Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " Конституційне право зарубіжних країн" для студентів заочної формИ навчання
Скачати 215.46 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " Конституційне право зарубіжних країн" для студентів заочної формИ навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір215.46 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
Конституційне право зарубіжних країн”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”


івано-Франківськ , 2011
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”


Укладач Василів Р.М.


Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2011 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………….……………..3

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.……..4

2 Варіанти контрольних робіт…………….……………………. .……....5

3 Питання до заліку……………………………..…………………… ……....11

Список літератури……………………………..………………….….……..14


ВступНавчальна дисципліна “^ Конституційне право зарубіжних країн передбачає опанування студентами Конституцією зарубіжних країн та іншими державно – правовими актами в регулюванні суспільних відносин, загальних положень конституційного ладу інших держав, правового статусу громадян зарубіжних країн, конституційно-правового регулювання прямого народовладдя, організації і функціонування органів державної влади зарубіжних країн.

 ^ Метою курсу є  забезпечення оволодіння студентами основними положеннями Конституції зарубіжних країн та конституційного законодавства в галузі державного та суспільного ладу інших держав, конституційно – правового статуту особи, форм прямого народовладдя, організації і здійснення законодавчої, виконавчої і судової влади та місцевого самоврядування, територіального устрою зарубіжних країн та іншими інститутами конституційного права зарубіжних країн.

Підготовка молодших спеціалістів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань не тільки вітчизняного але і норм зарубіжного права, вивчення якого потребує засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, семінарських заняттях та під час самостійної роботи і складання заліку.

Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання має на меті засвоєння головних теоретичних положень зазначеної дисципліни, набуття навичок та вмінь користуватися літературними джерелами, аналізувати закони та інші нормативно-правові акти, уміння чітко і правильно формулювати власну думку.


^

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ контрольної роботиРобота друкується 14-им шрифтом «Times New Roman» з одного боку аркуша формату А4, кожна сторінка якого повинна мати встановлені стандартом поля: зліва, зверху, знизу – не менше 2 см, справа – не менше 1 см. Між рядками необхідно залишати один друкарський інтервал. Зміст роботи необхідно викладати стисло, не допускати повторів і відхилень від основної теми. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, у роботі не дозволяється.


Контрольна робота містить три завдання:

1, 2, 3 завдання – теоретичні завдання, обсяг кожного з них повинно бути не менше 3 сторінок; Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 10 сторінок.


Завдання до контрольної роботи №1


 1. Конституційне право зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.

 2. Предмет та метод конституційного права у зарубіжних країнах.

 3. Система конституційного права зарубіжних країн.


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


Завдання до контрольної роботи №2 1. Поняття та види джерел конституційного права у зарубіжних країнах.

 2. Провідні школи та їх представники в науці конституційного права у зарубіжних країнах.

 3. Поняття і юридична природа конституційного контролю.


Література: [4, с.32-44; 2, с.12-22; 14, с.44-58].Завдання до контрольної роботи №3 1. Поняття і сутність конституції в зарубіжних країнах. Соціальні функції конституцій.

 2. Форма і структура конституції. Прийняття, зміна і відміна конституцій.

 3. Класифікація конституцій зарубіжних країн.

 4. Втрата громадянства. Правові гарантії захисту громадянства у зарубіжних країнахЛітература: [1, с.54-62; 11, с.123-133; 21, с.66-70].

Завдання до контрольної роботи №4


 1. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина. Еволюція розвитку прав і свобод.

 2. Принципи конституційного статусу особи у зарубіжних країнах.

 3. Класифікація конституційних прав і свобод. Гарантії конституційних прав і свобод громадян.


Література: [4, с.19-24; 20, с.56-68; 5, с.87-102].
Завдання до контрольної роботи №5


 1. Поняття суспільного ладу. Структура суспільного ладу у зарубіжних країнах.

 2. Економічна система. Конституційно-правові принципи економічної діяльності.

 3. Соціальна система, соціальна структура і соціальна справедливість.


Література: [7, с.143-153; 9, с.44-52; 18, с.33-35].
Завдання до контрольної роботи №6


 1. Поняття і сутність держави як конституційно-правового інституту. Соціальна держава. Правова держава. Демократична держава. Світська держава.

 2. Політичні партії і партійні системи. Класифікація політичних партій. Інституціалізація політичних партій, їх конституційно-правовий статус.

 3. Соціально-економічні і соціально-культурні громадські об’єднання їх конститу­ційно-правовий статус. Організації підприємців. Профспілки. Спілки споживачів.


Література: [1, с.54-62; 11, с.123-133; 21, с.66-70].


^ Завдання до контрольної роботи №7


 1. Поняття форми правління. Класифікація форм правління.

 2. Монархія як форма правління та її різновиди. (Абсолютна монархія, дуалістична монархія, парламентська монархія).

 3. Республіка як форма правління та її різновиди. (Президентська республіка, парламентська республіка, змішана (напівпрезидентська) республіка, Радянська республіка).


Література: [5, с.4-9; 16, с.124-133; 6, с.54-70].


^ Завдання до контрольної роботи №8


 1. Виборче право. Поняття і соціальна функція виборів. Принципи виборчого права.

 2. Виборчі системи, їх види. Мажоритарна виборча система та її види. Пропорційна виборча система. Мажоритарно-пропорціна (змішана) виборча система та особливості її застосування в окремих державах світу.

 3. Поняття, види та соціальна функція референдуму.Література: [12, с.101-114; 19, с.43-54; 17, с.34-50].

Завдання до контрольної роботи №9


 1. Поняття, місце і роль глави держави у системі органів державної влади.

 2. Юридична форма глави держави. Повноваження глави держави.

 3. Монарх: особливості статусу.Література: [4, с.12-19; 8, с.54-58; 2, с.66-70].Завдання до контрольної роботи №10


 1. Парламент: поняття та соціальні функції.

 2. Конституційно-правове регулювання структури парламентів у зарубіжних країнах.

 3. Компетенція парламентів. Судові повноваження. Делегування повноважень. Акти парламенту.Література: [8, с.43-62; 6, с.89-93; 11, с.32-47].
Завдання до контрольної роботи №11


 1. Конституційно-правова природа уряду (види, порядок формування, склад і структура урядів).

 2. Глава уряду: президент, прем’єр-міністр, канцлер, монарх.

 3. Повноваження уряду. Порядок роботи уряду.Література: [3, с.32-38; 10, с.165-169; 2, с.88-95].Завдання до контрольної роботи №12


 1. Поняття, соціальна функція і структура судової влади. Статус суддів, прокурорів, слідчих.

 2. Конституційно-правові принципи організації і діяльності судових систем. Системи судів загальної юрисдикції. Адміністративна юстиція.

 3. Органи і установи, що сприяють судовій владі.Література: [4, с.32-35; 12, с.66-73; 23, с.77-87].

Завдання до контрольної роботи №13


 1. Загальна характеристика і основні теорії місцевого самоврядування.

 2. Основні системи (моделі) місцевого самоврядування.

 3. Порядок формування органів місцевого самоврядування.


Література: [5, с.124-135; 13, с.88-93; 19, с.56-70].


Завдання до контрольної роботи №14


 1. Конституція США (загальна характеристика), структура.

 2. Конституційний статус особи.

 3. Виборча система США.Література: [6, с.99-107; 11, с.56-67; 19, с.88-96].Завдання до контрольної роботи №15


 1. Основний закон ФРН (загальна характеристика).

 2. Правове становище особи.

 3. Виборча система. Референдум.Література: [7, с.54-62; 8, с.66-78; 17, с.32-44].


Завдання до контрольної роботи №16


 1. Адміністративно-територіальний устрій земель і місцеве самоврядування Німеччини .

 2. Американський федералізм.

 3. Місцеве самоврядування США.Література: [7, с.67-69; 14, с.75-84; 8, с.55-61].Завдання до контрольної роботи №17


 1. Конституція Польської Республіки.

 2. Конституційний статус особи.

 3. Виборче право і виборчі системи.Література: [9, с.22-32; 7, с.76-79; 9, с.66-70].Завдання до контрольної роботи №18


 1. Адміністративно-територіальний устрій.

 2. Територіальне самоврядування і органи урядової адміністрації.

 3. Судова система. Прокуратура.Література: [1, с.54-62; 11, с.123-133; 21, с.66-70].


Завдання до контрольної роботи №19


 1. Поняття та предмет конституційного права зарубіжних країн.

 2. Метод та система конституційного права зарубіжних країн.

 3. Поняття та види джерел конституційного права зарубіжних країн.


Література: [13, с.77-85; 14, с.154-163; 6, с.43-48].


Завдання до контрольної роботи №20


 1. Політично-правові основи взаємовідносин між державою та особою. Принципи конституційного статусу особи.

 2. Права і свободи громадян: загальна характеристика.

 3. Класифікація конституційних прав і свобод громадян.


Література: [1, с.54-62; 11, с.123-133; 21, с.66-70].


Завдання до контрольної роботи №21


 1. Поняття форми держави та її елементи.

 2. Форма правління:

 1. монархія (поняття, види);

 2. республіка (поняття, види, ознаки).

 1. Форма державного устрою:

 1. унітарна держава (поняття, ознаки, види);

 2. федерація (поняття, види, ознаки);

 3. конфедерація (поняття, відмінність конфедерації від федерації);

 4. автономія (поняття, види).


Література: [5, с.88-87; 15, с.132-133; 17, с.88-90].


Завдання до контрольної роботи №22


  1. Поняття виборчого права та виборів. Види виборів.

  2. Принципи виборів.

  3. Виборчий процес: поняття, етапи.


Література: [2, с.54-62; 15, с.123-133; 8, с.66-70].


Завдання до контрольної роботи №23


  1. Поняття та етапи розвитку парламенту і парламентаризму. Місце і роль парламенту в системі влади у зарубіжних країнах.

  2. Класифікація парламентів.

  3. Структура парламентів.


Література: [1, с.54-62; 11, с.123-133; 21, с.66-70].


Завдання до контрольної роботи №24


  1. Конституція США (загальна характеристика).

  2. Конституційно-правовий статус людини і громадянина у США.

  3. Організація та діяльність органів влади

А) глава держави;

Б) виконавча влада;

В) законодавча влада.

Література: [13, с.59-62; 14, с.16-19; 21, с.69-79].


Завдання до контрольної роботи №25


 1. Класифікація конституційних прав і свобод у зарубіжних країнах

 2. Комітети (комісії) парламентів у зарубіжних країнах

 3. Конституційна регламентація політичних прав і свобод громадян в країнах
  арабського світу


Література: [9, с.106-108; 8, с.34-41; 20, с.66-70].


Рекомендовані нормативно-правові акти зарубіжних країн :

 1. Австрийская республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1985. – 423 с.

 2. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Прийнята на 27 міжнародному конгресі 23-26 вересня 1985 р. в Ріо-де-Жанейро // Місцеве та регіональне самоврядування України. Вип. 1-2 (6-7) – К., 1994. – С.165-169.

 3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 1950 г.) // Государство и право. – 1993. – №4. – С.37-53.

 4. Європейська хартія про місцеве самоврядування // Віче. – 1993. – №6. – С.33-39.

 5. Испания: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1982. – 353 с.

 6. Италия: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1988. – 331 с.

 7. Китайская Народная Республика: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1984. – 470 с.

 8. Комментарии к законодательству государств участников СНГ о гражданстве. – М.: Юридическая литература, 1996. – 268 с.

 9. Конституции государств Центральной и Восточной Европы. – М., 1997. – 575 с.

 10. Конституції нових держав Європи та Азії. Українська правнича фундація. – К.: Право, 1996. – 529 с.

 11. Мексиканские Соединённые Штаты: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1986, 477 с.

 12. Міжнародна хартія прав людини. Проголошена 10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН // Права людини. Основні міжнародно-правові документи. – К.: Наукова думка, 1989. – 248 с.

 13. Португалия: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1986. – 478 с.

 14. Республика Куба: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1980. – 478 с.

 15. Социалистическая Республика Вьетнам: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1988. – 459 с.

 16. Федеративная Республика Германия: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1991. – 469 с.

 17. Французская Республика: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1989. – 445 с.

 18. Швеция: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1983. – 359 с.

  19.Гураль П.Ф., Левицька Г.Р. Конституції та конституціоналізм в зарубіжних країнах. – Львів, 1997. – 108 с.

  1. . Дайси В. Основы государственного права Англии. – М., 1907.

 1. Дарга Дач Басу. Основы конституционного права Индии. – М.: Наука, 1988. – 231 с.

 2. Изонзес Й., Кирххоф П. Государственное право Германии (Сокращенный перевод с немецкого семитомного издания). В двух томах.– М., 1994.

 3. Иностранное конституционное право. Под ред. проф. В.В.Маклакова. – М.: Юристъ, 1986. – 508 с.

  24. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Т.1-2. Общая часть. Рук. автор. кол. и отв. ред. Б.А.Страшун. – М.: Изд во БЕК, 1996. – 757 с.

 1. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. Под ред. чл. кор. РАН проф. М.В.Баглая, д.ю.н. проф. Ю.Л.Лейбо, д.ю.н., проф. Л.М.Энтина. – М.: Изд. група Норма-ИНФРА, 1999. – 730 с.

 2. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 552 с.Перелік примірних питань на залік

 1. Виборче право і виборча система Росії

 2. Виборче право і виборчі системи Великобританії

 3. Виборче право і виборчі системи Польської Республіки

 4. Виборче право і виборчі системи СІЛА

 5. Виборче право і виборчі системи Франції

 6. Виборче право і виборчі системи ФРН

 7. Відповідальність урядів та їх членів у зарубіжних країнах (поняття урядової
  відповідальності, види, процедури притягнення до відповідальності)


 8. Громадянство (підданство) у зарубіжних країнах. Підстави набуття громадянства
  у зарубіжних країнах

 9. Державний режим. Поняття та види

 10. Джерела конституційного права у зарубіжних державах

 11. Допоміжні органи та установи при Главі держави (завдання, функції та система)

 12. Еволюція розвитку прав і свобод людини і громадянина у зарубіжних країнах

 13. Економічна система. Конституційно-правові принципи економічної діяльності в
  зарубіжних країнах

 14. Європейська модель конституційного контролю

 15. Законодавчий процес у зарубіжних країнах

 16. Інституціалізація політичних партій та їх конституційно-правовий статус у
  зарубіжних країнах

 17. Класифікація конституційних прав і свобод у зарубіжних країнах

 18. Комітети (комісії) парламентів у зарубіжних країнах

 19. Конституційна регламентація політичних прав і свобод громадян в країнах
  арабського світу

 20. Конституційне закріплення ісламу в зарубіжних країнах

 21. Конституційні основи адміністративно-територіального устрою земель та
  місцевого самоврядування у ФРН

 22. Конституційні основи місцевого самоврядування Великобританії

 23. Конституційні основи місцевого самоврядування Польської Республіки

 24. Конституційні основи місцевого самоврядування у СІЛА

 25. Конституційні основи місцевого та регіонального самоврядування Франції

 26. Конституційні основи судової влади Великобританії

 27. Конституційні основи судової влади Польської Республіки

 28. Конституційні основи судової влади США

 29. Конституційні основи судової влади Франції

 30. Конституційні основи судової влади ФРН

 31. Конституційні основи територіального устрою Італії та Іспанії

 32. Конституційні основи територіального устрою Росії

 33. Конституційні та органічні закони як джерела конституційного права зарубіжних
  держав

 34. Конституційно-правова природа представницького мандату у зарубіжних країнах

 35. Конституційно-правова природа та особливості федералізму у Росії

 36. Конституційно-правова природа та особливості федералізму у США

 37. Конституційно-правова природа та особливості федералізму у ФРН

 38. Конституційно-правова характеристика сучасних виборчих систем

 39. Конституційно-правове регулювання втрати громадянства у зарубіжних країнах

 40. Конституційно-правове регулювання засобів масової інформації у зарубіжних

 41. країнах

 42. Конституційно-правове регулювання лобізму в зарубіжних країнах

 43. Конституційно-правове регулювання парламентського імунітету в зарубіжних

 44. державах '

 45. Конституційно-правове регулювання релігійних відносин і статусу церков

 46. Конституційно-правове регулювання суспільних відносин в галузі освіти, науки,

 47. культури, релігії у зарубіжних країнах

 48. Конституційно-правовий статус глави держави в умовах монархічної форми

 49. правління

 50. Конституційно-правовий статус глави держави в умовах республіканської форми

 51. правління

 52. Конституційно-правовий статус глави уряду в умовах республіканської форми

 53. правління

 1. Конституційно-правовий статус депутата парламенту у зарубіжних країнах.

 2. Конституційно-правовий статус Конгресу СІЛА (порядок утворення, функції,
  повноваження, структура, акти)


 3. Конституційно-правовий статус людини та громадянина у зарубіжних країнах
  (поняття та правове регулювання)

 4. Конституційно-правовий статус монарха (на одному з прикладів Великобританії,
  Іспанії)


 5. Конституційно-правовий статус особи в Польській Республіці

 6. Конституційно-правовий статус особи у Великобританії

 7. Конституційно-правовий статус особи у США

 8. Конституційно-правовий статус особи у Франції

 9. Конституційно-правовий статус особи у ФРН

 10. Конституційно-правовий статус Палати громад у Великобританії (порядок
  утворення, функції, структура, повноваження, акти)


 11. Конституційно-правовий статус Палати Лордів у Великобританії (порядок
  утворення, функції, структура, повноваження, акти)


 12. Конституційно-правовий статус парламенту Франції (порядок утворення, функції,
  структура, повноваження, акти).


 13. Конституційно-правовий статус Президента (порядок обрання, функції,
  повноваження, привілеї, відповідальність)


 14. Конституційно-правовий статус президента США (порядок обрання, функції,
  повноваження, особливості процедури імпічменту, акти).


 15. Конституційно-правовий статус парламенту США

 16. Конституційно-правовий статус глави держави у ФРН

 17. Конституційно-правовий статус глави держави у Франції

 18. Конституційно-правовий статус уряду Великобританії (порядок утворення,
  повноваження, функції, структура, акти, відповідальність)


 19. Конституційно-правовий статус уряду Польської Республіки (порядок утворення,
  повноваження, функції, структура, акти, відповідальність)


 20. Конституційно-правовий статус уряду Франції (порядок утворення,
  повноваження, функції, структура, акти, відповідальність)


 21. Конституційно-правовий статус уряду ФРН (порядок утворення, повноваження,
  функції, структура, акти, відповідальність)


 22. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина у зарубіжних

 23. країнах (поняття, види, особливості правового регулювання)

 24. Конституційно-правові інститути. Поняття, та їх види на прикладі держав Європи

 25. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою

 26. Польської Республіки

 27. Конституційно-правові принципи організації і діяльності судових систем у

 28. зарубіжних країнах

 29. Мажоритарно-пропорційна виборча система: передумови її запровадження та

 30. особливості застосування

 31. Наука конституційного права зарубіжних країн (предмет, методи, джерела,

 32. тенденції сучасного розвитку, провідні школи сучасного конституціоналізму)

 33. Органи конституційного контролю Франції (порядок утворення, повноваження,

 34. акти)

 35. Організація публічної влади в землях ФРН.

 36. Організація судової влади у СІЛА

 37. Основні системи (моделі) місцевого самоврядування у зарубіжних країнах

 38. Особливості конституційно-правового регулювання статусу людини і

 39. громадянина у Франції

 40. Особливості здійснення судової функції парламентами зарубіжних країн

 41. Особливості конституційного статусу глави держав в арабських республіках

 42. Особливості конституційного розвитку країн арабського світу

 43. Парламент Польської Республіки (порядок утворення, функції, структура,

 44. повноваження, акти)

 45. Парламентський індемнітет у зарубіжних країнах

 46. Підстави набуття та припинення громадянства у зарубіжних країнах

 47. Повноваження уряду. Порядок роботи урядів у зарубіжних країнах

 48. Політико-правова природа Конституції Великобританії

 49. Політико-правова природа Конституції Польської Республіки

 50. Політико-правова природа Конституції СІЛА

 51. Політико-правова природа Конституції Федеративної Республіки Німеччини.

 52. Політико-правова природа Конституції Франції

 53. Політико-правова природа конституційного контролю у зарубіжних країнах

 54. Політико-правова природа монархічної форми правління та її закріплення у

 55. конституціях зарубіжних держав. Види монархічної форми правління

 56. Політико-правова природа республіканської форми правління та її закріплення у

 57. конституціях зарубіжних держав. Види республіканської форми правління

 58. Політична система та політична влада у зарубіжних країнах

 59. Політичні партії і партійні системи у зарубіжних країнах

 60. Поняття і соціальні функції парламентів. Представницький характер парламентів

 61. зарубіжних країн

 62. Поняття політичного режиму. Види політичних режимів та їх характерні ознаки

 63. Поняття та види джерел конституційного права зарубіжних країн

 64. Поняття та види конституцій (основних законів) у зарубіжних країнах

 65. Поняття та види мажоритарної виборчої систем. Політико-правові особливості її

 66. застосування

 1. Поняття та різновиди пропорційної виборчої системи. Політико-правові
  особливості її застосування

 2. Поняття та система принципів виборчого права у зарубіжних країнах

 3. Поняття та сутність держави як конституційно-правового інституту у зарубіжних

 4. країнах

 5. Поняття форми правління. Класифікація форм правління у зарубіжних країнах

 6. Поняття, соціальні функції і структура судової влади у зарубіжних країнах

 7. Порядок прийняття та внесення змін до конституцій у зарубіжних країнах

 8. Порядок формування органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах

 9. Правовий статус Федерального уряду ФРН.

 10. Правові гарантії захисту громадянства у зарубіжних країнах

 11. Предмет конституційного права зарубіжних країн. Методи наукового

 12. дослідження, що застосовуються в науці конституційного права

 13. Президент Польської Республіки (порядок обрання, функції, повноваження,

 14. відповідальність)

 15. Принципи конституційного статусу особи у зарубіжних країнах

 16. Референдум: поняття, соціальні функції. Предмет та види референдумів

 17. Система органів виконавчої влади у зарубіжних країнах

 18. Система виконавчої влади у Франції.

 19. Система та компетенція органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах

 20. Склад і структура урядів у зарубіжних країнах

 21. Соціальна система, соціальна структура і соціальна справедливість у зарубіжних

 22. країнах

 1. Соціально-економічні і соціально-культурні громадські об'єднання їх
  конституційно-правовий статус у зарубіжних країнах

 2. Структура парламентів. Конституційно-правове регулювання організації
  діяльності палат у зарубіжних країнах

 3. Уряди в зарубіжних країнах. Види урядів. Порядок формування урядів у
  зарубіжних країнах

 4. Форма та структура конституцій зарубіжних держав

 5. Форми державного устрою та їх характеристика у зарубіжних країнах

 6. Форми правління держав арабського світу

 7. Формування урядів у зарубіжних країнах

 8. Характерні ознаки федеративної держави

 9. Характерні особливості унітарної держави у зарубіжних країнах

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави І права зарубіжних країн " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Історія держави і права зарубіжних країн ” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" Конституційне право зарубіжних країн\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи