Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах icon

Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах
Скачати 149.53 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах
Дата конвертації23.01.2013
Розмір149.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови

Держгірпромнагляду


____________О.І. Долматов


1 листопада 2007р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ

ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  1. Загальні положенняМетодичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах розроблені з метою надання допомоги інспекторам Держгірпромнагляду в здійсненні нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці у вищих, професiйно-технiчних, загальноосвiтнiх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти незалежно від підпорядкування та форм власності (далі - навчальні заклади).


Перевіркою необхідно встановити стан виконання в навчальних закладах:

  • Закону України “Про охорону праці” (в редакції від 21.11.02р),

  • „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.01р. № 563),

  • ”Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоропраці від 26.01.2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05),

та інших міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Роботу щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальному закладі потрібно починати з керівника навчального закладу. Ознайомити його з планом, об’ємом і термінами роботи по обстеженню, перевірити наявність посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, внесення в посадову інструкцію питань з охорони праці, визначитися з терміном проведення наради з працівниками навчального закладу за результатами перевірки та з наявністю відповідальних працівників з якими буде проводитися обстеження чи робота яких буде перевірятися.


Примітка: Методичні рекомендації містять лише частину вимог нормативно-правових актів, на додержання яких в першу чергу потрібно звертати увагу під час проведення обстеження навчального закладу.

2. Державному інспектору перевірити наявність

документів, правильність їх оформлення:


2.1. Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року (“Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01р. № 563 - п. 3.2.16).

2.2. Акт державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (для новозбудованих навчальних закладів). (Стаття 21 Закону України “Про охорону праці”, далі - Закону, постанови КМУ від 22.09.2004р. № 1243 “Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”).

2.3. Положення про службу охорони праці “Типове Положення про службу охорони праці” (НПАОП 0.00-4.21-04- п.1.7).

2.4. Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, відкритих спортивних майданчиках, тощо навчального закладу (стаття 13 Закону).

2.5. Положення про навчання з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05 - п.3.2.).

2.6. Посвідчення, протоколи про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів, педагогічних та інших працівників навчального закладу (НПАОП 0.00-4.12-05- п. 3.14).

2.7. Посадові інструкції посадових осіб, наявність в них обов’язків з питань охорони праці (стаття 13 Закону).

2.8. Програма вступного інструктажу та журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці працівників (НПАОП 0.00-4.12-05 – п. 6.3.).

2.9. Журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу (НПАОП 0.00-4.12-05– п. 6.10).

2.10. Перелік професій і посад працівників, які звільняються від повторного інструктаж (НПАОП 0.00-4.12-05 –п.6.11).

2.11. Інструкції з охорони праці для видів робіт і професій та інструкцій з промислової безпеки (стаття 13 Закону).

2.12. Журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці та промислової безпеки.

2.13. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

2.14. Перелік працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці і забезпечуються безкоштовно молоком, мають право на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку (стаття 7 Закону).

2.15. Особисті картки чи журнал обліку видачі працівникам передбаченого за нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 3І3, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170).

2.16. Паспорти технічного стану будівель (споруд) та інші документи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. № 409.


2.17. Колективний договір між керівником (власником) навчального закладу та профспілковим комітетом (представниками уповноваженими трудовим колективом) (стаття 20 Закону, стаття 2 Закону України “Про колективні договори та угоди”).

2.18. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що розробляються до колективного договору (стаття 13 Закону).

2.19. Звіти за формою 7-ТНВ, 1-УБ.


3. Державному інспектору з’ясувати:


3.1. Стан виконання приписів посадових осіб Держгірпромнагляду.

3.2. Стан виробничого травматизму (наявність у навчальному закладі фактів приховування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом).

3.3. Своєчасність та якість розслідування нещасних випадків.

3.4. Вчасність направлення територіальному управлінню Держгірпромнагляду примірника акта за формою Н-1 та повідомлення про наслідки нещасного випадку, стан виконання заходів, зазначених у акті за формою Н-1, щодо недопущення повторення подібних нещасних випадків.

3.5. Порядок ознайомлення працівників, які поступають на роботу, під розписку з умовами праці в навчальному закладі, з наявністю на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та з їх правами на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (стаття 5 Закону).

3.6. Стан забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту (стаття 8 Закону).

3.7. Недопущення праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 р. №256.

3.8 Недопущення застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх відповідно до наказу МОЗ України від 31.03.94 р. №46.

3.9. Своєчасність проходження медоглядів працівниками відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.07 р. № 246 (стаття 17 Закону).

3.10 Своєчасність проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-05 - п. 4.1.).

3.11. Стан будівель, споруд, приміщень тощо відповідно до вимог ДБН

В. 2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.

3.12. Виконання охоронних робіт (наявність інструкцій з охорони праці, маршрутів обходу територій і приміщень, порядку здачі –приймання змін, вивішених номерів телефонів пожежної частини та термінової медичної допомоги, адреси і телефони чергових від адміністрації у нічний час тощо).

3.13. Проведення роботи з атестації робочих місць у навчальному закладі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08. 1992 р. № 442.

3.14. Наявність кабінету (куточка) з охорони праці, укомплектованого необхідною документацією і літературою тощо.

3.15. Ефективність роботи служби охорони праці навчального закладу.


4. Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики

загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.04-98)


4.1. Відповідність вимогам безпеки приладів, пристроїв та електричного обладнання в кабінеті (лабораторії) фізики (п. 3. 3).

4.2. Наявність у завідувачів кабінетами (учителів) фізики, керівників гуртків третьої, а в лаборантів - першої кваліфікаційної групи з електробезпеки ( п. 6.5).

4.3. Наявність інструкції з безпеки під час проведення занять, демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт (п. 6.1).

4.4. Наявність у завідувачів кабінетами, учителів фізики, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки та життєдіяльності (п. 6. 5).

4.5. Наявність засобів індивідуального захисту (п. 4. 1.8).

4.6. Наявність укомплектованої медичної аптечки згідно з переліком (п. 4.1.8).


5. Виконання вимог Правил безпеки під час проведення

навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії

загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.06-98)


5.1. Наявність в кабінеті (лабораторії) хімії та лаборантській опалення і припливно-витяжної вентиляції (п. 4.3.1).

5.2. Наявність запасного виходу з лаборантської (п.4.1.5).

5.3. Наявність затвердженого наказом по навчальному закладу переліку реактивів групи 7 (токсичні речовини) із зазначенням розміщених для зберігання максимальних мас або об’ємів речовин (п. 6.3).

5.4. Наявність окремого металевого ящика (сейфа), який надійно зачиняється, для зберігання реактивів 7-мої групи (п.6.3).

5.5. Виконання вимог безпечного збереження вогне- та вибухонебезпечних речовин (розділ 6.2).

5.6. Обладнання витяжних шаф верхніми і нижніми відсмоктувачами, які мають регулятор-перегородку (п. 4. 3. 4).

5.7. Наявність на тарі реактивів етикеток з точною назвою реактиву та його формулою, а також етикеток з написом, що свідчить про наявність у речовини отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей (п. 6.1.5).

5.8. Під час всіх операцій з кислотами і лугами треба обов’язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці, захисні окуляри тощо (п. 5.2.11).

5.9. Наявність інструкції з надання потерпілому першої (долікарської) медичної допомоги (розділ VІІ частина 2).

5.10. Порядок ліквідації хімічних реактивів (додаток 4) .

5.11. Наявність у кабінеті хімії (лаборантській) раковин із підведенням холодної та гарячої води. Обладнання водопровідних кранів знімним шлангом з насадкою та постійно закріпленою гумовою трубкою з насадкою (п. 4.1.10).

5.12. Наявність у завідувачів кабінетами, учителів хімії, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 8.6).

5.13. Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком, а також інструкції щодо надання першої медичної допомоги (розділ VII, частина 2).


6. Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 80.21-1.05-98)


6.1. Наявність окремого приміщення і закритої тари з відповідними написами для зберігання мінеральних добрив, біологічних препаратів і стимуляторів росту

(п. 5.5.8).

6.2. Наявність в кабінеті (лабораторії) біології інструкцій з охорони праці для працюючих у кабінеті під час лабораторних занять, практичних робіт на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) та екскурсій на природу (п.3.3).

6.3. Наявність у завідувачів кабінетами, учителів біології, керівників біологічних гуртків, керівників робіт на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 7. 6).

6.4. Наявність засобів індивідуального захисту (халату, гумових рукавиць) та відповідного інвентарю (мірний посуд, совки, миючі засоби, рушники тощо) для приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рослин (п.5.5.9).

6.5. Наявність у кабінеті (лабораторії) біології укомплектованої медичної аптечки згідно з переліком (п. 5.1.3).


7. Виконання Правил безпеки під час навчання в кабінетах

інформатики навчальних закладів системи загальної

середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04).


7.1. Наявність в кабінетах інформатики природного і штучного освітлення (п.2.4.).

7.2. Наявність захисту від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання (п.2.5.).

7.3. Наявність захисного заземлення (занулення) електроустановок кабінету інформатики п.4.4., 4.6.).

7.4. Відмінність штепсельних розеток із різною напругою (п. 4.4.).

7.5. Відсутність кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості, ізоляцією (п. 4.5).

7.6. Проходження навчання з питань охорони праці викладачів інформатики (п.6.2.).


8. Виконання вимог Правил безпеки під час проведення занять

з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних

закладах (НПАОП 9.2.30-1.08-99).


8.1. Наявність спеціального журналу, в якому фіксуються результати випробувань спортивного інвентарю та обладнання на предмет надійності установлення та безпечності (п. 5.1).

8.2. Наявність у спортивному залі захисних огорож на вікнах і світильниках (п. 4.1.6).

8.3 Відсутність дерев, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму, на відстані менш ніж 2 м від відкритого спортивного майданчика ( п.4.2.4).

8.4 Наявність “Инструкции по технике безопасности при эксплуатации спортивных сооружений” (НПАОП 9.1.70-5.01-81 - п.5.1).

8.5. Наявність у спортивних спорудах укомплектованої медичної аптечки та інструкції щодо надання першої медичної допомоги (п. 3.6).


9. Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (НПАОП 80.0-1.09-00).


9.1. Стан зберігання навчальної зброї, МК гвинтівок й патронів (п. 5.15).

9.2. Наявність у тирі: попереду - кулеуловлювача і вала, а з боків - валів і стін, що перешкоджають вильоту куль за межі тиру (п. 4.2.5).

9.3 Наявність інструкцій з безпеки для кабінету допризовної підготовки, інструкцій з безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки, а також їх періодичний перегляд один раз на три роки (п. 7.1).

9.4 Наявність у кабінеті допризовної підготовки укомплектованої аптечки (п. 4.1.10).


10. Виконання вимог Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна

підготовка учнів з автосправи (НПАОП 80.42-1.01-02)


10.1 Наявність в навчальних приміщеннях опалення, природної й механічної вентиляції (п. 2.1.9).

10.2. Наявність поблизу робочого місця особи, яка проводить навчання з автосправи перемикача (кнопки «Стоп») для знеструмлення всього обладнання гаража (п. 2.2.4.15).

10.3 Забезпечення в навчальних приміщеннях надійного кріплення встановлених вузлів, механізмів, агрегатів тощо (п. 2.2.3.6).

10.4 Наявність на рухомих частинах навчально-наочних посібників захисних сітчастих кожухів заввишки до 2 м від рівня підлоги (п. 2.2.3.14).

10.5. Наявність спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (п. 5.1).

10.6 Відсутність навчальних приміщень в підвалах і напівпідвалах будівель (п. 2.1.3).

10.7 Проходження педагогічними працівниками з автосправи навчання з питань охорони праці (п. 6.2).

10.8 Стан оглядової канави, наявність у ній дерев'яного трапа. Наявність запобіжної реборди, спеціальних щитів для закриття канави. Використання в оглядовій канаві для живлення світильників напруги не вище 12 вольт.

10.9 Наявність журналу обліку результатів випробування (2 рази на рік) гідравлічних домкратів.

10.10 Стан збереження легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів

(п. 2.4.4).

10.11 Наявність розроблених і затверджених інструкцій з охорони праці.

10.12 Наявність затвердженого керівником закладу маршруту руху автомобіля та його розміщення на території школи.

10.13. Організація перед рейсових і після рейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів (інструкторів) “Правил охорони праці на автомобільному транспорті” (НПАОП 60.2-1.28-97).

10.14.Обладнання тракторів електростартерним запуском.


11. Виконання Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії для

шкільних навчальних закладів і навчально-виробничих майстерень,

а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) підприємств, у яких проводиться трудова підготовка учнів

(НПАОП 80.22-1.02-74).


11.1. Наявність поблизу робочого місця вчителя рубильника (кнопки «Стоп») для вимикання всього обладнання в навчальній майстерні.

11.2. Наявність затверджених інструкцій з охорони праці (п. 116).

11.3. Наявність та ефективність роботи припливно-витяжної вентиляції.

11.4. Наявність на всіх пасових, канатних, зубчатих, фрикційних та інших передачах надійних і зручних в експлуатації запобіжних захисних засобів (п. 59)

11.5 Наявність і стан засобів індивідуального захисту.

11.6 Наявність укомплектованої аптечки (п. 24).

11.7 Стан інструменту для проведення занять у навчальних майстернях відповідно до “Правил безпечної роботи з інструментом і пристроями” (НПАОП 0.00-1.30-01).

11.8 Наявність та стан в навчальних майстернях умивальників, рушників, щіток для миття рук тощо.

12.Стан електробезпеки

виконання вимог Правил безпечної експлуатації


електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98).


12.1 Наявність акту розмежування балансової належності електромережі між електропостачальною організацією і споживачем.

12.2 Наявність акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (п.8.2).

12.3 Наявність протоколів вимірювань опору розтікання на основних заземлювачах і зазамленнях магістралей і устаткування; опору ізоляції; перевірки повного опору петлі фаза-нуль (п.7.6.36).

12.4. Наявність графіка періодичного огляду, ремонту і чистки розподільчих електрощитових, щитків тощо.

12.5 Стан розподільчого електрощитового приміщення.

12.6 Наявність попереджуючих та забороняючих плакатів (написів).

12.7 Наявність електротехнічного персоналу, його відповідність вимогам Правил, в тому числі особи відповідальної за електрогосподарство (п.1.3.1).

12.8.Наявність індивідуальних засобів захисту від ураження електричним струмом.

12.9. Проведення інструктажу на I групу з електробезпеки для не електротехнічного персоналу (п.2.1.3).

12.10. Відсутність повітряних ліній електропередач, які проходять над територією відкритих спортивних майданчиків.


13. Дотримання інших нормативних актів з охорони праці.


13.1 При наявності в навчальному закладі харчоблоку – стану утримання, обслуговування і нагляду за обладнанням та пристроями “Правила охорони праці для підприємств громадського харчування” (НПАОП 55.0-1.02-96).

13.2 При наявності в закладі вантажопідйомних механізмів (талів, тельферів, ліфтів тощо) - стан виконання вимог безпеки при їх експлуатації, вчасне проведення їх випробування та навчання обслуговуючого персоналу “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів” (НПАОП 0.00-1.01-07), “Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів” (НПАОП 0.00-1.02-99).

13.3. При наявності в закладі газових балонів – стан організації їх транспортування, експлуатації і збереження та навчання обслуговуючого персоналу “Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”(НПАОП 0.00-1.07-94).

13.4. При використанні в закладі природного газу для опалення та в харчоблоці - стан виконання “Правила безпеки систем газопостачання України” (НПАОП 0.00-1.20-98), “Газопостачання” (ДБН В.2.5-20-2001).

13.5. При наявності в закладі котельні – стан утримання, обслуговування і нагляду за котлами, обладнанням та пристроями, навчання обслуговуючого персоналу “Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115˚С” (НПАОП 0.00.-1.26-96) .

13.6 При наявності в закладі водопостачання та водовідведення ”Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць” (НПАОП 41.0-1.01-79).


Після проведення обстеження державний інспектор повинен видати керівнику навчального закладу обов’язковий для виконання припис.


Начальник відділу організації

державного нагляду в АПК та

соціально-культурній сфері В.С. Ткачов
Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 20. 09. 12 №1237 «Про методичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconКерівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Надсилаємо Вам графік перевірки стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах у квітні місяці 2011 року службою...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconКерівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Надсилаємо Вам графік перевірки стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах у березні місяці 2011 року службою...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconДотримання законодавства щодо збереження життя і здоров’я дітей у навчальних закладах області
Рекомендації для керівників навчальних закладів щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці з працівниками загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconКерівникам загальноосвітніх навчальних закладів Методичні рекомендації та матеріали для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Харківського району заходів щодо
Харківської районної державної адміністрації надсилає методичні рекомендації та матеріали для проведення необхідної роботи у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconПро проведення Тижня охорони праці в закладах освіти району
Тижня охорони праці в Дніпропетровській області в рамках Всесвітнього дня охорони праці», наказ Головного управління освіти і науки...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconНаказ №45 Про підсумки проведення міського громадського огляду-конкурсу стану охорони праці в установах і навчальних закладах управління освіти в 2013-2014 н р
Про підсумки проведення міського громадського огляду-конкурсу стану охорони праці в установах і навчальних закладах управління освіти...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Першого уроку "Моя Україна вільна держава "
«Про підготовку та організований початок 2011 – 2012 навчального року» Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2013-2014 н р. Завора Т. А., методист Гадяцького нмц
Методичні рекомендації Міністерства освіти І науки України та відділу методики виховання поіппо щодо організації виховної роботи...
Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи