Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” icon

Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства”
Скачати 56.96 Kb.
НазваКонтрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства”
Дата конвертації05.10.2013
Розмір56.96 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


П А К Е Т


КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З “МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИТЦВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ВІДДІЛЕННЯ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА”


Викладач Досин О.М.


Розглянуто і затверджено на


засіданні циклової комісії

економічних дисциплін


Протокол № ___ від ________________


Голова циклової комісії Досин О.М.

Варіант 1

 1. Управління аграрним виробництвом у рослинництві.

 2. Складові системи управління.

 3. Виробнича система – об’єкт виробничого менеджменту.


Варіант 2

 1. Склад виробничої програми.

 2. Виробнича структура.

 3. Виробничий процес.


Варіант 3

 1. Виробничі ресурси.

 2. Особливості організації управління рослинництвом.

 3. Агрономічна служба.


Варіант 4

 1. Особливості організації управління виробничими підрозділами.

 2. Основні обов’язки підрозділу.

 3. Штатний розклад, система підпорядкованості, форми підрозділу.


Варіант 5

 1. Рівень кваліфікації, підпорядкованість, завдання, функції, які повинні виконувати працівники відповідно до посад.

 2. Положення про оплату праці.

 3. Внутрішньогосподарські підрозділи.


Варіант 6

 1. Особливості організації управління допоміжними й обслуговуючими підрозділами.

 2. Особливості організації управління підрозділами механізації.

 3. Особливості організації управління капітальним будівництвом і ремонтом.


Варіант 7

 1. Організаційні основи створення і функціонування переробних підприємств.

 2. Значення якості праці і продукції.

 3. Роль стандартів в управлінні якістю праці і продукції.


Варіант 8

 1. Виробнича програма – невід’ємна частина системи внутрішньогосподарського планування.

 2. Види планувань.

 3. Селянське (фермерське) господарство як форма організації виробництва сільськогосподарської продукції.Варіант 9

 1. Складові процесу організації в рослинництві.

 2. Організаційні структури в рослинництві та фактори, що на них впливають.

 3. Елементи проектування організації.


Варіант 10

 1. Особливості мотивації як функції управління в рослинництві.

 2. Цілі, завдання і предмет контролю.

 3. Процес контролю.


Варіант 11

 1. Координація і регулювання виробничих процесів у галузях рослинництва.

 2. Технічна діяльність виробництва в галузях рослинництва.

 3. Технологічна діяльність виробництва в галузях рослинництва.


Варіант 12

 1. Економічна діяльність виробництва в галузях рослинництва.

 2. Маркетингова діяльність у рослинництві.

 3. Організація проведення маркетингових досліджень.


Варіант 13

 1. Організація постачання і збуту.

 2. Розробка рекламної компанії.

 3. Розробка заходів щодо охорони праці і техніки безпеки в рослинництві.


Варіант 14

 1. Кадровий менеджмент у рослинництві.

 2. Оперативне управління в галузях рослинництва.

 3. Роль диспетчерської служби господарства.


Варіант 15

 1. Особливості застосування різних методів менеджменту в рослинництві.

 2. Особливості прийняття рішень у рослинництві.

 3. Інноваційний менеджмент у галузях рослинництва.


Варіант 16

 1. Класифікація інновацій у рослинництві.

 2. Екологічний менеджмент.

 3. Управління використання природних ресурсів і охороною навколишнього середовища.


Варіант 17

 1. Розробка та впровадження нової продукції в рослинництві згідно з ринковими умовами та комерційним виробництвом.

 2. Розробка товару-новинки продукції галузей рослинництва.

 3. Розробка рекламної компанії.


Варіант 18

 1. Процес контролю.

 2. Маркетингова діяльність у рослинництві.

 3. Особливості прийняття рішень у рослинництві.


Варіант 19

 1. Кадровий менеджмент у рослинництві.

 2. Організація постачання і збуту.

 3. Цілі, завдання і предмет контролю.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 316 с.

 2. Безпалов В.О. Управління сільськогосподарським виробництвом: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 256 с.

 3. Гудзинський О.Д. Менеджмент у системі агробізнесу. – К.: Урожай, 1994. – 240 с.

 4. Кондратюк А.О., Кібенко М.Г., Олійник Г.А. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: “Аспект”, 1999. – 211 с.

 5. Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навч.посібник. – Львів: Національний у-т “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2002. – 228 с.

 6. Менеджмент. Навч.посібник./за ред.. С.І.Михайлова. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 416 с.

 7. Організація і планування виробництва на сільськогосподарських підприємствах / Л.Я.Зрібняк, М.Г.Полозенко, Т.Д.Короповська, Д.І.Рижмань; За ред.. Л.Я.Зрібняка. – К.: Урожай, 1999. – 352.

 8. Основи менеджменту в АПК: Підручник/ Й.С.Завадський, О.Д.Гудзинський, А.О.Заїнчковський та ін./За ред. Й.С.Завадського. – К.: Вища школа, 1995. – 246 с.

 9. Проектування системи управління та менеджменту: Практикум/ Й.С.Завадський, О.Д. Гудзинський та ін./За ред.. Й.С.Завадського. – К.: Урожай, 1994. – 208с.


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


ПЕРЕЛІК

ТЕМ РЕФЕРАТІВ

З “МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВІДДІЛЕННЯ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА”


^

Розглянуто і затверджено на


засіданні циклової комісії

економічних дисциплін


Протокол № ___ від ________________


Голова циклової комісії Досин О.М.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З «Менеджменту в галузі рослинництва»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ВІДДІЛЕННЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ

ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» 1. Технічна діяльність виробництва в галузях рослинництва.

 2. Технологічна діяльність виробництва в галузях рослинництва.

 3. Економічна діяльність виробництва в галузях рослинництва

 4. Особливості мотивації як функції управління в рослинництві.

 5. Селянське (фермерське) господарство як форма організації виробництва сільськогосподарської продукції.

 6. Роль стандартів в управлінні якістю праці і продукції.

 7. Організаційні основи створення і функціонування переробних підприємств.

 8. Особливості організації управління допоміжними й обслуговуючими підрозділами.

 9. Особливості організації управління рослинництвом.

 10. Управління аграрним виробництвом у рослинництвіСхожі:

Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconКонтрольних робіт з “менеджменту в галузі тваринництва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства”
Вдосконалення системи інформаційного забезпечення у системі управління виробництвом продукції тваринництва
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconПротокол № від
Для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства”
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Технології в галузях тваринництва» для студентів заочної форми навчання
За напрямом 09010102 «Організація І технологія ведення фермерського господарства» та
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи ветеринарії І зоогігієни» для студентів заочної форми навчання
За напрямом 09010102 «Організація І технологія ведення фермерського господарства»
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи тваринництва І бджільництва» для студентів заочної форми навчання
За напрямом 09010102 «Організація І технологія ведення фермерського господарства»
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " технологія галузі " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101
Технологія галузі” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація судових І правоохоронних органів України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація судових і правоохоронних органів” для студентів...
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кормовиробництво " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю
Кормовиробництво” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Контрольних робіт з “менеджменту в галузі рослиннитцва” для студентів заочної форми навчання відділення “організація І технологія ведення фермерського господарства” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи