Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Скачати 131.67 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Дата конвертації22.03.2014
Розмір131.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНОЗЕМНА МОВА(англійська)»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 5.03050801 «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 2013


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова » для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03050801 «Фінанси та кредит».

Укладач Ремська Ю.С.

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Протокол №1 від «30.08.201 Зр» Голова ц.к. Ю.С.Ремська


Variant 1


I.Give English equivalents of the following:


 • недостатня кількість

 • зробити вибір

 • ресурси

 • задовольняти чиїсь потреби

 • окремий споживач

 • стикатися з проблемою


^ II.Make interrogative and negative.


 1. He comes here at six o’clock.

 2. You shoot very well.

 3. We have many friends.

 4. You are very good singer.

 5. My grandmother and I like to watch TV.

III.Translate into English.


 1. Кожний чинник виробництва має місце в нашій економічній системі.

 2. Ресурси, необхідні для утворення товарів і послуг називають чинниками виробництва.

 3. Перед кожним суспільством постає проблема нестатку.

 4. Наука про економіку допоможе тобі жити повноцінним життям.

 5. Економічні чинники впливають на рішення в світі бізнесу.Variant 2

 1. Give English equivalents of the following:

 • можливі витрати

 • приватна власність

 • стимул

 • прибуток

 • підприємство

 • роботодавець


^ II.Put the following into the singular.

 1. The pupils do their homework

 2. The girls sing very well.

 3. The boys go in for sport.

 4. The children like cartoons.

 5. The doctors work at a hospital.

III.Translate into English.


 1. Економічні чинники впливають на рішення в світі бізнесу.

 2. Зарплата – це грошова винагорода за використану працю.

 3. Перед кожним суспільством постає проблема нестатку.

 4. Ціна заплачена за використанням землі називається рентою.

 5. Кожний чинник виробництва має місце в нашій економічній системі і кожний чинник виконує відповідну функцію.Variant 3


^ I.Give English equivalents of the following:


 • споживач

 • капіталовкладення

 • капітал

 • прибуток

 • витрачати гроші

 • виробляти товари


^ II.Put questions to the italicized words:


 1. The children go to bed at ten o’clock.

 2. His son knows English well.

 3. My father reads newspapers in the evening.

 4. The children like cartoons.

 5. The doctors work at a hospital.

III.Translate into English.


 1. Мікроекономіка – це наука про окремих споживачів і бізнес фірм.

 2. Заробітна плата - це грошова винагорода за використану працю.

 3. Перед кожним суспільством постає проблема нестатку.

 4. Ціна заплачена за використання землі називається рентою.

 5. Наука про економіку допоможе тобі жити повноцінним життям.Variant 4


^ I.Give English equivalents of the following:


 • фонди

 • активи

 • ефективність

 • скарбник

 • вплив

 • торгівля, товари


II.Choose the right form of the verb:


 1. Why … you … us all this last week?

 1. don’t … tell b) doesn’t … tell c) didn’t … tell

 1. Ann … … spending money.

 1. don’t like b) doesn’t like c) didn’t like

 1. When … you … the doctor?

 1. do … see b) does … see c) did … see

 1. … you … your tea yesterday afternoon?

 1. do … enjoy b) does …enjoy c) did … enjoy

III.Translate into English.


 1. Фінанси – це функція в бізнесі, що здобуває фонди для фірми і керує ними.

 2. Головним фінансовим службовцем – є скарбник.

 3. Податки являють собою відплив грошей з бізнесу і які повинні бути оплаченими.

 4. Ціна заплачена за використання землі називається рентою.

 5. Ресурси, необхідні для утворення товарів і послуг називають чинниками виробництва.Variant 5


^ I.Give English equivalents of the following:


 • стовп, опора

 • використовувати чиєсь майно

 • економічні стимули

 • переводити депозит з одного банку в інший

 • мотив прибутку

 • підприємець


^ II. Make the following interrogative and negative. 1. The boys played foot-ball in the afternoon.

 2. The girl caught cold.

 3. They slept in the open air.

 4. The boy broke window.

 5. The tourists reached the village before dark.

III.Translate into English.


 1. Приватна власність, цінова система, конкуренція – головні ”опори” економічної системи.

 2. Економічні стимули впливають на наше рішення, що і де купити.

 3. Для того, щоб купити щось, треба мати гроші.

 4. Споживачі – це люди, які користуються товарами і послугами для задоволення своїх потреб.

 5. Ціна заплачена за використання землі називається рентою.Variant 6


^ I.Give English equivalents of the following:


 • одержувати вищі відсотки за вкладом

 • встановити ціну

 • валовий національний продукт

 • домашнє господарство

 • наймати на роботу

 • економічні стимули


^ II. Put questions to the italicized words:


 1. They started work at nine o’clock this morning.

 2. Peter saw them in the park.

 3. His brother went to Kyiv every year.

 4. My aunt grew beautiful rouses.

 5. The children drank milk in the morning.

III.Translate into English.


 1. Валовий національний продукт – це загальна вартість усіх товарів і послуг, вироблених за один рік.

 2. Споживачі – це люди, які користуються товарами і послугами для задоволення своїх потреб.

 3. Термін “капітал” часто вживається бізнесменами.

 4. Наука про економіку допоможе тобі жити повноцінним життям.

 5. Фінанси – це функція в бізнесі, що здобуває фонди для фірми і керує ними.Variant 7


 1. Give English equivalents of the following:
 • розпочинати справу

 • керувати справою

 • стикатися з проблемою

 • ризикувати

 • одноосібне володіння

 • сплачувати податки


^ II. Change the following into the Future Indefinite:


 1. The pupils have dictation twice a week.

 2. I spend my summer holidays in the country.

 3. We do our homework in the afternoon.

 4. My aunt grew beautiful rouses.

 5. The children drank milk in the morning.

III.Translate into English.


 1. Підприємці – це люди, які мають бізнес і керують ним, сподіваючись отримати прибуток.

 2. Споживачі – це люди, які користуються товарами і послугами для задоволення своїх потреб.

 3. Вона вже має чудовий досвід у цій галузі виробництва.

 4. Акціонерне товариство, одноосібне підприємство – це різні види бізнесових операцій.

 5. Валовий національний продукт – це загальна вартість усіх товарів і послуг, вироблених за один рікVariant 8


 1. Give English equivalents of the following:
 • приймати рішення

 • товариство

 • акціонер

 • брати на себе сплату боргів

 • керувати бізнесом

 • ризикувати
 1. Make interrogative and negative.
 1. She is a good dancer.

 2. Ann was married.

 3. My friends had big trouble.

 4. My son has a car.

 5. They are a friendly family.

III.Translate into English.


 1. Корпорація – це один із видів бізнес організацій.

 2. Партнерство – це бізнес організація, якою керують двоє або більше людей.

 3. Вона вже має чудовий досвід у цій галузі виробництва.

 4. Акціонерне товариство, одноосібне підприємство – це різні види бізнесових операцій.

 5. Ми знаємо, що корпорація завжди матиме переваги над одноосібною власністю та партнерством.Variant 9


 1. Give English equivalents of the following:
 • внутрішні борги

 • зовнішні борги

 • покривати чиїсь витрати

 • знецінення

 • зношуватися

 • покривати вартість чого-небудь
 1. Put questions to the italicized words:
 1. Our friends will come to see us today.

 2. His parents will be at home after six.

 3. We will play chess this evening.

 4. They will be a friendly family.

 5. We will get up at seven tomorrow.

III.Translate into English.


 1. Найбільша кількість грошей, що використовується бізнесом, надходить з продажу продукції різних послуг.

 2. Партнерство – це бізнес організація, якою керують двоє або більше людей.

 3. Бізнесові позики зазвичай класифікують як довгострокові і короткострокові.

 4. Акціонерне товариство, одноосібне підприємство – це різні види бізнесових операцій.

 5. Фондова біржа – це ринок, де зустрічаються посередники для купівлі та продажу акцій та облігацій.Variant 10


 1. Give English equivalents of the following:
 • короткострокова позика

 • довгострокова позика

 • запозичена сума

 • привілейовані акції

 • спільні акції

 • фондова біржа
 1. Choose the right form of the verb:
 1. I promised we … … late.

 1. will not b) would not c) were not

 1. She wondered what Tom … … now.

 1. would do b) will do c) did

 1. I told you it … you angry.

 1. Makes b) would make c) will make

III.Translate into English.


 1. Короткострокові позики використовуються для фінансування повсякденних вартостей для створення фірми.

 2. Спільні фонди – це корпорації, що купують акції і використовують вирученні суми для інвестування або гри на фондових біржах.

 3. Бізнесові позики зазвичай класифікують як довгострокові і короткострокові.

 4. На відмінну від власників спільних акцій, власники привілейованих акцій не мають права голосу.Variant 11


 1. Give English equivalents of the following:
 • невиплата

 • спільні фонди

 • балансовий звіт

 • активи

 • пасиви

 • вартість майна за винятком зобов’язань
 1. Make interrogative and negative.
 1. The teacher is explaining a grammar rule.

 2. I am waiting for them.

 3. The children are having supper.

 4. The boys are skating.

 5. I am cleaning the blackboard.

 1. Translate into English.
 1. Звіт про прибуток підбиває підсумки річного прибутку та різниці між прибутком і збитком.

 2. Перед кожним суспільством постає проблема нестатку.

 3. Фінанси – це функція в бізнесі, що здобуває фонди для фірми і керує ними.

 4. Приватна власність, цінова система, конкуренція – головні ”опори” економічної системи.

 5. Бізнесові позики зазвичай класифікують як довгострокові і короткострокові.Variant 12


 1. Give English equivalents of the following:
 • недостатня кількість

 • зробити вибір

 • ресурси

 • можливі витрати

 • приватна власність

 • прибуток

 1. Make interrogative and negative.
 1. The teacher is explaining a grammar rule.

 2. I am waiting for them.

 3. The children are having supper.

 4. The boys are skating.

 5. I am cleaning the blackboard.

 1. Translate into English.
 1. Головним фінансовим службовцем – є скарбник.

 2. Перед кожним суспільством постає проблема нестатку.

 3. Фінанси – це функція в бізнесі, що здобуває фонди для фірми і керує ними.

 4. Споживачі – це люди, які користуються товарами і послугами для задоволення своїх потреб.

 5. Бізнесові позики зазвичай класифікують як довгострокові і короткострокові.Variant 13


 1. Give English equivalents of the following:
 • стовп, опора

 • використовувати чиєсь майно

 • економічні стимули

 • переводити депозит з одного банку в інший

 • привілейовані акції

 • спільні акції

 • фондова біржа
 1. Make interrogative and negative.
 1. She is a good dancer.

 2. Ann was married.

 3. My friends had big trouble.

 4. My son has a car.

 5. They are a friendly family.

III.Translate into English.


 1. Економічні чинники впливають на рішення в світі бізнесу.

 2. Заробітна плата - це грошова винагорода за використану працю.

 3. Перед кожним суспільством постає проблема нестатку.

 4. Акціонерне товариство, одноосібне підприємство – це різні види бізнесових операцій.

 5. Ми знаємо, що корпорація завжди матиме переваги над одноосібною власністю та партнерствомVariant 14


 1. Give English equivalents of the following:

 • розпочинати справу

 • керувати справою

 • стикатися з проблемою

 • брати на себе сплату боргів

 • керувати бізнесом

 • ризикувати
 1. . Choose the right form of the verb:
 1. I promised we … … late.

 1. will not b) would not c) were not

 1. She wondered what Tom … … now.

 1. would do b) will do c) did

 1. I told you it … you angry.

 1. Makes b) would make c) will make

 1. Translate into English.
 1. Найбільша кількість грошей, що використовується бізнесом, надходить з продажу продукції різних послуг.

 2. Партнерство – це бізнес організація, якою керують двоє або більше людей.

 3. Для того, щоб купити щось, треба мати гроші.

 4. Споживачі – це люди, які користуються товарами і послугами для задоволення своїх потреб.

 5. Ціна заплачена за використання землі називається рентою.Variant 15


 1. Give English equivalents of the following:
 • споживач

 • капіталовкладення

 • капітал

 • брати на себе сплату боргів

 • керувати бізнесом

 • ризикувати


II. Make interrogative and negative.

 1. She is a good dancer.

 2. Ann was married.

 3. My friends had big trouble.

 4. My son has a car.

 5. They are a friendly family.

ІІІ. Translate into English.


 1. Мікроекономіка – це наука про окремих споживачів і бізнес фірм.

 2. Заробітна плата - це грошова винагорода за використану працю.

 3. Перед кожним суспільством постає проблема нестатку.

 4. Економічні чинники впливають на рішення в світі бізнесу.

 5. Заробітна плата - це грошова винагорода за використану працю.Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація судових І правоохоронних органів України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація судових і правоохоронних органів” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи