Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації icon

Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації
НазваIii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації
Сторінка1/3
Дата конвертації22.03.2014
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

III. ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ,

ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ


Обов’язки з організації та проведення атестації педагогічних працівників покладаються на керівника навчального закладу, йогозаступників та членів атестаційної комісії. Тому щороку у навчальному закладі доцільно розробляти план спільних заходів адміністрації цього навчального закладу та членів атестаційної комісії з підготовки та проведення атестації.

Перш за все необхідно організувати вивчення працівниками школи Типового положення про атестацію педагогічних працівників, ознайомити педагогічних працівників з правами та обов’язками на всіх етапах проведення атестації, критеріями оцінювання діяльності педагогічного працівника та вимогами до нього під час атестації. До плану заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників мають бути включені основні етапи атестації, визначені Типовим положенням, зокрема створення атестаційної комісії; формування списку педагогічних працівників, які атестуватимуться; терміни їх атестації; форми вивчення діяльності педагогічного працівника, який атестується; складання керівником навчального закладу характеристик на педагогічних працівників, які атестуються; строки проведення підсумкових засідань атестаційних комісій; видання наказу за підсумками атестації тощо.

N2

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Видання наказу «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу»

до 20.09.2012 р.

директор

навчального

закладу

2.

Ознайомлення працівників з наказом «Про створення атестаційної та затвердження її складу»

до 01.10.2012 р.

секретар

атестаційної

комісії

3.

Проведення заходів з вивчення у трудовому колективі Типового положення про атестацію педагогічних працівників

жовтень-листо- пад2012 р.

заступник директора з навчально-виховної роботи

Примірний план спільних заходів керівника навчального закладу та членів атестаційної комісії з проведення атестації педагогічних працівників у 2012 /2013 навчальному році

4.

Складання та направлення до атеста-ційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

до 10.10.2012 р.

директор

навчального

закладу

5.

Прийом атестаційною комісією заяв від педагогічних працівників про проходження позачергової атестації або про перенесення терміну чергової атестації, подань керівника та педагогічної ради навчального закладу

до 10.10.2012 р.

секретар

атестаційної

комісії

6.

Розгляд документів, поданих до атеста-ційної комісії, затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться

до 20.10.2012 р.

голова та члени

атестаційної

комісії

7.

Затвердження графіка роботи атестаційної комісії

до 20.10.2012 р.

голова та члени

атестаційної

комісії

8.

Ознайомлення працівників, які атестуються, з списком, планом вивчення їх діяльності та графіком проведення атестації

до 20.10.2012 р.

секретар

атестаційної

комісії

.

9.

Розгляд заяв про перенесення атестації та прийняття рішень атестаційними комісіями

вересень-бере-зень 2012-2013н. р.

голова та члени

атестаційної

комісії

10.

Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються

згідно з графіком з 20.10.2012р. до

15.03.2013р.

голова та члени

атестаційної

комісії

11.

Подання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника, який атестується

до 01.03.2012 р.

директор

навчального

закладу

12.

Ознайомлення працівника з характеристикою, наданою керівником

з 01.03.2012 р. до 20.03.2012 р.

секретар

атестаційної

комісії

13.

Підсумкове засідання комісії І рівня

до 01.04.2012 р.

голова

атестаційної

комісії

14.

Оформлення та видача атестаційних листів

протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії

голова та секретар атестаційної комісії

15.

Видання наказу за наслідками атестації

протягом п’яти днів після засідання атеста-ційної комісії

директор

навчального

закладу

16.

Узагальнення результатів атестації

травень 2012 р.

голова та члени

атестаційної

комісії

17.

Розгляд результатів атестації на засіданні педагогічної ради навчального закладу

травень 2012 р.

директор

навчального

закладу


План заходів вивішується на спеціальному стенді для ознайомлення педагогів.


Наказ керівника навчального закладу

про створення атестаційної комісії


НАКАЗ


2012р. № -

м.Весняне


Про створення атестаційної комісії І рівня

при Веснянській загальноосвітій школі-інтернаті

та затвердженняїї її складу


Відповідно до пункту 2.6 Типового положення про атестацію педагогічних

працівників для атестації у _______________________

(зазначити навчальний рік)

педагогічних працівників

(зазначити навчальний заклад)

НАКАЗУЮ:

  1. Створити атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників у кількості … осіб.

  2. Затвердити персональний склад атестаційної комісії:

Голова атестаційної комісії

Заступник голови атестаційної комісії ________________

Секретар атестаційної комісії ________________

Члени комісії ________________

  1. Довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії та педагогічних працівників навчального закладу.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи

(підпис)


Примітка. Відповідно до п. 2.1 Типового положення.


До пункту 3.1

Типового положення


Оформлення списку педагогічних

працівників, які підлягають

черговій атестації

Атестаційна комісія І рівня

Веснянської загальноосвітньої школи-інтернату


Відповідно до пункту 3.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників направляю список педагогічних працівників, які у

________________ навчальному році підлягають черговій атестації:

(навчальний рік)

1. ;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)

2. ;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)

3. ;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)

4. ;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)

5. ;

(прізвище, ініціали) (посада) (строк проходження підвищення кваліфікації)


Директор школи _______________________

(підпис)


П р и м і т к а. До списку включаються педагогічні працівники, які підлягають черговій атестації.


До пунктів 1.8 та 3.1

Типового положення

Заява про позачергову атестацію


Голові атестаційної комісії І рівня

Веснянської загальноосвітньої

школи-інтернату

Кравець Т. Л.


вчителя географії

Мальцевої С. В.


Заява

Відповідно до п. 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників прошу атестувати мене позачергово у 2011/2012 навчальному році з метою присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

Рішенням атестаційної комісії І рівня Миронівської школи від 12 квітня 2009 року мені присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Вважаю, що виконана мною робота та отримані професійні здобутки після присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» дають підстави для присвоєння мені чергової кваліфікаційної категорії.


05.10.2012р. ______________

(Підпис)


П р и м і т к а. Заява подається до атестаційної комісії у строк до 10 жовтня.


До пунктів 3.1 та 3.15

Типового положення


Заява про перенесення чергової атестації


Голові атестаційної комісії І рівня

Веснянської загальноосвітньої

школи-інтернату

Кравець Т. Л.

вчителя математики Макарової Н. П.


Заява

У 2012/2013 навчальному році строк моєї чергової атестації.

На підставі п. 3.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників прошу перенести чергову атестацію на один рік у зв’язку з тим, що термін чергової атестації збігається з роком переходу на роботу до іншого навчального закладу.


25.09.2012р.

(підпис)


Примітка. Заява подається до атестаційної комісії у строк до 10 жовтня.


До пунктів 3.1 та 3.16

Типового положення


Заява про відстрочення чергової атестації


Голові атестаційної комісії І рівня

Веснянської загальноосвітньої

школи-інтернату

Кравець Т. Л.

вчителя біології

Карпенка С. В.

Заява

На підставі п. 3.16 Типового положення про атестацію педагогічних працівників прошу відстрочити мою чергову атестацію до 2014 року - терміну закінчення навчання у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.


29.09.2012р. __________________

(підпис)


Примітка. Заява подається до атестаційної комісії у строк до 10 жовтня


До пунктів 1.8 та 3.1

Типового положення


Подання керівника навчального закладу

про проведення позачергової атестації

з метою присвоєння працівнику

кваліфікаційної категорії


Атестаційна комісія І рівня

Веснянської загальноосвітньої

школи-інтернату


ПОДАННЯ

про позачергову атестацію

вчителя математики Кузьміної Н. В.

Кузьміна Н. В. працює у Миронівській загальноосвітній школі-інтернаті на посаді вчителя математики з 2004 року. У 2009 році рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 24 квітня 2009 року їй присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». За час, що минув після атестації, Кузьміна Н. В. виконала значний обсяг роботи, спрямованої на підвищення своєї професійної кваліфікації, та досягла вагомих результатів.

У 2011-2012 навчальному році учні 9 класу, в якому Кузьміна Н. В. викладає математику, Симиренко А. та Величко С. стали переможцями III етапу Всеукраїнської олімпіади з математики. У 2011 році Кузьміна Н. В. захистила дисертацію на тему «Методика викладання математики з використанням інформаційних технологій» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Кузьміна Н. В. постійно вдосконалює свій професійний рівень, використовує у роботі диференційований та індивідуальний підхід до учнів, впроваджує передовий педагогічний досвід під час навчально-виховного процесу, застосовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу.

Вчитель Кузьміна Н. В. володіє технологіями творчої педагогічної діяльності; під час навчального процесу формує в учнів навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Вміє лаконічно, образно й виразно подати навчальний матеріал. Кузьміна Н. В. володіє ораторським мистецтвом та вміє аргументувати свою позицію.

Педагогічна діяльність Кузьміної Н. В. та її професійні досягнення дають підстави для позачергової атестації з метою присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

Прошу внести до списків осіб, що атестуються у 2012/2013 навчальному році, вчителя математики Кузьміну Н. В.


Дата


Директор школи ___________________________________

(підпис)


\

До пунктів 1.8 та 3.1

Типового положення


Подання керівника навчального закладу

про проведення позачергової атестації

з метою присвоєння працівнику

педагогічного звання

Атестаційна комісія І рівня

Веснянської загальноосвітньої

школи-інтернату


ПОДАННЯ

про позачергову атестацію

вчителя географії Кононенка С. В.

Кононенко С. В. працює у Миронівській загальноосвітній школі-інтернаті на посаді вчителя географії з 2000 року і має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

За час роботи Кононенко С. В. досяг високого професіоналізму в роботі, зарекомендував себе як досвідчений та відповідальний працівник.

Вчитель Кононенко С. В. сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Його вихованці неодноразово ставали переможцями районних і обласних учнівських олімпіад. У своїй діяльності він активно застосовує інноваційні форми і методи навчання.

Кононенко С. В. є активним членом методичного об’єднання вчителів географії. У 2010 році підготував цикл доповідей з питань методики викладання предмета і провів три відкритих уроки для молодих спеціалістів.

Кононенко С. В. систематично впроваджує передовий педагогічний досвід, бере участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам. Він користується авторитетом серед педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків.

Педагогічна діяльність Кононенка С. В. та його професійні здобутки дають підстави для позачергової атестації з метою присвоєння педагогічного звання «старший учитель».

Прошу внести до списків осіб, що атестуються у 2012/2013 навчальному році, і вчителя географії Кононенка С. В.Дата


Директор школи __________________

(підпис)


До пунктів 1.8 та 3.1

Типового положення

Подання керівника навчального закладу

про проведення позачергової атестації

працівника у разі зниження ним рівня

професійної діяльності

Атестаційна комісія І рівня

Веснянської загальноосвітньої

школи-інтернату


ПОДАННЯ

про позачергову атестацію

вчителя математики Парнюка В. В.


Парнюк В. В. працює у Веснянській загальноосвітній школі-інтернаті на посаді вчителя математики з 1998 року. У 2009 році рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 12 квітня 2010 року йому присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». За час, що минув після атестації, Парнюк В. В. значно погіршив якість проведення навчальних занять та інші показники у роботі.

Погіршилася організація ним навчально-виховного процесу; заняття проводяться лише у формі пояснення вчителем навчального матеріалу та усного опитування учнів з вивченої теми. Вчитель Парнюк В. В. не намагається застосовувати сучасні форми навчання, не впроваджує у навчальний процес комп’ютерні та комунікаційні технології. Ним не враховуються індивідуальні психологічні та інтелектуальні особливості дітей, не використовуються диференційовані форми роботи з учнями.

Парнюк В. В. не виконує завдань щодо забезпечення результативності засвоєння знань учнями та виховання у дітей інтересу до навчання. Про низьку ефективність його роботи свідчать результати державної підсумкової атестації з математики у 2010 році: 68 відсотків учнів отримали незадовільні оцінки.

Парнюк В. В. систематично порушує трудову дисципліну, вимоги статуту, правила внутрішнього розпорядку, неналежно виконує посадові обов’язки вчителя, зокрема систематично не з’являється на наради до директора і заступників директора школи, не бере участі у роботі педагогічної ради та методичного об’єднання вчителів математики, безпідставно ставить учням незадовільні оцінки, не виконує вимог з ведення класних журналів. За порушення трудової дисципліни протягом останнього року двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності.

У зв’язку з численними зверненнями батьків учнів щодо незадовільного рівня викладання предмета керівництвом школи проводилися службові перевірки, які підтвердили викладені у цих зверненнях факти.

З огляду на викладене прошу провести позачергову атестацію вчителя математики Парнюка В. В. на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії».


Директор школи _________________

(підпис)


До пунктів 1.8 та 3.1

Типового положення


Подання педагогічної ради навчального

закладу про проведення позачергової

атестації з метою присвоєння працівнику

педагогічного звання


Атестаційна комісія І рівня

Миронівської загальноосвітньої школи-інтернату

ПОДАННЯ

про позачергову атестацію

вчителя біології Кузьменко Т. В.


Педагогічна рада Веснянської загальноосвітньої школи-інтернату 27 вересня 2011 року розглянула питання про діяльність вчителя біології вищої кваліфікаційної категорії Кузьменко Т. В.

Кузьменко Т. В. працює у Миронівській загальноосвітній школи-інтернату на посаді вчителя біології з 1992 року. Вона активно застосовує на уроках технічні засоби навчання та інформаційно-комунікаційні технології; вміє створювати під час занять атмосферу колективного творчого пошуку.

Протягом останніх п’яти років її учні неодноразово ставали призерами районних та обласних учнівських олімпіад. Зокрема, у 2008 році учні школи Остапенко М. та Тихонов В. посіли 1 -ше та 2-ге місця на районній учнівській олімпіаді з біології. У 2009 році Павленко Ю. став переможцем обласної учнівської олімпіади. Учні 11 класу Зима А. та Бутко Є. у 2010 році посіли відповідно 2-ге та 1-ше місця на обласній учнівській олімпіаді з біології.

Кузьменко Т. В. протягом останніх десяти років є керівником шкільного методичного об’єднання вчителів біології, бере активну участь у роботі методичного об’єднання вчителів біології району. Систематично проводить відкриті уроки для вчителів школи та району.

Кузьменко Т. В. активно займається науково-методичною роботою, має власні методичні розробки. Минулого року Інститутом післядипломної педагогічної освіти схвалено та рекомендовано до застосування її методичні розробки «Інтерактивні методи навчання на уроках біології» та «Використання опорних конспектів на уроках біології в 10 класі».

Кузьменко Т. В. систематично використовує у практичній діяльності передовий педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

У 2009 році Кузьменко Т. В. нагороджено знаком «Відмінник освіти України».

Педагогічна рада рекомендує атестувати Кузьменко Т. В. позачергово та присвоїти їй педагогічне звання «вчитель-методист».


Додаток: виписка з протоколу засідання педагогічної ради від 27.09 2011 о 2.


Дата


Голова педагогічної ради Петренко О.І.


До пунктів 1.8 та 3.1

Типового положення


Подання педагогічної ради навчального закладу

про проведення позачергової атестації працівника

у разі зниження ним рівня професійної діяльності


Атестаційна комісія І рівня

Веснянської загальноосвітньої

школи-інтернату


ПОДАННЯ

про позачергову атестацію

вчителя історії Гавриленко Н. С.

Гавриленко Н. С. працює Веснянській загальноосвітній школі-інтернаті на посаді вчителя історії з 1998 року. У 2010 році рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 10 квітня 2010 року йому присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». За час, що минув після атестації, Гавриленко Н. С. значно погіршила якість проведення навчальних занять та інші показники у роботі.

Вчитель Гавриленко Н. С. не забезпечує виконання навчального плану та належного рівня викладання навчальної дисципліни. Заняття проводяться однотипні без застосування сучасних форм і методів навчання, не впроваджуються сучасні інформаційні та комунікаційні технології, що не сприяє розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів. Уникає індивідуальної та позаурочної роботи з учнями. На уроках учитель Гавриленко Н. С. використовує малоефективні форми роботи, що зумовлює їх низьку продуктивність та результативність. Підсумкова контрольна робота учнів 9 класу з історії України показала неналежний рівень знань учнів з предмета: більше половини учнів показали початковий та середній рівень знань з предмета. У порівнянні з минулим роком рівень знань учнів значно погіршився.

Гавриленко Н. С. недоброзичливо ставиться до дітей; помічено випадки необ’єктивного оцінювання нею навчальних досягнень учнів.

Допускає порушення трудової дисципліни, вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку, неналежно виконує посадові обов’язки вчителя, зокрема, не бере участі у засіданнях педагогічної ради та роботі методичних об’єднань вчителів історії.

Гавриленко Н. С. неодноразово застосовувала антипедагогічні методи виховання, у зв’язку з чим до школи зі скаргами зверталися батьки учнів. Під час проведення уроків учитель застосовує фізичну силу. Також Гавриленко Н. С. допускалися неодноразові випадки видалення учнів з класу під час проведення уроку, підвищення голосу та висловлювання образ на адресу учнів.

Поведінку Гавриленко Н. С. двічі протягом поточного навчального року обговорювали на засіданні педагогічної ради.

З огляду на викладене педагогічна рада порушує питання про позачергову атестацію вчителя історії Гавриленко Н. С. на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії».


Додаток: виписки з протоколів педагогічної ради школи.


Дата


Голова педагогічної ради Саєнко В. С


До пунктів 1.8 та 3.1

Типового положення


Подання педагогічної ради навчального закладу про проведення позачергової атестації з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії

Атестаційна комісія І рівня

Веснянської загальноосвітньої

школи-інтернату


ПОДАННЯ

про позачергову атестацію

вчителя англійської мови Марчука С. П.


Марчук С.П. працює у Веснянській школі І-ІІІ ступенів Радужнянського району на посаді вчителя англійської мови з 1999 року. За результатами атестації у 2010 році йому присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

За час роботи Марчук С. П. зарекомендував себе як високоосвічений учитель. Він має ґрунтовний рівень теоретичної та методичної підготовки, досконало володіє методикою викладання англійської мови в старших та молодших класах. На високому фаховому рівні викладає предмет, з 2003 року є керівником методичного об’єднання вчителів англійської мови.

Марчук С. П. свої уроки будує логічно, використовуючи різноманітні форми та прийоми роботи з активізації діяльності учнів та підвищення її ефективності з урахуванням їх вікового складу та рівня підготовленості. Вчитель активно застосовує комп’ютерні та мультимедійні технології у навчальному процесі.

Основою методики, яку застосовує Марчук С. П., є дотримання вимог кому-нікативно-орієнтованого навчання та використання творчого потенціалу учнів. Вчитель вживає заходів, що спрямовані на розвиток умінь учнів логічно мислити, робити висновки, висловлювати власну думку, а також розвиток умінь і навичок усного мовлення.

Марчук С. П. поширює свій досвід роботи серед учителів району. 2011 року він став переможцем районного конкурсу «Вчитель року» серед учителів іноземної мови. У 2010 році учениця 10 класу Мироненко Т. та учень 9 класу Кобець М., учителем яких є Марчук С. П., стали переможцями районної учнівської олімпіади з англійської мови.

Професійна діяльність Марчука С. П. дає підстави для його позачергової атестаціїна присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

З огляду на викладене педагогічна рада порушує клопотання про внесення до списків осіб, що атестуються у 2012/2013 навчальному році, вчителя англійської мови Марчука С. П


Додаток: виписка з протоколу засідання педагогічної ради від 03.10 2011 о №3.

Дата


Голова педагогічної ради Прокопенко Н. С.


До пунктів 3.4

Типового положення


Характеристика професійної

діяльності учителя


Характеристика

професійної діяльності учителя математики

Веснянської загальноосвітньої школи-інтернату

Протасової Галини Семенівни


Протасова Галина Семенівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «вчитель математики» і працює за отриманим фахом у школі з 1998 року.

Протасова Г. С. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 29 квітня 2008 року. У поточному навчальному році має тижневе педагогічне навантаження 24 години.

У 2010 році Протасова Г. С. підвищила кваліфікацію у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за кредитно-модульною системою навчання з напряму «Нові підходи до викладання математики у профільній школі».

За час роботи у навчальному закладі Протасова Г. С. зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона організовує навчально-виховний процес з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів; будує навчальну роботу у відповідності з сучасними вимогами; вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології під час занять, що дозволяє їй активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність уроків та якість знань учнів.

Протасова Г. С. вміє швидко прийняти правильне рішення у складних педагогічних ситуаціях, спланувати та здійснити оптимальний варіант проведення уроку, переконувати та відстоювати свою думку. Протасова Г. С. намагається завжди бути поінформованою про новації в методиці викладання предмета. її урокам притаманна різноманітність прийомів і форм навчальної діяльності, творчий настрій, атмосфера доброзичливості та активної співпраці учителя й учнів. Завдяки правильній організації навчального процесу досягнуто належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу та високої якості знань з предмета.

Протасова Г. С. бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів математики, передає свій педагогічний досвід молодим учителям, виступає з доповідями, дає відкриті уроки.

Велику увагу педагог приділяє роботі з обдарованими учнями, організовує
  1   2   3Схожі:

Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconПоложення про атестацію педпрацівників (20. 12. 2011р. №1473) знання нормативних документів запорука успішної роботи з атестації педпрацівників; форми роботи з кадрами в міжатестаційний період та в період підготовки до атестації
Спільна робота райметодкабінету та керівників навчально-виховних закладів з підготовки та проведення атестації педпрацівників
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconЗразки адміністративно-процесуальних документів
Зразки адміністративно-процесуальних документів для студентів 2 та 3 курсів, які вивчають курс “Адміністративне право України” /Уклад....
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconІнструкція № з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з вогневої підготовки
Безпека учнів під час занять з вогневої підготовки забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням курсу стрільб, встановлених...
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconНаказ №160 м. Мала Виска Про створення районної апеляційної комісії з питань проведення державної підсумкової атестації в школах району
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області...
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconІнструкція № з безпеки життєдіяльності під час проведення занять на смузі перешкод
Безпека учнів під час занять з прикладної фізичної підготовки забезпечується чіткою організацією, постійним, суворим і неухильним...
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconПорядок проведення та оформлення облікової документації поетапної атестації (методичні рекомендації)
ПА, орієнтовні завдання з предметів професійно-теоретичної й професійно-практичної підготовки (необхідно ще включити завдання з предметів...
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconІнст рукція №16 з правил безпеки під час роботи з кислотами І лугами у кабінеті хімії Великосорочинської загальноосвітньої школи І iii ступенів І. Загальні положення
Днаоп 30 06. 98 "Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (Лабораторіях) хімії загальноосвітніх...
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі
О увагу на недоліки, допущені під час проведення дпа у 2012-2013 н р., які зафіксовано у наказі Департаменту освіти І науки від 10....
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconРішення колегії 12 травня 2010 року Протокол №4 Про санітарно-протиепідемічний стан лпз, які будуть задіяні під час проведення Євро-2012 у м. Львові
Львівської області Я. Когута, колегія відзначає, що протягом березня-квітня поточного року фахівцями обласної та санепідстанції м....
Iii зразки документів, які складаються під час підготовки та проведення атестації iconПро затвердження Інструкції про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку
Затвердити Інструкцію про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи