Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас icon

Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас
Скачати 162.07 Kb.
НазваКалендарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас
Дата конвертації24.03.2013
Розмір162.07 Kb.
ТипДокументи


Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас

Вчителя________________________


1

Предмет вивчення: «Географія материків і океанів». Тематичні карти і робота з ними2

Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень3

Класифікація карт за охопленням території, змістом і призначенням.

^ Практична робота № 1—2. Аналіз тематичних карт (годинних поясів, будови земної кори)

метою виявлення основних географічних закономірностей4

^ Практична робота № 3. Аналіз тематичних карт (кліматичних поясів і областей) з метою вияв­лення основних географічних закономірностей5

^ Практична робота № 4—5. Аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) 3 метою виявлення основних географічних

закономірностей6

Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану. Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану7

Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни Океанії. Проблема забруднення вод Тихого океану. Екологічні проблеми ОкеаніїТема 2. Атлантичний океан (2 год)8

Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна9

Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод10

Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану. Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій11

Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану на природу материка у прибережній частиш. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану12

Загальні відомості. Північний Льодовитий океан — найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клімат океану у зв'язку із розташуванням у високих широтах. Течії. Льодовий режим. Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану13

^ Практична робота № 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану14

^ Практична робота № 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів (за вибором)15

Узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь та навичок учнів16

^ Тематичне оцінювання № 1Розділ II. МАТЕРИКИ (50 год)Тема 5. Африка (11 год)17

Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки.

Практична робота № 7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки18

Геологічна будова. Східноафриканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір'я, нагір'я. Закономірності розміщення корисних копалин19

Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату20

Води суходолу, головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення21

Особливість грунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення22

^ Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором)23

Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми24

Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв'язки України з країнами африканського континенту.

^ Практична робота № 8. Позначення на контурній карті назв основних географічних об'єктів материка25

Систематизація, узагальнення та корекція знань, умінь та навичок учнів26

^ Тематичне оцінювання № 2Тема 6. Австралія (4 год)27

Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, порівняння з Африкою28

Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу29

Особливості фунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність та унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною30

Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія.

^ Практична робота № 8. Нанесення географічних об'єктів на контурну карту материка


^ Тема 7. Південна Америка (7 год)31

Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка32

Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин33

Своєрідність клімату у зв'язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси та області34

Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові системи. ^ Практична робота № 8. Нанесення географічних об'єктів на контурну карту материка35

Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми36

Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна та країни Південної Америки37

Систематизація, узагальнення та корекція знань, умінь та навичок учнів38

^ Тематичне оцінювання № 3


Тема № 8 Антарктида (3 год)39

Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка40

Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі. Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання41

Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики та охорони її природи. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Практична робота № 8. Нанесення географічних об'єктів на контурну карту материка42

Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов'язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки43

Геологічна будова та рельєф, порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення44

Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату45

Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження.

^ Практична робота № 10. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)46

Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр. Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки47

Населення. Його расовий та етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв'язки України з країнами Північної Америки4S

^ Практична робота № 8. Нанесення географічних об'єктів на контурну карту материка49

Систематизація, узагальнення та корекція50

^ Тематичне оцінювання № 451

Євразія — найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії52

Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка53

Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області54

Найбільші рівнини та гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження55

Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії, порівняння з Північною Америкою56

Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв'язку з географічним положенням та розмірами материка57

^ Практична робота № 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм58

Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння59

Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка60

Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії61

Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку62

Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії63

^ Практична робота № 8. Нанесення географічних об'єктів на контурну карту материка64

Систематизація, узагальнення та корекція знань, умінь та навичок учнів65

^ Тематичне оцінювання № 566

Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, на­слідки природокористування. Зміна взаємозв'язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси67

Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

^ Практична робота № 12. Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження68

Систематизація, узагальнення та корекція знань, умінь та навичок учнів69

Тематичне оцінювання № 5 (семестрова контрольна робота)70

Повторення вивченого у 7-му класіСхожі:

Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас iconПро ппз «Географія материків та океанів, 7 клас»
Пустова О. М., учитель географії Макіївського міського ліцею, учитель вищої категорії, педагогічний стаж – 33 роки
Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр Віньковецького нвк
А. Т. Гавінська. Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальних унтересів учнів «Географія материків і океанів» 7 клас. Віньківці....
Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас iconДокументи
1. /Календарне планування 2 клас/~$лендарне планування з читання 2 кл..doc
2.
Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас iconГорлівська гімназія „Інтелект”
В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. Географія материків і океанів Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, „Генеза”,...
Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас iconКалендарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас

Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас iconЛітосферні плити, їх рухи; походження материків І океанів. Геологічний час мета: сформувати поняття «літосферні плити»
«літосферні плити», «платформа», «область складчастості», «геологічний час»; сформува­ти знання про види рухів літосферних плит,...
Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас iconДокументи
1. /Календарне планування _нформатика2/10 клас.doc
2. /Календарне...

Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас iconВідгук про еззс з „Географії материків І океанів, 7 клас”
Овсяннікова Л. В., учитель географії Донецької школи№58, учитель вищої категорії, учитель-методист, педагогічний стаж – 22 роки
Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас icon«Затверджено» Заступник з навчально-виховної роботи Календарне планування курсу Інформатика 9 клас
Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації
Календарне планування з курсу «Географія материків та океанів» 7 клас icon«Затверджено» Заступник з навчально-виховної роботи Календарне планування курсу Інформатика 9 клас
Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи