Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» icon

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті»
НазваМетодичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті»
Сторінка6/6
Дата конвертації16.05.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
грн / км; грн./г;

tпр - час простою автомобіля в пунктах навантаження і розвантаження за їздку, г;

γ - коефіцієнт використання вантажомісткості;

VT - технічна швидкість, км/г.

Порівняння собівартості необхідно здійснювати не менш двох моделей автомобілів, які мають близьку за розміром вантажомісткість (одного класу) з урахуванням умови: чим більший обсяг перевезень тим більша вантажомісткість автомобіля. Наприклад, якщо обсяг складає 10 т, то порівнюють автомобілі на базі ГАЗ, а для обсягу більше, ніж 100т - на базі КамАЗ, МАЗ і т.д. При цьому час простою в пунктах навантаження і розвантаження визначається за прейскурантом № 13-01-02 (примітка 1 додатку 2); технічна швидкість автомобілів - у залежності від категорії доріг для маршрутів поза населеним пунктом, або від вантажомісткості автомобіля - для населеного пункту (примітка 2 додатку 2); коефіцієнт використання вантажомісткості визначається за класом вантажу [5]; постійні й змінні витрати приведені в додатку 2.


^ 9. Розрахунок показників роботи автомобілів і їх необхідної кількості

Після вибору рухомого складу необхідно розрахувати їх необхідну кількість за формулою:

AM = QM /QA,

де QM - обсяг перевезень на даному маршруті, т;

QA - обсяг перевезеного вантажу одним автомобілем обраної марки, т / доб.

Час роботи автомобілів на маршрутах Тм = 15 - 17г.

Результати розрахунків основних показників роботи автомобілів заносять до табл. 25. У пояснювальній записці наводять повний розрахунок усіх показників для одного з маятникових маршрутів.

Порядок розрахунку показників: довжина оберту; пробіг з вантажем за оберт; коефіцієнт використання вантажопідйомності; коефіцієнт використан­ня пробігу за оберт; кількість обертів автомобіля за час його роботи на маршруті; час роботи на маршруті; обсяг перевезень у т; транспортна робота (вантажообіг) у ткм; необхідна кількість автомобілів на маршруті; інтервал руху автомобілів.

Таблиця 25

Показники роботи автомобілів на маршрутах

Номер маршруту

Довжина оберту, l об, км

Пробиг з вантажем за оберт, lг, км

Час навантаження-розвантаж. за оберт,

t пр, г

Час оберту, tоб, г

Коефіцієнт

використання

за оберт

Кількість обертів на маршрути, n

Час роботи на маршруті, Тм

Обсяг перевезень Q , т

Транспортна робота, Р, ткм

Модель автомобіля

Кількість автомобілів, Ас

Інтервал руху, Іа, хв

Вантажомісткості, γс

Пробігу, βРазом-
-

Облікову кількість автомобілів і причепів розраховують для коефіцієнта випуску, αв= 0,8 і результати розрахунків заносять у таблицю 26.

Таблиця 26

Структура парку вантажних автомобілів


Модель автомобіля

Кількість автомобілів

% від зага-

льної кількості


Розрахункова


Облікова

Разом10. Оформлення курсового проекту

Пояснювальна записка оформляється відповідно до вимог стандартів: ДСТУ 2.104-68; 2. 105-79; 2.106-68 і 2.319-81.

Виклад матеріалу мас бути стислим і чітким, що виключає можливість кількаразового тлумачення.

Терміни, визначення, умовні позначення розмірів повинні бути єдиними і відповідати стандартам, а при їх відсутності звичайними для науково-технічної літератури.

Скорочення слів у тексті і підрисункових підписах не припускається, за винятком звичайних, установлених ДСТУ 2.136-68.

При визначенні числових значень необхідно навести розрахункову формулу, дати розшифровування вхідних до неї символів і коефіцієнтів, а потім - саме рішення. Формули нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку запису.

Наприкінці пояснювальної записки навести перелік використаної літератури.

Посилання на літературу давати в тексті пояснювальної записки у вигляді номерів, поміщених у квадратні дужки.

Графічний матеріал проекту повинен бути виконаний на двох аркушах формату А1 і оформлений у відповідності до стандартів ЄСКД.

^ 10 Захист курсового проекту

Керівник перевіряє курсовий проект і встановлює допуск до захисту перед комісією, до якої входять викладачі кафедри. Студент викладає зміст проекту, обґрунтовує прийняті рішення, аналізує результати, після цього відповідає на запитання членів комісії. Відповіді студента мають відтворити знання предмета, уміння орієнтуватися в прикладних аспектах роботи, доказово й аргументовано відстоювати свою точку зору.


Література

  1. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - Киев: Высш. шк. Головное изд-во, 1986. - 447 с.

  2. Кожин А.П. Математические методы в планировании и управлений грузовыми автомобильными перевозками. - М.: Высш. шк., 1979. - 304 с.

  3. Справочник по организации и планированию грузовых автомобильных перевозок / И.Г. Крамаренко, Е.Б. Решетников, Г.Л. Рыбанов и др. Под ред. И.Г. Крамаренко. - Киев: Техника, 1991. - 208 с.

  4. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок / Под ред. Л.А. Александрова. - М: Высш. шк., 1997. - 335 с.

  5. Прейскурант № 13-01 - 02. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом. - Введён с 01.01.90. -Киев: Госкомцен. УССР, 1989. - 56 с.

  6. Краткий автомобильный справочник НИЙАТ. - М.: Транспорт, 1995. - 220 с.

  7. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом Украинской CCPДодаток 1

Вид вантажу

Напрямок

потокуНомер варіанта, остання цифра залікової книжки - i

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Прямий

Цегла на під­донах

Пісок

Добрива

Буряк

Вироби

азбес­тові

Земля

Пиво в бочках

Пісок

Прилади


Асфальт


Зворотний

Шифер на під­донах

Гравій


Гіпс

Горіхи,

Вироби

картон­ні

Глина

Тара катно-бочкова

Гравій

Двигуни всякі

Азбест насипомДодаток 2

Техніко-економічні параметри рухомого складу вантажного автотранспорту


Рухомий

склад
Призна-

ченняВантажо-

підйомність, тОптова

ціна, грн.Витрати


Змінні,

коп/км

Постійні

коп/г

УАЗ-451ДМ

Бортовий

1,0

3670

9,04

246

ГАЗ-52-04

Бортовий

2,5

3430

13,69

248

ГАЗ-53А

Бортовий

4,0

4910

17,56

274

3ІЛ-130Г

Бортовий

5,0

6820

22,10

288

ЗІЛ-130-80

Бортовий

6,0

10690

22,84

302

Урал-377

Бортовий

7,5

12090

36,86

332

3ІЛ-133

Бортовий

8,0

16370

32,16

332

МАЗ-500А

Бортовий

8,0

10710

19,52

332

КамАЗ-5320

Бортовий

8,0

21250

30,24

332

КрАЗ-257Б1

Бортовий

12,0

16810

28,39

386

САЗ-3563

Сомоскид

2,4

3690

15,67

278

САЗ-3502

Самоскид

3,2

6720

21,50

248

ГАЗ-САЗ-53Б

Самоскид

3,5

5560

20,28

308

ЗІЛ-ММЗ-585

Самоскид

3.65

6360

19,40

308

ЗІЛ-ММЗ-555

Самоскид

5,25

6850

24,05

336

ЗІЛ-ММЗ-4502

Самоскид

5,8

6950

24,38

350

МАЗ-503Б

Самоскид

7,0

11360

20,76

382

МАЗ-5549

Самоскид

8,0

11850

21,16

398

КамАЗ-5511

Самоскид

10,0

23290

34,44

430

ЗІЛ-130-80+ГКБ-817

Бортовий

11,5

11820

31,14

369

МАЗ-50О+ГКБ-8353

Бортовий

14,3

16680

26,08

422

МАЗ-5335+МАЗ-8926

Бортовий

16,0

16890

27,60

438

КамАЗ-5320+ГКБ-83 50

Бортовий

16,0

27740

39,10

454

МАЗ-500А+МАЗ-886

Бортовий

16,5

18428

32,40

446

КамАЗ-53212+ПСБ-83 50

Бортовий

20,0

31010

46,02

500

ЗІЛ-ММЗ-555А+ЦКБ-АЗ 11

Самоскид

9,25

10710

29,88

414

КамАЗ-55102+ГКБ-8527

Самоскид

14,0

32095

34,26

450

ЗІЛ-1 ЗОВ 1-80+ОдАЗ-885

Бортовий

7,7

8925

28,29

323

КАЗ-608-В+КАЗ-717

Бортовий

11,5

12880

38,20

377

МАЗ-504А+МАЗ-5245

Бортовий

13,5

15365

24,36

475

КамАЗ-5410+ОдАЗ-93 70

Бортовий

14,2

25462

40,40

512

МАЗ-5432+МАЗ-93971

Бортовий

20,0

27878

36,94

478

КАЗ-608В+ТМЗ-879

Самоскид

5,0

12370

29,90

414

МАЗ-5430+МАЗ-5232В

Самоскид

13,5

17465

32,94

427


Примітка. 1. Норми часу на простій рухомого складу під навантаженням або розвантаженням (за вантажопідйомністю):

- для бортових - на першу тону 12 хв., на кожну наступну тонну вантажопідйомності - по 2 хв.;

- для самоскидів - на кожну тону вантажопідйомності 1 хв.

2. Технічна швидкість:

- для населених пунктів - 25 км/г – для вантажівок вантажо­підйомністю до 7т , а свище 7т - 24 км/г;

- у ненаселених пунктах для категорій доріг: 1 - 49 км/г, II - 37 км/г.

1   2   3   4   5   6Схожі:

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту рекс -ікт спеціальність 01010436 Харків 2007
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconПравила охорони праці на автомобільному транспорті
Вимоги Правил поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або здійснюють роботи на автомобільному транспорті (далі...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну
Уміщені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Основи океанології”. Наведені рекомендації до виконання...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи видавничо-друкарських процесів” для студентів спеціальності “Видавничо-поліграфічна...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки до виконання студентами курсового проекту з дисципліни "Технологія виробництва молока"
Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва» окр «Бакалавр» на тему «Проектування технологічного процесу виробництва...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconПро затвердження коефіцієнтів співвідношення перевезення пільгових категорій громадян на автомобільному транспорті загального користування приміського сполучення
Затвердити коефіцієнти співвідношення перевезення пільгової категорії населення до кількості громадян, яким пільги не передбачені...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМоцер Станіслав Вікторович
Луцького національного технічного університету Список абітурієнтів на денній формі навчання Спеціальність: «Організація перевезень...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Теоретико-організаційні Основи менеджменту у сфері спорту" для студентів IV курсу спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту” для студентів...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті» iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки рекомендовано до друку методичною комісією економічного факультету, протокол №7 від 12. 03. 2009
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи