Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\

Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем'єр”, 2003
Скачати 144.18 Kb.
НазваНавчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем'єр”, 2003
Жалдак М.І
Дата конвертації16.05.2013
Розмір144.18 Kb.
ТипДокументи

Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. ІНФОРМАТИКА. „Прем'єр”, 2003
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів Інформатика 10-11 класи

(Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І., Науменко Г.Г.)


Література:

Інформатика. 10-11 класи. Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А.Ю., видавництво „Факт, Навчальна книга”


Календарно-тематичне планування

навчання інформатики для 11 класу

(2 години на тиждень, усього – 70 годин)


^ Дата прове-дення

уроку

урокуТема уроку

Приміт-ки

^ 1. ППЗ навчального призначення (2 год.)
1

1.1

ПП навчального призначення. Правила роботи з ПЗ для підтримки навчання шкільних дисциплін. Розв'язання задач з використання ПП навчального призначення.2

1.2

Комп'ютерні енциклопедії, електронні підручники та посібники.
^ 2. Глобальна мережа Інтернет (16 год.)
3

2.1

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв'язок в Інтернеті. Апаратні, програмні та інформаційні складові Інтернету. Адресація в Інтернеті.4

2.2

Основні послуги Інтернету. Програмне забезпечення роботи в глобальній мережі.5

2.3

Електронна пошта. Принципи функціонування. Використання поштових програм для роботи з електронним повідомленням. Адресна книга.6

2.4

Поняття про телеконференції та форуми. Різні групи телеконференцій. Відправлення повідомлень у телеконференції, форуми.7

2.5

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок – WWW. Пошукові системи. Пошук інформації в Інтернеті.8

2.6

Програми-броузери. Правила роботи та налагоджування. Інтерактивне спілкування в Інтернеті.9

2.7

Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі.10

2.8

Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML. HTML-файл. Коди (теги) мови HTML. Засоби створення HTML-документів.11

2.9

Оформлення тексту в HTML-документі. Теги управління зовнішнім виглядом HTML-документу. Теги форматування символів. Теги оформлення списків даних.12

2.10

Практична робота № 1 "Створення HTML-документу. Форматування символів у ньому. Оформлення списків".13

2.11

Включення графіки до web-сторінок.14

2.12

Практична робота № 2 "Графіка в HTML-документі. Створення гіперпосилань".15

2.13

Робота з таблицями.16

2.14

Практична робота № 3 "Таблиці в HTML-документі".17

2.15

Принципи розміщення web-сторінки на web-сервері.18

2.16

ТКР "Глобальна мережа Інтернет".
Тематична

^ 3. Основи алгоритмізації та програмування (46 год.)

3.1. Інформаційна модель (2 год.)
19

3.1.1.

Основні етапи розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера. Поняття інформаційної моделі.20

3.1.2.

Побудова неформальної моделі.
^ 3.2. Алгоритми (8 год.)
21

3.2.1

Поняття алгоритму, його властивості та виконавець. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів.22

3.2.2

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Розробка алгоритму „зверху-донизу”.23

3.2.3

Навчальна алгоритмічна мова. Алфавіт, синтаксис. Основні вказівки НАМ.24

3.2.4

Величини, їх характеристики. Поняття про алгоритми роботи з величинами. Аргументи та результати роботи з величинами.25

3.2.5

Надання значення величині. Покрокове виконання алгоритмів.26

3.2.6

Побудова алгоритму навчальною алгоритмічною мовою.27

3.2.7

Розв’язування задач28

3.2.8

ТКР "Алгоритми".
Тематична

^ 3.3. Програма. Мова програмування Pascal (9 год.)
29

3.3.1

Поняття програми. Поняття про мову програмування Pascal.30

3.3.2

Алфавіт мови програмування. Основні поняття мови.31

3.3.3

Величини. Типи даних. Вказівка надання значення.32

3.3.4

Структура програми. Вказівки мови програмування. Вказівка введення та виведення.33

3.3.5

Переклад алгоритмів з навчальної алгоритмічної мови на мову програмування Pascal.34

3.3.6

Інтегроване середовище програмування, поняття редактора, транслятора, налагоджувача.35

3.3.7

Практична робота № 4 „Робота у середовищі програмування”.36

3.3.8

Практична робота № 5 „Створення лінійних програм у інтегрованому середовищі”.37

3.3.9

ТКР „Програма. Мова програмування Pascal”.
Тематична

^ 3.4. Використання допоміжних алгоритмів (4 год.)
38

3.4.1

Поняття основного та допоміжного алгоритму. Алгоритми-процедури й алгоритми-функції.39

3.4.2

Формальні та фактичні параметри. Механізм передавання параметрів у допоміжних алгоритмах.40

3.4.3

Створення допоміжних алгоритмів-процедур.41

3.4.4

Практична робота № 6 „Створення програм з допоміжними алгоритмами у інтегрованому середовищі програмування”.
^ 3.5. Вказівки повторення й розгалуження (9 год.)
42

3.5.1

Поняття команди розгалуження. Опис команди розгалуження мовою Pascal. Поняття умови. Опис умови.43

3.5.2

Розв’язування задач з використання вказівки розгалуження.44

3.5.3

Практична робота № 7 „Створення алгоритмів з вказівкою розгалуження у середовищі програмування”.45

3.5.4

Поняття циклу. Класифікація циклів. Формати команд повторення мовою програмування.46

3.5.5

Створення алгоритмів з використанням циклу з параметром.47

3.5.6

Практична робота № 8 „Створення програм з використанням циклу з параметром у середовищі програмування”.48

3.5.7

Створення алгоритмів з використанням циклів з невідомою кількістю повторень.49

3.5.8

Практична робота № 9 „Створення програм з використанням циклів з невідомою кількістю повторень у середовищі програмування”.50

3.5.9

ТКР „Вказівки повторення й розгалуження”.
Тематична

^ 3.6. Табличні величини (9 год.)
51

3.6.1

Табличні величини. Опис табличних величин мовою програмування. Обробка лінійних таблиць.52

3.6.2

Алгоритми пошуку елементів з деякою властивістю у лінійних таблицях.53

3.6.3

Практична робота № 10 „Алгоритми обробки лінійних таблиць”.54

3.6.4

Поняття сортування. Класифікація сортувань. Обмінне сортування.55

3.6.5

Сортування лінійних таблиць методами прямої вставки та прямого вибору. Швидкі методи сортування.56

3.6.6

Практична робота № 11 „Сортування лінійних таблиць”.57

3.6.7

Поняття двовимірної таблиці. Обробка двовимірних таблиць.58

3.6.8

Практична робота № 12 „Створення алгоритмів обробки двовимірних таблиць у середовищі програмування”.59

3.6.9

ТКР “Табличні величини”.
Тематична

^ 3.7. Рядкові величини (4 год.)
60

3.7.1

Поняття рядка. Операції над рядковими величинами. Стандартні процедури та функції обробки рядкових величин.61

3.7.2

Найпростіші алгоритми роботи з рядками мовою програмування.62

3.7.3

Створення алгоритмів для обробки рядкових величин.63

3.7.4

Практична робота № 13 „Створення алгоритмів для роботи з рядками у середовищі програмування”.
^ 3.8. Графічні операції (4 год.)
64

3.8.1

Опис графічних операцій мовою програмування.65

3.8.2

Застосування в програмах процедур і функцій для побудови найпростіших графічних зображень.66

3.8.3

Створення програм для побудови графічних зображень.67

3.8.4

Практична робота № 14 „Створення програм для побудови графічних зображень у середовищі програмування”.68

3.8.5

ТКР „Рядкові величини. Графічні операції”.
Тематична

Резерв – 2 год.Схожі:

Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Інформація про викладанні інформатики в Скадовській гімназії станом на 13 вересня 2010 року піб вчителя Кількість годин інформатики Програми за якими викладається інформатика
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України Н. Прокопенко
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Інструктивно-методичний лист про вивчення математики в 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Інструктивно методичний лист про вивчення математики у 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2010/2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005-2009 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005-2009 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Програми варіативної складової з біології на 2013/2014 н р. Зміст програм включені до рекомендованого мону посібника програм курсів за вибором, факультативів
Зміст програм включені до рекомендованого мону посібника програм курсів за вибором, факультативів («Збірник навчальних програм курсів...
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Біологія Програми курсів за вибором та факультативів для допрофільної підготовки І профільного навчання, рекомендовані для використання в загальноосвітніх навчальних закладах мону (лист мону від 21. 10. 2008 р. №1/11-5142)
Програми курсів за вибором та факультативів для допрофільної підготовки І профільного навчання, рекомендовані для використання в...
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика. „Прем\Додаток до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 12. 11. 08 №865 Вимоги до навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативів
Основними вимогами до навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором і факультативів є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи