Тема педради icon

Тема педради
Скачати 67.18 Kb.
НазваТема педради
Дата конвертації07.10.2013
Розмір67.18 Kb.
ТипПлан проведення

Модель проведення

серпневої педагогічної ради

Тема педради "Проблемний аналіз стану роботи школи"

Термін проведення - серпня

Форма проведення - "мозковий штурм".

Організація роботи учасників педради:

 • Учасники педради розсаджуються за 6 столів у групи (переважно за методичним об'єднанням).

 • На кожному столі - матеріали педради (план проведення педради, інформаційна довідка про школу, схема для обговорення в групах).

 • За окремим столом - група експертів-аналітиків, у завдання яких входить обговорення проблем поряд з іншими групами, а крім того, - фіксація виступів інших груп, оцінка значимості висунутих проблем і ранжування їх за ступенем значущості.

План проведення педради

№ п/п

Час

Етапи педради

Діяльність учасників

1
Мета, завдання педради. (Програма розвитку школи та роль проблемного аналізу в ній)

Виступ директора школи

2
Інформаційна довідка про школу - джерело виявлення проблем

Виступ заст. директора з НВР

3
Постановка конкретного завдання групам. Групова робота з виявлення проблем школи, пошук їх причин

Обговорення проблем школи в групах. Підготовка виступаючих

4
Виступ спікерів груп. Колективний аналіз проблем

Міжгрупова дискусія

5
Аналіз і узагальнення проблем експертами-аналітиками: фіксація проблем, оцінка їх значущості, ранжування за ступенем значущості

Виступ експертів-аналітиків

6
Затвердження складу творчої групи з розробки програми розвитку школи

Процес голосування

7
Прийняття рішення педради. Внесення поправок і пропозицій.

Виступ заст. Директора з проектом рішення педради. Голосування

Виступ директора школи

Мета і завдання педагогічної ради, Програма розвитку школи та роль проблемного аналізу в ній

Реалізація завдань досягнення нової якості освіти, позначених в державній, регіональній, муніципальній програмах розвитку освіти, в матеріалах нашої серпневої педради, неможлива без розробки та реалізації цільової комплексної програми розвитку школи.

Програма розвитку школи, над створенням якої ми почали працювати в поточному навчальному році, розглядається як найважливіший інструмент управління розвитком школи, головний стратегічний документ, розрахований на системне перетворення школи, покликаний визначити

 1. оригінал, досягнутий стан школи;

 2. образ її бажаного стану;

 3. алгоритм дій переходу в запланований стан.

Роботу над першим етапом ми в основному завершили - створена "Інформаційна довідка" про нинішній стан школи як системи, головні положення якої будуть представлені доповідачем для подальшої роботи в групах з метою визначення, як позитивних моментів життєдіяльності школи, так і наявних проблем. Робота педради необхідна для подальшої розробки моделі бажаного стану школи. У результаті ми повинні будемо виявити найбільш важливі для її розвитку розбіжності, неузгодженості, розриви між бажаними результатами діяльності школи та її реальними результатами.

У процесі наступної роботи в групах з виявлення та аналізу проблем школи необхідно пам'ятати, що проблемний аналіз проводиться від кінця до початку, тобто від результатів, які вам будуть запропоновані, до процесів і умов як причин. За В. І. Далем, "аналітика в логіці - розбір, спосіб вирішення питання від наслідків до початків, від дії або явища до причин".

У ході аналізу необхідно відповісти на наступні основні питання:

 1. Які результати школи не задовольняють нас і повинні бути змінені?

 2. Через що виникли ці проблеми? Що необхідно змінити (у змісті, у методах, засоби, форми і т.п.)?

 3. Що необхідно змінити в ресурсах і в діяльності, щоб забезпечити необхідну якість шкільних процесів?

 4. Що потрібно змінити в управлінні школою, щоб усунути виявлені дефекти і вирішити проблеми?

При цьому будемо пам'ятати, що

 1. Проблеми не слід плутати з обмеженнями, тобто зовнішніми проблемами.

 2. Їх не слід плутати з областями існування проблем (наприклад, сказати, що нас не влаштовує якість підготовки випускників - значить, визначити область існування проблеми, тому що конкретна проблема припускає, що має бути сказано, чого не вистачає нашим випускникам до необхідного рівня)

 3. Проблеми не слід плутати з їхніми причинами (і областями існування цих причин). Приклад: фінансові ресурси - область існування причин проблем, а приклад конкретної причини з цієї області - ми не можемо отримати потрібних результатів. Оскільки обсяг фінансування на стільки-то менше необхідного.

 4. . Проблеми не слід плутати з труднощами, соціальним замовленням.

Підсумком роботи педради має стати вибудовування первинного комплексу проблем школи та їх причин, з якими потім буде організована велика робота, спрямована на перехід від проблем до стратегії необхідних змін в школі.

У результаті аналізу необхідно виявити список найважливіших проблем у діяльності школи та головних причин, що пояснюють існування цих проблем.. За умови нашої ефективної роботи в ході педради буде легко перейти до визначення управлінських рішень і до планування подальшої роботи.

Схема проблемно-орієнтованого аналізу


Виявлені педрадою проблеми

 1. Необхідність диференційованого підходу до навчання.

 2. Навчання обдарованих дітей у загальноосвітніх класах.

 3. Недостатня ефективність застосовуваних технологій у навчанні учнів корекційних класів, проблема психологічного супроводу в навчанні таких дітей.

 4. Необхідність більш ефективних форм роботи з батьками, залучення батьків до участі в НВП і всієї діяльності школи.

 5. Недостатньо високий рівень вихованості учнів.

 6. Відсутність системи у самоврядуванні учнів та виховної роботи школи.

 7. Необхідність підвищення рівня матеріально-технічної бази школи.

Витяг з проекту рішення педради

 1. Затвердити склад творчої групи з розробки програми розвитку школи

 2. Прийняти за основу проблемно-орієнтованого аналізу діяльності школи позначені в ході педради проблеми.

 3. Залучати до розробки програми розвитку школи не тільки творчу групу, відповідальну за складання програмного документа, але і весь колектив вчителів, учнів та батьків школи у складі творчих груп змінного складу.

 4. На основі проблемного аналізу будувати концепцію розвитку школи та подальшу роботу в усіх напрямках навчально-виховного процесу.

Аналіз результатів педради

"Плюси"

"Мінуси"

До проблемного аналізу залучений весь педколектив.

У ході проблемного аналізу виявилися труднощі, які необхідно врахувати при плануванні та проведенні педради з проблемного аналізу:

Апробовано алгоритм проблемно-орієнтованого аналізу, запропонований Лазарєвим і Поташником.

Недостатня теоретична і практична готовність окремої частини педколективу до проблемного аналізу. Це проявилося у наступному:

Більш чітко позначився склад творчої групи з розробки програми розвитку школи, він склався з тих, хто взяв найактивнішу участь у педраді і проявив найбільшу зацікавленість у розробці програмного документу.

Зазнавали труднощів у відділенні проблем від причин та наслідків.

Визначено досить велике коло проблем для подальшого аналізу, вказані їх причини.

Вагалися в достатньо чіткому формулюванні проблем.

Мотивація педагогів на вирішення проблем, які виявлені при їх безпосередній участі.

Виділяли "дрібні" проблеми, які затуляли собою для педагогів бачення серйозних, пріоритетних проблем школи.
Були названі проблеми, що не входять до сфери компетентності педагогічного колективу.

Рекомендації: наперед, до педради, готувати до проблемного аналізу групу експертів-аналітиків, які організовують і направлять обговорення проблем.В цілому, робота педради була корисною і результативною ланкою в процесі розробки програми розвитку школи. Мета досягнута: виділені проблеми для їхнього ранжирування та класифікації творчою групою.Схожі:

Тема педради iconПоложення про педагогічну раду загальноосвітньої школи" та „Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад". Кількість засідань педради. Регламент
Планування організаційно-педагогічної та організаційно-методичної діяльності педради. Перспективний план педради. Підпорядкування...
Тема педради iconРішення педради про випуск зі школи від р. №. Довідка видана для отримання дубліката атестата. Директор школи
Дата видачі р. (рішення педради про випуск зі школи від р. № )
Тема педради iconСхема підготовки до проведення педради

Тема педради iconТравень № п
Методична допомога у підготовці педради «Про організацію закінчення навчального року»
Тема педради iconПлан роботи на рік
Наказ про створення предметного методичного об'єднання або витяг з протоколу рішення педради
Тема педради iconВиступ на засіданні педради
За старими програмами – це сукупність знань, умінь, навичок та способів діяльності, за новими – рівень навчальних досягнень
Тема педради iconДоброго дня! Раді повідомити Вам, що тематичний напрям «мцфер: Освіта» організує та проведе серпневі інтернет-педради у формі безоплатних вебінарів для педагогічних працівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.
Раді повідомити Вам, що тематичний напрям «мцфер: Освіта» організує та проведе серпневі інтернет-педради у формі безоплатних вебінарів...
Тема педради iconСтруктура інтерактивного уроку
Застосування інтерактивної технології висуває певні вимоги щодо структури уроку, а також будь-якого заходу (семінару, робочої зустрічі,...
Тема педради iconПлан роботи педради на 2011-2012 навчальний рік
Обговорення і затвердження плану роботи училища, планів методичної роботи, роботи педрад, виховних справ
Тема педради iconПедагогічна рада на тему "Шкільний дім : традиції, пошуки, знахідки"
При підготовці до педради серед учнів школи було проведено анкетування з використанням методики незакінченої фрази. Було запропоновано...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи