Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок icon

Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок
Скачати 84.84 Kb.
НазваРозпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок
Дата конвертації17.01.2013
Розмір84.84 Kb.
ТипРозпорядження


РОЗПОРЯДЖЕННЯ (проект)


Про затвердження розміру фактичних

норм витрат та порядок відшкодування

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

в районній державній адміністрації


Відповідно до частини третьої статті 21 Закону «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 02.12.2011р. №812 «Про затвердження розміру фактичних витрат та порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Івано-Франківській області від 21.12.2011р. за №66/1096:

1. Затвердити розмір фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток 1).

2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток 2).

3. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Г.Кухар) довести розмір фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію та порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, до жителів району через засоби масової інформації.

4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад району затвердити відповідні розміри плати та порядок відшкодування фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

5. Розпорядження вступає в силу з моменту його оприлюднення.

6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – загальний відділ апарату райдержадміністрації (Г.Кухар).

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Андрія Приймака.


^ Голова районної

державної адміністрації Іван Мороз


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від «__»________2012р. №____


^ ПОРЯДОК

відшкодування фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію


1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються районною державною адміністрацією за запитом на інформацію.

2. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли районна державна адміністрація є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

- щодо інформації, що становить суспільний інтерес;

- особі у разі надання інформації про неї;

- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій або друк документів, обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки

Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації згідно заявки на виписку рахунку для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Заявка на виписку рахунку), за формою згідно з додатком 1, надана загальним відділом апарату райдержадміністрації.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту подає відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Заявку на виписку рахунку.

На підставі отриманої Заявки на виписку рахунку відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 2 (далі – Рахунок), та не пізніше наступного робочого дня з дати отримання Заявки на виписку рахунку, надає його загальному відділу апарату райдержадміністрації, для направлення в установлений законодавством строк запитувачу інформації.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача .

5. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок райдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації надає загальному відділу апарату райдержадміністрації копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, з відміткою відповідального працівника казначейської служби.

6. Копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюється відповідальним за опрацювання та обробку запитів на доступ до публічної інформації після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку.

Надання інформації запитувачу здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунку.

У разі ненадходження у 20-дений строк документів, що підтверджують повну оплату Рахунку, у журналі реєстрації інформаційних запитів робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.


Додаток 1

до Порядку відшкодування фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію


ЗАЯВКА №____

від «__» ______________ 20__ року

на виписку рахунка для здійснення оплати

фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію


__________________________________________________________________

(назва документа)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Прізвище та ініціали запитувача –фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що немає статусу юридичної особи, адреса, телефон^ Послуги, що надаються

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
(За відсутності даних проставляється прочерк)


Виконавець: Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації ___________ _______________

(підпис) (Прізвище та ініціали)


Додаток 2

до Порядку відшкодування фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію


Надавач послуг _________________________________________________________

Реєстраційний рахунок __________________________________________________

МФО банку ____________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ ________________________________________________________

Платник _______________________________________________________________

(прізвище та ініціали запитувача фізичної особи, найменування запитувача

_______________________________________________________________________

юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)


РАХУНОК №___

від «___» ___________________ 20___ року

для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

__________________________________________________________________

(назва документа)

_____________________________________________________________________________Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

^ Кількість сторінок

Сума без ПДВ, грн


ПДВ

Сума з ПДВ, грн

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
Разом
Усього до сплати _________________________________________________

(сума словами)

Виконавець: ^ Начальник відділу фінансово -

господарського забезпечення апарату

райдержадміністрації _________ ________________

М.П. (підпис) (Прізвище та ініціали)


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від «__»________2012р. №__


^ РОЗМІР

фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію^ Послуга, що надається

Розмір витрат, грн


Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
Схожі:

Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconРозпорядження голови львівської обласної ради від 15 листопада 2011 р. №2426
Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування...
Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconНаказ №756 Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Рівненській області та районні,
Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” та з метою упорядкування...
Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconРозпорядження 17. 04. 2012 смт Близнюки №446 Про затвердження Розмірів фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої
Близнюківська районна державна адміністрація, за запитами на інформацію, відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної...
Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconРозпорядження від 02 липня 2012 року №259 Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Мурованокуриловецькій
Вінницькій облдержадміністрації, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 5 червня 2012 року за №22/1059...
Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconНаказ №757 Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Рівненській області та районні,
Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” та з метою упорядкування...
Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconРозпорядження голови районної ради
Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconРішення 25 жовтня 2011 року №203 Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
Ністрів України від 13. 07. 2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за...
Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconРозпорядження краснокутськ від
Харківської області від 20. 04. 2012 №152 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,...
Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconПро затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Краснокутська районна державна адміністрація Харківської області

Розпорядження (проект) Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок iconРішення Чернівецької міської ради Про затвердження норм витрат тепла, розмірів двоставкових тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії
Чернівецької міської ради Про затвердження норм витрат тепла, розмірів двоставкових тарифів на виробництво, транспортування, постачання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи