутність, форми і види кредиту. Принципи кредитування.

 2. Етапи процесу кредитування. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

 3. Форми забезпечення кредитів.

 4. Кредитний ризик: визначення і мінімізація витрат.

 5. Ціна кредиту.


Змістовий модуль 6

Операції банку з цінними паперами


Питання до розгляду

 1. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів.

 2. Емісійні операції банків.

 3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами.

 4. Професійна діяльність банків.Змістовий модуль 7

Банківські інвестиції


Питання до розгляду

 1. Інвестиції: поняття і види.

 2. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності і в Україні.

 3. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвес­тиційному процесі.

 4. Визначення ефективності реальних інвестицій.


Змістовий модуль 8

Операції банку в іноземній валюті


Питання до розгляду

 1. Види валютних операцій комерційних банків. Ведення ва­лютних рахунків клієнтів.

 2. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній ва­люті.

 3. Здійснення розрахунків в іноземній валюті за зовнішньо­економічними угодами.

 4. Конверсійні операції та управління валютною позицією комерційного банку.

 5. Валютні ризики. Методи управління валютними ризиками.


Змістовий модуль 9

Нетрадиційні банківські операції та послуги


Питання до розгляду

 1. Характеристика та види нетрадиційних банківських опера­цій і послуг.

 2. Лізингові операції.

 3. Банківські гарантії та поручительства. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банку.

 4. Трастові (довірчі) послуги.

 5. Факторинг та форфейтинг

 6. Операції банку з дорогоцінними металами.


Змістовий модуль 10

Забезпечення фінансової стійкості банку


Питання до розгляду

 1. Поняття фінансової стійкості банку. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.

 2. Фінансові звіти банку та аналіз його діяльності.

 3. Аналіз прибутковості банку.

 4. Регулювання діяльності банків.

^ ТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ


Задача 1


Комерційний банк залучив строковий депозит у розмірі 2 000 грн. на термін від 23 березня до 17 травня під 18% річних. Необхідно розрахувати суми процентних платежів, використовуючи різні методи визначення кількості днів.


Розв'язання:

Порядок та результати розрахунків відсоткового доходу за різними методами наведено в таблиці 1:

Таблиця 1

^ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДУМетоди

розрахунку

Тривалість дії угоди, днів

^ Кількість днів

у році

Розрахунок суми відсотків,

грн.

1 . «Факт/факт»

8 + 30 + 16 = 54

365

2000 x 18 x 54 / 365 х 100 =

= 53,26

2. «Факт/360»

8 + 30 + 16 = 54

360

2000 x 18 x 54 / 360 х 100 =

= 54,00

3. «30/360»

7 + 30 + 16 = 53

360

2000 x 18 x 53 / 360 х 100 =

= 53,00


Висновок: результати розрахунків показують, що для вкладника найвигідніший метод «факт/360», а для позичальника — метод «30/360».


Задача 2


Комерційний банк залучив строковий депозит у розмірі 1 000 грн. на термін з 22 травня до 15 липня під відсоткову ставку 15% річних. Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи різні методи визначення кількості днів.

Розв'язання:

Порядок та результати розрахунків відсоткового доходу за різними методами наведемо в таблиці 2:

Таблиця 2

^ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДУМетоди

розрахунку

Тривалість дії угоди, днів

^ Кількість днів

у році

Розрахунок суми відсотків,

грн.

1 . «Факт/факт»

9 + 30 + 14 = 53

365

1000 x 15 x 53 / 365 х 100 =

= 21,78

2. «Факт/360»

9 + 30 + 14 = 53

360

1000 x 15 x 53 / 360 х 100 =

= 22,08

3. «30/360»

8 + 30 + 14 = 52

360

1000 x 15 x 52 / 360 х 100 =

= 21,67


Задача 3


Комерційний банк залучає строковий депозит юридичної особи у розмірі 65 000 грн. на три міся­ці на термін від 05 жовтня до 05 січня за річною відсотковою ставкою 17%. Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по закінченні дії депозитної угоди.


Розв'язання

Обчислюємо суми відсотків за розрахункові періоди:

а) від 05 жовтня до 31 жовтня:

65000 x 17 x 26 / 365 x 100 = 787,12 грн.

Сума відсотків у розмірі 787,12 грн. перераховується банком на по­точний рахунок вкладника не пізніше 01 листопада.

б) від 01 листопада до 30 листопада:

65000 x 17 x 30 / 365 x 100 = 908,22 грн.

Сума відсотків у розмірі 908,22 грн. перераховується банком на по­точний рахунок вкладника не пізніше 01 грудня.

в) від 01 грудня до 31 грудня:

65000 x 17 x 31 / 365 x 100 = 938,49 грн.

Сума відсотків у розмірі 938,49 грн. перераховується банком на по­точний рахунок вкладника не пізніше 01 січня.

г) від 01 січня до 05 січня:

65000 x 17 x 4 / 365 x 100 = 121,10 грн.


Висновок: Банк 05 січня перерахує на поточний рахунок вкладни­ка платіж на суму 65 121,10 грн. (65 000 + 121,10).


Задача 4


Комерційний банк залучає строковий депозит юридичної особи у розмірі 70 000 грн. на три місяці на термін з 05 серпня до 05 листопада за річною відсотковою ставкою 9%. Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по закінченні дії депозитної угоди.

Розв'язання

Обчислюємо суми відсотків за розрахункові періоди:

а) з 05 серпня по 31 серпня:

70000 х 9 х 26 / 365 х 100 = 448,77 грн.

Сума відсотків у розмірі 448,77 грн. перераховується банком на поточний рахунок вкладника не пізніше 01 вересня.

б) з 01 вересня по 30 вересня:

70000 х 9 х 30 / 365 х 100 = 517,81 грн.

Сума відсотків у розмірі 517,81 грн. перераховується банком на поточний рахунок вкладника не пізніше 01 жовтня.

в) з 01 жовтня по 31 жовтня:

70000 х 9 х 31 / 365 х 100 = 535,07 грн.

Сума відсотків у розмірі 535,07 грн. перераховується банком на поточний рахунок вкладника не пізніше 01 листопада.

г) з 01 листопада по 05 листопада:

70000 х 9 х 4 / 365 х 100 = 69,04 грн.


Висновок: Банк 05 листопада перерахує на поточний рахунок вкладника платіж на суму 70 069,04 грн. (70 000 + 69,04).


Задача 5


Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 25 000 грн. на чотири місяці на термін з 09 травня до 09 вересня за відсотковою ставкою 12% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Нарахування відсотків проводиться в останній день місяця, а їх сплата – при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом «факт/360».

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та розрахувати платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

Розв'язання

При капіталізації відсотки щомісячно зараховуються на депозитний рахунок. Подальше нарахування відсотків здійснюється на суму депозиту з урахуванням раніше нарахованих відсотків. Суму відсотків за кожен місяць розраховується таким чином:

за травень:

25000 х 12 х 22 / 360 х 100 = 183,33 грн.;

за червень:

25183,33 х 12 х 30 / 360 х 100 = 251,83 грн.;

за липень:

25435,16 х 12 х 31 / 360 х 100 = 262,83 грн.;

за серпень:

25697,99 х 12 х 31 / 360 х 100 = 265,55 грн.;

за вересень:

25963,54 х 12 х 8 / 360 х 100 = 69,24 грн.


Висновок: Відсотковий дохід за весь період дії депозитної угоди складе 1032,78 грн., а по закінченні терміну її дії банк поверне фізичній особі 26 032,78 грн. (25 000 + 1 032,78).


Задача 6


Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 10 000 грн. на три місяці на термін з 13 серпня до 13 листопада за відсотковою ставкою 15% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Відсотки нарахову­ються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом «факт/360».

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та обчис­лити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.


Розв'язання

Згідно умови завдання маємо чотири періоди нарахування складних відсотків:

1-й — з 13.08 до 31.08,

2-й — з 01.09 до 30.09,

3-й — з 01.10 до 31.10,

4-й — з 01.11 до 13.11.

Платіж при погашенні депозиту визначаємо таким чином:

Суми відсотків за розрахункові періоди:

за серпень:

10000 х 15 х 18/ 360 х 100 = 75,00 грн.;

за серпень — вересень:

10000 х ((1 + 15 х 48 / 2 х 360 х 100)2 – 1) = 10000 х 0,0201 = 201,00 грн.;

за вересень:

201,00 - 75,00 = 126,00 грн.;

за серпень-жовтень:

10000 х ((1 + 15 х 79 / 3 х 360 х 100)3 – 1) = 10000 х 0,03327915658 =

= 332,79 грн.;

за жовтень:

332,79 - 201,00 = 131,79 грн.;

за серпень — листопад:

10000 х ((1 + 15 х 91 / 4 х 360 х 100)4 – 1) = 10000 х 0,0384592093 =

= 384,59 грн.;

за листопад:

384,59 - 332,79 = 51,80 грн.


Висновок: відсотковий дохід за весь період дії депозитної угоди складає 384,59 грн., а по закінченні терміну її дії банк поверне фізичній особі 10 384,59 грн. (10 000 + 384,59).


Задача 7


Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 14 000 грн. на три місяці на термін з 12 вересня до 12 грудня за відсотковою ставкою 15% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Відсотки нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом «факт/360».

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

Розв'язання

Згідно умови завдання маємо чотири періоди нарахування складних відсотків:

1-й – з 12.09 по 30.09,

2-й – з 01.10 по 31.10,

3-й – з 01.11 по 30.11,

4-й – з 01.12 по 12.12.

Платіж при погашенні депозиту визначаємо таким чином:

14000 х (1 + 15 х 90 / 4 х 360 х 100)4 = 14000 х 1,0093754 =

= 14000 х 1,03803064736 = 14532,43 грн.

Суми відсотків за розрахункові періоди визначаємо таким чином:

за вересень:

14000 х ((1 + 15 х 18 / 360 х 100)1 – 1) = 14000 х 0,0075 = 105,00 грн.;

за вересень-жовтень:

14000 х ((1 + 15 х 49 / 2 х 360 х 100)2 – 1) = 14000 х 0,02052087672 =

= 287,29 грн.;

за жовтень нараховані відсотки складуть 182,29 грн. (287,29 – 105,00);

за вересень-листопад:

14000 х ((1 + 15 х 79 / 3 х 360 х 100)3 – 1) = 14000 х 0,03327915658 =

= 465,91 грн.;

за листопад нараховані відсотки складуть 178,62 грн. (465,91 – 287,29);

за вересень-грудень:

14000 х ((1 + 15 х 90 / 4 х 360 х 100)4 – 1) = 14000 х 0,03803064736 =

= 532,43 грн.;

за грудень нараховані відсотки складуть 66,52 грн. (532,43 – 465,91).


Висновок: отже, відсотковий дохід за весь період дії депозитної угоди складає 532,43 грн., а по закінченні терміну її дії банк поверне фізичній особі 14532,43 грн. (14 000 + 532,43).


Задача 8


Комерційний банк залучає депозит юридичної особи у розмірі 50 000 грн. на три місяці на термін з 24 квітня до 25 липня за номінальною ставкою 20% із виплатою відсотків при внесенні коштів на депозит. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом «30/360».

Необхідно визначити суму відсотків, що сплачується за депозитом та суму коштів, що зараховується на депозитний рахунок клієнта.


Розв'язання

Визначаємо кількість днів за період з 24 квітня до 24 липня:

у квітні – 6 днів,

у травні – 30 днів,

у червні – 30 днів,

у липні – 24 дні,

усього – 90 днів.

Розраховуємо суму відсотків, що сплачується за депозитом:

50000 х 20 х 90 / 360 х 100 = 2500,00 грн.

Сума коштів, що перераховується з поточного рахунку клієнта на депозитний складе: 47 550 грн. (50 000 – 2 450).


Задача 9


Комерційний банк випустив векселі за номіналь­ною вартістю 1 200 грн. кожен терміном 90 днів за процентною ставкою 18% річних.

Необхідно визначити, за якою ціною банк продасть та поверне його після закінчення терміну обертання.


Розв'язання

Банк продає векселі за 1200 грн. кожен.

Після закінчення терміну обертання векселя банк сплатить його власнику 1 254 грн. (1200 + 1200 х 18 х 90 / 360 х 100).

Прибуток клієнта 1254 - 1200 = 54 грн.


Задача 10


Комерційний банк випустив вексель на номінальну суму 1 000 грн. на термін 60 днів за процентною ставкою 15% річних.

Необхідно визначити за якою ціною банк продасть вексель та викупить його після закінчення терміну обертання.

Розв'язання

При продажу цього векселя банк отримає від покупця 1000 грн.

Після закінчення терміну обертання векселя банк сплатить його власнику 1 025 грн. (1000 + 1000 х 15 х 60 / 360 х 100).


Задача 11


Спрогнозувати видаткову статтю «Видачі на оплату праці» для Прогнозного розрахунку касових оборотів банку на наступний квартал, використовуючи наступні данні отримані з касових заявок клієнтів банку:

основний фонд оплати праці всіх підприємств, що обслуговуються банком, складає 800 млн. грн.;

додат­кові грошові виплати та винагороди – 40 млн. грн.;

безготівкові перерахування та утримання з заробітної плати – 120 млн. грн.;

виплата заробітної плати з виручки – 90 млн. грн.;

перерахування заробітної плати на вклади громадян – 110 млн. грн.;

виплата стипендій – 30 млн. грн.;

депонована заробітна плата, що не була сплачена в мину­лому періоді 10 млн. грн.

Розв'язання

Визначаємо суму готівкових коштів, що будуть видані з кас банку за статтєю «Видачі на оплату праці» у наступному кварталі з використанням формули:

^ Видачі на оплату праці =

= (виплати на оплату праці з фонду ос­новної заробітної плати, фонду додаткової оплати праці + гро­шові виплати та винагороди + інші виплати) –

(безготівкові перерахування і утримання з заробітної плати + перерахування заробітної плати через пошту і телеграф + видачі заробітної плати безпосередньо з виручки підприємств та організацій + перераху­вання заробітної плати на рахунки вкладів громадян в банках + на­туральні видачі та пільги, що входять до фонду заробітної плати) +

+ (прогнозний обсяг видач готівки з кас бан­ку на виплату стипендій + видачі на інші виплати, що не входять до складу коштів, які спрямовуються на споживання).

Таким чином:

Видачі на оплату праці = (800 + 40) – (120 + 90 + 110) + (30 + 10) = 560 млн. грн.


Задача 12


Обчислити початкову (теперішню) вартість інвестицій, на яку вже нараховані складні відсотки, якщо майбутня вартість інвестицій через 2 роки становить 1000 грн. при ринковій відсотковій ставці 5% річних.


Розв'язання

Якщо МВ = ТВ х (1 + К)n,

де МВ – майбутній дохід;

ТВ – теперішня вартість майбутнього доходу;

К – відсоткова (дисконтна) ставка;

n – кількість років (періодів),

то ТВ = МВ / (1 + К)n.

Початкова (теперішня) вартість інвестицій становить – 907,03 грн. (1000/(1 + 0,05)2).


Задача 13


Визначити можливий розмір кредиту до запитання під забезпечення векселів на підставі вихідних даних:

встановлений банком ліміт заборгованості за кредитом – 110 тис. грн.;

встановлене співвідношення заборгованості за кредитом до розміру його забез­печення – 80%;

вартість векселів, прийнятих банком у заставу по кредиту – 97 тис. грн.;

існуюча заборгованість підприємства за кредитом – 60 тис. грн.

Розв'язання

Фактичне співвідношення між заборгованістю по кредиту та розміром його забезпечення:

60 / 97 х 100 = 61,86%.

Можлива заборгованість за кредитом, виходячи з фактичного забезпечення і встановленого співвідношення заборгованості до забезпечення:

97 х 80 / 100 = 77,6 тис. грн.

Вільний ліміт заборгованості за кредитом:

110 – 60 = 50 тис. грн.

Можлива розмір додаткової суми кредиту:

77,6 – 60 = 17,6 тис. грн.

або

(80 - 61,86) х 97 / 100 = 17,6 тис. грн.,

але не більше за 50 тис. грн.


Задача 14


Визначити розмір авансового кредиту на вересень для сільськогосподарського підприємства, якщо за прогнозом на місяць:

1. обсяг закупівель сільськогосподарської продукції у населення, розрахунки за яку проводяться у готівковій формі, становить 32 тис. грн.;

2. витрати, пов'язані з веденням заготівель, оплачувані у готівковій формі, – 4 тис. грн.

3. потреба в готівкових грошах – 5 днів.


Розв'язання

Розмір авансового кредиту на вересень становить – 6 тис. грн.

((32 + 4) х 5 / 30).


Задача 15


Визначити ринкову ціну облігації, якщо її номінал 1 000 грн., а продається вона за курсом 85.


Розв'язання

Якщо Курс облігації = Ринкова ціна облігації х 100 / Номінал облігації,

то ^ Ринкова ціна облігації = Номінал облігації х Курс облігації / 100.

Ринкова ціна облігації складає 850 грн. (1000 х 85 / 100).


Задача 16


Іноземна фірма має намір вкласти 300 000 доларів США на термін 6 місяців. Є два варіанти вкладення коштів: євродоларовий депозит під 8% річних або облігації внутрішньої державної позики уряду України під 23% річних. На дату інвестування спот-курс гривні становив USD/UAH = 2,9700.

Необхідно проаналізувати дохідність та рівень ризику кожного з напрямків вкладення коштів, а також переваги та недоліки укладання форвардного валютного контракту.

Розв'язання

У першому варіанті валютний ризик відсутній, оскільки іноземна фірма має у розпорядженні долари США і відсутня конвертація однієї валюти в іншу. Дохід фірми в цьому разі складе, доларів США:

300 000 х 0,08 х 180 / 360 = 12 000

У другому варіанті фірмі необхідно обміняти долари США на гривні, що за спот-курсом складатиме 891 000 грн. (300 000 х 2,9700). Через 6 місяців буде одержано дохід у розмірі, грн.:

891 000 х 0,23 х 180 / 360 = 102 465

Після закінчення терміну інвестування необхідно конвертувати основну суму та одержаний дохід у долари США, але курс гривні на цей час може змінитися. Отже, за другого варіанта існує валютний ризик, пов’язаний зі зміною валютного курсу протягом 6 місяців.

При обміні доларів США на гривні в іноземної фірми утворюється відкрита довга позиція за гривнями, яка принесе дохід у разі підвищення курсу гривні і збитки – у разі його зниження. Якщо фірма вибирає цей варіант вкладення коштів, то їй необхідно вирішити: узяти на себе валютний ризик і залишити позицію відкритою чи хеджувати валютний ризик, уклавши форвардну угоду. Якщо за 6 місяців курс не зміниться, то фірма отримає дохід у розмірі 34 500 доларів США (102 465 / 2,9700) та не втратить коштів на основній сумі. При підвищенні курсу гривні до долара США, фірма одержить додатковий дохід, який виникає в результаті узятого нею на себе валютного ризику та сприятливої кон’юнктури ринку. Але цей ризик може призвести і до недоодержання запланованого доходу через зниження курсу гривні.

Якщо фірма вирішує застрахувати валютний ризик, то вона має укласти форвардний контракт терміном на 6 місяців на суму 993 465 грн. (891 000 + 102465). Другий учасник угоди – український банк визначає форвардний курс гривні через 6 місяців. Для цього використовується формула:

ФКВ/Д = 2,9700 х ((1 + 0,23 х 180 / 360) / (1 + 0,08 х 180 / 360)) = 3,1842

Банк пропонує курс USD/UAH = 3,1842, і в разі згоди інвестора такий курс фіксується у форвардному контракті.

Через 6 місяців, одержавши за ОВДП загальну суму 993 465 грн., фірма реалізує форвардний контракт і одержує, доларів США:

993 465 : 3,1842 = 311 998,30

Сума доходу в 11 998,30 доларів США (311 998,30 – 300 000) майже дорівнює ставці за євродоларовим депозитом у 8%. Отже, операція хеджування валютного ризику захищає від збитків через несприятливу зміну курсу, але й виключає можливість одержання додаткових прибутків.

Укладення форвардного валютного контракту за курсом USD/UAH = 3,1842 не дає змоги іноземній фірмі скористатися значно вищим, ніж у євродоларовому депозиті, рівнем дохідності ОВДП. Але укладення форвардної угоди за будь-яким вищим курсом гривні до долара США, ніж 3,1842, може надати можливість одержання вищої дохідності, ніж у євродоларовому депозиті.


Задача 17


Українська фірма 12 жовтня відвантажила товар, за який має одержати виручку на суму 700 000 доларів США протягом листопада, але точна дата надходження коштів невідома. Після одержання коштів фірмі потрібно буде придбати гривні за долари США для закупівлі устаткування на ринках України. Протягом періоду з 12 жовтня по 30 листопада очікується підвищення курсу гривні відносно долара США. З метою страхування валютного ризику фірма звертається до комерційного банку і укладає з ним опціонний валютний контракт на таких умовах:

опціон продажу за доларами США на суму 700 000 доларів США;

термін з 01 по 30 листопада;

ціна виконання USD/UAH = 2,5800;

опціонна премія становить 50 000 грн.

Платіж у доларах США фірма одержала 26 листопада.

Необхідно визначити та проаналізувати результати опціонної валютної угоди при різних спот-курсах на дату отримання коштів:

а) USD/UAH = 2,5800;

б) USD/UAH = 2,6400;

в) USD/UAH = 2,5000.

Розв'язання

1. У першому варіанті виконання опціону не надає переваг фірмі, оскільки ціна виконання і спот-курс співпали. Фірма втратила опціонну премію в розмірі 50000 грн., для банку ця ж сума є доходом.

2. У другому варіанті, коли курс змінився до рівня USD/UAH = 2,6400, то фірмі вигідніше обміняти долари США за діючим курсом і одержати 1 848 000 грн. (700 000 х 2,6400). У такому разі опціон втрачає свою доцільність. Фірма втрачає опціонну премію 50 000 грн., але виграє завдяки падінню курсу гривні. Цей виграш становить 42 000 грн. (1 848 000 – 1 806 000(700 000 х 2,5800)). Результат для фірми – втрата коштів у розмірі 8000 грн. (50 000 – 42 000). Сума доходів банку становить 50 000 грн.

3. У третьому варіанті фірма пред’являє опціон до виконання і одержує 1806 000 грн. (700 000 х 2,5800). Якщо б фірма не придбала опціон, то 26 листопада при обміні доларів США за спот-курсом фірма одержала б 1 750 000 грн. (700 000 х 2,5000). Виграш, як різниця між даними сумами, становить 56000 грн. (1 806 000 – 1 750 000). Результат для фірми – виграш коштів у розмірі 6000 грн. (56 000 – 50 000), для банку – втрата коштів у розмірі 6 000 грн. При підвищенні курсу гривні до рівня 2,5000 фірма отримувала б більші прибутки від операції з опціоном, а банк, навпаки, – збитки.


Задача 18


Комерційний банк здав в оренду підприємству устаткування вартістю 247500 грн. Термін угоди складає 2 роки, починаючи з 03 квітня. Орендна ставка відсотка становить 20% річних. Орендні платежі банк одержує один раз на квартал. Після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.

Необхідно визначити суми орендних платежів та фінансового доходу, розподілити їх між відповідними звітними періодами.

Розв'язання

Визначаємо суму орендного платежу за формулою:

,

де ^ А – сума орендного платежу, що регулярно сплачується (ануїтет);

ТВА – теперішня вартість орендних платежів;

і – річна відсоткова ставка;

n – кількість років;

m – кількість разів нарахування складного відсотку протягом року.

Тобто:

=

= 38 301 грн.

Таким чином, сума орендних платежів становить 306 408 грн. (38 301 х 8). Звідси фінан­совий дохід комерційного банка складе 58 908 грн. (306 408 – 247 500).

Розподіл сум орендних платежів та фінансового доходу на відповідні дати здійснюється за таблицею 3.

Таблиця 3

^ Розподіл сум орендних платежів та фінансового доходу банку

протягом терміну дії договору оренди, грн.

^ Дата

одержання орендних платежів

Орендні платежі

Залишок

заборгованості

орендаря на

кінець періоду

Сума орендних платежів, які одержують регулярно

у т.ч.:

^ За устаткування**

Фінансовий

дохід*

03 квітня

-

-

-

247500

30 червня

38301

25926

12375

221574

30 вересня

38301

27222

11079

194352

31 грудня

38301

28583

9718

165769

31 березня

38301

30013

8288

135756

30 червня

38301

31513

6788

104243

30 вересня

38301

33089

5212

71154

31 грудня

38301

34743

3558

36411

31 березня

38301

36411

1890***

0

Всього

306408

247500

58908

x


*Визначається як добуток залишку заборгованості орендаря на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка за розрахунковий період

(20% : 4 = 5%).

**Визначається як різниця між сумою орендного платежу та фінансового доходу.

***Визначається з урахуванням залишку заборгованості орендаря

(38 301 – 36 411).


Задача 19


Проаналізувати прибутки (збитки) банку від кредитної діяльності на підставі даних таблиці 4.

^ Таблиця 4

Аналіз прибутку комерційного банку від кредитної діяльності, грн.


Показники


Станом на 01.07.2001р.

Станом на 01.10.2001р.

Відхилення

( +, - )

Отримані відсотки

853 200

1 025 600
Сплачені відсотки

771 100

1 042 000
Прибуток (збиток)
Розв'язання

Результати аналізу прибутку (збитку) банку від кредитної діяльності розмістимо у таблиці 5.

^ Таблиця 5

Аналіз прибутку комерційного банку від кредитної діяльності, грн.


Показники


Станом на 01.07.2001р.

Станом на 01.10.2001р.

Відхилення

( +, - )

Отримані відсотки

853 200

1 025 600

+172 400

Сплачені відсотки

771 100

1 042 000

+270 900

Прибуток (збиток)

82 100

-16 400

-98 500


Висновок: згідно з наведеними даними прибуток від кредитної дiяльностi на 01.10.2001р. порівняно з 01.07.2001р. зменшився на 98 500 грн. за рахунок того, що сума сплачених вiдсоткiв перевищувала суму отриманих вiдсоткiв. Від кредитної дiяльностi на 01.10.2001р. банк отримав збитки на суму 16 400 грн.


Задача 20


Визначити і проаналізувати ефективність діяльності банку за показником чистий спред, використовуючи наступні вихідних даних:

відсотки отримані – 879 500 грн.;

відсотки сплачені – 851 400 грн.;

надані кредити – 3 376 600 грн.;

залучені кошти за відсотки – 2 740 700 грн.

Розв'язання

Визначаємо показник чистий спред за формулою:

^ Чистий спед = Проценти отримані / Позики х 100% -

- Проценти сплачені / Підпроцентні депозити х 100%.

Таким чином,

Чистий спред = 879 500 / 3 376 600 х 100 – 851 400 / 2 740 700 х 100 =

= 26,05 – 31,07 = – 5,02%


Висновок: приклад свідчить про те, що кредитна дiяльнiсть для банку є неефективною, чистий спред має від’ємне значення – 5,02% i свідчить про перевищення ставки сплачених вiдсоткiв за залученими коштами над відсотками за наданими кредитами.


Задача 21


Визначити ефективність діяльності банку за показником чиста процентна маржа, використовуючи наступні вихідних даних:

відсотки отримані – 879 500 грн.;

відсотки сплачені – 851 400 грн.;

загальні активи – 9 950 300 грн.

Оптимальне значення показника чистої процентної маржі – 4,5%.

Розв'язання

Визначаємо показник чиста процентна маржа за формулою:

^ Чиста процентна маржа = (Доходи від процентів – Витрати на проценти) х 100% / Середні загальні активи.

Таким чином,

Чиста процентна маржа = (879 500 – 851 400) х 100 / 9 950 300 = 0,28%


Висновок: приклад свідчить про те, що банк має низький рівень чистої відсоткової маржі, отже недостатню ефективність кредитної діяльності та її здатність приносити прибуток.


Задача 22


Визначити ефективність діяльності банку за показником інший операційний дохід до загальних активів, використовуючи наступні вихідних даних:

доходи та комiсiя за надані послуги – 265 300 грн.;

сплачена комiсiя – 19 800 грн.;

загальні активи – 9 950 300 грн.

Розв'язання

Визначаємо показник інший операційний дохід до загальних активів за формулою:

Інший операційний дохід до загальних активів = Інший операційний дохід х 100 / / Середні загальні активи.

Таким чином,

Інший операційний дохід до загальних активів = (265 300 – 19 800) х 100 /

/ 9 950 300 = 2,47%


Висновок: як свiдчить приклад, прибуток банку сформований за рахунок iнших некредитних операцiй.

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ


 1. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 276 с.

 2. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Р.І, Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 314 с.

 3. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції: Навчальний посібник. — Т. 1 / В. О. Сичов, В.Т. Александров, В.В. Остапенко та ін. — К.: АВТ, 2004. — 528 с.

 4. Банківське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: «Ін Юре», 2000. — 384 с.

 5. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

 6. Банки и банковское дело / Под ред. Й. Т. Балабанова. — СПб: Питер, 2000. — 256 с.

 7. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 464 с.

 8. Банковское дело: Учебник. — 2-е изд., переаб. й доп. / Под ред. О. Й. Лаврушина. — Финансы и статистика, 2002. — 672 с.

 9. Васильченко 3. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія. — К.: Кондор, 2004. — 526 с.

 10. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник. — К.: Товариство «Знання», КОО, 2004. — 324 с.

 11. Васюренко О. В. Современные методы управления банковскими ресурсами. — X.: Гриф, 1997. — 390 с.

 12. Вексель на рынке Украины: нормативная база. — X.: Фактор, 2003. — 273 с.

 13. Внукова Н. М. Ринок фінансових послуг: Навчально-методичний посібник. — X.: ІНЖЕК, 2004. — 276 с.

 14. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-ІV

 15. Глущенко В. В. и др. Анализ и регулирование деятельности коммерческого банка. — X.: АО «Бизнес Информ», 2000. — 76 с.

 16. ГриджукД. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. — К.: Істина, 2001. — 253 с.

 17. Гуторова 3. А. Вексельные операции в банках // Вісник Східно­
  українського національного університету ім. В. Даля. — 2004. — № 3. — С. 15—19.

 18. Гуцал І. С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України. — Львів: ВАТ «Бібльос», 2001. — 244 с.

 19. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Жукова Е. Ф. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 622 с.

 20. Долан З.Дж., Кзмпбет К.Д., Кзмпбелл Г.Дж. Деньги, банковское дело й денежно-кредитная политика. — СПб: СПб Оркестр, 1996. — 446 с.

 21. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. №2121–ІІІ

 22. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992р. N2654-XII

 23. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. N448/96-ВР

 24. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003р. N898-IV

 25. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003р. N979-IV

 26. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999р. N679-XIV

 27. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997р. N723/97-ВР

 28. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001р. №2740-ПІ

 29. Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку / Ред. кол.: В. Д. Базилевич та ін. — К.: Б. в., 2004. — 140 с.

 30. Камарницький І. Ф. Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія. — Чернівці: Рута, 2004. — 260 с.

 31. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ прийнята на п'ятій сесії ВРУ від 28 червня 1996р.

 32. Кот Л. Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: питання теорії, методології, практики. — К.: Знання Укр., 2003. — 93 с.

 33. Корнієнко Т. В. Ліквідність комерційного банку: фактори, що впливають, методи управління // Вісник Української академії банківської справи. — 1999. — № 2 (11). — С. 51—54.

 34. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. —238 с.

 35. Кравчук Г. Т. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навчальний посібник для студентів вузів. — Львів: ЛБІ НБУ, 2002. —135 с.

 36. Кредитна система України і банківські технології: Навчальний посібник для вищ. навч. закл. екон. спец.: У 3 кн. / За заг. ред. І. В. Сало, НБУ. — Львів: ЛБІ НБУ, 2002.

 37. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / За ред. В. В. Вітлінського. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 251 с.

 38. Кручок С. І. Іпотечне кредитування: Навчальний посібник. — К.: Мета, 2002. — 206 с.

 39. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. — 4-те вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 215 с.

 40. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій: Монографія. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. — 318 с.

 41. Лысенков Ю. М., Ляшко В. П. Операции банков с векселями. — К., 1995. —149 с.

 42. Масленченков Ю. С. Технология и организация работы банка: теория и практика. — М., 1998. — 431 с.

 43. Миллер Р. Л., Ван-Хуз Д. Д. Современные деньги и банковское дело: Пер 3-го англ.изд. — М., 2000. — 824 с.

 44. Мшикін Ф. С. Економіка грошей, банківських операцій і фінансових ринків: Пер. з англ. / С. Панчишин (ред. пер.).—К.: Основи, 1998. — 963 с.

 45. Онищенко В. О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. — Полтава: ПДТУ, 1999. — 163 с.

 46. Операції комерційних банків: Навчальний посібник для екон. спец. / Р. Коцовська, В Ричаківська, Г. Табачук та ін. — 3-тє вид. — К.: Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 500 с.

 47. Операції комерційних банків: опорний конспект лекцій. — К.: КНТЕУ, 2003. — 4.1: Традиційні банківські послуги. — 2003. — 113 с.

 48. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 29 березня 2001р. N135

 49. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про касові операції в банках» від 14.08.2003 р. №337

 50. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні» від 17.03.2004 р. №110

 51. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів і платіжних карток через митний кордон України» від 12.07.2000р. №283

 52. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті» від 05.12.2001р. №500

 53. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001р. №368

 54. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про валютний контроль» від 08.02.2000р. №49

 55. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення звичайної відсоткової ставки за депозит» від 23.07.1997р. №247

 56. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про механізм рефінансування банків України» від 28.02.2002р. №82

 57. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» від 17.07.2002р. №275

 58. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002р. №508

 59. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок розрахунку резерву для відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами та інших вкладень у статутні фонди підприємств» від 30.12.1999р. № 629

 60. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв і відділень» від 31.08.2001р. №375

 61. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості» від 13.12.2002р. №505

 62. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України» від 27.06.2001р. №244

 63. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду» від 08.08.2001р. №334

 64. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000р. №279

 65. Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2004.— 461 с.

 66. Тиркало Р. І. Банківські операції з цінними паперами: Монографія. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 21 1 с.

 67. Усоскин В. М. Современные коммерческий банк: управление и операции. — М.: Антидор, 1998. — 320 с.

 68. Фролов С. М. Банківська справа: Навчальний посібник для студентів екон. фак. ун-тів. — Суми: СумДУ, 2001. — 205 с.

 69. Хмеленко О .В. Кредитування та контроль: Навчальний посібник. — X.: ІНЖЕК, 2004. — 237 с.

 70. Шіллер Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. — К.: Наукова думка, 1998. — 159 с.

 71. Шумкова О. В. Трастові операції як нова банківська послуга // Вісник Сумського сільськогосподарського інституту. — Серія: Фінанси і кредит. — 1997. — №1. — С. 51—53.

 72. Журнали та видання: «Економіка України», «Фінанси України», «Вісник податкової служби України», «Науковий вісник Академії державної податкової служби України», «Економіст», «Фінансова тема», «Економічний часопис», «Вісник Національного банку України», «Український інвестиційний журнал», «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і аудит», «Финансовый директор», «Банківська справа», «Держава та регіони», «Відомості Верховної Ради України»

 73. Газети: «Президентський вісник», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Ділова Україна», «Бізнес», «Галицькі контракти»

Схожі:

Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconРобоча програма дисципліни " Банківська справа " для студентів ІV курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 "Облік І аудит"
Положення Миколаївського державного аграрного університету про кредитно-модульну систему навчання та рейтинговий контроль знань і...
Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013н р. група – 144
Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання
Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» icon” 2012р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013 н р

Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий контроль» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання до навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів 5, 6 курсів заочної форми навчання спеціальності
«Облік і аудит» 050201 «Менеджмент організацій» 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки “Облік і аудит”...
Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації до підготовки семінарських (практичних) занять для студентів денної та заочної форми навчання Юридичного інституту спеціальності „Правознавство
Затверджено на засіданні кафедри конституційного, міжнародного і адміністративного права
Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни “Ділові комунікації”...
Методичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа» iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи