Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 "Облік і аудит"
Скачати 473.46 Kb.
НазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 "Облік і аудит"
Сторінка1/3
Дата конвертації04.10.2013
Розмір473.46 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИМИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра фінансів


Гроші та кредитМетодичні вказівки для самостійної роботи студентівдля студентів спеціальності 6.050106 “Облік і аудит”


МИКОЛАЇВ-2007


Методичні вказівки розроблені доцентом Бурковською А.В.


Відповідальний завідувач кафедри фінансів к.е.н., доцент Кушнір І.В.


Рецензенти: д.е.н., професор Мармуль Л.О.


д.е.н., професор Червен І.І.


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету протокол № 2 від 16.10.2007


ЗМІСТ
Вступ


4

Сутність і функції грошей.

5

Грошовий оборот і грошова маса.

8

Грошовий ринок.

11

Грошові системи.

14

Інфляція і грошові реформи.

17

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

20

Валютний ринок і валютні системи.

23

Кредит у ринковій економіці.

26
^

Фінансові посередники грошового ринку.


29

Центральні банки.

31

Комерційні банки.

34

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

37

Список літератури

39ВСТУП


Навчальний курс „Гроші та кредит” є фундаментальною економічною дисципліною, що вивчає сутність та механізм функціонування таких економічних категорій як „гроші”, „грошовий ринок”, „грошова система”, „інфляція”, „грошова реформа”, „валютна система”, „кредит”, „процент”. При опануванні тем даної дисципліни студентами економічних спеціальностей, останні зможуть мати уяву про діючі (у межах грошового, фондового і валютного ринків, грошової, банківської та валютної систем) інституції, використовувати грошово-кредитні й валютні інструменти, а також аналізувати здійснювану державою грошово-кредитну політику і міжнародні кредитно-розрахункові відносини.

Мета вивчення курсу „Гроші та кредит” полягає у формуванні базових знань у студентів з теорії та практики використання грошей і кредиту, інших фінансово-кредитних інструментів, засвоєння закономірностей функці-онування грошового ринку, грошових і валютних систем у процесах розподілу і споживання, а також їх впливу на процеси відтворення в умовах ринкової економіки, вивчення методів аналізу і оцінки державної монетарної та фінансово-кредитної політики, розвитку банківської системи.

Предметом вивчення курсу є гроші, їх сутність та функції у ринковій економіці, грошовий ринок і грошові системи, сутність, роль і види кредиту, валюта і валютні відносини та місце і роль в економічній системі НБУ та комерційних банків.

Завдання дисципліни - не тільки підготувати сучасного фахівця теоретично, а і навчити його аналізувати реальні економічні процеси і тенденції розвитку, прогнозувати майбутнє та впливати на останнє.

Виконання поставлених завдань потребує наполегливого самостійного вивчення теоретичного навчального матеріалу і вироблення практичних навичок його використання. Для студентів дібрано тестові завдання та питання, які допоможуть поглибити знання із зазначеного курсу.

Зміст дисципліни „Гроші та кредит” згідно з програмою розкривається у таких темах:

 1. Сутність і функції грошей.

 2. Грошовий оборот і грошова маса.

 3. Грошовий ринок.

 4. Грошові системи.

 5. Інфляція і грошові реформи.

 6. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

 7. Валютний ринок і валютні системи.

 8. Кредит у ринковій економіці.

 9. Фінансові посередники грошового ринку.

 10. Центральні банки.

 11. Комерційні банки.

 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.ТЕМА 1. Сутність і функції грошей


При вивченні цієї теми необхідно:


 • розглянути концепції походження грошей, порядок виділення грошової форми вартості, а також обґрунтувати об’єктивний характер необхідності грошей у товарному господарстві (Т-Г-Т’);

 • охарактеризувати суть грошей, розкрити історичний процес відбору грошового товару, розглянути порядок формування вартості грошей, а також показати особливості грошей як загального товару;

 • розкрити історичний процес формування грошової одиниці (від товарної до сучасних форм), охарактеризувати механізм еволюції грошей;

 • розкрити функції грошей, показати механізм виконання грошима цих функцій;

 • охарактеризувати сучасну економічну роль грошей, їх зв’язок із золотом і дорогоцінними металами.Література: 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35.


Питання для самоконтролю


 1. Які основні форми вартості Ви знаєте?

 2. Які товари-еквіваленти використовувались у якості грошей?

 3. Назвіть передумови виникнення та застосування грошей.

 4. Які існують концепції походження грошей, яка з них більш адекватна ринковій практиці використання грошей в економіці?

 5. Дайте визначення економічній категорії „гроші”. Як Ви розумієте суть грошей?

 6. Чим гроші відрізняються від звичайного товару?

 7. Назвіть основні етапи розвитку грошей. Як ринок впливав на розвиток грошей?

 8. Який спосіб обміну продуктами вигідніший і зручніший для учасників ринку – у формі бартеру чи за допомогою грошей? Чому?

 9. Назвіть основні властивості грошей.

 10. На якому етапі розвитку грошей відчутна роль держави?

 11. Що таке вартість грошей, на чому вона базується і які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?

 12. Що таке повноцінні гроші? Причини, що зумовили демонетизацію золота. Чи використовують повноцінні гроші в сучасному грошовому обігу України?

 13. Чим відрізняються повноцінні гроші від неповноцінних?

 14. Які види грошей Ви знаєте?

 15. У чому полягають основні причини появи паперових і кредитних грошей?

 16. Що таке „квазі” гроші? Чи використовуються вони у грошовому обігу України?

 17. Що таке банкнота, вексель, чек?

 18. Що таке „електронні гроші”? Що у них є спільного і відмінного від паперових і депозитних грошей?

 19. Чим депозитні гроші відрізняються від готівкових грошей?

 20. Назвіть функції, які виконують гроші. В яких функціях гроші найбільше потерпають від інфляції?

 21. Як впливає на виробництво сама наявність грошей в економіці? Чи необхідні гроші в сучасній економіці?Тести для самоконтролю


 1. Які концепції походження грошей вивчає сучасна економічна наука?


а) раціоналістичну;

б) діалектичну;

в) марксистську. 1. Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сутність

економічної категорії „гроші”?


а) гроші – це національна грошова одиниця;

б) гроші – це засіб платежу;

в) гроші – це специфічний товар, що виконує роль загального

еквіваленту.


 1. Яка з форм вартості в сучасному тлумаченні означає „бартер”?


а) грошова;

б) проста або випадкова;

в) повна або розгорнута;

г) загальна або еквівалентна.


 1. Які функції виконують гроші?


а) розподільчу;

б)фіскальну;

в) засіб обігу;

г) стимулюючу. 1. У якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції?


а) у функції засобу обігу;

б) у функції міри вартості;

в) у функції засобу нагромадження;

г) у функції засобу платежу.


 1. Які функції виконують гроші на світовому ринку?


а) загальний платіжний засіб;

б) загальний купівельний засіб;

в) засіб перенесення багатства з однієї країни в іншу;

г) всі перелічені.


 1. Як визначити вартість купюри номіналом 500 гривень?


а) це – вартість золота, яка забезпечує купюру;

б) це – вартість паперу, на якому вона надрукована;

в) це – вартість праці, що витрачена на її друкування;

г) це – вартість товарів та послуг, які можна придбати на 500 гривень.


 1. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?


а) девальвація;

б) деномінація;

в) інфляція.


 1. До повноцінних грошей відносять:


а) долари США;

б) гривні;

в) євро;

г) срібні монети.


 1. До кредитних грошей належать:


а) кредитні картки;

б) вексель;

в) електронні гроші;

г) чек;

д) банкнота;

е) дебетові картки.


ТЕМА 2. Грошовий оборот і грошова маса


При вивченні цієї теми необхідно:


 • дати визначення поняття „грошовий оборот”, розкрити його суть, охарактеризувати базову модель грошового обороту в ринковій економіці;

 • пояснити економічне значення двосферного механізму грошового обороту, розкрити специфіку та взаємозв’язок сфер готівкового і безготівкового обігу, охарактеризувати зміст натуральної (бартерної) сфери народногосподарського обороту та наслідки сучасної бартеризації вітчизняної економіки;

 • дати визначення поняття „грошовий потік”, розкрити механізм балансування потоків;

 • визначити основні закономірності функціонування грошової маси в сучасній економіці України та фактори, які впливають на швидкість обороту грошової маси;

 • дати визначення поняття „сталість грошей” та розкрити механізм її забезпечення, пояснити суть і показати значення сталості грошей, охарактеризувати фінансові, кредитні та валютні фактори забезпечення сталості грошей.


Література: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 30, 31, 33, 35, 38, 46.


Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення „грошового обороту”. Які особливості грошового обороту на мікро- та макроекономічному рівнях?

 2. Назвіть суб’єкти грошового обороту. Які основні ринки взаємопов’язуються грошовим оборотом?

 3. Дайте визначення „грошового потоку”. Що є спільного і чим відрізняються поняття грошового потоку і грошового обігу?

 4. Охарактеризуйте грошові потоки, які обслуговують процес розширеного відтворення.

 5. Як забезпечується балансування грошових потоків за умов чистого імпорту і чистого експорту?

 6. Наведіть структуру грошового обороту. Яка існує відмінність між секторами грошового обороту?

 7. Назвіть переваги і недоліки готівкового та безготівкового грошового обороту.

 8. Які сучасні засоби платежу обслуговують грошовий оборот? Що використовується для розрахунків готівкою, а що – при безготівкових розрахунках?

 9. Які основні закономірності функціонування грошової маси в Україні?

 10. Дайте визначення понять „грошовий агрегат” і „грошова база”.

 11. Скільки грошових агрегатів визначає НБУ? Яке наповнення кожного з них?

 12. Назвіть найбільш ліквідний грошовий агрегат. Дайте пояснення своєї відповіді.

 13. Як визначити швидкість обігу грошей? Які фактори впливають на швидкість обігу грошей?

 14. У чому полягає сутність закону кількості грошей, необхідних для обігу? Які наслідки його порушення?

 15. За якою формулою можна розрахувати середню кількість грошей, необхідних для обігу, якщо не всі товари, що реалізуються, оплачуються негайно?

 16. Дайте визначення „емісії”. Що таке первинна і вторинна емісії? Яка установа емітує готівкові гроші в Україні?

 17. Що таке „обов’язковий резерв”? Яка мета його встановлення?

 18. Розкрийте механізм утворення депозитних грошей комерційними банками.

 19. Які чинники впливають на зростання в обігу грошової маси?

 20. Дайте визначення „грошового мультиплікатора”. Розкрийте механізм емісії грошей через грошово-кредитний мультиплікатор.Тести для самоконтролю 1. Грошовий оборот це :


а) рух грошей у процесі здійснення експортно-імпортних операцій;

б) рух грошей у процесі розподілу ВВП;

в) безперервний рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну

та споживання національного продукту.


 1. Суб’єкти грошового обороту :


а) юридичні особи;

б) фізичні особи;

в) юридичні і фізичні особи.


 1. Сектори грошового обороту:


а) грошовий обіг та кредитний сектор;

б) грошовий обіг та фінанси;

в) грошовий обіг, фінанси, кредитний сектор;

г) фінансовий та кредитний сектори. 1. Грошовим обігом взаємопов’язуються такі ринки:


а) ринок продуктів;

б) ринок ресурсів;

в) інвестиційний ринок;

г) кредитний ринок;

д) фінансовий ринок;

е) світовий ринок.


 1. За формою платіжних засобів грошовий оборот структурується на:


а) фіскальний;

б) готівковий;

в) валютний;

г) безготівковий.


 1. Для вимірювання грошової маси в Україні застосовують таку кількість

грошових агрегатів:


а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.


 1. Агрегат М0 містить:


а) строкові вклади в національній валюті;

б) депозити в іноземній валюті;

в) гроші поза банками;

г) депозити до запитання.


 1. Вторинну емісію грошей здійснюють:


а) НБУ;

б) комерційні банки;

в) страхові компанії;

г) фондові біржі.


 1. Величина грошово-кредитного мультиплікатора залежить від:


а) курсу долара;

б) суми резервів комерційних банків;

в) цін на нафту. 1. Банківська система створює гроші, видаючи кредити. У результаті

грошова маса:


а) збільшується на величину, меншу від загальної суми депозитів;

б) збільшується на величину, що дорівнює загальній сумі депозитів;

в) збільшується на величину, більшу від загальної суми депозитів;

г) не збільшується і не зменшується.


ТЕМА 3. Грошовий ринок


При вивченні цієї теми необхідно:


 • визначити суть грошового ринку, виділити у ньому канали прямого і опосередкованого фінансування;

 • вивчити економічну структуру грошового ринку, пояснити його взаємозв’язок з грошовим оборотом, розрізняти поняття „грошовий ринок”, „ринок грошей”, „ринок капіталів”;

 • зрозуміти механізм формування взаємодії попиту і пропозиції на грошовому ринку;

 • з’ясувати, які фактори визначають зміну попиту на гроші;

 • пояснити механізм формування пропозиції грошей;

 • виділити фактори, що визначають забезпечення рівноваги на грошовому ринку.


Література: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 32, 33, 37, 42, 46.


Питання для самоконтролю


 1. Що таке „грошовий ринок”? У чому різниця і що є спільного між

товарним та грошовим ринком?

 1. Що є інструментом купівлі-продажу на грошовому та на товарному

ринках? Які фінансові інструменти використовуються на грошовому

ринку?

 1. У чому полягає різниця між борговими та неборговими фінансовими

інструментами?

 1. Чим характерні потоки грошей у секторах прямого та опосередкованого фінансування грошового ринку?

 2. Назвіть суб’єктів грошового ринку. Між ким забезпечують зв’язки на

грошовому ринку фінансові посередники? Хто такі фінансові

посередники?

 1. Поясніть, що таке „ринок грошей” та „ринок капіталів”. У чому полягає різниця між ними?

 2. Як структуризується грошовий ринок за функціональними ознаками?

 3. Що таке попит на гроші? Які цілі накопичення Ви знаєте?

 4. Які чинники впливають на попит на гроші?

 5. У чому полягає сутність пропозиції грошей?

 6. Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна процентна ставка знизилася?

 7. Розкрийте механізм впливу чинників на пропозицію грошей.

 8. Вкажіть, які інструменти грошово-кредитного регулювання використовує центральний банк для забезпечення рівноваги на ринку.

 9. Яка головна функція грошового ринку?

 10. Побудуйте графічну модель грошового ринку.

 11. Які важелі ринкового саморегулювання забезпечують досягнення рівноваги на ринку?Тести для самоконтролю 1. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, як зміняться темпи зростання грошової маси?


а) збільшаться;

б) знизяться;

в) не зміняться.


 1. Якщо НБУ оголошує про продаж державних цінних паперів, то попит на них:


а) знизиться;

б) підвищиться;

в) не зміниться.


 1. Які операції на відкритому ринку проводить НБУ, якщо йому потрібно зменшити масу грошей в обігу?


а) купує цінні папери;

б) продає облігації державної позики;

в) підвищує ставку облікового процента.


 1. Що таке попит на гроші? Які його складові частини?


а) це прагнення економічних суб’єктів мати в своєму розпорядженні

певну, заздалегідь визначену суму грошей. Складові частини –

касові залишки, які можуть бути використані для поточних платежів,

зокрема трансакційний залишок грошей для реалізації угод, а також

спекулятивний залишок та інші заощадження;

б) це попит на запас грошей на відміну на грошовий доход. Поточна

каса і заощадження суб’єктів грошових відносин формують попит на

гроші;

в) попит на гроші оцінюється суб’єктами грошових відносин по-

різному, в залежності від структури витрат, тому загальне поняття

попиту на гроші не визначається;

г) це попит на грошовий доход. Складається з очікуваних надходжень при здійсненні виробничих і комерційних угод.


 1. Як потрібно змінити норму обов’язкових резервів, якщо потрібно зменшити масу грошей в обігу?


а) знизити;

б) підвищити;

в) залишити без змін.


 1. Для чого НБУ купує іноземну валюту на валютному ринку?


а) щоб знизити курс національної валюти;

б) щоб підвищити курс національної валюти;

в) щоб поповнити валютні резерви.


 1. Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна процентна ставка знизилася?


а) знизитися;

б) збільшитися;

в) незмінний попит на гроші завжди відповідає незмінній пропозиції на

грошовому ринку;

г) рівноважна процентна ставка – це ставка процента, при якій

адекватна їй маса грошей в обігу (пропозиція) співпадає з тією

сумою, яку хочуть мати в своєму розпорядженні економічні суб’єкти

(попитом). Тому зниження пропозиції грошей на ринку викличе

зниження рівноважної процентної ставки.


 1. Комерційний банк може випускати в обіг безготівкові гроші завдяки ефекту кредитного мультиплікатора у межах:


а) свого власного капіталу;

б) свого касового резерву;

в) свого надлишкового резерву;

г) отримання міжбанківських позик.


 1. Чим відрізняється ринок грошей від грошового ринку і ринку капіталу?


а) ринок грошей поєднує валютний і фінансовий ринок, одночасно він

є частиною грошового ринку;

б) ринок грошей, грошовий ринок і ринок капіталу – це різні назви

одного поняття;

в) ринок грошей – складова частина грошового ринку. На ринку

грошей здійснюють обіг короткострокові активи, на ринку капіталу

– довгострокові;

г) фінансовий ринок поєднує ринок цінних паперів і ринок

довгострокових банківських позичок, ринок грошей включає в себе

грошовий ринок короткострокових позичок і фінансових активів.


 1. Які види процентних ставок пов’язані з діяльністю грошового ринку?


а) облікова, банківська, міжбанківська;

б) депозитна, позичкова;

в) облігаційна;

г) всі разом.


  1   2   3Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconПлан видання навчально-методичної літератури кафедри аудиту на 2011рік
Тестові завдання з курсу „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальностей 050106, 050106 „Облік і аудит”
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconКонспект лекцій " Податковий контроль" для студентів спеціальності 050106 "Облік і аудит"
Допускається за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного університету від 16 жовтня 2007 р протокол...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання....
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 091501
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів денної форми навчання спеціальності 091501. Укл.:...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconКонспект лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів спеціальності «Облік і аудит»
Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності «Облік І аудит» /М. В. Яковенко. Олександрія: кіруе,...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 0501. 06 "Облік і аудит", 0501. 07 "Економіка підприємства", 0502. 01 "Менеджмент організацій"
Облік і аудит”, 0501. 07 “Економіка підприємства”, 0502. 01 “Менеджмент організацій”
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconМетодичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки "Облік і аудит" денної форми навчання
Методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів обліково-фінансового факультету напряму підготовки “Облік і аудит”...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до спеціальності» для студентів іі-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103
Бєлослудцева В. М., Комінова Г. Г., Мільчевська Ж.І. Тимчасові методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" iconМетодичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Теорія І практика перекладу» для студентів 4-го курсу
Для студентів 4-го курсу денної і заочної форми навчання відділення німецької філології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи