Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Скачати 60.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Дата конвертації05.10.2013
Розмір60.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«ЗООЛОГІЯ»


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


ЗА НАПРЯМОМ 5. 09010303 “Зелене будівництво і садово- паркове господарство”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 2013


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.09010303 “Зелене будівництво і садово- паркове господарство”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


Укладач: Джус Г.М.


Затверджено цикловою комісією агрономічних дисциплін


Протокол №_____ від «____»___________________201 року


Голова циклової комісії _______________________Г.М. Джус


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Метою написання контрольних робіт є закріплення знань відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни «Зоологія» студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення літератури та інших матеріалів. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання, можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

  • план роботи;

  • вступ;

  • матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

  • висновок;

  • список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи – шкільний зошит. Оформлена контрольна робота подається у заочне відділення (ауд. № 202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати залік з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що не відрецензована або не доопрацьована контрольна робота, позбавляє студента можливості складати екзамен .

ВАРІАНТИ ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1

1. Тип Саркоджгутикові.

2. Походження багатоклітинних.

3. Тип Круглі черви.


Варіант № 2

1. Клас Саркодові.

2. Клас Війчасті черви, або Турбелярії.

3. Клас Власне круглі черви, або Нематоди.


Варіант № 3

1. Клас Джгутикові.

2. Клас Моногенеї.

3. Клас Черевовійчасті черви.


Варіант № 4

1. Тип Споровики.

2. Клас Трематоди, або Присисні.

3. Клас Коловертки.


Варіант № 5

1. Клас Кокцидієподібні.

2. Група Тришарові.

3. Клас Волосові.


Варіант № 6

1. Тип Кнідоспоридії.

2. Клас Коралові поліпи.

3. Тип Скреблянки.


Варіант № 7

1. Клас Слизисті споровики.

2. Клас Сцифоїдні медузи.

3. Клас Скребляник.


Варіант № 8

1. Тип Мікроспоридії.

2. Клас Гідроїдні.

3. Тип Кільчасті черви.


Варіант № 9

1. Тип Інфузорії або Війчасті.

2. Тип Кишковопорожнинні.

3. Клас Багатощетинкові, або Поліхети.


Варіант № 10

1. Багатоклітинні організми.

2. Клас Малощетинкові, або Олігохети.

3. Клас Морські зірки.


Варіант № 11

1. Група Двошарові.

2. Клас П’явки.

3. Тип Хордові.


Варіант № 12

1. Тип Губки.

2. Тип Членистоногі.

3. Підтип Личинкохордові, або Покривники.


Варіант № 13

1. Підтип Зябродихаючі.

2. Підклас Променепері.

3. Підклас Вищі звірі, або Плацентарні ссавці.


Варіант № 14

1. Клас Ракоподібні.

2. Клас Риби кісткові.

3. Клас Земноводні, або Амфібії.


Варіант № 15

1. Підтип Хеліцероносні.

2. Група Безщелепні.

3. Підклас Лопатепері.


Варіант № 16

1. Клас Павукоподібні.

2. Клас Голотурії.

3. Клас Риби хрящові.


Варіант № 17

1. Підтип Трахейнодихаючі.

2. Клас Офіури, або Змієхвостики.

3. Підклас Акулові.


Варіант № 18

1. Клас Багатоніжки.

2. Група Щелепнороті.

3. Клас Плазуни, або Рептилії.


Варіант № 19

1. Клас Комахи.

2. Клас Морські лілії.

3. Клас Птахи.


Варіант № 20

1. Тип Молюски.

2. Надряд Пінгвіни.

3. Клас Ссавці, або Звірі.


Варіант № 21

1. Клас Двостулкові молюски.

2. Підтип Безчерепні.

3. Надряд Безкільові птахи.


Варіант № 22

1. Клас Головоногі.

2. Клас Круглороті.

3. Надряд Кільові птахи.


Варіант № 23

1. Тип Голокошкірі.

2. Надклас Риби.

3. Підклас Першозвірі, або Яйцекладні.


Варіант № 24

1. Підтип Хребетні, або Черепні.

2. Підклас Нижчі звірі, або Сумчасті.

3. Порівняльний огляд покривів тіла.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1 А.Ф.Сеник, О.П. Кулаківська. Зоологія з основами екології. – Львів: Каменяр, 2008-287с.

2 Г.В. Ковальчук Зоологія з основами екології. – Суми: Вища школа, 1988,-313с.

3 Г.В. Ковальчук Зоологія з основами екології. – Суми: Університетська книга, 2003,-591с.

4 М.П. Савчук. Зоологія безхребетних. –Київ:Вища школа , 2002.-308с.

5 С.Л. Самарський. .Зоологія хребетних. –Київ:Вища школа , 1976.-459с


ДОДАТОК А


Зразок оформлення титульної сторінки


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Зоологія»


ВИКОНАВ:прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ:_____________


ПЕРЕВІРИВ:прізвище та ініціали викладача


Івано-Франківськ, 2013


Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "конституційне право " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Конституційне право ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Нотаріат України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Нотаріат України ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Організація судових І правоохоронних органів України" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація судових і правоохоронних органів” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи