Тип уроку: засвоєння нових знань icon

Тип уроку: засвоєння нових знань
Скачати 53.15 Kb.
НазваТип уроку: засвоєння нових знань
Дата конвертації15.05.2013
Розмір53.15 Kb.
ТипДокументи

ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ, ЇХ РУХИ. ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. ГЕОЛОГІЧНИЙ ЧАС

Мета: сформувати поняття «літосферні плити», «платформа», «область складчастості», «геологічний час»; сформува­ти знання про види рухів літосферних плит, про гіпотези щодо походження материків і океанів; розвивати про­сторове уявлення учнів; розпочати формування навичок аналізу карти літосферних плит.
Обладнання: атласи, підручники, розрізана контурна карта світу (до­машня заготівка).
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: пояснювати  нові поняття теми;  особливості рухів лі­тосферних плит, основні тектонічні структури, геологічні ери, гіпотези походження материків і океанів; аналізувати причини і наслідки руху літосферних плит, у тому числі по­ходження материків і океанів; називати основні літосферні плити Землі; показувати основні літосферні плити Землі.
^ ХІД УРОКУ
I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.      АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Географічний диктант.
Закінчіть речення.
1.  Прилад, що дозволяє визначати швидкість поширення сейсміч­них хвиль, називається... (сейсмографом).
2.  Земля складається з трьох оболонок: ядра, мантії, ... (земної кори).
3.  Потужність материкової земної кори більша, ніж ... (океаніч­ної).
4.  В'язкий шар верхньої частини мантії, де тверда речовина почи­нає плавитися, називається ... (астеносферою).
5.  Ядро складається з двох частин: зовнішнього і... (внутрішнього).
«Розрахункова палата»
Розв'яжи задачу.
1.  Визначте, на яку глибину опустились шахтарі, якщо термометр указує температуру +45 °С, коли в цей же час на поверхні темпе­ратура +15 °С. (990 м.)
2.  Визначте, якою буде температура на глибині 660 м, якщо темпе­ратура на поверхні сягає + 20 °С. (+40 °С.)
^ III.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слово вчителя.
Ще в XV ст. видатний італійський художник, інженер і талано­витий учений Леонардо да Вінчі сказав: «Над рівнинами Італії, там, де зараз літають тільки птахи, у далекому минулому на безкраїх відмілинах плавали риби». Це велике й мудре сприйняття природи ствердилося не так давно. І от сьогодні ми поговоримо про те, що мав на увазі вчений, дізнаємося, які рухи відбуваються в літосфері та до яких наслідків це призводить.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Слово вчителя.
Зараз я пропоную вам на кілька хвилин стати дослідниками. Перед вами розрізана по контурах материків контурна карта півкуль, яку ви уважно розглядаєте. Можливо, у вас виникло питання «Як утво­рились материки і океани?» Саме це питання цікавило німецького вченого Альфреда Вегенера, який у 1912 р. запропонував свою від­повідь на нього, тобто висунув свою гіпотезу (припущення). Спробуй­те здогадатись, які він наводив докази щодо походження материків і океанів. Скористайтесь матеріалом, що лежить перед вами.
На виконання цього завдання відводиться 3 хв. Якщо учням важко одразу здогадатись, що потрібно робити, учитель пропонує скласти всі материки по контурах.
Запитання для обговорення.
1.   Що ви побачили, з'єднавши контури материків?
2.   Що це означає, на вашу думку?
3.   Чи можна припуститися, що материки не завжди були там, де ми їх бачимо зараз?
Рухи літосферних плит. Слово вчителя.
Ви вже знаєте, що у верхній частині мантії розташований унікаль­ний шар, який називається астеносферою. Завдяки його в'язкості ве­личезні блоки літосфери, тобто літосферні плити, повільно (1—б см на рік) рухаються по мантії. Літосферні плити з усіх боків обмежені сейсмічно активними зонами розломів. Саме завдяки таким горизон­тальним рухам плит літосфери й утворились материки та океани.
Існують дві гіпотези походження сучасних материків і океанів: геологічна — мобілізм — і тектонічна — нова глобальна тектоніка. Так, прибічники мобілізму стверджують, що дуже давно, приблиз­но 250 млн років тому, усі материки становили єдиний величезний масив суходолу — суперконтинент Пангею, який займав площу приблизно таку, як площа всіх материків і островів разом узятих. Омивався він водами єдиного велетенського океану — Панталассой. А приблизно 200 млн років тому Пангея розкололась вже на два суперконтиненти — Лавразію та Гондвану. Лавразія більш тяжіла до Північної півкулі, Гондвана — до Південної. Між цими двома
масивами суходолу утворився океан Тетіс. Протягом наступного часу ці суперконтиненти продовжували «розтріскуватись» і «роз­валюватися», як тарілка, що впала на підлогу. Але, на відміну від останніх, ці літосферні уламки продовжували свій повільний постій­ний горизонтальний рух, який створювали течії в мантії. Приблизно 65 млн років тому почали формуватись контури сучасних материків і океанів. Гіпотеза мобілізму була вперше висунута А. Вегенером, про якого ми вже згадували.
— Розгляньте малюнок «Дрейф континентів» в атласі, який ілюструє цю гіпотезу.
Тектонічна гіпотеза — нова глобальна тектоніка — стверджує, що літосфера складається з величезних плит, які пересуваються по астеносфері горизонтально. Поблизу серединно-океанічних хребтів ці плити нарощуються завдяки речовині, що підіймається через гли­бокі тріщини (рифти) із земних надр, і розходяться в різні боки; у глибоководних жолобах, наприклад Маріанському, одна плита — океанічна — підсовується під материкову й поглинається мантією; там, де плити стикаються між собою, утворюються складчасті об­ласті. Як бачите, нова глобальна тектоніка — сучасний варіант мобілізму.
Робота з картою літосферних плит.
1.  На яких літосферних плитах розташовані Африка, Південна Америка, Австралія?
2.  Визначте кількість великих літосферних плит.
3.  Наведіть приклади плит, що розходяться та стикаються.
4.  Який із сучасних океанів стане більшим? Чому?
5.  Які материки можуть «об'єднатись»?
Таким чином, робить висновок учитель, наслідками горизонталь­них рухів літосфери є утворення материків і океанів, формування сейсмічних рухливих поясів на межах літосферних плит. У межах сейсмічних поясів утворюються області складчастості, які в рельєфі представлені горами, наприклад Альпійсько-гімалайський складчас­тий пояс.
— Знайдіть Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс на фізичній карті світу.
У межах сейсмічних поясів відбуваються сильні землетруси та вулканізм, які ми будемо вивчати пізніше. Прикладом такого поясу є Тихоокеанський сейсмічний пояс, який як кільце обмежує Тихий океан. Саме тому його ще називають «Тихоокеанським вулканічним кільцем». Проблемне запитання.
Як ви можете пояснити той факт, що на значній висоті в гірських породах Гімалаїв учені виявили рештки морських тварин? Метод «Мозковий штурм».
Правила проведення: учні висувають припущення, які учитель за­писує на дошці, і вибирають головне.
Висновок. Це пояснюється тим, що земна кора рухається не тільки в горизонтальному, але. й у вертикальному напрямку. Вертикальні рухи характеризуються підняттями або опусканнями окремих діля­нок земної кори. Тепер ви можете відносно легко пояснити наявність морських решток тварин у Гімалаях. Тут відбувалось підняття земної кори, і дно давнього океану було піднято на значну висоту. Намалюйте в зошиті схему.
Якщо ви уважно слухали, то зможете відповісти на таке запитан­ня: як називаються ділянки, де земна кора є найбільш рухливою? {Сейсмічні пояси.) Але, як відомо, не всі ділянки земної кори руха­ються так активно, є відносно нерухомі, стійкі ділянки. Це платфор­ми. Саме на них розташовані сучасні материки.
— Розгляньте будову платформи (малюнок на дошці), намалюйте її у своєму зошиті. (Учитель коментує малюнок.)
Геологічний час. Слово вчителя.
Життя людини можна поділити на окремі етапи, проміжки часу: дитинство, юність, зрілість, старість. На подібні етапи був поділений і геологічний час — час утворення земної кори, час історії розвитку Землі, як планети. Ці етапи називаються ерами. їх п'ять: архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська і кайнозойська. Кож­на ера має свою тривалість у часі: від 1,5—2 млрд років до десятків мільйонів років. Найдавніша ера — архейська, наймолодша — кай­нозойська. Три останні ери — палеозойська, мезозойська та кайно­зойська — поділені на періоди (більш короткі проміжки часу). Кож­ній ері притаманні певні геологічні події, існування певних корисних копалин і розвиток певних видів рослин і тварин. Усі відомості про геологічний час та основні події, що відбувалися в цей час на Зем­лі, містяться в спеціальній таблиці, яка має назву геохронологічної. Познайомимося із її змістом.
Учитель показує на прикладі однієї ери, як читати та аналізувати геохронологічну таблицю.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ
Практична робота № 7 (початок) «Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів».
VI.      ПІДСУМОК УРОКУ
— Яка інформація була для вас найбільш-цікавою? Що запам'я­талось найбільше?
VII.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Опрацюйте відповідний параграф підручника.
2.  Підготуйте повідомлення про землетруси, виверження вул­канівСхожі:

Тип уроку: засвоєння нових знань iconТема: Країни європейського Союзу Тип уроку: комбінований
Тип уроку: комбінований ( викладення та засвоєння нових знань та закріплення вивченого матеріалу, формування навичок та вмінь)
Тип уроку: засвоєння нових знань iconТип уроку: урок засвоєння нових знань. Обладнання: таблиця «Паралельні і перпендикулярні прямі»
Мета уроку: формувати поняття паралельні прямі; вивчати основну властивість паралельних прямих; дати уявлення про теореми, аксіоми,...
Тип уроку: засвоєння нових знань iconЕпоха великих географічних відкриттів. Подорожі дж. Кука мета
Обладнання: фізична карта світу, атласи, портрети мореплавців. Тип уроку: засвоєння нових знань. Форма рольова гра проведення
Тип уроку: засвоєння нових знань iconМетодичні рекомендації Христинівський райметодкабінет Основні типи уроків у сучасній школі : · комбіновані (змішані) уроки; · уроки засвоєння нових знань
Визначення і послідовність цих завдань залежать від логіки і закономірностей навчального процесу. Зрозуміло, логіка засвоєння знань...
Тип уроку: засвоєння нових знань iconОбладнання: картки із завданнями, олівці, гумки, лінійки, ручки. Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань. Форма проведення: урок-гра «Топографічний марафон»
Мета: установити рівень оволодіння та засвоєння учнями теоретичних знань; повторити вивчений навчальний матеріал; перевірити рівень...
Тип уроку: засвоєння нових знань iconТип уроку: урок засвоєння нових знань. Обладнання
Ліни Костенко «Маруся Чурай», навчити визначати жанр твору, історично – фольклорну основу твору, тему, головну думку, особливості...
Тип уроку: засвоєння нових знань iconТип уроку: урок набуття нових знань, умінь, навичок. Форма уроку
Мета: формування у школярів розуміння конституційних обов’язків громадян, залучення до роботи всіх учнів класу, виявлення позиції...
Тип уроку: засвоєння нових знань iconУрок засвоєння нових знань
Самостійне застосування учнями знань в стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням)
Тип уроку: засвоєння нових знань iconКонспект гурткового заняття Рівень навчання: початковий, основний, вищий Рік навчання: Вік гуртківців: Керівник гуртка: Тема заняття
Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування умінь та навичок; узагальнення;...
Тип уроку: засвоєння нових знань iconРекомендації батькам з успішної адаптації п’ятикласників до нових умов навчання
Процес звикання до шкільних вимог і порядків, нового для п’ятикласників оточення, нових умов життя розуміється як адаптація. Адже...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи