Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 476.79 Kb.
НазваПрограма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка3/3
Дата конвертації16.05.2013
Розмір476.79 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
^

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми


розділу

Розділ навчальної програми

Години

^ 10 клас (31 година + 4 години резервного часу)

1

Комп’ютерні презентації та публікації

12

1.1

Створення й показ комп’ютерних презентацій

5

1.2

Обробка мультимедійних даних

4

1.3

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

2

Текстовий процесор

8

3

Служби Інтернету

7

3.1

Електронна пошта

4

3.2

Інтерактивне спілкування

3

4

Інформаційні технології у навчанні

4

4.1

Програмні засоби навчання профільного предмету

2

4.2

Навчання в Інтернеті

1

4.3

Програмні засоби навчання іноземних мов

1

11 клас (32 години + 3 години резервного часу)

5

Основи програмування

21

5.1

Засоби візуальної розробки програм

9

5.2

Основи структурного програмування

12

6

Системи обробки табличної інформації

11

6.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

6.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

^ 12 клас (31 година + 4 години резервного часу)

7

Бази даних

11

8

Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів

10

8.1

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

4

8.2

Основи веб-дизайну

6

9

Основи інформаційної безпеки

4

10

Інформаційні технології у проектній діяльності

6

10.1

Інтегроване використання засобів обробки документів

2

10.2

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій

4
^

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТА ВИМОГИ ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
10 клас

(32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)

1.1. Створення й показ комп’ютерних презентацій (5 год.)

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів.

Використання гіперпосилань та кнопок дій.

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів.


Практична робота №1. Розробка слайдової презентації.


Практична робота №2. Анімація в слайдових презентаціях.

Учень

пояснює:

 • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

 • правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;

 • принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 • властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 • призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок);

 • призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;

 • спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 • способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

вміє:

 • створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

 • розробляти структуру презентації;

 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 • додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри;

 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти, керувати рухом об’єктів на слайдах;

 • настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;

 • додавати до презентації гіперпосилання та кнопки дій й використовувати їх для керування показом презентації;

 • настроювати часові параметри показу презентації;

 • зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

^ 1.2. Обробка мультимедійних даних
(4 год.)


Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

Програмне забезпечення для обробки мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів.

Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами.


Практична робота №3. Створення відеокліпу.

Учень

пояснює:

 • поняття мультимедійних даних;

 • принципи настроювання у часі відеокліпів;

порівнює:

 • формати аудіо- та відео файлів;

 • режими відображення відеоряду;

наводить приклади:

 • джерел мультимедійної інформації;

 • засобів перетворення аудіо- та відеоформатів;

вміє:

 • розробляти план відеокліпу;

 • створювати у середовищі розробки відеокліпів проекти за допомогою майстру та пусті проекти;

 • імпортувати у відеокліп аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел;

 • синхронізувати відеоряд з аудіорядом;

 • настроювати часові параметри аудіо- та відеоряду;

 • додавати до відеокліпу відеоефекти та настроювати переходи між його фрагментами.

^ 1.3. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій.

Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.


Практична робота №4. Створення інформаційного бюлетеня і буклету.


Учень

пояснює:

 • поняття комп’ютерної публікації;

 • поняття шаблону публікації та її структури;

 • особливості роботи з графічними об’єктами під час створення публікацій

наводить приклади:

 • публікацій різного виду;

 • основних складових публікації;

 • програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

вміє:

 • створювати публікацію на основі шаблону;

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

 • створювати зв’язки між об’єктами публікації;

 • зберігати публікації на зовнішніх носіях даних;

 • роздруковувати публікації.

^ 2. Текстовий процесор (8 год.)

Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах.

Використання стилів, поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів.

Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Друк документа.

Настроювання середовища користувача текстового процесора. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.


Практична робота №5. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.


Практична робота №6. Використання стилів і шаблонів документів.


Практична робота №7. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.

Учень:

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;

 • поняття шаблону документа;

використовує:

 • різні режими перегляду документа;

 • майстер створення документів;

 • стилі символів та абзаців для форматування тексту й визначення схеми документа;

 • шаблони документів;

 • макроси для автоматизації повторюваних дій;

 • інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі;

 • схему документа для перегляду його змісту та навігації ним;

вміє:

 • створювати нумеровані й марковані списки;

 • імпортувати зображення в текстовий документ;

 • записувати макроси в автоматичному режимі, призначати їм кнопки та клавіші;

 • настроювати середовище користувача текстового процесора;

 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;

 • вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості;

 • настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

 • створювати зміст документа в автоматичному режимі;

 • роздруковувати документ на принтері.
^ 3. Служби Інтернету (7 год.)

3.1. Електронна пошта (4 год.)

Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправ­лення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.

Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи. Створення власних шаблонів листів.

Етикет електронного листування.


Практична робота №8. Електронне листування через веб-інтерфейс.


Практична робота №9. Електронне листування за допомогою поштового клієнта.


Учень

описує:

 • принципи функціонування послуги електронної пошти;

 • послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу;

 • елементи адреси електронної пошти;

називає:

 • поштові протоколи;

наводить приклади:

 • адрес електронної пошти;

формулює:

 • правила етикету електронної переписки;

вміє:

 • запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним;

 • настроювати параметри середовища поштового клієнта;

 • використовувати довідкову систему поштового клієнта;

 • створювати та видаляти обліковий запис електронної пошти в поштовому клієнті;

 • реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс;

 • змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто;

 • керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх;

 • керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку;

 • копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки;

 • вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

 • створювати, редагувати й видаляти записи в адресній книзі;

 • оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;

 • створювати й використовувати списки розсилки.

^ 3.2. Інтерактивне спілкування (3 год.)

Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування.


Практична робота № 10. Обмін миттєвими повідомленнями.


Практична робота № 11. Спілкування на форумах та в чатах.

Учень

пояснює:

 • поняття миттєвого повідомлення;

 • принцип функціонування служби обміну миттєвими повідомленнями;

 • правила етикету інтерактивного спілкування;

 • принцип функціонування форуму;

наводить приклади:

 • програм обміну миттєвими повідомленнями;

 • інтерактивних чатів;

 • тематичних інтернет-форумів;

вміє:

 • реєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями;

 • завантажувати та встановлювати програму обміну миттєвими повідомленнями;

 • отримувати ідентифікаційний номер у програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • настроювати параметри облікового запису в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • запускати на виконання та завершувати роботу з програмою обміну миттєвими повідомленнями;

 • знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями;

 • керувати списком контактів;

 • надсилати й отримувати повідомлення;

 • надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • використовувати панель додаткових можливостей програми обміну миттєвими повідомленнями;

 • реєструватися й спілкуватися в чаті;

 • реєструватися в інтернет-форумі;

 • брати участь в обговореннях на інтернет-формуах.

^ 4. Програмні засоби навчального призначення (4 год.)

4.1. Програмні засоби навчання профільного предмету (2 год.)

Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету.


Учень

описує:

 • інтерфейс і принципи роботи з електронними посібниками, інтерактивними навчальними курсами або іншими програмними засобами навчання профільного предмета;

 • технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

наводить приклади:

 • веб-ресурсів для дистанційного навчання;

 • веб-енциклопедій.

вміє:

 • застосовувати програмні засоби для поглиблення знань з профільного предмету;

 • використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідної навчальної інформації;

 • перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

 • використовувати інформацію з форумів перекладачів для поліпшення якості перекладу термінів і текстів;

 • навчатися іноземної мови за допомогою інтерактивних або мультимедійних курсів.

^ 4.2. Навчання в Інтернеті (1 год.)

Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання.


^ 4.3. Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.)

Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

11 клас

(32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)


^ 5. Основи програмування (21 год.)

5.1. Засоби візуальної розробки програм (9 год.)

Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Способи зберігання даних. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта: ідентичність, стан, поведінка. Атрибути і методи об’єкта. Поняття події та обробника події.

Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера.

Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання.

Поняття форми й елемента керування. Редагування коду обробника подій, пов’язаних з елементами керування. Властивості форм та елементів керування. Створення найпростішого програмного проекту.

Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних. Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.

Конструювання форм. Настроювання властивостей форм та елементів керування. Використання вікон повідомлень.

Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді.

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор присвоювання.

Поняття операції та виразу. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції. Відтворення на формах зображень.


^ Практична робота №12. Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту.


Практична робота №13. Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей.


Практична робота № 14. Введення й виведення даних, робота зі змінними.


Практична робота №15. Налагодження програм.


Учень

пояснює:

 • поняття програми;

 • поняття даних, способи зберігання даних та їх роль у програмах;

 • поняття програмної логіки та інтерфейсу;

 • поняття форми й елементу керування;

 • поняття об’єкта, властивостей і методів об’єкта;

 • поняття події й обробника події;

 • поняття програмного проекту;

 • призначення основних файлів, з яких складається проект;

 • поняття змінної, імені та значення змінної;

 • поняття константи;

 • поняття типу даних;

описує:

 • властивості об’єктів;

 • властивості алгоритмів;

 • призначення середовища програмування;

 • етапи розв’язування задач на комп’ютері;

 • інтерфейс візуального середовища програмування;

 • послідовність дій зі створення, збереження, компіляції та виконання програмного проекту;

 • послідовність дій для редагування коду обробника події;

 • призначення таких елементів керування як напис, текстове поле, поле зі списком, кнопка;

 • призначення вікон повідомлень та спосіб їх відображення;

 • синтаксис оголошення змінної;

 • синтаксис і зміст оператора присвоювання;

 • відповідність між типами даних й елементами керування;

 • поняття синтаксичної та семантичної помилки;

 • методику виявлення та виправлення помилок;

 • спосіб перегляду значень змінних під час виконання програми;

наводить приклади:

 • мов програмування;

 • середовищ розробки програм;

 • елементів керування;

 • властивостей форм та елементів керування;

 • подій, заданих стандартно для таких елементів керування, як кнопка, текстове поле, поле зі списком;

 • типів даних;

 • мов програмування;

 • числових констант;

розрізнює:

 • коментарі та код у тексті програми;

 • код програми, записаний певною мовою програмування, та код відкомпільованої програми;

вміє:

 • відкривати середовище розробки програм;

 • створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

 • компілювати й виконувати програму;

 • настроювати параметри проекту та інтерфейсу середовища розробки програм;

 • відкривати й закривати вікна й панелі інструментів, що є у середовищі розробки програм;

 • настроювати властивості форми;

 • додавати до форми елементи керування та змінювати значення їх властивостей;

 • відкривати вікно обробника події, пов’язаної з елементом керування;

 • редагувати код обробника події за вказаним учителем зразком;

 • змінювати заголовок форми та підписи елементів керування, задавати їх колір і розміри, положення на екрані та на формі;

 • створювати код для виведення текстових повідомлень у вікнах повідомлень;

 • оголошувати змінні;

 • надавати змінним значення властивостей елементів керування, інших змінних та констант;

 • надавати властивостям елементів керування значення змінних, інших властивостей та констант;

 • здійснювати обмін значеннями між двома змінними;

 • розробляти на базі форм програми, в яких дані вводяться і виводяться за допомогою елементів керування;

 • використовувати вікно введення для надання змінним значень;

 • відображувати на формі зображення, що зберігаються у файлах;

 • виконувати програму у покроковому режимі;

 • локалізувати помилки, знайдені компілятором;

 • встановлювати точки переривання й виконувати програму до цих точок;

 • видаляти точки переривання;

 • переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача.

^ 5.2. Основи структурного програмування (12 год.)

Форми опису алгоритмів. Складання й запис алгоритмів. Базові алгоритмічні структури.

Логічні значення та логічні операції. Запис логічних виразів мовою програмування. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження. Вкладені оператори розгалуження. Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень за допомогою прапорців та груп перемикачів.

Алгоритмічна конструкція повторення та її різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з післяумовою та з передумовою.

Оператори циклів. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітеративними формулами. Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами розгалуження.

Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Створення і виклик підпрограм. Підпрограми з аргументами. Поняття локальної та глобальної змінної. Поняття процедури і функції. Створення й використання власних функцій. Стандартні процедури й функції.


^ Практична робота №16. Складання програм з розгалуженнями.


Практична робота №17. Програмування циклічних обчислень.


Практична робота №18. Створення і використання підпрограм користувача та вбудованих процедур і функцій.Учень

пояснює:

 • форми опису алгоритмів;

 • способи використання базових алгоритмічних структур;

 • відмінність між процедурами та функціями;

 • поняття підпрограми;

 • поняття аргументів підпрограми;

 • поняття процедури та функції;

 • поняття локальної та глобальної змінної;

описує:

 • синтаксис та семантику операцій порівняння;

 • семантику алгоритмічних структур одно- та двоальтернативного розгалужень;

 • семантику поліальтернативного розгалуження;

 • семантику вкладених розгалужень;

 • синтаксис та семантику операторів розгалуження;

 • призначення таких елементів керування як прапорець та група перемикачів;

 • семантику алгоритмічної структури повторення;

 • синтаксис та семантику операторів циклів з лічильником, з передумовою та післяумовою;

 • правила вибору оператору циклу, що є найкращим для розв’язування певної обчислювальної задачі;

 • синтаксис виклику підпрограми й передавання аргументів за значенням;

 • синтаксис оголошення процедур та функцій;

вміє:

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються структури розгалуження та повторення, зокрема вкладені розгалуження та розгалуження всередині конструкцій повторення;

 • записувати мовою програмування складені логічні вирази;

 • розв’язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови;

 • аналізувати дані, введені користувачем, за допомогою операторів розгалуження;

 • використовувати в програмах оператори циклу з лічильником, передумовою та післяумовою;

 • розв’язувати задачі на обчислення сум, добутків, середніх значень для наборів чисел, які вводить користувач;

 • розв’язувати задачі на обчислення кількості елементів із заданою властивістю та виконання над ними різноманітних операцій для наборів однотипних даних, які вводить користувач;

 • розв’язувати задачі, що потребують обчислень за ітеративними формулами;

 • записувати ітеративні формули, виходячи з умови обчислювальної задачі, сформульованої словесно;

 • створювати власні процедури та функції;

 • викликати процедури та функції у програмі;

 • передавати до процедур та функцій параметри за значенням;

 • використовувати виклики процедур та функцій у виразах, зокрема в операторах присвоювання;

 • застосовувати кілька стандартних функцій для перетворення типів, генерування випадкових чисел;

 • застосовувати процедури під час створення програм, у яких багаторазово виконується однотипний код.

^ 6. Системи обробки табличної інформації (11 год.)

6.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)

Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.

Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Створення простих діаграм.


^ Практична робота №19. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Практична робота №20. Використання формул в електронних таблицях.

Учень:

описує:

 • поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок;

 • способи навігації аркушем і книгою;

 • формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;

 • способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок;

 • види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення;

 • призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

називає:

 • сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

пояснює:

 • правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок;

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

 • правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

використовує:

 • автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;

 • майстер діаграм;

вміє:

 • переміщуватись аркушем і книгою;

 • вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст;

 • виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

 • форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;

 • копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок;

 • записувати абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.

^ 6.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.)

Сортування й фільтрація даних у таблицях.

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.

Використання розширених фільтрів.

Проміжні підсумки та зведені таблиці.

Автоматизоване вибирання даних із таблиць.

Умовне форматування даних.

Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та настроювання.


^ Практична робота №21. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.


Практична робота №22. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик.


Учень

описує:

 • мету та способи фільтрації даних у таблицях;

 • критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме один або кілька рядів даних;

 • призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків, а також відмінність між ними;

 • методику автоматизованої вибірки значень з одного стовпця таблиці за значеннями іншого стовпця;

 • призначення і методику умовного форматування даних;

класифікує:

 • функції табличного процесора;

наводить приклади:

 • математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора;

вміє:

 • знаходити в таблиці дані, що відповідають довільним критеріям, побудованим за допомогою логічних функцій «І» та «АБО»;

 • сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів;

 • визначати підсумкові характеристики для табличних даних;

 • виконувати умовне форматування даних;

 • визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

 • змінювати тип діаграми;

 • задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;

 • настроювати параметри відображення діаграми, області даних та рядів даних;

 • застосовувати основні математичні, статистичні, логічні, текстові й фінансові функції для аналізу й обробки даних;

використовує:

 • розширені фільтри для вибору даних з таблиць за складними критеріями;

 • засіб для знаходження підсумкових величин для груп рядків таблиці;

 • зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних.12 клас

(31 година + 4 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

^ 7. Бази даних (11 год.)

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних.

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Сортування, пошук і фільтрація даних.

Поняття запиту до реляційної бази даних. Поняття про мову запитів SQL.

Створення таблиць, форм, запитів і звітів за допомогою майстрів.

Обмін даними між СКБД та іншими програмами, призначеними для обробки документів. Спільне використання бази даних.


^ Практична робота №23. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області.


Практична робота №24.

Створення бази даних в середовищі СКБД, створення форм і введення даних.


^ Практична робота №25. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.


Учень

описує:

 • поняття моделі даних;

 • поняття бази даних

 • поняття таблиці, поля, запису;

 • поняття ключа;

 • призначення форми, запиту, звіту;

 • призначення мови запитів;

 • призначення основних операторів мови SQL;

пояснює:

 • правила побудови моделі даних предметної області;

 • призначення систем керування базами даних;

 • відмінність між реляційною та іншими моделями даних.

класифікує:

 • зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою;

 • запити, як вибіркові та призначені для додавання, видалення чи оновлення даних;

розрізняє:

 • ієрархічні, мережні, реляційні та об’єктно-орієнтовані моделі даних;

називає:

 • типи даних в середовищі СКБД;

наводить приклади:

 • реляційних СКБД;

вміє:

 • будувати модель «сутність-зв’язок» з чотирма-п’ятьма таблицями й різнотипними зв’язками між ними;

 • відображати модель «сутність-зв’язок» на базу даних;

 • створювати таблиці у середовищі СКБД;

 • створювати форми для введення даних у таблиці;

 • знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

 • вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних;

 • застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

 • використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення;

 • сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями;

 • застосовувати засоби пошуку даних;

 • фільтрувати дані в таблицях.

^ 8. Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів (10 год.)

8.1. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год.)

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок. Реєстрація веб-сайту на сервері безкоштовного хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер.

Автоматизоване створення й адміністрування форумів та чатів.

Огляд технологій веб 2. Поняття веб-журналу й різновиди веб-журналів. Створення й оформлення веб-журналу, публікація повідомлень у веб-журналі та настроювання його параметрів. Веб-спільноти. Вікі-технології.


Практична робота №26. Створення й ведення колективного веб-журналу.

Учень

пояснює:

 • відмінності між сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, веб-журналу, сторінкою розділу веб-сайту тощо;

 • поняття веб-журналу;

 • призначення і принципи функціонування веб-спільнот;

описує:

 • процес реєстрації веб-сайту на сервері безкоштовного хостингу;

 • процес створення веб-журналу й публікації у веб-журналі повідомлень;

 • процес автоматизованого створення веб-форумів та чатів за допомогою відповідних безкоштовних служб;

вміє:

 • реєструвати веб-сайт на сервері безкоштовного хостинга;

 • засобами безкоштовного сервера створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення;

 • адмініструвати веб-сайт, опублікований на безкоштовному сервері;

 • засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його;

 • створювати й адмініструвати електронний журнал;

 • створювати й адмініструвати форуми та чати на серверах відповідних безкоштовних служб;

використовує:

 • вікі-технології для колективного опрацювання інформації.

^ 8.2. Основи веб-дизайну (6 год.)

Поняття про мову HTML. Основні теги і атрибути.

Огляд середовища редактора сайтів. Створення сайту за допомогою майстра. Створення веб-сайту вручну: установлення параметрів сторінки, введення й форматування елементів сторінки: тексту, гіперпосилань, зображень. Графіка та мультимедійна інформація на веб-сторінках. Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць.

Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках. Просторовий дизайн веб-сторінок. Дизайн кольору, форми, шрифтів, текстури. Дизайн інформаційного наповнення та структури веб-сайтів.


Практична робота №27. Розробка й публікація веб-сайту.Учень

пояснює:

 • призначення різних режимів перегляду веб-документа в середовищі веб-редактора;

 • принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках;

 • поняття колірної схеми веб-сторінки;

  • принципи добору шрифтів, геометричних форм і текстури на веб-сторінці;

  • призначення мови HTML;

  • поняття тегу й атрибуту тегу;

описує:

 • методику структурування інформації на веб-сторінках за допомогою таблиць;

 • формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;

вміє:

 • запускати на виконання веб-редактор, відкривати й зберігати проекти веб-сайтів, завершувати роботу з редактором;

 • створювати сайти у веб-редакторі за допомогою майстра;

 • застосовувати шаблони для створення сайтів й розробляти власні шаблони;

 • форматувати веб-сторінки та їхні елементи у візуальному режимі;

 • імпортувати у веб-сторінки зображення, аудіо- та відеофрагменти, настроювати параметри їхнього розташування, відображення та відтворення за допомогою веб-редактора;

 • створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень;

 • розробляти в середовищі веб-редактора сайти, що складаються з кількох веб-сторінок, зв’язаних посиланнями.

використовує:

 • засоби веб-редактора для створення веб-сторінок і форматування інформації на веб-сторінках.
^ 9. Основи інформаційної безпеки
(4 год.)


Основні об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп’ютерних системах та мережах. Конфіденційність, доступність і цілісність інформації. Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця. Стандарти інформаційної безпеки. Поняття про соціальний інжиніринг. Політика безпеки.

Загрози, що походять з Інтернету. Правила безпечної роботи в Інтернеті.

Призначення й використання брандмауера. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти.

Cookie-файли, спливаючі вікна та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням.

Поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення й способи захисту від нього. Захист від спаму.


^ Практична робота №28. Настроювання параметрів безпеки браузера. Настроювання та використання брандмауера.

Учень:

називає:

 • об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп’ютерних системах та мережах;

 • загрози безпеці та вразливості інформації в комп’ютерних системах;

 • загрози безпеці під час роботи в Інтернеті;

описує:

 • методи захисту інформації під час її зберігання та передавання;

 • поняття конфіденційності, доступності та цілісності інформації;

 • поняття інтелектуальної власності, авторського права та комерційної таємниці;

 • способи проникнення зловмисників до інформаційних систем;

 • різновиди інформаційних атак зловмисників;

 • призначення cookie-файлів, спливаючих вікон та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням;

пояснює:

 • особливості стандартів інформаційної безпеки;

 • необхідність створення політики безпеки;

 • етичні та правові основи захисту інформації;

 • поняття спаму;

 • поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення;

 • призначення та принцип дії брандмауера на локальному комп’ютері та в локальній мережі;

 • поняття захищеного сайту;

 • методи боротьби зі спамом;

 • політику безпеки, що регламентує використання Інтернету;

наводить приклади:

 • систем, у яких необхідно захищати інформацію;

 • використання методів соціального інжинірингу;

 • загроз безпеці та вразливостей комп’ютерних систем.

використовує:

 • програмне забезпечення, призначене для блокування небажаних і шпигунських програм;

 • брандмауер, вбудований в операційну систему;

вміє:

 • настроювати брандмауер;

 • застосовувати стратегію уникнення надходження спаму та антиспамове програмне забезпечення;

 • настроювати параметри безпеки браузера; керувати зонами безпеки, завантаженням cookie-файлів, обмеженням доступу й сертифікатами.
10. Інформаційні технології у проектній діяльності (6 год.)

^ 10.1. Інтегроване використання засобів обробки документів (2 год.)

Завдання з обробки даних, що розв’язуються за допомогою кількох офісних програм. Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Веб-публікація документів. Автоматизоване створення листів.


^ Практична робота №29. Виконання завдань з обробки інформації у кількох програмних середовищах.

Учень

пояснює:

 • відмінність між вставленням об’єкта в документ, вставленням посилання на об’єкт та зв’язуванням документа і об’єкта;

наводить приклади:

 • завдань, що розв’язуються за допомогою кількох програм обробки документів;

вміє:

 • застосовувати кілька програм для розв’язання завдань з обробки інформації;

 • зберігати документи, створені в середовищі текстового і табличного процесорів, засобу створення комп’ютерних презентацій і системі керування базами даних у форматах інших програм;

 • імпортувати зображення в текстові документи, презентації та електронні таблиці;

 • експортувати таблиці бази даних у середовище табличного процесора та в текстові документи;

 • імпортувати книги електронних таблиць у бази даних;

 • здійснювати обмін фрагментами документів і цілими документами між текстовим процесором, табличним процесором та програмою створення комп’ютерних презентацій;

 • публікувати текстові документи та презентації як веб-сторінки;

 • створювати в автоматизованому режимі в середовищі текстового процесора серії листів, використовуючи електронну таблицю як джерело даних.
^ 10.2. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій (4 год.)

Середовище для спільної роботи з документами. Керування версіями, змінами і правами доступу. Колективне виконання завдань з обробки даних, що вимагають застосування кількох інформаційних технологій.


^ Практична робота №30. Розробка колективного проекту на основі кількох інформаційних технологій.

Учень

описує:

 • стратегію організації колективної роботи над завданням з обробки інформації;

 • принципи обробки даних у середовищі для спільної роботи з документами;

 • поняття про керування версіями, змінами й правами доступу до документів, що використовуються спільно;

вміє:

 • публікувати документ у середовищі для спільної роботи з документами, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього;

 • працювати у колективі з 3–4 учнів над розв’язанням спільної задачі з обробки інформації;

 • використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи;

 • ефективно розподіляти ролі й керувати потоками даних під час розробки колективного проекту;

 • інтегрувати технології програмування, обробки текстових, графічних і табличних даних, створення презентацій та веб-ресурсів, роботи з глобальною та локальною мережами у процесі розв’язання одного завдання з обробки інформації.^

Додаток 1.

Перелік курсів за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми
^ Назва курсу

Теми, які курс розширює

1

Основи Інтернету

3

2

Основи візуального програмування

5

3

Основи створення комп’ютерних презентацій

1.1, 1.2

4

Основи комп’ютерної безпеки

9

5

Основи веб-дизайну

8
^

Додаток 2.

Перелік методичних видань


 1. Інформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем'єр, 2003. — 304с.

 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2003.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23с.

 4. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.180-189.

 5. Ю.О. Дорошенко, Н.С. Прокопенко. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.55-72.

 6. І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.35-40.

 7. І.О. Завадський. Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.60-68.

 8. І.О. Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.48-55.

 9. Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський. Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.27-34.

 10. Ю.О.Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.41-48.

 11. Пасько В.П., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором «Основи інформаційної безпеки» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.56-60.1   2   3Схожі:

Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Побудова кар’єри: Програма для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В. Мельник,...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами нацменшин
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів
Ністрів України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін...
Програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
Одним з основних завдань спеціальної освіти і, зокрема, навчальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи