Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Скачати 216.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір216.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКраїни”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”


івано-Франківськ , 2011
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”


Укладач Василів Р.М.


Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2011 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………….……………..3

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.……..4

2 Варіанти контрольних робіт…………….……………………. .……....5

3 Питання до іспиту……………………………..…………………… ……....11

Список літератури……………………………..………………….….……..14


ВступКримінальне право є однією з провідних та самостійних галузей українського права. Воно значно відокремлюється від інших, у тому числі і суміжних галузей права, маючи при цьому свій власний предмет правового регулювання і метод правового регулювання, свою систему нормативних приписів. Разом з тим, кримінальне право є складовою частиною системи національного українського права, тому йому притаманні основні принципи, що стосуються права України на сучасному етапі.

Знання з кримінального права покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

Підготовка молодших спеціалістів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінального права, вивчення якого потребує засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, семінарських заняттях та під час самостійної роботи і складання іспиту,

Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання має на меті засвоєння головних теоретичних положень зазначеної дисципліни, набуття навичок та вмінь користуватися літературними джерелами, аналізувати закони та інші нормативно-правові акти, уміння чітко і правильно формулювати власну думку.


^

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ контрольної роботиРобота друкується 14-им шрифтом «Times New Roman» з одного боку аркуша формату А4, кожна сторінка якого повинна мати встановлені стандартом поля: зліва, зверху, знизу – не менше 2 см, справа – не менше 1 см. Між рядками необхідно залишати один друкарський інтервал. Зміст роботи необхідно викладати стисло, не допускати повторів і відхилень від основної теми. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, у роботі не дозволяється.


Контрольна робота містить три завдання:

1 і 2 завдання – теоретичні завдання, обсяг кожного з них повино бути не менше 3 сторінок;

3-тє питання – практичне завдання ( розв»язання задачі)

Розв’язання задачі у найбільш загальній формі включає:

− встановлення кримінально-правового змісту наведених в умовах задачі фактичних обставин

− формулювання власної кримінально-правової оцінки у відповідній формі

− обґрунтування здійсненої кримінально-правової оцінки з посиланням на ст. КК України

− конкретну відповідь на поставлені в задачі питання.


Завдання до контрольної роботи №1


Теоретичне завдання:

 1. Визначення поняття часу вчинення злочину в ККУ та відмежування цього поняття від інших кримінальне - правових понять.

 2. Шпигунство: Аналіз юридичного складу злочину.

Практичне завдання

3. Задача. Маслов дізнався, що Салов збирає гроші для придбання автомашин і зберігає їх вдома. Своєму приятелеві Маслов сказав, що збирається їх вкрасти. Через два дні Маслов і його приятель посварилися і останній сповістив про намір Маслова в органи МВС.

Чи може за це Маслов відповідати згідно з КК України?

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].

Завдання до контрольної роботи №2


Теоретичне завдання:

1.Проблеми класифікації юридичних складів злочинів. Підстави
поділу юридичних складів на види.

2.Особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила шпигунство.

Практичне завдання:

Задача. Директор заводу радіотоварів Кудінов, одержавши рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого робітника Дражевського, відмовився його виконати, вважаючи таке рішення незаконним, і письмово повідомив про це суду. Якою має бути кримінальне - правова оцінка дій Кудінова?

Література: [4, с.24-33; 22, с.65-73; 3, с.23-33].


Завдання до контрольної роботи №3


Теоретичне завдання:

 1. Проблеми класифікації юридичних складів злочинів. Підстави поділу юридичних складів на види.

 2. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності особи, що вчинила шпигунство.

Практичне завдання

 1. Задача. Директор заводу радіотоварів Кудінов, одержавши рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого робітника Дражевського, відмовився його виконати, вважаючи таке рішення незаконним, і письмово повідомив про це суду. Якою має бути кримінальне - правова оцінка дійКудінова?

Література: [5, с.67-79; 10, с.4-12; 3, с.7-9].


Завдання до контрольної роботи №4


Теоретичне завдання

 1. Особливості відображення безпосереднього об'єкта в юридичному складі злочину.

 2. Погроза вбивством: особливості об'єктивної і суб'єктивної сторони злочину відмежування від готування до умисного вбивства.

Практичне завдання

3.Задача. Визначте родовий і безпосередній об'єкти окремих складів злочинів, передбачених розділами І, II, VIII Особливої частини КК.


Література: [12, с.98-104; 6, с.45-53; 3, с.12-19].


Завдання до контрольної роботи №5

Теоретичне завдання

 1. Вік суб'єкта злочину як обов'язковий елемент складу злочину. Вплив віку на кримінальну відповідальність особи.

 2. Особливості юридичних складів злочинів, що посягають на недоторканість приватного житла громадян.

Практичне завдання

 1. Задача. Повнолітній Комашенко разом із Єркіним, якому не було 14-ти років, вчинили три крадіжки чужого майна. Дії Комашенка суд кваліфікував за ч. 2 ст. 185 як крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Чи правильно вирішено справу?

Література: [21, с.14-21; 18, с.78-86; 3, с.19-24].


Завдання до контрольної роботи №6Теоретичне завдання


1.Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

2.обливості юридичних складів злочинів, що посягають на трудові права громадян.

Практичне завдання


 1. Задача. Полтавець, електрик за фахом, для охорони свого квітника огородив його сталевим дротом і ввечері підключив до електромережі. Сусіда Ковзан, вмикаючи електричне освітлення на вулиці, потрапив під напругу і був смертельно травмований. Визначте форму і вид вини у вчиненому Полтавцем злочині.

Література: [14, с.54-65; 19, с.29-34; 3, с.2-10].


Завдання до контрольної роботи №7

^

Предмет: Кримінальне право УкраїниТеоретичне завдання:

 1. Відмінність готування до злочину від впливу наміру вчинити
  злочин.

 2. Характер насильства і погрози насильством при розбої.

Практичне завдання


 1. Задача. Співробітник міліції Котов затримав Шевчука за вчинення дрібного хуліганства, і його було піддано адміністративному стягненню. Останній пригрозив Котову, що вб'є його.

Як кваліфікувати таку заяву Шевчука?

Література: [4, с.114-120; 20, с.98-132; 3, с.33-39].


Завдання до контрольної роботи №8

^

Предмет: Кримінальне право України


Теоретичне завдання


 1. Особливості юридичного складу добровільної відмови виконавця, організатора, підбурювача, посібника.

 2. Аналіз юридичного складу злочину погрози знищення майна.


Практичне завдання

 1. Задача Дергачов під виглядом наркотичного засобу продав наркоману Ковалю порошок аспірину.

Якою має бути оцінка дій Дергачова і Коваля?

Література: [7, с.76-79; 8, с.88-93; 2, с.43-45].


Завдання до контрольної роботи №9


Теоретичне завдання

1. Дайте правову характеристику вини та її поділу на форми і види.

 1. Особливості предмета та об'єктивної сторони незаконного використання товарного знака.

Практичне завдання

 1. Задача. Сова придбав у мисливському магазині рушницю та вирішив її випробувати. Пізньої ночі він вийшов на ґанок свого будинку і тричі вистрелив у бік городу, за яким починався заболочений ліс. Одним з цих пострілів було вбито сусідку, яка тікала від свого чоловіка, що хотів її побити.

Ознайомтесь з ст. 119 КК.

Чи повинен Сова відповідати за смерть потерпілої?

Література: [1, с.14-79; 3, с.22-34; 3, с.23-33].


Завдання до контрольної роботи №10


Теоретичне завдання

 1. Об'єктивний та суб'єктивний критерії злочинної недбалості, її відмінність від казусу (випадку ) в кримінальному праві.

 2. Співвідношення злочинів проти довкілля із злочинами проти власності.

Практичне завдання

 1. Задача Шофер с/г кооперативу Крицький перевозив ячмінь від комбайна на тік. Він домовився з Ладною про продаж ячменю і через якийсь час завіз їй 603кг зерна.

Література: [11, с.56-79; 7, с.76-89; 8, с.67-75].


Завдання до контрольної роботи №11


Теоретичне завдання

 1. Відмінність добровільної відмови від дійового поняття.

 2. Загальна характеристика особливості юридичних складів злочину проти екологічної безпеки.

Практичне завдання

 1. Задача. Вірко у міському лісі спиляв дуба діаметром 41 см, стовбур якого розпиляв на частини і намагався відвезти додому, але був затриманий.


Література: [23, с.54-66; 5, с.27-34; 9, с.113-133].


Завдання до контрольної роботи №12


Теоретичне завдання

 1. Кримінальне - правова характеристика ознак окремих співучасників - виконавця, організатора, підбурювача, посібника.

 2. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Аналіз юридичних складів злочину.

Практичне завдання

 1. Задача. Шведов підбурив неповнолітніх Крупника та Ганжу вчинити ряд крадіжок з квартир громадян на других поверхах будинків. При цьому Крупник або Ганжа влазили до квартир через квартирку вікна і передавали викрадені речі Шведову.

На час вчинення крадіжок Крупнику і Ганжі не виповнилося 14 років. Як кваліфікувати дії Шведова?

Література: [7, с.87-89; 14, с.20-24; 3, с.66-68].


Завдання до контрольної роботи №13

^

Предмет: Кримінальне право України


Теоретичне завдання

 1. Юридична характеристика множинності злочинів.

 1. Аналіз юридичного складу злочину втягнення неповнолітніх у злочинні діяльність.

Практичне завдання

 1. Задача. 17-ти річний Полоз визнаний судом винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 296; ч. 2 ст. 187; ч. 4 ст. 187; п.6 ч.2 ст. П5 КК.Яка максимальна міра покарання може бути призначена Полозу?

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].


Завдання до контрольної роботи №14


Теоретичне завдання


 1. Проблеми визначення підстав кримінальної відповідальності в науці кримінального права.

 2. Дати загальну характеристику злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспортних засобів.

Практичне завдання

 1. Задача. Бринчук, працюючи на комбайні під час жнив, переїжджаючи з одного поля на інше, наїхав на рясного, який спав на смузі, що розподіляла два поля. Рясному було заподіяно тяжке тілесне ушкодження.

Література: [7, с.76-79; 8, с.88-93; 2, с.43-45].


Завдання до контрольної роботи №15

^

Предмет: Кримінальне право України


Теоретичне завдання

 1. Відмежування множинності злочинів від одиночних злочинів, що складаються з декількох діянь, від складних злочинів, від тривальчих та продовжувальних злочинів.

 2. Проаналізувати поняття службової особи та службового злочину.

Практичне завдання

 1. Задача. Щоб одержувати підвищену пенсію, Полінко підробив записи в трудовій книжці про більш тривалий ніж фактично час роботи в районах Крайньої Півночі і подав її до районного відділення Пенсійного фонду України, Через чотири роки після одержання першої місячної пенсії підробку було виявлено. За цей час Полінко незаконно одержав 2120 грн.

Ознайомтеся із ст.307 КК.

Чи мала місце множинність злочинів у цьому випадку?

Література: [7, с.76-79; 8, с.88-93; 2, с.43-45].

Завдання до контрольної роботи №16


^ Теоретичне завдання


 1. Визначити умови та підстави зняття судимості, що передбачені ККУ.

 2. Порівняйте злочинну недбалість та злочинну самовпевненість.

Практичне завдання

 1. Задача. Озброєний обрізом мисливської рушниці Жолобов з метою викрадення відеоапаратури проник у будинок обласної телерадіокомпанії, під погрозою вбивства зв'язав сторожа, засунувши йому в рот великий кляп. Кляп перекрив дихальні шляхи і сторож помер.

Ознайомтеся із ст.ст. 187,115,119 КК.

Визначте форму і вид вини у вчинених Жолобковим злочинах

Література: [7, с.76-79; 8, с.88-93; 2, с.43-45].

Завдання до контрольної роботи №17


^ Теоретичне завдання

 1. Проаналізувати загальні умови і строки погашення судимості.

 2. Дати загальну характеристику злочинів проти громадського порядку.

Практичне завдання

 1. Задача. Доглядач моргу Мерзенно, який страждав на некрофілію, неодноразово вчиняв статеві акти з трупами жінок.

Література: [5, с.67-79; 10, с.4-12; 3, с.7-9].


Завдання до контрольної роботи №18


Теоретичне завдання

 1. Проаналізувати крайню необхідність, відмінність від необхідної оборони.

 2. Визначити юридичний склад злочину розбещення неповнолітніх.

Практичне завдання

 1. Задача. Азізов у стані сп'яніння завів свою 10-ти річну дочку Раю в занедбаний парк і там вступив з нею в статевий зв'язок. Рая опору не чинила. Під час здійснення статевого акту їй було заподіяно легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я.

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].


Завдання до контрольної роботи №19


Теоретичне завдання

 1. Проаналізувати дію і бездіяльність як окремі форми діяння за кримінальним правом України.

 2. Дати загальну характеристику складу злочину захоплення заручників.

Практичне завдання

 1. Задача. Погрожуючи зброєю, Галоян і Гогідзе неодноразово вчиняли напади на водіїв таксі та забирали грошову виручку. Пістолет, яким вони при цьому погрожували, був непридатним до стрільби.

Література: [15, с.76-79; 21, с.213-221; 2, с.14-23].


Завдання до контрольної роботи №20


Теоретичне завдання

 1. Визначити поняття співучасті у злочині в ККУ.

 2. Проаналізувати склад злочину втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Практичне завдання

3.Задача Бакунін показав наркоману Чепелєву, на його прохання, будинок Попко, у якої можна було купити макову солому, Попко продала тому два мішки макової соломи.

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].


Завдання до контрольної роботи №21


Теоретичне завдання

 1. Проаналізувати види покарань за ККУ.

 2. Охарактеризувати злочини проти волі особи.

Практичне завдання

 1. Задача. Климчик, позбавлена рішенням суду батьківських прав, викрала свою 6-ти річну дочку зі школи - інтернату. Дайте оцінку діям Климчик.

Література: [5, с.66-79; 9, с.120-134; 2, с.13-33].


Завдання до контрольної роботи № 22

Теоретичне завдання

 1. Особливості родової юридичної конструкції складу закінченого
  злочину.

 2. Охарактеризувати види злочинів проти миру, безпеки людства та
  міжнародного порядку.

Практичне завдання

 1. Задача. Ніколаєв, член релігійної секти, з метою зараження місцевості, використовуючи шантаж, придбав у працівників хімкомбінату компоненти трьохосновної хімічної бінарної речовини.

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].


Завдання до контрольної роботи № 23


Теоретичне завдання

 1. Визначити форми множинності злочину.

 2. Дати загальну характеристику злочинів у сфері охорони державної таємниці.

Практичне завдання

 1. Задача. Струля відмовився від призову на строкову службу. Три роки тому він був судимий за такі самі дії до позбавлення волі на строк один рік і відбув покарання.

Література: [14, с.114-123; 25, с.120-134; 2, с.68-72].


Завдання до контрольної роботи № 24


Теоретичне завдання

 1. Порівняйте крайню необхідність та необхідну оборону.

 2. Дати загальну характеристику злочинів у сфері безпеки праці.

Практичне завдання

 1. Задача. Коврига разом з іншими речами рейсовим пасажирським літаком перевіз з Борисполя до Одеси 3 кг амоніту та 1 л ацетону.

Варіант 1: Ковригов перевіз пістолет Макарова. Варіант 2: Ковригов перевіз газовий пістолет.

Література: [1, с.14-79; 14, с.20-34; 2, с.13-33].


Завдання до контрольної роботи № 25


Теоретичне завдання

 1. Визначити види рецидиву.

 2. Аналіз юридичного складу злочину приховування злочину.

Практичне завдання

 1. Задача. Пилипенка засуджено місцевим судом за необережне тяжке тілесне ушкодження до обмеження волі на строк два роки із звільненням від відбування покарання з випробуванням. Ухвалою апеляційного суду вирок змінено. Із застосуванням ст.69 КК Пилипенку призначене покарання у виді штрафу.

Чи відповідає вимогам закону таке рішення апеляційного суду?

Література: [15, с.76-79; 21, с.213-221; 2, с.14-23].


Питання до іспиту:

 1. Конституція України і питання кримінального права

 2. Поняття кримінального права і його предмет.

 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність.

 4. Завдання і принципи кримінального права

 5. Поняття диспозиції й санкції статей Особливої частини КК України та їх види.

 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

 8. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

 9. Поняття злочину і його ознаки.

 10. Класифікація злочинів залежно від ступеня їх тяжкості.

 11. Підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину, його ознаки і види.

 12. Поняття і етапи кваліфікації злочину.

 13. Об’єкт злочину і його види.

 14. Предмет злочину і його відмінність від об’єкта злочину та від зна-

 1. рядь і засобів вчинення злочину.

 1. Об’єктивна сторона складу злочину та її ознаки.

 2. Суб’єкт злочину і його ознаки.

 3. Поняття неосудності та її критерії. Обмежена осудність.

 4. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

 5. Суб’єктивна сторона складу злочину та її ознаки.

 6. Поняття вини, її форми і види.

 7. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.

 8. Поняття, види та ознаки стадій вчинення умисного злочину.

 9. Поняття співучасті у злочині, її ознаки і види співучасників.

 10. Форми співучасті.

 11. Кримінальна відповідальність співучасників, а також організаторів

 1. та учасників організованої групи і злочинної організації.

 1. Добровільна відмова від вчинення злочину виконавцем та іншими співучасниками.

 2. Повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки.

 3. Поняття необхідної оборони і умови її правомірності.

 4. Поняття заходів щодо затримання злочинця і умови їх правомірності.

 5. Поняття крайньої необхідності і умови її правомірності. Значення фізичного або психічного примусу.

 6. Виконання наказу або розпорядження.

 7. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його види.

 8. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

 9. Поняття й ознаки покарання.

 10. Поняття мети покарання та її складові.

 11. Система покарань, її ознаки та значення.

 12. Класифікація покарань.

 13. Штраф як вид покарання.

 14. Виправні роботи як вид покарання.

 15. Конфіскація майна як вид покарання.

 16. Позбавлення волі та його види.

 17. Загальні засади призначення покарання.

 18. Обставини, які пом’якшують покарання.

 19. Обставини, які обтяжують покарання.

 20. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

 21. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

 22. Призначення покарання за сукупністю вироків.

 23. Поняття звільнення від покарання, його відбування і види звільнення.

 24. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.

 25. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

 26. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням.

 27. Звільнення від покарання за хворобою.

 28. Інститут амністії.

 29. Інститут помилування.

 30. Інститут судимості.

 31. Поняття, мета та види примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких ці заходи можуть бути застосовані.

 32. Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

 33. Види покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, і особливості їх призначення.

 34. Особливості звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням.

 35. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітнього відвідбування покарання.

 36. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права.

 37. Кримінально-правова характеристика складу злочину “Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”.

 38. Кримінально-правова характеристика складу злочину “Умисне вбивство”.

 39. Кримінально-правова характеристика складу злочину “Умисне тяжке тілесне ушкодження”.

 40. Кримінально-правова характеристика складу злочину “Зґвалтування”.

 41. Кримінально-правова характеристика складу злочину “Порушення авторського праваі суміжних прав”.

 42. Кримінально-правова характеристика складів злочину “Крадіжка” і “Грабіж”. Їх розмежування.

 43. Кримінально-правова характеристика складів злочину “Розбій” і “Вимагання”. Їх розмежування.

 44. Кримінально-правова характеристика складів злочину “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”.11.ЛІТЕРАТУРА


Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня1984 р.

6. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. (із наступними змінами).

7. Закон України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 1 грудня 1994 р. (із наступними змінами)

8. Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24 січня 1995 р. (із на-

ступними змінами).

9. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. (із наступними змінами).

10. Закон України “Про застосування амністії в Україні” від 1 жовтня 1996 р. (із наступними змінами).

11. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 р. (із наступними змінами).

12. Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України: Затв. Указом Президента України від 5 квітня 1994 р.

13. Положення про порядок здійснення помилування: Затв. Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. (із наступними змінами).

14. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. постановою Кабі-

нету Міністрів України від 22 січня 1996 р.

15. Постанови Пленуму Верховного Суду України. — К., 2004.

16. Рішення Верховного Суду України: Щорічник. — К., 2003.

17. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Затв. наказом МОЗ України від 17 січня 1995 р.

Спеціальна:


18. Баулін Ю. В. Обставини, що виключають злочинність діяння. —Харків, 1991.

19. Бондарів В. В. Насильство серед військовослужбовців. — К., 2002.

20. Воробей П. А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення у вину. — К., 1997.

21. Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві. — К., 2001.

22. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. — К., 2001.

23. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К., 2004

24. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К., 2004.

25. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. В. А. Клименко, М. І. Мельника. — К., 2004.

26. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В. А. Клименко, М. І. Мельника. — К., 2004.

27. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За ред. В. В. Сташиса, В. Я.Тація. — К., 2003.

28. Кримінальне право України (у запитаннях і відповідях). – К., 2003.

29. Кримінальне право України (альбом схем). — К., 2003.

30. Крылова Н. Е., Серебреникова А. В. Уголовное право современныхзарубежных стран. — М., 1999.

31. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — М., 1999.

32. Лейленд П. Кримінальне право. Злочин. Покарання. Судочинство. Англійський підхід. — К., 1996.

33. Международное уголовное право / Под ред. В. Н. Кудрявцева. — М., 1999.

34. Мельник М. І. Корупція — корозія влади. — К., 2003.

35. Мельник М. І. Хабарництво. — К., 2000.

36. Міжнародно-правові стандарти поведінки представників правоохо-ронних органів при підтриманні правопорядку. — К., 2002.

37. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичнихзасобів. — К., 1998.

38. Навроцький В. О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації. — К., 1999.

39. Навроцький В. О. Наступність кримінального законодавства України. — К., 2001.

40. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К., 2003.

41. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С. С. Яценко. — К., 2003.

42. Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. — К., 2002.

43. Новицький Г. В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України. — К., 2001.

44. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину у кримінальному праві Україні. — Харків, 1994.

45. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України. — К., 2003.

46. Уголовное право зарубежных стран. — М., 2003.

47. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони.

48. Юридична енциклопедія. — К., 1998–2004. — Т. 1–6.Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " Конституційне право зарубіжних країн" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право зарубіжних країн” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальне право україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація судових І правоохоронних органів України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація судових і правоохоронних органів” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи