Протокол № від icon

Протокол № від
Скачати 58.18 Kb.
НазваПротокол № від
Дата конвертації05.10.2013
Розмір58.18 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


П А К Е Т


КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З “ОСНОВИ МЕНЕДЖЕНТУ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВІДДІЛЕННЯ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА”


Розглянуто і затверджено на


засіданні циклової комісії

економічних дисциплін


Протокол № ___ від ________________

Голова циклової комісії Досин О.М.

Варіант 1


 1. Цілі, принципи, методи управління.

 2. Функція планування.

 3. Основні складові мікросередовища менеджменту.

 4. Зобразити і описати лінійну структуру управління виробництвом.Варіант 2


 1. Функції управління.

 2. Управлінські рішення.

 3. Дайте визначення фірми як організаційно-господарської одиниці. Як класифікуються фірми?

 4. Зобразити і описати функціональну структуру управління виробництвом.Варіант 3


 1. Основні типи організаційних структур управління виробництвом.

 2. Фірма як організаційно-господарська одиниця.

 3. Які особливості сучасного менеджменту?

 4. Зобразити і описати лінійно-функціональну структуру управління виробництвом.Варіант 4


 1. Мікросередовище менеджменту та його складові..

 2. Роль менеджера в діяльності підприємства.

 3. Дайте характеристику п´ятирівневої ієрархії потреб Маслоу.

 4. Зобразити і описати дивізіональну структуру управління виробництвом.Варіант 5


 1. Влада і вплив менеджера.

 2. Функція мотивації.

 3. Які існують змістовні теорії мотивації?

 4. Зобразити і описати матричну структуру управління виробництвом.Варіант 6


 1. Зовнішнє середовище менеджменту.

 2. Поняття інформації, класифікація та джерела інформації.

 3. Дайте характеристику теорії ЖВЗ Алдерфера та теорії трьох потреб Мак-Клелланда.

 4. Зобразити і описати лінійну структуру управління виробництвом.Варіант 7


 1. Організація проведення ділових нарад.

 2. Стратегічний менеджмент.

 3. Дайте характеристику теорії справедливості та теорії сподівань Врума.

 4. Зобразити і описати функціональну структуру управління виробництвом.Варіант 8


 1. Поняття менеджменту персоналу.

 2. Модель сучасного менеджера.

 3. Основні принципи формування організаційних структур управління виробництвом.

 4. Зобразити і описати лінійно-функціональну структуру управління виробництвом.


Варіант 9

 1. Організація проведення ділових бесід.

 2. Поняття і класифікація конфліктів та конфліктних ситуацій.

 3. Основні складові макросередовища менеджменту.

 4. Зобразити і описати дивізіональну структуру управління виробництвом.Варіант 10


 1. Стреси та фактори, що їх викликають. Шляхи їх уникнення.

 2. Етапи розробки, обґрунтування і доведення до виконавців управлінських рішень.

 3. Що таке влада і вплив менеджера?

 4. Зобразити і описати матричну структуру управління виробництвом.Варіант 11


 1. Попередження і вираження конфліктів.

2. Стилі керівництва.

3. Дайте характеристику моделі менеджера (10 ролей за Мінцбергом).

4. Зобразити і описати лінійну структуру управління виробництвом.

Варіант 12


1. Фінансовий менеджмент.

2. Поняття, види, планування та управління кар’єрою.

3. Поняття комунікацій. Дайте визначення комунікаційного процессу.

4. Зобразити і описати функціональну структуру управління виробництвом.

Варіант 13


1.Інвестиційний менеджмент.

2.Основні класи організаційних структур управління виробництвом.

3. Поняття інформації. Класифікація інформації.

4. Зобразити і описати лінійно-функціональну структуру управління виробництвом.


Варіант 14

1.Інноваційний менеджмент.

2.Природа та визначення керівництва і лідерства.

3. Порядок проведення нарад та ділових бесід.

4. .Зобразити і описати дивізіональну структуру управління виробництвом.

Варіант 15


1.Функція контроль.

 1. Комунікації в процесі управління.

 2. Форми впливу та влади менеджера.

 3. Зобразити і описати матричну структуру управління виробництвом.Варіант 16


1. Організація проведення ділових нарад.

 1. Сутність управління.

 2. Канали, засоби, види і бар’єри комунікацій

 3. Зобразити і описати лінійну структуру управління виробництвом.Варіант 17


 1. Міжнародний менеджмент.

 2. Формальні і неформальні аспекти організації.

 3. Охарактеризуйте поняття групи, їх виникнення, класифікація та розвиток груп.

 4. Зобразити і описати функціональну структуру управління виробництвом.Варіант 18


 1. Організація і проведення телефонних розмов.

 2. Функції управління.

 3. Що таке стрес та як управляти ним?

 4. Зобразити і описати лінійно-функціональну структуру управління виробництвом.Варіант 19


 1. Дайте визначення фінансового менеджменту. Які основні функції виконує фінансовий менеджмент?

 2. Процесуальні теорії мотивації.

 3. Основні класи організаційних структур управління виробництвом.

 4. Зобразити і описати дивізіональну структуру управління виробництвом.Варіант 20


 1. Організація і проведення нарад та ділових бесід..

 2. Функція контролю в менеджменті.

 3. Конфлікт та управління ним.

 4. Зобразити і описати матричну структуру управління виробництвом.Варіант 21


 1. Міжнародний менеджмент..

 2. Змістовні теорії мотивації.

 3. Основні складові мікросередовища менеджменту

 4. Зобразити і описати лінійну структуру управління виробництвом.Варіант 22


 1. Дайте характеристику моделі менеджера (10 ролей за Мінцбергом).

 2. Що таке мотивація?

3. Що таке влада і вплив менеджера?

4. Зобразити і описати лінійно-функціональну структуру управління виробництвом.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»


 1. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 316 с.

 2. Безпалов В.О. Управління сільськогосподарським виробництвом: Навч.посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 256 с.

 3. Гудзинський О.Д. Менеджмент у системі агробізнесу. – К.: Урожай, 1994. – 240 с.

 4. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. – К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.

 5. Завадський Й.С. Менеджмент. Т.1. – ІФІМіБ, 1997. – 541 с.

 6. Кондратюк А.О., Кібенко М.Г., Олійник Г.А. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: “Аспект”, 1999. – 211 с.

 7. Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навч.посібник. – Львів: Національний у-т “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2002. – 228 с.

 8. Менеджмент. Навч.посібник./за ред.. С.І.Михайлова. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 416 с.

 9. Організація і планування виробництва на сільськогосподарських підприємствах / Л.Я.Зрібняк, М.Г.Полозенко, Т.Д.Короповська, Д.І.Рижмань; За ред.. Л.Я.Зрібняка. – К.: Урожай, 1999. – 352.

 10. Основи менеджменту в АПК: Підручник/ Й.С.Завадський, О.Д.Гудзинський, А.О.Заїнчковський та ін./За ред. Й.С.Завадського. – К.: Вища школа, 1995. – 246 с.

 11. Проектування системи управління та менеджменту: Практикум/ Й.С.Завадський, О.Д. Гудзинський та ін./За ред.. Й.С.Завадського. – К.: Урожай, 1994. – 208с.

 12. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика. Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с.

 13. Шевельова С.О. Аграрний менеджмент/Монографія. – Тернопіль, Карт-бланш, 1999. – 212 с.

 14. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с.Схожі:

Протокол № від iconПротокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол №5 від 16. 12. 2008 р., протокол №6 від 18. 12. 2008 р
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Богуславської рда. Протокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол...
Протокол № від iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол № від iconПротокол №7 Протокол №11 від 30 серпня 2012 року від 30 серпня 2012 року
Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
Протокол № від iconПротокол від 01. 09. 2011 р
Згідно із рішенням Президії фсо україни (протокол від 01. 09. 2011 р. №10) у м. Київ планувалася 10-13. 11. 2011р звітно-виборча...
Протокол № від iconПротокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол № від iconПротокол від рік Протокол від рік № № Голова педради Голова ради школи О.İ. Савон О. О. Карабєрова
На початок 2012-2013 н р у школі навчалося 38 учнів, укомплектовано 5 класів із середньою наповнюваністю 5 учнів. Охоплено навчанням...
Протокол № від iconПротокол засідання радою ліцею № від Протокол засідання Голова ради ліцею №1 від 5 січня 2010р. І. Д. Доценко Голова науково методичної ради ліцею Л. А. Овчиннікова
Вчителі предметів художньо-естетичного циклу: Мізєва Н. С., Грибан М. Ф., Хоменко К. С
Протокол № від iconРішення від 12 липня 2013 року №419-vі про затвердження Положення про Близнюківський районний фонд охорони навколишнього природного середовища
Ономіки, бюджету та фінансової діяльності (протокол №50 від 11. 07. 2013 року) та постійної комісії з питань екології, комунальної...
Протокол № від iconНаказ №101 Про направлення учнів до дитячого закладу відпочинку «Ромашка»
Харківської міської ради Харківської області від 17. 05. 2013 №99 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...
Протокол № від iconНаказ №101 Про направлення учнів до дитячого закладу відпочинку «Ромашка»
Харківської міської ради Харківської області від 17. 05. 2013 №99 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...
Протокол № від iconПротокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла садок) №7 "Оленка" Протокол № від " " 2011р
Протокол №1 від 20. 04. 2011р. Днз( ясла – садок) №7 “Оленка” Протокол № від “ ” 2011р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи