Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 icon

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " технологія галузі " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101
Скачати 145.88 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " технологія галузі " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101
Дата конвертації05.10.2013
Розмір145.88 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 5. 03060101 -

”ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ”


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-2011

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни

”Технологія галузі” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 5. 03060101 –

”Організація виробництва ”


Укладач Орловський Р.М.


Затверджено на засіданні циклової комісії агрономічних дисциплін

із спеціальності 5. 03060101 від 2011р., протокол №

Голова циклової комісії __________ Джус Г.М.


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………

Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт……………………….

Варіанти тем контрольних робіт…………………………

Питання до заліку…………………………………………

Список літератури…………………………………………………

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи………………………………………..


ВСТУП

Метою курсу є формування бази теоретичних знань та умінь студентів для освоєння, ботанічних особливостей рослин, знань ґрунту і його родючості, бурянів і заходів боротьби з ними , зональних систем землеробства і сівозмін, обробітку грунту, добрив і їх застосування, шкідників і хвороб с/г культур, особливостей технології вирощування основних с/г культур.

Завдання курсу є вивчення основ агрономії і особливостей технології вирощування с/г культур для одержання високих та стійких врожаїв с/г культур відповідної якості.

Дані методичні вказівки містять двадцять пять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання лдя підготовки студентів до заліку з “Технології галузі”.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Технологія галузі " студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

 • план роботи.

 • вступ:

 • матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи:

 • висновок;

 • список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. N202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати екзамен з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьованл щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.

^ 2.ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант 1


 1. Поняття про грунт та його родючість.

 2. Особливості технології вирощування сої.

 3. Задача. Розрахувати скільки центнерів аміачної селітри, суперфосфату і хлористого калію необхідно внести, якщо розрахункова норма поживних елементів під цукровий буряк становить N140 P120 K200. Посівна площа – 170га.Література: [1 с.26-41 , 1 с.205-210 , 4 с.35-37, 5 с.173-187]


Варіант 2


 1. Картопля – продовольча, технічна, кормова культура. Ботанічна характеристика, біологічні особливості та хімічний склад бульб.

 2. Особливості технології вирощування проса.

 3. Задача. Розрахувати норму ярої пшениці сорту Рання 93, якщо на 1 гектар висівається 5 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 38 г. Схожість насіння 95%. Чистота -98%.Література: [1 с.222-232 , 1 с.186-190, 5 с.269-291, 5 с. 114-128 ]


Варіант 3


 1. Господарське значення, біологічні особливості і сорти вівса.

 2. Особливості технології вирощування кукурудзи.

 3. Задача. Розрахувати норму озимої пшениці сорту Поліська 92, якщо на 1 гектар висівається 6 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 40г. Схожість насіння 95%. Чистота -99%.


Література: [1 с.172-175 , 1 с.175-186, 5 с.92-99 , 5 с.100-113 ]


Варіант 4


 1. Хвороби і шкідники с/г культур. Втрати від хвороб і шкідників.

 2. Особливості технології вирощування льону- довгунця.

 3. Задача. Розрахувати норму ярого ячменю сорту Звершення , якщо на 1 гектар висівається 4,5 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 35 г. Схожість насіння 94%. Чистота -98%.


Література: [1 с. 109-117, 1 с.257-269, 2 с. 370-386 ]


Варіант 5


 1. Пестициди, їх класифікація.

 2. Особливості технології вирощування сої.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву вівса сорту Скакун , якщо на 1 гектар висівається 4,5 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 34 г. Схожість насіння 90%. Чистота - 98%.


Література: [1 с. 114-117, 1 с.205-210, 5 с. 173-187 ]


Варіант 6


 1. Ріпак – цінна олійна та кормова культура. Морфологічна будова та біологічні особливості озимого ріпаку. Сорти.

 2. Особливості технології вирощування озимої пшениці.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву гороху сорту Топаз, якщо на 1 гектар висівається 1,3 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 220 г. Схожість насіння 95%. Чистота -99%.


Література: [1 с.244-249 , 5 с. 41-61, 5 с. 328-332 ]


Варіант 7


 1. Наукові основи сівозмін.

 2. Особливості технології вирощування жита.

 3. Задача. Розрахувати норму висіву озимого ячменю сорту Вавілон, якщо на 1 гектар висівається 5 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 36г. Схожість насіння 95%. Чистота -97%.Література: [1 с.60-66 , 1 с.156-160, 5 с. 62-68 ]


Варіант 8


 1. Горох – важлива продовольча та кормова культура. Види гороху. Біологічні особливості гороху.

 2. Особливості технології вирощування соняшнику.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву гречки сорту Антарія, якщо на 1 гектар висівається 4 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 28г. Схожість насіння 92%. Чистота -99%.


Література: [1 с.200-205 , 1 с.238-244, 5 с. 145-163, 5 с. 308-322 ]


Варіант 9


 1. Ефіроолійні культури, їх ботанічна різноманітність та використання. Особливості вирощування коріандру.

 2. Особливості технології вирощування картоплі.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву озимої пшениці сорту Перлина Лісостепу, якщо на 1 гектар висівається 5,5 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 38г. Схожість насіння 93%. Чистота -99%.


Література: [ 5 с.348-353 , 1 с.222-232, 5 с. 269-291 ]


.


Варіант 10


 1. Поняття про системи землеробства.

 2. Особливості вирощування ярого ріпаку.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву озимого жита сорту Верасень, якщо на 1 гектар висівається 5 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 37 г. Схожість насіння 90%. Чистота -98%.


Література: [1 с.60-66 , 5 с.333-334 ]


Варіант 11


 1. Поширення, врожайність, господарське значення озимого ріпаку.

 2. Особливості технології вирощування тритикале.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву ярого ячменю сорту Пріма Білорусії, якщо на 1 гектар висівається 4 млн. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 34г. Схожість насіння 94%. Чистота -98%.


Література: [ 1 с.244-249 , 1 с.160-161 , 5 с. 328-332, 5 с.74-76 ]


Варіант 12


 1. Кукурудза. Ботанічна характеристика, та біологічні особливості кукурудзи.

 2. Особливості вирощування гороху.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву квасолі сорту Подільська кущова, якщо на 1 гектар висівається 700 тис. схожих зерен. Маса 1000 насінин – 250г. Схожість насіння 95%. Чистота -99%.Література: [1 с.175-186, 1 с.200-205, 5 с. 100-113, 5 с.145-163 ]


Варіант 13


 1. Поняття про бур’яни. Біологічні особливості бур’янів.

 2. Особливості технології вирощування вівса.

 3. Задача. Розрахувати скільки центнерів аміачної селітри, суперфосфату та калійної солі необхідно внести, якщо розрахункова норма поживних елементів під цукровий буряк відповідно становить N120,P100,K180.Площа посіву - 60 га.Література: [1 с.42-59 , 1 с.172-175, 5 с. 92-99 ]


Варіант 14


 1. Характеристика твердої та м’якої пшениці, різновидності.

 2. Способи основного обробітку під цукрові буряки. Удобрення цукрових буряків.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву сої сорту Київська 98, якщо на 1га висівається 450 тис. схожих насінин. Маса 1000 насінин 180 г. Схожість насіння – 94%. Чистота – 99%


Література: [ 1 с.210-222, 5 с. 37-40, 5 с.231-254 ]


Варіант 15


 1. Характеристика хлібів І та ІІ групи. ріст і розвиток зернових культур, фази розвитку зернових культур.

 2. Особливості технології вирощування озимого ріпаку.

 3. Задача. Розрахувати потребу в садивному матеріалі картоплі на 1га, якщо середня маса бульби становить 50г, схема посадки 60*30.Література: [1 с. 134-143, 1 с.244-249, 5 с., 5 с. ]


Варіант 16


 1. Класифікація та асортимент органічних добрив.

 2. Особливості технології вирощування картоплі.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму висіву тритикале сорту Амфідиплоїд 52, якщо на 1га висівається 5,0 млн. схожих насінин. Маса 1000 насінин 40г. Схожість насіння – 95%. Чистота – 97%


Література: [1 с.85-100 , 1 с.222-233, 4 с.101-118, 5 с. 269-291 ]


Варіант 17


 1. Цукрові буряки - важлива цукроносна та кормова культура. Анатомічна будова коренеплоду. Ботанічна характеристика та біологічні особливості цукрового буряка. Сорти.

 2. Особливості технології вирощування гороху.

 3. Задача.Визначити біологічну врожайність цукрових буряків, якщо на одному метрі рядка розміщено 4,3 рослини, середня маса коренеплоду складає 600грамів.


Література: [1 с.210-222 , 1 с. 200-205, 5 с.231-254, 5 с. 145-163 ]


Варіант 18


 1. Методи боротьби з бур’янами.

 2. Особливості технології вирощування льону-довгунця.

 3. Задача. Розрахувати об’єм кагату гною шириною 4м, довжиною 80м і висотою 2м. На скільки гектарів вистачить гною під кукурудзу, якщо норма внесення 30т/га.


Література: [1 с.54-60, 1 с.257-269, 5 с. 370-386 ]


Варіант 19


 1. Шкода від бурянів, поширення бур’янів, бота, біологічні особливості.

 2. Особливості технології вирощування сої.

 3. Задача. Скільки цукру одержано в господарстві при вирощуванні цукрових буряків з площі 50га. Врожайність 450ц з 1га, цукристість – 14%.Література: [1 с.42-50 , 1 с.205-210, 5 с. 173-187 ]


Варіант 20


 1. Основи насіннєзнавства та насінництва.

 2. Особливості технології вирощування цукрових буряків.

 3. Задача. Розрахувати вагову норму посадки картоплі сорту Невська , якщо схема посадки 70*25. Середня маса бульб 60 г.Література: [1 с.123-128 , 1 с.210-222, 3 с. 91-94, 5 с.231-254 ]


Варіант 21


 1. Господарське значення та біологічні особливості озимого жита.

 2. Особливості технології вирощування баштанних культур.

 3. Задача. Розрахувати об’єм кагата гною шириною 5м, довжиною 60м і висотою 2м. На скільки гектарів вистачить гною під картоплю, якщо норма внесення 40т/га.


Література: [1 с.156-160 , 1 с.233-236, 5 с. 62-68, 5 с.296-299]


Варіант 22


 1. Значення вівса, як кормової і продовольчої культури. Ботанічна характеристика, біологічні особливості.

 2. Олійні культури, загальна характеристика, їх значення, як основного джерела одержання харчових та технічних олій. Особливості технології вирощування соняшнику

 3. Задача. Розрахувати вагову норму посадки картоплі сорту Невська , якщо схема посадки 70*25. Середня маса бульб 60 г.Література: [1 с.172-175 , 1 с.237-244, 5 с. 92-99, 5 с.304-322 ]


Варіант 23


 1. Морфологічна характеристика та біологічні особливості ячменю.

 2. Особливості агротехніки вирощування картоплі.

 3. Задача. Розрахувати скільки центнерів аміачної селітри, суперфосфату і каліймагнезії необхідно внести, якщо розрахункова норма поживних елементів під картоплю становить N120 P100 K160. Посівна площа – 150га.


Література: [1 с.165-172 , 1 с. 222-233, 5 с.81-91, 5 с. 269-291 ]


Варіант 24


 1. Класифікація сортів картоплі за біологічними особливостями та господарським призначенням.

 2. Особливості технології вирощування кукурудзи.

 3. Задача. Розрахувати об’єм кагату гною шириною 4м, довжиною 40м і висотою 2м. На скільки гектарів вистачить гною під цукровий буряк, якщо норма внесення 40т/га.Література: [5 с.269-291 , 1 с.175-186, 5 с. 100-113 ]


Варіант 25


 1. Загальна характеристика зернових культур.

 2. Особливості технології вирощування цукрових буряків.

 3. Задача. Розрахувати скільки центнерів аміачної селітри і суперфосфату необхідно внести під озиму пшеницю, якщо розрахункова норма поживних елементів становить N90 P80. Посівна площа – 150га.


Література: [1 с.134-143, 1 с.210-222, 5 с.9-14, 5 с.231-

254 ]


^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


 1. Значення рослин у природі.

 2. Значення рослин в житті людини.

 3. Основні вегетаційні органи рослини і їх функції.

 4. Видозміни пагона.

 5. Фактори життя рослин.

 6. Закони землеробства.

 7. Поняття про фотосинтез.

 8. Поняття про ґрунт. Види родючості.

 9. Біологічні показники родючості ґрунту. Класифікація ґрунтів за механічним складом.

 10. Агрохімічні показники родючості ґрунту.

 11. Агрофізичні показники родючості ґрунту.

 12. Режими ґрунтів.

 13. Ґрунти Полісся, їх характеристика.

 14. Ґрунти Лісостепу, їх характеристика.

 15. Ґрунти Степу, їх характеристика.

 16. Ґрунти гірських районів Карпат.

 17. Шкоди від бур’янів.

 18. Біологічні особливості бур’янів.

 19. Класифікація бур’янів.

 20. Хімічний метод боротьби з бур’янами.

 21. Запобіжні заходи боротьби з бур’янами.

 22. Агротехнічний метод боротьби з бур’янами.

 23. Біологічні методи боротьби з бур’янами.

 24. Поняття сівозміна, беззмінна культура, монокультура, ротація сівозмін, СПП.

 25. Класифікація і схеми сівозмін.

 26. Поняття про механічний обробіток ґрунту.

 27. Прийоми обробітку ґрунту.

 28. Зяблева система обробітку ґрунту

 29. Система передпосівного обробітку ґрунту.

 30. Система обробітку під озимі культури.

 31. Ґрунтозахисна система землеробства.

 32. Роль добрив у підвищенні врожайності с/г культур.

 33. Мінеральні добрива їх класифікація.

 34. Органічні добрива, їх класифікація.

 35. Характеристика основних азотних добрив.

 36. Характеристика фосфорних добрив.

 37. Характеристика калійних добрив.

 38. Характеристика підстилкового гною.

 39. Зберігання гною. Норми внесення.

 40. Водна і вітрова ерозії ґрунту.

 41. Вапнування ґрунтів. Види кислотності.

 42. Гіпсування ґрунтів.

 43. Втрати врожаю, від хвороб і шкідників.

 44. Найбільш розповсюджені хвороби і шкідники с/г культур.

 45. Хімічний метод боротьби з шкідниками і хворобами.

 46. Агротехнічний метод боротьби з шкідниками і хворобами.

 47. Біологічні методи боротьби з шкідниками і хворобами.

 48. Основні показники якості насіння.

 49. Загальна характеристика зернових злаків.

 50. Озима пшениця. Народногосподарське значення, біологічні особливості.

 51. Особливості технології вирощування озимої пшениці.

 52. Причини загибелі озимих культур.

 53. Тритікале. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 54. Озиме жито. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 55. Озимий ячмінь. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 56. Ярий ячмінь. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 57. Яра пшениця. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 58. Овес. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 59. Кукурудза. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 60. Просо. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 61. Гречка. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 62. Загальна характеристика бобових культур.

 63. Горох. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 64. Квасоля. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 65. Люпин. Види люпину особливості технології вирощування.

 66. Загальна характеристика коренеплодів.

 67. Цукрові буряки. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 68. Загальна характеристика бульбоплодів.

 69. Картопля. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 70. Загальна характеристика олійних культур.

 71. Соняшник. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 72. Озимий і ярий ріпак. Особливості технології вирощування.

 73. Льон. Народногосподарське значення. Особливості технології вирощування.

 74. Наркотичні культури. Тютюн. Особливості технології вирощування.

 75. Багаторічні трави. Морфологічна будова, біологічні особливості.

 76. Однорічні бобові трави.

 77. Коротка характеристика основних овочевих культур.

 78. Короткі відомості про морфологічні та біологічні особливості плодових культур.

 79. Способи щеплення плодових культур.

 80. Основи стандартизації. Основні показники якості культур.^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції: Навчальний посібник для аграрних вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Ярош Ю. М., Трусов Б.А. – К.: Український Центр духовної культури, 2005. – 524 с.

 2. Зінченко О.І. та ін. Рослинництво: Підручник/ О.І.Зінченко, В.Н.Салатенко, М.А.Білоножко.; За ред. О.І.Зінченка. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.

 3. Насінництво з основами селекції: Навчальний посібник / М.М. Донець, - К.,2007. – 337 с.

 4. Основи агрономії: Навчальний посібник / І. В. Євпак /. – К., 2007. – 204с

 5. Мотрук Б.Н. Рослинництво. — К.: Урожай, 1999. — 464 с.МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Технологія галузі “

ВИКОНАВ: прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ:

ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача

Івано-Франківськ, 2011Схожі:

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кормовиробництво " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю
Кормовиробництво” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " технології в галузях рослинництва " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 130 106
Технології в галузях рослинництва” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 130106
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " насінництво з основами селекції " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю
Насінництво з основами селекції” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " агрохімія " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Додаток а зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" технологія галузі \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101 iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи