Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р icon

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р
Скачати 310.02 Kb.
НазваПідсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р
Дата конвертації13.03.2013
Розмір310.02 Kb.
ТипДокументи

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 20.03.2012 р.


ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1)Результати голосування

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 194 633 голосів (74,36799% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

3 000 голосів (0,00542% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25, 62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

 1. ^ Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Кричуняк В.Д., члени лічильної комісії: Кришталь О.В., Бассараб П.Р.

 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Кричуняк В.Д, члени лічильної комісії: Кришталь О.В., Бассараб П.Р. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».^ ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» і затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


55 392 536 голосів (99,99923% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

268 голосів (0,00048% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

 1. Обрати Головою Загальних зборів – представника ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» -Соловйова Юрія Юрійовича, секретарем – представника SENSARISE HOLDINGS LIMITED Глазову Ольгу Валеріанівну.

 2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

 • для доповіді Виконавчого органу – до 20 хвилин.;

 • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин.;

 • всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

 • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.^ ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 194 223 голосів (74,36725% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

3 000 голосів (0,00542% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за 2011 рік затвердити.


^ ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» на 2012 рік.


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 197 365 голосів (74,37292% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 439 голосів (25,62679% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

^ 1. Визначити основними напрямками діяльності:

1). В економічній діяльності:

а) дотримуватися ліцензійних умов провадження діяльності з передачі та постачання електроенергії;

б) забезпечити надійне постачання електроенергії споживачам відповідно до умов, визначених договорами на користування електроенергією, договорами про постачання електроенергії та провадження належним чином діяльності з передачі електроенергії;

в) проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію, закуплену на оптовому ринку електроенергії;

г) погашати заборгованість за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством «Енергоринок» за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення;

ґ) забезпечити наявність розрахункових засобів обліку у договірних відносинах із споживачами електроенергії відповідно до законодавства;

д) досягнути починаючи з 2014 року фактичних технологічних втрат електроенергії на рік не вище нормативних;

е) не допускати утворення простроченої заборгованості за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними платежами;

є) виконувати мобілізаційні завдання, визначені для Товариства;

ж) утримувати в належному стані об’єкти та засоби цивільної оборони;

з) дотримуватися вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

^ 2). В інноваційно-інвестиційній діяльності:

а) спрямовувати інвестиції на виконання програм розвитку, інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку НКРЕ, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання;

здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії;

впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування;

впровадження та розвиток інформаційних технологій;

впровадження та розвиток систем зв’язку та телекомунікацій;

модернізацію та закупівлю транспортних засобів;

б) виконувати щороку в повному обсязі комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж у межах витрат на ремонт, передбачених НКРЕ у структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії;

^ 3). У соціальній діяльності:

а) не допускати утворення простроченої заборгованості із заробітної плати та інших виплат працівникам Товариства, передбачених колективним договором;

б) поетапно підвищувати заробітну плату з урахуванням інфляційних процесів та матеріальне стимулювання працівників Товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору;

в) не допускати звільнення працівників з ініціативи Товариства (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) до прийняття Наглядовою Радою Товариства іншого рішення;

г) протягом трьох років не допускати без погодження із профспілковою організацією скорочення чисельності працівників Товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками Товариства за згодою сторін протягом трьох років здійснювати виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором;

ґ) виконувати колективний договір та укласти новий згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»;

д) належно утримувати об’єкти соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних і пожежних вимог, норм та правил утримання таких об’єктів;

е) надавати переважне право на зайняття вакансій громадянами України;

є) забезпечити підготовку, навчання і підвищення кваліфікації працівників, їх перепідготовку та перекваліфікацію за рахунок коштів Товариства відповідно до програм його розвитку;

ж) здійснювати щороку заходи оздоровлення працівників, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором;

з) здійснювати витрати на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору;

и) впровадити до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту;

і) здійснювати витрати на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розробляти та здійснювати комплекс заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

ї) погоджувати з профспілковою організацією та трудовим колективом дії з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, які є власністю Товариства, у комунальну власність відповідних територіальних громад;

й) забезпечити дотримання безпечних умов праці працівників;

к) сприяти діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати;

^ 4). У сфері захисту прав та інтересів споживачів електроенергії:

а) підключати споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією;

б) здійснювати постачання електроенергії споживачам відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією;

^ 5). У природоохоронній діяльності:

а) дотримуватися вимог природоохоронного законодавства;

б)  розробити та офіційно проголосити екологічну політику Товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004 протягом одного року;

в) розробити до 31 грудня 2013 р. план заходів з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року;

г) виконати в повному обсязі заплановані роботи з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно Товариства;

ґ) провести до 31 грудня 2013 р. комплексну інвентаризацію відходів виробництва відповідно до нормативних вимог;

6). У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном:

а) належно утримувати і зберігати державне майно, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі;

б) сприяти недопущенню безкоштовного використання державного майна та його незаконного відчуження;

в) протягом п’яти років вносити до порядку денного загальних зборах акціонерів Товариства питання збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна;

г) протягом п’яти років без попередньої згоди Фонду державного майна не допускати вчинення правочину з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів (купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських товариств) з відчуження майна Товариства, які здійснюються у рамках звичайної господарської діяльності Товариства;

ґ) спрямувати за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році не менш як 30 відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла НАК «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна до його продажу.

д) дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо охорони державної таємниці.

2. Виконавчому органу забезпечити виконання визначених Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» основних напрямків діяльності.


^ П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 194 633 голосів (74,36799% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

3 000 голосів (0,00542% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» про проведену роботу в 2011 році затвердити.


^ ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 194 633 голосів (74,36799% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

3 000 голосів (0,00542% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за 2011 рік затвердити.


^ СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

7.Затвердження річного звіту ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за 2011 рік.


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 191 097 голосів (74,36160% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

6 536 голосів (0,01180% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Річний звіт ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за 2011 рік затвердити.


^ ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

8.Розподіл прибутку та збитків ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» за підсумками роботи в 2011 році.


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


39 950 113 голосів (72,12128% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

4 001 голосів (0,00722% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

15 438 690 голосів (27,87121% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

^ Спрямувати за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» у 2011 році:

 • 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів та перерахування, в т.ч. до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла НАК «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна до його продажу;

 • 5 відсотків чистого прибутку до резервного капіталу;

 • 65 відсотків на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків);


^ ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Затвердження розміру річних дивідендів.


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 194 365 голосів (74,36750% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

3 268 голосів (0,00590% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по дев’ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за простими акціями 30 відсотків чистого прибутку, що складає 4 964 677 грн. Дивіденд, який припадає на 1 просту іменну акцію з дивідендної суми складає 0,087436025 грн. Встановити строк виплати дивідендів - до 1 липня 2012 року;

2. Виконавчому органу перерахувати акціонерам, в т.ч. до державного бюджету суму дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла НАК «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна до його продажу.


^ ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


54 151 481 голосів (97,75877% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

1 241 055 голосів (2,24046% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

 1. ^ Внести зміни до Статуту ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», виклавши його в новій редакції.

 2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго».

 3. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» з правом передоручення.


^ ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:


ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


54 154 749 голосів (97,76467% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

1 238 055 голосів (2,23504% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

^ 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» та затвердити його у новій редакції.

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» та затвердити його у новій редакції.

^ 3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» та затвердити його у новій редакції.

4. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» та затвердити його у новій редакції.

5. Доручити Голові Виконавчого органу ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» підписати нові редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства.


^ ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 197 633 голосів (74,37340% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

 1. Затвердити принципи корпоративного управління ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».^ ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 197 633 голосів (74,37340% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» у повному складі.


^ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, встановлення розміру кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.


^ ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради

Кількість голосів

^

% від зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів


ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»;


57 140 454 голосів

14,73639% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

Спектор Михайло Йосипович;


57 137 402 голосів

14,73560% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

Зоммер Анатолій Емануїлович;

57 137 401 голосів

14,73560% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

Судак Ігор Олександрович;57 138 662 голосів

14,73593% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

Глазова Ольга Валеріанівна;57 193 403 голосів

14,75004% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

Комаренко Олександр Іванович;

50 930 618 голосів

13,13489% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

Сова Станіслав Станіславович

50 930 617 голосів

13,13489% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по першій частині чотирнадцятого питання порядку денного:

^ 1. Обрати до складу Наглядової ради:

1). ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»;

2). Спектора Михайла Йосиповича;

3). Зоммера Анатолія Емануїловича;

4). Судака Ігоря Олександровича;

5). Глазову Ольгу Валеріанівну

6). Комаренка Олександра Івановича;

7). Сову Станіслава Станіславовича.


По другій частині чотирнадцятого питання: «…затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, встановлення розміру кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.» голосування проводилось простими бюлетенями.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:


ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 194 365 голосів (74,36750% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

268 голосів (0,00048% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 198 171 голосів (25,63172% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по другій частині чотирнадцятого питання порядку денного:

^ 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».

2. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 75% посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» у розмірі 60% посадового окладу Голови Правління Товариства на місяць.

3. Обрати Голову Виконавчого органу ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».

4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» в межах річного обсягу винагороди Голови та членів Наглядової ради.


^ П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 197 633 голосів (74,37340% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» у повному складі.


^ ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 194 633 голосів (74,36799% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» у кількості 3 (трьох) осіб.


^ СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії

Кількість голосів

^

% від зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів


Федорко Анастасія Миколаївна

61 136 384 голосів

36,78950% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

Азарова Ірина Олегівна


61 162 331 голосів

36,80511% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів

НАК «Енергетична компанія України»

43 835 650 голосів

26,37859% зареєстрованих голосів для участі в Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по першій частині сімнадцятого питання порядку денного:

^ 1. Обрати до складу Ревізійної комісії:

 1. Федорко Анастасію Миколаївну;

 2. Азарову Ірину Олегівну;

 3. НАК «Енергетична компанія України».


По другій частині сімнадцятого питання: «…затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».»голосування проводиться простими бюлетенями.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:


ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 197 633 голосів (74,37340% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 195 171 голосів (25,62631% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по другій частині сімнадцятого питання порядку денного:

^ 1. Новий склад Ревізійної комісії набуває повноважень з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».

3. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» - 60 % посадового окладу Голови Правління Товариства, кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 40% посадового окладу Голови Правління Товариства.

4. Обрати Голову Виконавчого органу ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


^ ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Утворення колегіального Виконавчого органу ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго».


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


54 155 285 голосів (97,76564% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

1 237 519 голосів (2,23407% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

^ Утворити з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» колегіальний Виконавчий орган ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» у формі Правління.


^ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 1. Про виконання зобов’язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. №1226-р.


^ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ


41 191 606 голосів (74,36252% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

1 голос (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

14 196 171 голосів (25,62811% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів


2). Прийняті рішення по дев’ятнадцятому питанню порядку денного:

На виконання зобов’язань, встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» від 2 листопада 2011 року №1226-р, зобов’язати органи управління, посадових осіб та працівників Товариства:

^ 1. В економічній діяльності:

а) дотримуватися ліцензійних умов провадження діяльності з передачі та постачання електроенергії;

б) забезпечити надійне постачання електроенергії споживачам відповідно до умов, визначених договорами на користування електроенергією, договорами про постачання електроенергії та провадження належним чином діяльності з передачі електроенергії;

в) проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію, закуплену на оптовому ринку електроенергії;

г) погашати заборгованість за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством «Енергоринок» за рахунок цільових надбавок до тарифів, прийнятих відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», та інших джерел фінансування, передбачених системою тарифоутворення;

ґ) забезпечити наявність розрахункових засобів обліку у договірних відносинах із споживачами електроенергії відповідно до законодавства;

д) досягнути починаючи з 2014 року фактичних технологічних втрат електроенергії на рік не вище нормативних;

е) не допускати утворення простроченої заборгованості за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними платежами;

є) виконувати мобілізаційні завдання, визначені для Товариства;

ж) утримувати в належному стані об’єкти та засоби цивільної оборони;

з) дотримуватися вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

^ 2. В інноваційно-інвестиційній діяльності:

а) спрямовувати інвестиції на виконання програм розвитку, інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку НКРЕ, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання;

здійснення заходів із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії;

впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування;

впровадження та розвиток інформаційних технологій;

впровадження та розвиток систем зв’язку та телекомунікацій;

модернізацію та закупівлю транспортних засобів;

б) виконувати щороку в повному обсязі комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонту електричних мереж у межах витрат на ремонт, передбачених НКРЕ у структурі тарифів на передачу та постачання електроенергії;

^ 3. У соціальній діяльності:

а) не допускати утворення простроченої заборгованості із заробітної плати та інших виплат працівникам Товариства, передбачених колективним договором;

б) поетапно підвищувати заробітну плату з урахуванням інфляційних процесів та матеріальне стимулювання працівників Товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору;

в) не допускати звільнення працівників з ініціативи Товариства (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) до прийняття Наглядовою Радою Товариства іншого рішення;

г) протягом трьох років не допускати без погодження із профспілковою організацією скорочення чисельності працівників Товариства більш як на 5 відсотків на рік. У разі розірвання трудового договору з працівниками Товариства за згодою сторін протягом трьох років здійснювати виплату вихідної допомоги згідно з колективним договором;

ґ) виконувати колективний договір та укласти новий згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»;

д) належно утримувати об’єкти соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних і пожежних вимог, норм та правил утримання таких об’єктів;

е) надавати переважне право на зайняття вакансій громадянами України;

є) забезпечити підготовку, навчання і підвищення кваліфікації працівників, їх перепідготовку та перекваліфікацію за рахунок коштів Товариства відповідно до програм його розвитку;

ж) здійснювати щороку заходи оздоровлення працівників, членів їх сімей та пенсіонерів згідно з колективним договором;

з) здійснювати витрати на поліпшення соціально-побутових умов працівників відповідно до колективного договору;

и) впровадити до 31 грудня 2014 р. системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту;

і) здійснювати витрати на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розробляти та здійснювати комплекс заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

ї) погоджувати з профспілковою організацією та трудовим колективом дії з відчуження соціально-культурних закладів, передачі житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, які є власністю Товариства, у комунальну власність відповідних територіальних громад;

й) забезпечити дотримання безпечних умов праці працівників;

к) сприяти діяльності всіх профспілкових органів із забезпечення відрахування членських профспілкових внесків і перерахування їх на рахунок відповідного профспілкового комітету в день отримання в установах банків коштів для виплати заробітної плати;

^ 4. У сфері захисту прав та інтересів споживачів електроенергії:

а) підключати споживачів (заявників) до електричної мережі у разі виконання вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією;

б) здійснювати постачання електроенергії споживачам відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, нормативно-технічних документів, правил користування електроенергією;

^ 5. У природоохоронній діяльності:

а) дотримуватися вимог природоохоронного законодавства;

б)  розробити та офіційно проголосити екологічну політику Товариства відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004 протягом одного року;

в) розробити до 31 грудня 2013 р. план заходів з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року;

г) виконати в повному обсязі заплановані роботи з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно Товариства;

ґ) провести до 31 грудня 2013 р. комплексну інвентаризацію відходів виробництва відповідно до нормативних вимог;

^ 6. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном:

а) належно утримувати і зберігати державне майно, яке у процесі створення Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі;

б) сприяти недопущенню безкоштовного використання державного майна та його незаконного відчуження;

в) протягом п’яти років вносити до порядку денного загальних зборах акціонерів Товариства питання збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна;

г) протягом п’яти років без попередньої згоди Фонду державного майна не допускати вчинення правочину з відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів (купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних капіталів інших господарських товариств) з відчуження майна Товариства, які здійснюються у рамках звичайної господарської діяльності Товариства;

ґ) спрямувати за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році не менш як 30 відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла НАК «Енергетична компанія України» та держава в особі Фонду державного майна до його продажу.

д) дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо охорони державної таємниці.Схожі:

Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconПідсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів пат «ек «чернівціобленерго» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconПротокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів
Ват "ек "Чернівціобленерго" (далі Збори) Голова правління ват "ек "Чернівціобленерго" (далі Товариство) – Команяк Ярослав Ярославович...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconРішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Пат "Чернівецький хлібокомбінат" повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconПротокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconДо відома акціонерів пат явір
Франкове, вул. Львівська, 55, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconПротокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Вступне слово Голови загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» (далі ват «Консервний...
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р iconІнформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів Дата виникнення 08. 10. 2012 Дата публікації 08. 10. 2012 09: 15: 11
Публічне акціонерне товариство "Чернівецький хлібокомбінат" повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи