Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Скачати 220.86 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір220.86 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни
КРИМІНАЛЬНий ПРоцес УКраїни”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”


івано-Франківськ , 2011
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”


Укладач Василів Р.М.


Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2011 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………….……………..3

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.……..4

2 Варіанти контрольних робіт…………….……………………. .……....5

3 Питання до іспиту……………………………..…………………… ……....11

Список літератури……………………………..………………….….……..14


^ ВступМетою викладення курсу „Кримінальний процес „ є висвітлення його значення для охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному процесі, для зміцнення законності й правопорядку, охорони інтересів суспільства і держави, сутності кримінального процесу як галузі права, принципи, суб”єкти кримінально-процесуального права, докази і доказування у кримінальному процесі , стадії порушення кримінальної справи, стадії досудового слідства, притягнення особи як обвинуваченого, запобіжні заходи, зупинення досудового слідства, закриття кримінальної справи, закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку, підсудність, стадії попереднього розгляду справи суддею, стадії судового розгляду кримінальної справи, стадії апеляційного провадження, стадії касаційного провадження, стадії виконання вироку, стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження, особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх, особливості провадження із застосуванням примусових заходів медичного характеру, особливості провадження у кримінальних справах приватного обвинувачення, протокольна форма досудової підготовки матеріалів, провадження у кримінальних справах, пов”язане з участю іноземних громадян та інше.

Засвоївши курс, студенти повинні:

  • знати теорію кримінального процесу, кримінально-процесуальне законодавство України, практику його застосування судами, органами прокуратури, органами дізнання та попереднього слідства та адвокатами, основи кримінального процесу інших держав;

  • вміти правильно тлумачити і застосовувати норми кримінально-процесуального права, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси фізичних та юридичних осіб, інтереси суспільства і держави.

^ Завдання дисципліни – формування практичних умінь та навичок. Вирішення такого завдання неможливе без застосування нетрадиційних методів навчання, таких як диспути, імітаційні методи активного навчання ( аналіз конкретних ситуацій, рольові, ділові ігри ), семінарські заняття різного спрямування , вирішення тестів тощо.


^

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ контрольної роботиРобота друкується 14-им шрифтом «Times New Roman» з одного боку аркуша формату А4, кожна сторінка якого повинна мати встановлені стандартом поля: зліва, зверху, знизу – не менше 2 см, справа – не менше 1 см. Між рядками необхідно залишати один друкарський інтервал. Зміст роботи необхідно викладати стисло, не допускати повторів і відхилень від основної теми. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, у роботі не дозволяється.


Контрольна робота містить три завдання:

1 і 2 завдання – теоретичні завдання, обсяг кожного з них повино бути не менше 3 сторінок;

3-тє питання – практичне завдання ( розв’язання задачі)

Розв’язання задачі у найбільш загальній формі включає:

− встановлення кримінально-правового змісту наведених в умовах задачі фактичних обставин

− формулювання власної кримінально-правової оцінки у відповідній формі

− обґрунтування здійсненої кримінально-правової оцінки з посиланням на ст. КК України

− конкретну відповідь на поставлені в задачі питання.


^ Завдання до контрольної роботи №1


Теоретичне завдання:

  1. Визначіть стадії кримінального процесу та їх систему.

  2. Охарактеризуйте підготовчу частину судового розгляду.

Практичне завдання

Міський суд розглядав справу за обвинуваченням Г. За ч. 1 ст.208 КК. У підготовчій частині судового засідання Г. заявив клопотання про виклик і допит як свідка громадянина Франціїї Ж.Л., який проживає в Парижі. Суд, обговоривши це питання в нарадчій кімнаті, дійшов висновку, що показання цього свідка можуть мати істотне значення для правельного вирішення справи.

Яке рішення суду відповідало б цій ситуації вимогам КПК?

Як практично воно може бути реалізоване?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №2


Теоретичне завдання:

1.Визначіть суб”єктів кримінального процесу та їх класифікацію.

2.Дайте характеристику судовому слідству.

Практичне завдання

М., долаючи опір під час учинення згвалтування 15-річної Ю., задушивши її. Однокласники Ю.: К., Г. і Б., які застали М. На місці події, побили останнього, заподіявши численні переломи ребер та інші ушкоддження, які за висновком судово-медичної експертизи, належать до тяжких тілесних ушкоджень. Відбиваючись від них, М. Кулаком ударив Г. і переламав йому нижню щелепу.

Кого слідчий має визнати потерпілим?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №3


Теоретичне завдання:

1.Юридичне визначення строків у кримінальному процесі, їх обчислення та поновлення.

2.Охарактеризуйте органи та особи, які мають право порушувати кримінальну справу. Порядок порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.

Практичне завдання

При розслідуванні справи про відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчим був запрошений для дачі свідчень юрисконсульт В. підприємства, генеральним директором якого був обвинувачений М. В. відмовився давати показання як свідок, посилаючись на те, що він представляє інтереси обвинуваченого М. як захисник.

Чи відповідають вимогам закону дії юрисконсульта? Що повинен зробити слідчий?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №4


Теоретичне завдання:

1.Визначіть види запобіжних заходів та підстави їх застосування.

2.Охарактеризуйте процесуальний порядок постановлення вироку.

Практичне завдання

При розслідуванні справи про ухилення від сплати податків на підприємстві була проведена бухгалтерська ревізія, в результаті якої були знайдені бухгалтерські документи зі слідами підчищень та з яких вбачався значно більший обсяг валових доходів цього підприємства.

До якого виду доказів слід віднести в цьому випадку знайдені бухгалтерські документи?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №5


Теоретичне завдання:

1.Державні органи і посадові особи, які ведуть процес.

2.Порядок і строки апеляційного оскарження, зміст апеляції.

Практичне завдання

В. Був затриманий дільничим інспектором міліції на місці вчинення злочину – згвалтування неповнолітньої 8 жовтня 2001 р. О 22-й годині, доставлений до райвідділу 9 жовтня 2001 р. О 9-й годині. Протокол затримання складено 10 жовтня. Того ж дня надіслано письмове повідомлення прокуророві. Допитано В. за участю адвоката було 12 жовтняя 2001 р.

Чи відповідає вимонгам кримінально-процесуальго закону така ситуація?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №6


Теоретичне завдання:

1..Визначіть осіб, які захищають свої або інтереси, які вони представляють у кримінальному процесі.

2.Значення , підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого.

Практичне завдання

П., підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень працівникові міліції Н., було затримано міліцією на підставі того, що він мав підозрілий вигляд та не мав постійного місця проживання. П. оскаржив своє затримання через 7 днів, хоча його випустили з ІТТ під особисте поручительство директора дитячого садка, в підвалі якого П. тимчасово ночував. Апеляційний суд розглянув скаргу П. через місяць та визнав затримання П. проведенним згідно з законом.

Оцініть рішення суду.

Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].

^ Завдання до контрольної роботи №7


Теоретичне завдання:

1.Охарактеризуйте поняття та види судових витрат у кримінальному процесі.

2.Порушення питань про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження.

Практичне завдання

Оперуповноваженому районного відділу внутрішніх справ Б. 16 червня надійшла заява про пограбування невідомими кіоску “Союздрук”. Б. за участю понятих і кіоскера Ш. провів огляд місця події і склав протокол. Б. виявив також очевидців пограбування і запропонував їм прибути 18 червня до райвідділу. 18 червня Б. опитав трьох очевидців і кіоскера Ш., а 27 червня склав постанову про порушення кримінальної справи.

Оцініть дії оперуповноваженого Б.


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №8


Теоретичне завдання:

1.Визначіть форми досудового слідства.

2.Загальний порядок та строки попереднього розгляду справи.

Практичне завдання

До органів внутрішніх справ надійшла заява від громадянки З. про те, що її 20-річна дочка зникла. Але хто може бути причетним до зникнення її доньки громадянка З. не могла повідомити. У порушенні кримінальної справи по факту викрадення людини громадянці З. було відмовлено.

Чи законні дії працівників міліції? Що робити громадянці З.?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №9


Теоретичне завдання:

1.Визначіть поняття , види та значення вироку.

2.Оскарження дій слідчого та прокурора при зупиненні та закінченні досудового слідства.

Практичне завдання

20-річні Ш. І К. та 16-річний Г. протягом трьох місяців спільно вчинили ряд крадіжок особистого майна громадян із проникненням у житло в Чернівцях, Івано-Франківську, києві. Під час чергової крадіжки в Києві вбили господаря квартири, який зненацька повернувся додому. У Львові під час спроби винести викрадене з квартири їх було затримано.

Де слід зосередити розслідування злочинних дій цих осіб?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №10


Теоретичне завдання:

1.Визначіть поняття, значення і систему принципів кримінального процесу.

2.Процесуальний порядок постановлення вироку.

Практичне завдання

У справі про шахрайство з фінансовими ресурсами у 4-кімнатному приміщенні АТ проведено обшук та виїмку бухгалтерських документів та особистих речей директора з його кабінету. Обшук був проведений у присутності двох понятих та охоронця фірми без постанови суду та санкції прокурора.

Оцініть дії слідчих органів.


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №11


Теоретичне завдання:

1.Визначити предмет, межі, суб”єкти доказування у кримінальному процесі, характеристика джерел доказів.

2.Охарактеризуйте осіб, які відіграють допоміжну роль в процесі.

Практичне завдання

2 жовтня 2001 року слідчий виніс постанову про притягнення К. як обвинуваченого за ч.1 ст.194 КК України і повідомив захисникові К. адвокатові М., що обвинувачення буде пред”являти 3 жовтня 2001 р. о 10-й годині. Адвокат і обвинувачений звернулися до слідчого з клопотанням про перенесення часу пред”явлення обвинувачення на 7 ховтня, бо доти адвокат буде зайнятий у судовому розгляді іншої справи.

Як слід вирішити це клопотання?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №12


Теоретичне завдання:

1.Визначіть суб”єкти, строки і порядок касаційного оскарження вироку та внесення касаційних подань прокурором.

2.Взаємозв”язок кримінального процесу з суміжними дисциплінами.

Практичне завдання

Слідчий виніс постанову про закриття кримінальної справи Х., якого обвинувачували за ч.1 ст.191 КК, у зв”язку із його дійовим каяттям та відшкодуванням усіх збитків. Прокурор району відмовився дати згоду на таке вирішення цієї справи і вказав слідчому на необхідність передачі справи до суду з обвинувальним висновком.

Що має робити слідчий , якщо він не згоден з думкою прокурора?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №13


Теоретичне завдання:

1.Охарактеризуйте процесуальну дію як допит обвинуваченого.

2.Визначіть наслідки неявки до суду учасників судового розгляду.

Практичне завдання

У підготовчій частині судового розгляду по справі С. і Л., обвинувачених у вчиненні злісного хуліганства, на запитання судді, чи одержали підсудні у встановлений строк копії обвинувального висновку, С. дав позитивну відповідь, Л. же заявив, що він ознайомився з копією, яка була вручена С., і не заперечує проти слухання справи.

Як має діяти суд?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №14


Теоретичне завдання:

1.Процес доказування як збирання доказів, перевірка та їх оцінка.

2.Орган дізнання: коло дій та повноважень.

Практичне завдання

При судовому розгляді справи про обвинувачення К. у порушенні правил безпеки при виконанні робіт із штатами вірусних захворювань обвинувачений не визнав себе винним, мотивуючи свої дії відсутністю інженера по техніці безпеки в НДІ та непроведенням інструктажів з правил безпеки праці. Суддя виніс постанову, якою відправив справу на додаткове розслідування. Прокурор оскаржив цю постанову.

Чи правельні дії судді та прокурора?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №15


Теоретичне завдання:

1.Визначіть форми закінчення досудового слідства.

2.Дайте загальну характеристику колу дій та повноважень слідчого.

Практичне завдання

На досудовому слідстві дії К. кваліфікувалися за п.4 ст.115 КК. Апеляційний суд , розглянувши справу справу в судовому засіданні, засудив його за п. 3 ст. 115 КК.

Чи порушив апеляційний суд вимоги кримінально-процесуального закону?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №16


Теоретичне завдання:

1.Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання.

2.Визначіть процесуальний статус прокурора.

Практичне завдання

Д., перебуваючи в стані обмеженої осудності внаслідок сильного душевного хвилювання, побив під час сварки свою дружину, заподіявши їй тілесні ушкодження середньої тяжкості. Постановою судді кримінальну справу щодо Д. Було закрито. Цією ж постановою до нього застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді поміщення до психіатричної лікарні з загальним наглядом.

Чи законне рішення суду? Чи можливе поєднання в ухвалі суду двох таких рішень? Відповідь обгрунтуйте.


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №17


Теоретичне завдання:

1.Особливості провадження у справаж приватного і приватно-публічного обвинувачення.

2.Визначіть права та обов”язки потерпілого.

Практичне завдання

Вироком міського суду Є. засуджено за ч.1 ст.121 КК до 6 років позбавлення волі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Ц., студенту 3 курсу університету. В апеляційній скарзі засуджений Є. просив апеляційний суд допитати нових свідків , які б підтвердили його меншу винність , а батько потерпілого у своїй скарзі наполягав на призначення суворішого покарання за непоправне зневічення обличчя свого сина.

Яке рішення має ухвалити суд апеляційної інстанції за даних обставин, якщо він вважає, що до Є. дійсно слід було б застосувати суворіше покарання? Відповідь обгрунтуйте.


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №18


Теоретичне завдання:

1.Порядок вирішення судом питань, пов”язаних з виконанням вироку.

2.Суддя – як учасник кримінального процесу.

Практичне завдання

П. було засуджено до позбавлення волі на один рік умовно з випробувальним строком 2 роки. Вважаючи це покарання занадто м”яким, прокурор приніс апеляцію, в якій просив про скасування вироку і повернення справи на новий розгляд зі стадії судового розгляду. Апеляційна інстанція встановила,що вирок підлягає скасуванню, а справа – поверненню на новий розгляд на підставі однобічності і неповноти висвітлення низки обставин. При новому розгляді справи судом першої інстанції було допитано додатково двох свідків, один з яких дав різко негативноу характеристику особистості підсудного. Зважаючи на всі обставини справи, суд засудив П. до одного року позбавлення волі.

Чи допущенні помилки та порушення кримінально-процесуального закону при розгляді справи?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №19


Теоретичне завдання:

1.Охарактеризуйте протокол судового засідання.

2.Цивільний позивач як учасник кримінального процесу.

Практичне завдання

Апеляційний суд, розглянувши справу по 1-й інстанції, виніс вирок, який було оскаржено в касаційному порядку через 2 місяці в зв”язку із наявною невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи.

Яке рішення повинен прийняти Верховний Суд України?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №20


Теоретичне завдання:

1.Охарактеризуйте загальний порядок та строкм попереднього розгляду справи.

2.Визначіть права та обов”язки цивільного відповідача в кримінальному процесі.

Практичне завдання

Вироком міського суду Л. було засуджено за розкрадання в особливо великих розмірах майна громадян, у тому числі за крадіжку товарів із магазину в селі Паталіївка на суму 930 грн., до 6 років позбавлення волі. М., який відбував у місцях позбавлення волі покарання за крадіжки, звернувся до прокурора з заявою, в якій вказав, що крадіжку цінностей з магазину в Паталіївці вчинив він.

Як, в якому порядку це перевірити? Якщо зазаначена підстава підтвердитьсч, який судовий орган, на якій підставі та яке рішення має винести у спрві Л.?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №21


Теоретичне завдання:

1.Відкладення, зупинення та закриття справи, направлення її на додаткове розслідування.

2.Проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства в сфері охорони прав особи.

Практичне завдання


16-річний Зубенко, затриманий за підозрою у вчиненні крадіжки ювелірних виробів з квартири Денисенка, просив слідчого не повідомляти про його затримання батькам та по місцю навчання – в кооперативний технікум.

Чи може слідчий задовольнити таке прохання підозрюваного?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №22


Теоретичне завдання:

1.Процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку.

2.Межі судового розгляду кримінальної справи.

Практичне завдання

До слідчого, який вів розслідування у справі про злісне хуліганство, вчинене Спірним, звернулися 70-річний батько і 16-річний син підозрюваного і просили не застосовувати до нього тримання під вартою, а обмежитися передачею його їм на поруки.

Чи може слідчий задовольнити це клопотання?

Хто може бути поручителем при особистій поруці?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №23


Теоретичне завдання:

1.Обчислення та поновлення процесуальних строків.

2.Охарактеризуйте судові дебати та останнє слово підсудного.

Практичне завдання

Обласний суд, переглядаючи справу по обвинуваченню 16-річних Перегудова та Угрюмова у вчиненні злісного хуліганства і згвалтування., дійшовши висновку, що нарадний суд всебічно, повно й об”єктивно розглянув цю справу в закритому засіданні. Водночас він не виявив у справі ухвали народного суду про необхідність розгляду в закритому судовому засіданні.

Яке рішення має прийняти у зв”язку з цим суд касаційної інстанції?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №24


Теоретичне завдання:

1.Поняття та значення підсудності.

2.Дайте оцінку питанням, які з”ясовуються суддею при попередньому розгляді справи.

Практичне завдання

За угон автомобіля Петренко вироком суду був засуджений до позбавлення волі. Одночасно з вироком у справі Петренка суд виніс окрему ухвалу щодо потерпілого Уварова, в яких зазначив, що 20 грудня 2001р. потерпілий без поважних причин не з”явився в судове засідання, чим порушив порядок проведення судового засідання . Окремою ухвалою на поведінку потерпілого була звернута увага адміністрації по місцю роботи.


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №25


Теоретичне завдання:

1.Дайте характеристику суб”єктам кримінального процесу та їх процесуальне становище.

2.Рух справи в касаційній інстанції та порядок розгляду справи касаційним судом.

Практичне завдання

У кримінальній справі по звинуваченню вищих посадових осіб акціонерного банку в умисному приховуванні стійкої фінансової неспроможності до судового засідання викликалася велика кількість свідків і потерпілих. У судове засідання з”явився лише свідок Т. Та п”ять потерпілих. Інші потерпілі та свідкі в суд не з”явились. Відомостей про вручення їм повісток у справі не було. Прокурор вважав можливим розгляд справи за відсутності інших свідків та потерпілих. Захисник приєднався до думки прокурора. Суд ухвалив слухати справу. Підсудні, які на попередньому слідстві визнавали себе за винних, у судовому засіданні відмовились від своїх показань і заперечували свою винність. Суд допитав підсудних, оголосив їх показанна на попередньому слідстві, допитав Т. та потерпілих, які з”явилися, оголосив показання інших потерпілих та свідків, дані на досудовому слідстві, й виніс вирок.

Чи правельні дії суду?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №26


Теоретичне завдання:

1.Визначіть стадії кримінального процесу та їх систему.

2.Охарактеризуйте органи та особи, які мають право порушувати кримінальну справу. Порядок порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.

Практичне завдання

При розслідуванні справи про ухилення від сплати податків на підприємстві була проведена бухгалтерська ревізія, в результаті якої були знайдені бухгалтерські документи зі слідами підчищень та з яких вбачався значно більший обсяг валових доходів цього підприємства.

До якого виду доказів слід віднести в цьому випадку знайдені бухгалтерські документи?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №27


Теоретичне завдання:

1.Дайте характеристику суб”єктам кримінального процесу та їх процесуальне становище.

2.Охарактеризуйте судові дебати та останнє слово підсудного.

Практичне завдання

Обласний суд, переглядаючи справу по обвинуваченню 16-річних Перегудова та Угрюмова у вчиненні злісного хуліганства і згвалтування., дійшовши висновку, що нарадний суд всебічно, повно й об”єктивно розглянув цю справу в закритому засіданні. Водночас він не виявив у справі ухвали народного суду про необхідність розгляду в закритому судовому засіданні.

Яке рішення має прийняти у зв”язку з цим суд касаційної інстанції?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №28


Теоретичне завдання:

1.Поняття та значення підсудності.

2.Межі судового розгляду кримінальної справи.

Практичне завдання

До слідчого, який вів розслідування у справі про злісне хуліганство, вчинене Спірним, звернулися 70-річний батько і 16-річний син підозрюваного і просили не застосовувати до нього тримання під вартою, а обмежитися передачею його їм на поруки.

Чи може слідчий задовольнити це клопотання?

Хто може бути поручителем при особистій поруці?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^ Завдання до контрольної роботи №29


Теоретичне завдання:

1.Відкладення, зупинення та закриття справи, направлення її на додаткове розслідування.

2.Проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства в сфері охорони прав особи.

Практичне завдання

16-річний Зубенко, затриманий за підозрою у вчиненні крадіжки ювелірних виробів з квартири Денисенка, просив слідчого не повідомляти про його затримання батькам та по місцю навчання – в кооперативний технікум.

Чи може слідчий задовольнити таке прохання підозрюваного?


Література: [23, с.12-24; 2, с.65-70; 6, с.44-58].


^
Завдання до контрольної роботи №30


Теоретичне завдання:

1.Відкладення, зупинення та закриття справи, направлення її на додаткове розслідування.

2.Проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства в сфері охорони прав особи.

Практичне завдання


1.Обчислення та поновлення процесуальних строків.

2.Охарактеризуйте судові дебати та останнє слово підсудного.

Задача


Обласний суд, переглядаючи справу по обвинуваченню 16-річних Перегудова та Угрюмова у вчиненні злісного хуліганства і згвалтування., дійшовши висновку, що народний суд всебічно, повно й об”єктивно розглянув цю справу в закритому засіданні. Водночас він не виявив у справі ухвали народного суду про необхідність розгляду в закритому судовому засіданні.

Яке рішення має прийняти у зв”язку з цим суд касаційної інстанції?


Викладач Василів Р.М. “___” _______2010 р.


Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ


Екзаменаційні білети з предмету

«Кримінальний процес»


Затверджено

на засіданні циклової комісії

протокол № _ від «__» _____2011 р.

Голова циклової комісії:

Лещишин Ю.С.________________Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація судових І правоохоронних органів України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація судових і правоохоронних органів” для студентів...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кримінальний процес україни\" для студентів заочної формИ навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи