Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю icon

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кормовиробництво " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю
Скачати 142.44 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кормовиробництво " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю
Дата конвертації05.10.2013
Розмір142.44 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОРМОВИРОБНИЦТВО

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 5. 09010102 -

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-2011


Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни

Кормовиробництво” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 5. 09010102 –

^ Організація і технологія ведення фермерського господарства


Укладач Орловський Р.М.


Затверджено на засіданні циклової комісії агрономічних дисциплін

із спеціальності 5. 09010102 від 2011р, протокол №

Голова циклової комісії __________ Джус Г.М.


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………

 1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт…………………………………….

 2. Варіанти тем контрольних робіт……………………………………………………

 3. Питання до заліку………………………………………………….

Список літератури………………………………………………………

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи……………………………………………


ВСТУП

Дані методичні вказівки містять двадцять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання лдя підго-товки студентів до заліку з предмету “Кормовиробництво”.^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни “Кормовиробництво” студенти виконують відповідно до ї затвердженої тематики згідно списку. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

 • план роботи.

 • вступ:

 • матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи:

 • висновок;

 • список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. N202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати залік з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.


^ 2.ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1


 1. Назвати рослини родини злакових (тонконогових).

 2. Які операції передпосівного обробітку ґрунту потрібно при вирощуванні баштанних культур?

 3. Значення силосу в годівлі тварин.


Література:[1 с.84-87, 151- 176 , 1 с.127-134 , 1 с. 293-

303 ]
Варіант 2

 1. Назвати озимі зернові культури, охарактеризувати їх біологічні особливості.

 2. Біологічні особливості кормових бобів.

 3. Теоретичні та технологічні основи силосування.


Література:[1 с.29-38, 1 с.63-65 , 1 с. 293-303 ]Варіант 3

 1. Строки, способи сівби та норми висіву озимих пшениці, жита та тритикале.

 2. На яких грунтах і після яких попередників краще вирощувати кормові боби?

 3. Добір сировини та класифікація рослин за придатністю до силосування.


Література:[1 с.29-38 , 1 с. 63-65, 1 с. 293-303 ]
Варіант 4

 1. Народногосподарське значення редьки олійної.

 2. Для чого використовують молібденові мікродобрива і препарати ризоторфін під час вирощування гороху?

 3. Сховища для заготівлі силосу.


Література:[1 с.119-121, 1 с.56-60 , 1 с. 293-303 ]

Варіант5

 1. Назвати ранні ярі зернові культури, їх біологічні особливості.

 2. Назвати операції основного обробітку ґрунту під горох, розміщений після стернових попередників при засміченості поля однорідними бур яснами.

 3. Яка потреба держави у виробництві повноцінних кормів?


Література:[1 с.19-23, 25-29 , 1 с.56-60 , 1 с. 1-9 ]
Варіант 6


 1. Народногосподарське значення кукурудзи.

 2. Попередники, обробіток ґрунту та особливості удобрення зернобобових культур.

 3. Що таке комбікорми?


Література:[1 с.39-47, 1 с.56-72, 1с.330-334 ]

Варіант 7

 1. Особливості азотного живлення бобових рослин.

 2. Підготовка ґрунту, строки і способи сівби кукурудзи.

 3. Яким вимогам повинен відповідати корм для тварин?


Література:[1 с. 56-72, 1 с.39-47 , 1 с. 12-13 ]
Варіант 8

 1. Значення (продовольче, кормове та агротехнічне) зернових бобових культур.

 2. Догляд за посівами ранніх ярих зернових культур.

 3. Які способи обробки кормів застосовують для підготовки їх для згодовування?


Література:[1 с. 56-72, 1 с.16-72 , 1 с. 346-355 ]

Варіант 9

 1. Хімічний склад зерна та зеленої маси зернобобових культур.

 2. Строки, способи сівби та норми висіву озимих пшениці, жита та тритикале.

 3. Завдання насінництва кормових трав.


Література:[1 с. 56-72, 1 с.29-38, 1 с.84-85 ]
Варіант 10

 1. Які рослини відносяться до групи баштанні культури? Їх господарське значення.

 2. Особливості азотного живлення бобових рослин.

 3. Збирання врожаю насіння трав.


Література:[1 с.127-134 , 1 с.56-72 , 1 с.276-280 ]

Варіант 11

 1. Значення силосу в годівлі тварин.

 2. Назвати рослини родини злакових (тонконогових).

 3. Які основні процеси протікають при сушінні трав?


Література:[1 с.293-303, 1 с.10-11 , 1 с.281-288 ]
Варіант 12

 1. Теоретичні та технологічні основи силосування.

 2. Назвати озимі зернові культури, охарактеризувати їх біологічні особливості.

 3. Особливості вибору ділянки для насінників кормових трав.


Література:[1 с.293-303 , 1 с.16-45 , 1 с. 276-280 ]

Варіант 13

 1. Добір сировини та класифікація рослин за придатністю до силосуванння.

 2. Строки, способи сівби та норми висіву озимих пшениці, жита та тритікале.

 3. Технологія вирощування насінників трав.


Література:[1 с.293-303, 1 с.16-40 , 1 с. 276-280 ]
Варіант 14

 1. Сховища для заготівлі силосу.

 2. Строки і способи збирання врожаю зернових культур.

 3. Які основні групи заходів докорінного поліпшення луків?


Література:[1 с. 295-302, 1 с.16-55 , 1250-261 с. ]

Варіант 15

 1. Зелений конвеєр та особливості його формування.

 2. Назвати ранні ярі зернові культури, їх біологічні особливості.

 3. Який сучасний стан природних кормових угідь і шляхи їх поліпшення?


Література:[1 с.337-345, 1 с.16-55 , 1 с.241-243 ]
Варіант 16

 1. Що таке комбікорми?

 2. Народногосподарське значення кукурудзи.

 3. Які є типи природніх кормових угідь.


Література:[1 с.330-334, 1 с.39-47 , 1 с.234-240 ]Варіант 17

 1. Які способи обробки кормів застосовують для підготовки їх для згодовування?

 2. Значення (продовольче, кормове та агротехнічне) зернових бобових культур.

 3. Система заходів поверхневого поліпшення сіножатей і пасовищ.


Література:[1 с.335-336, 1 с. 56-72, 1 с.244-249 ]
Варіант 18

 1. Народногосподарське значення люпину.

 2. Хімічний склад зерна та зеленої маси зернобобових культур.

 3. Які фенологічні фази росту і розвитку рослин характерні для злакових та бобових рослин?


Література:[1 с.66-70, 1 с.56-72 , 1 с. 16-72 ]
Варіант 19

 1. Народногосподарське значення гірчиці білої.

 2. Які рослини відносяться до групи баштанні культури? Їх господарське значення.

 3. Охарактеризувати групу осокових трав.


Література:[1 с. 117-119, 1 с. 127-134, 1 с.223-225 ]
Варіант 20

 1. Назвати ранні ярі зернові культури, їх біологічні особливості.

 2. Назвати операції основного обробітку ґрунту під горох, розміщений після стернових попередників при засміченості поля однорідними бур яснами.

 3. Технологія виробництва штучно зневоднених кормів.


Література:[1 с.16-72, 1 с.56-60 , 1 с.309-313 ]

Варіант 21

 1. Строки, способи сівби та норми висіву озимих пшениці, жита та тритикале.

 2. На яких ґрунтах і після яких попередників краще вирощувати кормові боби?

 3. Технологія заготівлі сіна


Література:[1 с.16-55, 1 с.63-65 , 1 с. 281-288 ]
Варіант 22

 1. Народногосподарське значення сої.

 2. Які операції передпосівного обробітку ґрунту потрібно при вирощуванні баштанних культур?

 3. Технологія заготівлі сінажу.


Література:[1 с.60-63, 1 с.127-134, 1 с.304-308 ]
Варіант 23


 1. Народногосподарське значення суріпиці.

 2. Біологічні особливості ярої вики.

 3. Загальні відомості про підготовку кормів до згодовування.


Література:[1 с. 113-116, 1 с. 73-76, 1 с.335-336 ]
Варіант 24

 1. Народногосподарське значення ріпаку.

 2. Для чого використовують молібденові мікродобрива і ризоторфін під час вирощування гороху?

 3. Система догляду за культурними пасовищами.


Література:[1 с.107-112, 1 с.56-72, 1 с.274-276 ]
Варіант 25

 1. Народногосподарське значення коренеплодів.

 2. Попередники, обробіток ґрунту та особливості удобрення зернобобових культур.

 3. Що таке комбікорми?


Література:[1 с. 88-106, 1 с.56-72 , 1 с. 330-334 ]


Питання до заліку 1. Які основні завдання лучного кормовиробництва?

 2. Дати визначення термінів „луки", „сіножаті", „пасовища".

 3. Вказати на роль лучного кормовиробництва у роз-витку тваринництва?

 4. Охарактеризувати сучасний стан лучного кормо-виробництва.

 5. Як класифікують рослини за облиственістю і харак-тером розміщення листків?

 6. Які є способи розмноження багаторічних трав?

 7. Як класифікують багаторічні трави за тривалістю життя?

 8. Назвати основні життєві форми рослинності природних кормових угідь.

 9. Назвати та охарактеризувати типи рослин за характером і пагоноутворсння?

 10. Які фенологічні фази росту і розвитку рослин характерні для злакових та бобових рослин?

 11. Як класифікують багаторічні трави сіно-жатей і пасовищ за скоростиглістю?

 12. Що таке отавність трав і її практичне застосування?

 13. Що таке вегетативне та насіннєве відновлення рослин на луках?

 14. Що таке запасні поживні речовини, їх роль при відновлені травостоїв після скошування або випасання?

 15. Назвати типи кореневих систем злакових і бобових багаторічних трав?

 16. Перерахувати основні екологічні фактори в житті рослин.

 17. Охарактеризувати основні кліматичні фактори, які вили­вають на ріст і розвиток багаторічних трав.

 18. Як поділяються рослини за стійкістю до затінення?

 19. Як впливають топографічні фактори на продуктивність луків?

 20. Назвати, основні ботаніко-господарські групи лучної рослин­ності.

 21. Яку господарську цінність мають рослини природних кормо­вих угідь?

 22. Які основні показники оцінки поживності трав?

 23. Назвати основні ботаніко-господарські групи трав, дати їх загальну характеристику.

 24. Охарактеризувати основні види багаторічних бобових трав.

 25. Дати характеристику основним видам багаторічних тонконогових трав.

 26. Охарактеризувати групу осокових трав.

 27. Назвати найбільш цінні представники групи різнотрав'я?

 28. Як класифікують шкідливі та отруйні рослини природних кормових угідь?

 29. Які природні фактори лежать в основі класифікації природ­них кормових угідь?

 30. Які є основні напрями в класифікації луків?
 1. Охарактеризувати лучну стадію дерновою процесу, її основні періоди.

 2. Які є типи природних кормових угідь.

 3. Охарактеризувати низинні луки України.

 4. Що таке заплавні луки, їх класифікація?

 5. Які є типи заплавних луків за ступенем зволоження?

 6. Який сучасний стан природних кормових угідь і шляхи їх поліпшення?

 7. Які основні критерії вибору способу поліпшення природних кормових угідь?

 8. Які основні заходи проводять з метою поверхневого поліпшення природних кормових угідь?

 9. Які основні трупи заходів докорінного поліпшення луків?

 10. Які проводять меліоративні роботи при поверхневому і докорінному поліпшенні природних кормових угідь?

 11. Які види робіт включають культуртехнічні заходи на сіножатях і пасовищах?

 12. Які агротехнічні заходи проводять на сіножатях і пасовищах?

 13. Які особливості використання добрив при докорінному поліпшенні луків?

 14. Які основні принципи складання травосумішок при залуженні?

 15. Яка технологія сівби трав при залуженні?

 16. Які основні заходи по догляду за посівами травосумішок в рік сівби та наступні роки?

 17. Яке значення мають культурні пасовища для літньої годівлі тварин?

 18. Які основні принципи вибору та розрахунку площі для с творення культурного пасовища?

 19. Назвати основні елементи обладнання та організації території пасовища.

 20. Які с способи випасання худоби на пасовищах?

 21. Як визначити навантаження на пасовище?

 22. Які повинні бути строки використання травостою та висота випасання на культурних пасовищах?

 23. Яка роль пасовищезміни у збільшенні продуктивного довголіття пасовищ?

 24. У чому полягає система догляду за культурним пасовищем?

 25. Які особливості удобрення злакових та бобово-злакових травосумішок культурних пасовищ?

 26. Завдання насінництва кормових трав.

 27. Особливості вибору ділянки для насінників кормових трав.

 28. Технологія вирощування насінників трав.

 29. Основні заходи догляду за насінниками трав.

 30. Збирання врожаю насіння грав.

 31. Збір насіння дикорослих грав.

 32. Яке значення сіна в годівлі тварин?

 33. Назвати строки та висоту скошування трав для отримання високоякісного сіна

 34. Що таке сінокосозміна та вплив її на довговічність і продуктивність сіножатей?

 35. Як організувати скошування та згрібання трави?

 36. Які основні процеси протікають при сушінні трав?

 37. Назвати механізми, що використовують при заготівлі сіна.

 38. Які умови якісного зберігання сіна?

 39. Назвати основні елементи технології заготівлі пресованого та подрібненого сіна.
 1. Як організувати досушування сіна методом активного вентилювання?

 2. Як організувати облік сіна і визначити його якість?

 3. Значення силосу в годівлі тварин.

 4. Теоретичні та технологічні основи силосування.

 5. Добір сировини та класифікація рослин за придатністю до силосування.

 6. Вологість рослинної сировини та способи її регулювання.

 7. Біологічне та хімічне консервування зелених рослин.

 8. Технологічні основи силосування.

 9. Температура як показник ступеня герметизації маси, що силосується.

 10. Сховища для заготівлі силосу.

 11. Яка потреба держави у виробництві повноцінних кормів?

 12. Що таке комбікорми?

 13. У якому вигляді краще виробляти комбікорми?

 14. Що таке повнораціонні кормові суміші?

 15. Для яких видів тварин їх готують?

 16. 3начення повнораціонних кормосумішеіі у годівлі тварин?

 17. Що таке мікробіологічний каротин?

 18. Яким вимогам повинен відповідати корм для тварин?

 19. Назвати вимоги до розмірів частинок корму для різних видів тварин?

 20. Які способи обробки кормів застосовують для підготовки їх для згодовування?

 21. Назвати схеми, за якими готують до згодовування грубі корми?

 22. Як готують до згодовування коренебульбоплоди?

 23. Які технологічні лінії облаштовують у кормоцеху для приготування кормосумішеіі^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Кормовиробництво: Навчальний посібник / П.М. Єрмакова, Р.Т. Іванівська, М.Я. Шевніков / За редакцією Л.М. Єрмакової. – К., 2008. – 396 с.

  2. Зінченко О.І. Кормовиробництво: Навчальне видання. - 2-е вид., доп. і перероб. - K.: Вища освіта, 2005. - 448 с.: іл.

  3. Рослинництво. Інтенсивна технологія вирощування польових кормових культур / Білоножко М.А., Шевченко В. П., Алімов Д.М. і. ін.; за ред. Білоножка М.А. - K.: Вища школа. - 1990. — 292 с.Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОРМОВИРОБНИЦТВО “

ВИКОНАВ: прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ:

ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача

Івано-Франківськ, 2011Схожі:

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " технології в галузях рослинництва " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 130 106
Технології в галузях рослинництва” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 130106
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " насінництво з основами селекції " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю
Насінництво з основами селекції” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " агрохімія " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Додаток а зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " технологія галузі " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101
Технологія галузі” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни \" кормовиробництво \" для студентів заочної форми навчання за спеціальністю iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи