Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Скачати 209.68 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір209.68 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
“Нотаріат України”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”


м.Івано-Франківськ , 2013


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”


Укладач Коваль О.З.


Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2013 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………….……………..4

Список літератури……………………………..………………….….….....6

Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.….....9

Варіанти тем контрольних робіт…………….……………………. .……...10

Питання до заліку……………………………..…………………… ……....14

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи....13


ВСТУП


Фундаментальне реформування відносин власності та інших майнових відносин з’явилося об’єктивним фактором сучасного піднесення ролі та значимості інституту нотаріату. Нові принципи організації нотаріальної діяльності, закладені в Законі України «Про нотаріат», не тільки вирішили організаційні проблеми стосовно нотаріального забезпечення суб’єктів цивільно-правових відносин, але й дозволили державі практично зняти із себе більшість організаційних питань і матеріальних витрат у цій сфері. За весь період існування нотаріат, що діє на принципово інших основах, перетерпів корінні зміни не тільки в кількісному, але й у якісному відношенні. Серед них: ріст рівня самосвідомості в нотаріальному співтоваристві та відповідальності перед всіма суб’єктами цивільно-правових відносин; ріст професіоналізму нотаріусів; збільшення нотаріальних контор, які в більшості випадків значно краще по своєму матеріально-технічному оснащенню, чим державні нотаріальні контори; більш швидке обслуговування громадян і організацій і багато чого іншого.
Головна мета нотаріату є забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяння у зміцненні законності та правопорядку, попередження правопорушень. Для її досягнення виконуються такі завдання.
Перше завдання – захист і охорона власності, прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Нотаріальні органи в основному виконують правоохоронну функцію, але нотаріальна діяльність може бути засобом захисту прав, наприклад, у разі вчинення виконавчих написів, протестів векселів, посвідчення несплати чеків. Виконання цього завдання буде ефективним, якщо воно реалізуватиметься відповідно до процесуальних норм, установлених Законом України "Про нотаріат", який гарантує захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій при вчиненні нотаріальних дій. Порушення цих процесуальних норм веде до недійсності нотаріального акту.

Друге завдання – дії, що їх вчиняють нотаріальні органи, забезпечують захист і охорону важливих прав та інтересів громадян і організацій, які пов'язані з їхнім буттям, існуванням, діяльністю, бо стосуються їхніх майнових прав та гарантування подальшої реалізації інших суттєвих прав громадян.
Отож, підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, нотаріус виконує і третє завдання - запобігає можливим правопорушенням.
Третє завдання – запобігання правопорушенням виконується також через правові консультації, роз’яснення наслідків вчинення нотаріальної дії.
Виходячи з завдань, що їх виконують нотаріальні органи, можна зробити висновок, що сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і фактів, у юридичному закріпленні цивільних прав із метою запобігання можливим порушенням або є засобом захисту вже порушених прав.
Таким чином, сучасний розвиток нормативно-правового регулювання діяльності нотаріату в Україні спрямований на зміцнення гарантій нотаріальної діяльності, встановлення ефективного позасудового забезпечення охорони та захисту законних прав та інтересів громадян, установ, підприємств, організацій, територіальних громад та держави. Цього буде досягнуто за рахунок системного врегулювання на законодавчому рівні правовідносин між нотаріусом та іншими суб’єктами: юридичними та фізичними особами, державою.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: [Навчальний посібник] (За відп. ред. Л.К. Радзієвської) - К.: Юрінком Інтер, 2000р. - 528 с.

2. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальньный процес: Учебник. - Харьков: Консум, 2000р. - 240 с.

3. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. Роз'яснення. Нормативні акти: [довідник] (Авт.-упоряд.: М.О. Лещенко, Ю.М. Коз'яков). - К.: Юрінком Інтер, 2000р. - 400с.

4. Фурса СЯ. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. - К.: Істина, 2002р. - 320с.

5. Нотаріат в Україні: Підручник / За редакцією В.В .Комарова. - К.: Юрінком Інтер. - 2006р. - 320с.

6. Єрух А.М., Козьяков Ю.М. Практичний курс нотаріату: Зразки нотаріальних документів, роз'яснення, коментарі. -К.: Істина, 2006р. - 576с.

7. Л. Сміян, Ю. Нікітін, П. Хоменко Нотаріат в УкраїнІ: Навчальний посібник. – К.: КНТ 2009р.- 630с.

8. М.М. Дякович Нотаріальне право України: Навчальний посібник. – К.: 2009р. – 683с.

9. В.В. Комаров, В.В. Баранкова, Л.В. Малюга, Н.В. Федорченко Нотаріат в Україні: Підручник К.: Юрінком Інтер 2006р. – 319с.

10. Нотаріат в Україні : Навчальний посібник. \ Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2009 р.- 372 с. Укладач Л.В. Єфіменко.

11. Нотаріат в Україні : Нормативна база, видання 6-те, змінене і доповнене. Упорядник Роїна О.М.- К. : КНТ, 2009р.- 560с.


Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Закон України від 2 вересня 1993р. "Про нотаріат".

4. Закон України від 2 жовтня 1992р. "Про заставу".

5.Указ Президента України від 12 липня 1995р. "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільського господарського призначення для здійснення підприємницької діяльності".

6. Указ Президента України від 21 квітня 1998р. "Про права власників земельних часток (паїв)".

7. "Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату", затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006р. №1689

8. "Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату", затверджено Наказом міністерства юстиції України від 01 грудня 2006 р. № 87/5.

9. "Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю", затверджено наказом міністра юстиції України від 20 січня 1994р. №№3/5 (зі змінами, внесеними наказом Мінюсту України від 25 грудня 1997р. №88/5).

9. "Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності", затверджено наказом міністра юстиції України від 4 березня 1994 року №10/5.

10. "Примірне положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру", затверджено наказом міністра юстиції України від 4 січня 1998р. №3/5.

11. "Положення про державний нотаріальний архів",

затверджено наказом міністра юстиції України від 7 лютого 1994р. №8/5.

12. "Правила ведення нотаріального діловодства", затверджені наказом міністра юстиції України від 31 грудня 2008р. №2368/5 зі змінами внесеними згідно з наказом Міністра юстиції України № 2151/5 від 16.11.2009р.

13. Інструкція "Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", затверджена наказом міністра юстиції України від 03 березня 2004р. №20/5.

14. Інструкція "Про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад депутатів України", затверджена наказом міністра юстиції України від 25 серпня 1994р. №22/5 (із змінами за станом на 7 квітня 2005р.).

15. Положення про порядок вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затверджено наказом міністерства юстиції України, міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 р. № 142/5/310.

16. Положення про заміщення приватного нотаріуса, затверджено наказом міністерства юстиції України ві 22 серпня 2003р № 98/5.

17. Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затрерджене наказом міністерства юстиції України від 07 лютого 2002р. № 7/5.

18. Порядок ведення реєстру прав власності на нерухоме майно, затверджено наказом міністра юстиції України від 28.01.2003р.

19. Положення про єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, затверджено наказом міністерства юстиції України від 09.06.1999р. № 31/5.

20. Інструкція про порядок заповнення заяв та ведення єдиного реєстру заборон відчудження об’єктів нерухомого майна, затверджено наказом міністерства юстиції України від 18.08.2004 р. № 85/5.

21. Тимчасовий порядок державної реєстрації правочинів, затверджено Постановою кабінету міністрів України від 28.05.2004р. № 671.

22. Інструкція про ведення державного реєстру правочинів, затверджено наказом міністерства юстиції України 18.08.2004р. №86/5.

23. Положення про единий реєстр довіреностей, затверджено наказом мінестерства юстиції України від 28.12.200р. № 111/5.

24. Положення про спадковий реєстр, затверджено наказом міністерства юстиції України від 18.10.2000р. № 51/5.

25. Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затверджено Постановою кабінету міністрів України від 15.06.1994 р. № 419.

26. Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачення спеціальних бланків документів інформаційної системи міністерства юстиції України, затверджено наказом міністерства юстиції України від 14.07.2004р. № 675.

27. Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і засвідчувальних документах, наказ міністерства юстиції України від 10.01.2005 р. № 1/5.

28. Інструкція про порядок ведення державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв, затверджено наказом міністерства юстиції України від 29.07.2004 р. № 73/5.

29. Інструкція про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву, затверджено наказом міністерства юстиції України від 09.07.2002р. № 63/5.

30. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства приватними нотаріусами під час виконнання ними своїх обов’язків, затверджено наказом міністерства юстиції України від 14.09.2004р. № 105/5.


^ 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Конституційне право " студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку.. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

план роботи;

вступ;

матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

висновок;

список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. № 202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати екзамен з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.


^ 2 ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема 1

1. Нотаріат в Україні: предмет та завдання діяльності.

2. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна; підстави і порядок накладання заборони. Особливості реєстрації цієї нотаріальної дії.


Тема 2

1. Органи та посадові особи, які вичиняють нотаріальні дії.

2. Спадкування. Місце і строки відкриття спадщини. Правове оформлення спадкових справ. Юридичні факти, які є підставою для видачі свідоцтва про право на спадщину. Порядок видачі такого свідоцтва.


Тема З

1. Правова основа діяльності нотаріату. Прогресивне значення Закону України "Про нотаріат" для правового регулювання діяльності нотаріату.

2. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Видачі із спадкового майна.


Тема 4

1. Приватна нотаріальна діяльність. Порядок її реєстрації. Реєстраційне посвідчення приватного нотаріуса, його відповідальність за шкоду, заподіяну при вчиненні нотаріальних дій. Службове страхування. Страхова застава.

2. Посвідчення правильності перекладу документів з однієї мови на іншу.


Тема 5

1. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Порядок його видачі та підстави для анулювання.

2. Посвідчення договорів іпотеки та застави.


Тема 6

1. Кваліфікаційні комісії нотаріату, їх повноваження. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

2. Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя після смерті одного з подружжя.


Тема 7

1. Структура нотаріату, організаційні форми його діяльності. Державні нотаріальні контори.

2. Договори, які відповідно до чинного законодавства підлягають обов'язковому

нотаріальному посвідченню. Загальні правила посвідчення таких угод.


Тема 8

1. Поняття компетенції нотаріальних органів. Предметна компетенція. Компетенція консульських установ щодо вчинення нотаріальних дій.

2. Вчинення виконавчих написів, порядок стягнення за виконавчим написом.


Тема 9

1. Нотаріус. Вимоги до посади нотаріуса, його права й обов'язки. Таємниця вчинення нотаріальних дій. Присяга нотаріуса.

2. Посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна. Особливості укладення договорів дарування, довічного утримання, купівлі-продажу, міни.


Тема 10

1. Територіальна компетенція нотаріальних органів.

2. Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, правове регулювання цієї

нотаріальної дії.


Тема 11

1. Предметна компетенція державних нотаріусів і приватних нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій.

2. Видача свідоцтва про придбання житлових будинків з прилюдних торгів.


Тема 12

1. Предметна компетенція посадових осіб виконавчих комітетів міських рад щодо вчинення нотаріальних дій. Посвідчення заповітів і доручень, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

2. Посвідчення доручень, порядок їх скасування. Передоручення повноважень.

Особливості порядку реєстрації доручень, що підлягають нотаріальному посвідченню.


Тема 13

1. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Місце, строки вчинення нотаріальних дій. Відмова у вчиненні нотаріальних дій. Порядок оскарження вчинених нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні.

2. Засвідчення справжності підпису на документах.


Тема 14

1. Нотаріальне діловодство. Мова нотаріального діловодства. Реєстри нотаріальних дій. Нотаріальні акти. Оплата нотаріальних дій.

2. Порядок видачі свідоцтв про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.


Тема 15

1. Державні нотаріальні архіви, їх функції та повноваження; правове регламентування їх діяльності.

2. Прийняття до депозиту грошових сум і цінних паперів. Передача чаяв юридичних і фізичних осіб іншим фізичним і юридичним особам.


Тема 16

1. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальних дій.

Перевірка дієздатності осіб; правоздатності юридичних осіб, повноважень представників.

2. Вчинення протестів векселів. Умови і порядок вчинення такої нотаріальної дії.


Тема 17

1. Нотаріальний округ. Робоче місце, печатка приватного нотаріуса. Підстави для припинення приватної нотаріальної діяльності.

2. Посвідчення заповітів, порядок їх зміни і скасування.


Тема 18

1. Загальні правила посвідчення правочинів про відчуження житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, іншого нерухомого майна.

2. Посвідчення безспірних фактів.


Тема 19

1. Місце і час відкриття спадщини. Прийняття спадщини і відмова від спадщини.

Обов'язкова частка у спадщині, порядок її обчислення.

2. Пред'явлення чеків до платежу та посвідчення несплати чеків.


Тема 20

1. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій. Нотаріальні акти: вчинення посвідчувальних написів, видача свідоцтв.

2. Роль управлінь юстиції щодо організації нотаріату і контролю за його діяльністю. Українська нотаріальна палата, її основні завдання та повноваження.


Тема 21

1. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів.

2. Посвідчення договорів довічного утримання.


Тема 22

1. Нотаріальне оформлення документів, призначених для дії за кордоном. Прийняття

нотаріусами документів, складених за кордоном.

2. Посвідчення фактів: що громадянин є живим, що громадянин перебуває у певному місці, тотожності громадянина з особою зображеного на фотокартці, часу пред'явлення документів.


Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НОТАРІАТ УКРАЇНИ


ВИКОНАВ: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ: ____________________


ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача


Івано-Франківськ, 2013


Питання з предмету "Нотаріат України"


 1. Поняття, завдання і функції нотаріату.

 2. Сучасні системи нотаріату.

 3. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя.

 4. Нотаріат як складова система юстиції.

 5. Повноваження органів та посадових осіб у вчиненні нотаріальних дій.

 6. Професійна етика нотаріуса.

 7. Правова основа діяльності нотаріату.

 8. Система та компетенція нотаріальних органів.

 9. Правовий статус нотаріуса.

 10. Таємниця вчинюваних нотаріальних дій.

 11. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.

 12. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.

 13. Кваліфікаційні комісії нотаріату.

 14. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Порядок його видачі та анулювання.

 15. Правове становище стажиста нотаріуса.

 16. Нотаріальне діловодство. Звітність.

 17. Правовий статус об’єднань нотаріусів.

 18. Організаційно-правові форми нотаріальної діяльності.

 19. Організація роботи державних нотаріальних контор. Порядок фінансування державних нотаріальних контор.

 20. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.

 21. Додаткові платні послуги, що можуть надаватись приватними нотаріусами.

 22. Повноваження управлінь юстиції щодо нотаріальних органів.

 23. Державні нотаріальні архіви.

 24. Відповідальність державного нотаріуса.

 25. Печатка нотаріуса.

 26. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Нотаріальний округ. Права та обов’язки нотаріуса.

 27. Робоче місце приватного нотаріуса.

 28. Відповідальність приватного нотаріуса.

 29. Службове страхування приватних нотаріусів.

 30. Порядок заміщення приватного нотаріуса.

 31. Припинення приватної нотаріальної діяльності.

 32. Оподаткування доходу приватного нотаріуса.

 33. Нотаріус як податковий агент.

 34. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів.

 35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних конторах.

 36. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах.

 37. Нотаріальні дії, що вчиняються приватними нотаріусами.

 38. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування.

 39. Нотаріальні дії, що вчиняються консульськими установами України.

 40. Заповіти і довіреності, прирівняні до нотаріально посвідчених.

 41. Місце вчинення нотаріальних дій.

 42. Строки вчинення нотаріальних дій.

 43. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

 44. Перевірка дієздатності та правоздатності фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у правочинах.

 45. Підписання нотаріально посвідчених правочинів, заяв та інших документів.

 46. Витребування нотаріусами відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій.

 47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

 48. Відмова у вчиненні нотаріальної дії.

 49. Оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні.

 50. Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушення закону.

 51. Видача дубліката нотаріально оформленого документа.

 52. Правочини, щодо яких законодавством установлено нотаріальне посвідчення.

 53. Особливості вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна.

 54. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.

 55. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.

 56. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

 57. Правочини, які можуть вчинятися усно.

 58. Правові наслідки недодержання вимог закону про нотаріальне посвідчення договору.

 59. Форма довіреності.

 60. Момент набуття права власності за договором.

 61. Здійснення права спільної часткової власності.

 62. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є у спільній частковій власності.

 63. Здійснення права спільної сумісної власності.

 64. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.

 65. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави. Момент виникнення застави, форма договору.

 66. Заповіт подружжя.

 67. Загальні вимоги до форми заповіту.

 68. Посвідчення заповіту нотаріусом.

 69. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів.

 70. Оголошення нотаріусом секретного заповіту.

 71. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого самоврядування.

 72. Посвідчення заповіту іншими посадовими та службовими особами.

 73. Посвідчення заповіту при свідках.

 74. Таємниця заповіту.

 75. Зміна черговості одержання права на спадкування.

 76. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.

 77. Подання заяви про прийняття спадщини.

 78. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини.

 79. Право на відмову від прийняття спадщини.

 80. Охорона спадкового майна.

 81. Управління спадщиною.

 82. Призначення виконавця заповіту нотаріусом.

 83. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту.

 84. Повноваження виконавця заповіту.

 85. Право спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно.

 86. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину.

 87. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.

 88. Спадковий договір та його форма.

 89. Забезпечення виконання спадкового договору.

 90. Умови передачі нерухомого майна в іпотеку.

 91. Поняття іпотеки. Іпотечний договір.

 92. Внесення змін і доповнень до іпотечного договору.

 93. Відступлення прав за іпотечним договором.

 94. Поняття заставної.

 95. Підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки.

 96. Позасудове врегулювання питань про звернення стягнення на предмет іпотеки.

 97. Реалізація предмета іпотеки на прилюдних торгах.

 98. Оформлення результатів прилюдних торгів та розподіл коштів від реалізації предмета іпотеки.

 99. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності.

 100. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.

 101. Зміст правочинів на перехід права власності на земельні ділянки.

 102. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою.

 103. Земельний сервітут та його види.

 104. Документи, що посвідчують право на земельну частку (пай) та документи, що його посвідчують.

 105. Продаж земельних ділянок іноземним громадянам.

 106. Обмін земельними ділянками.

 107. Договори купівлі-продажу (приватизації) державного майна, відчуження приватизованого майна.

 108. Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

 109. Право подружжя на визначення порядку користування майном.

 110. Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя.

 111. Право подружжя на поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

 112. Договір подружжя про надання утримання.

 113. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя.

 114. Шлюбний договір та його форма.

 115. Визначення у шлюбному договорі права на утримання.

 116. Зміна умов шлюбного договору.

 117. Право на відмову від шлюбного договору.

 118. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.

 119. Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

 120. Згода батьків на усиновлення дитини.

 121. Згода одного з подружжя на усиновлення дитини.

 122. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

 123. Умови засвідчення вірності копій документів та виписок із них. Порядок засвідчення вірності копій документів та виписок із них.

 124. Поняття, значення і умови засвідчення справжності підпису на документах.

 125. Порядок засвідчення справжності підпису на документах.

 126. Порядок засвідчення вірності перекладу з однієї мови на іншу.

 127. Посвідчення факту, що громадянин є живим.

 128. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці.

 129. Посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці.

 130. Посвідчення часу пред’явлення документа.

 131. Передача нотаріусом заяв громадян, підприємств, установ та організацій.

 132. Прийняття нотаріусом у депозит грошових сум і цінних паперів.

 133. Повернення прийнятих нотаріусом у депозит грошових сум і цінних паперів.

 134. Поняття та значення вчинення виконавчих написів.

 135. Умови вчинення виконавчого напису.

 136. Порядок вчинення виконавчих написів.

 137. Законодавство, яке регулює правовідносини при вчиненні протесту векселя.

 138. Умови вчинення протестів векселів. Порядок вчинення протесту векселя у неплатежі, неакцепті, не датуванні акцепту.

 139. Порядок прийняття документів на зберігання.

 140. Вчинення морських протестів. Порядок подання заяви про морський протест. Акт про морський протест.

 141. Застосування нотаріусами законодавства іноземних держав.

 142. Застосування нотаріусами положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року при вчиненні нотаріальних дій.

 143. Застосування нотаріусами положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року при вчиненні нотаріальних дій.

 144. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

 145. Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні договори.

 146. Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів. Порядок отримання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

 147. Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.

 148. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

 149. Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку.

 150. Спадковий реєстр.

 151. Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

 152. Державний реєстр правочинів.

 153. Форми реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і посвідчувальних документах.

 154. Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація судових І правоохоронних органів України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація судових і правоохоронних органів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \"Нотаріат України\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи