План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік icon

План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік
Скачати 342.43 Kb.
НазваПлан роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік
Дата конвертації25.02.2013
Розмір342.43 Kb.
ТипПлан

ПЛАН РОБОТИ КЕІТК

НА 2012 / 2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальні

Організаційна робота

1

Підготувати акт готовності коледжу до нового навчального року, для чого:

- Перевірити наявність вогнегасників;

- перевірити готовність пожежних кранів і стендів;

- поновити плани евакуації у приміщенні

-провести санітарну підготовку навчальних аудиторій і прилеглої території;

- виконати лабораторну перевірку опору заземлення;

-забезпечити наявність журналів т/н, залікових книжок в усіх групах і на всіх курсах.

До 27.08.12року


Завгосп

2

Провести вступний інструктаж з ТБ зі знов прийнятими на роботу.

До 27.08.12року

Відповідальний за ОП в коледжі

3

Скомплектувати особові справи вступників в групи з професій та спеціальностей:

«Організація виробництва»

«Прикладна екологія»

«Оціночна діяльність»

До 23.08.12 року

Відповідальний секретар ПК

4

Провести засідання циклових комісій з питання підготовки плануючої документації, уточненню робочих навчальних планів та програм (щодо внесення коректив і затвердження тематичних планів і програм виробничого і теоретичного навчання).

До 30.08.12року


Заступник директора з НВР

Голови циклових комісій

5

Перевірити наявність паспортів кабінетів, навчально-планувальної документації викладачів

До 30.08.12 року

Заступник директора з НВР

6

Підготувати сценарій проведення урочистої лінійки на Дня знань

До 31.08.12 року

Заступник директора з НВР

Педагог-організатор

Куратори

7

Провести засідання педагогічної ради з порядком денним «Перспективи розвитку і основні напрямки роботи коледжу на 2012/2013 навчальний рік

27.08.12 року

Директор

Заступник директора з НВР

Викладачі

8

Вивчення якісного складу новоприйнятого контингенту

Вересень

Куратори

9

Підготувати документи на замовлення студентських квитків для студентів І курсу

Вересень

Заступник директора з НВР

10

Підготувати документи на замовлення дипломів для молодших спеціалістів за професіями «Прикладна екологія» та «Організація виробництва»

Вересень

Березень

Заступник директора з НВР

11

Укладання договорів з підприємствами на проходження виробничої практики

Згідно з навчальним планом

Директор коледжу

12

Підготовка і здача навчально-планувальної документації за 2011-2012 навчальний рік в архів.

Вересень

Методист

13

Організувати роботу приймальної комісії з набору студентів на 2013-2014 н.р.

Грудень

Директор

Методист

14

Видати накази:

-про розподіл педагогічного навантаження викладачів на 2012-2013 навчальний рік;

- про закріплення кураторів за навчальними групами;

- про організацію роботи колективів художньої самодіяльності і спортивних секцій;

про зарахування студентів;

- про переведення студентів на наступний курс;

-про проведення комплексних контрольних робіт на ІІ та ІІІ курсах;

- про допуск до перевідних і випускних кваліфікаційних іспитів;

-про поетапну атестацію учнів;

-про створення атестаційної комісії педагогічних працівників коледжу;

-про організацію роботи циклових комісій;

-про проведення діагностичних контрольних робіт у групах нового набору

Серпень- Вересень

Директор

Заступник директора з НВР


15

Скласти:

- розклад навчальних занять для денної та заочної форм навчання

- графіки роботи гуртків

- графіки атестаційних робіт

- графіки контролю навчально-виробничого процесу

- тарифікаційні відомості з/пл. педагогічних працівників;

- графік перевідних і випускних іспитів та державних кваліфікаційних атестацій


Серпень


Вересень


Вересень- січень

Вересень

Грудень

Травень

Заступник директора з НВР

Методист

^ 2. Теоретична підготовка

1


Удосконалювати організаційні форми і методи теоретичного навчання, ширше впроваджувати в практику роботи нетрадиційні форми навчальних занять

Протягом року

Заступник директора з НВР

Викладачі

Методист

2

Провести директорські перевірочні контрольні та ККР з метою виявлення реального рівня знань студентів

Відповідно до графіка


Заступник директора з НВР

Викладачі

3

Впроваджувати в навчальний процес прогресивні педагогічні технології:

-особистістно-орієнтовна освіта і технології;

-технологія саморозвитку;

–педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості;

-технології формування творчої особистості;

-технологія навчання як дослідження;

-проектна технологія;

-нові інформаційні технології навчання;

-технологія колективного творчого виховання;

-педагогічна технологія “створення ситуації успіху”;

-технологія навчання як дослідження (науково-дослідницька роботи студентів).

На протязі року

Заступник директора з НВР

Методист

Голови ЦК

Викладачі

4

Робота з обдарованими студентами.

На протязі року

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

Викладачі

5

Прийняти участь у обласних секціях та творчих групах викладачів

На протязі року

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

Викладачі

6

Організація та проведення олімпіад, конкурсів фахової майстерності, участь в регіональних та обласних олімпіадах та фахових конкурсах

На протязі року

Заступник директора з НВР


7

Розробити рекомендації щодо викладання загальноосвітніх предметів у 2012-2013 н. р., зібрати матеріал нормативних та інструктивно-методичних документів

На протязі року

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

8

Організація роботи викладачів з комплексно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу дисциплін

Серпень

Лановенко Т.В.

Викладачі

9

Звіти викладачів про навчально-виховну роботу перед керівництвом коледжу

Протягом року

Викладачі

куратори

10

Провести збори у випускних групах з роз’яснення порядку проведення державних іспитів, вимог до пробних кваліфікаційних робіт

Листопад


Квітень

Заступник директора з НВР

Куратори

11

Зібрати необхідну документацію випускних груп

За 3 тижня до держ. іспитів

Заступник директора з НВР

Куратори

12

Проводити педагогічні ради

Протягом року (згідно плану)

Директор

Заступник голови ПК

Відповідальний секретар ПК

13

Провести предметні тижні і тижні циклових комісій

Згідно графіка

Голови ЦК

викладачі

14

Підготувати для акредитації пакети документів з професії освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: за спеціальністю

«Організація виробництва»

«Прикладна екологія »І семестр

ІІ семестр

Директор

Заступник директора з НВР


15

Розробити та ввести в дію «Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості

Вересень

Заступник директора з НВР


^ 3.Теоретично- навчальна підготовка

1

Провести аналіз навчальних та технологічних практики в навчальних кабінетах і на підприємстві

Вересень

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

2

Розглянути на засіданні циклових комісій і внести корективи в навчально-планувальну документацію виробничого та практичного навчання зі спеціальностей «Організація виробництва» та «Прикладна екологія»

30.08.12

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

3

Забезпечити контроль за станом техніки безпеки й охорони праці в навчальних кабінетах коледжу і на підприємстві

Протягом рок

Відповідальний за ОП в коледжі

4

Організувати проведення поетапної атестації студентів

Відповідно до навчальних планів

Заступник директора з НВР

Викладачі

5

Провести конкурс професійної майстерності за спеціальностями «Організація виробництва» та «Прикладна екологія»

В рамках місячників циклових комісій

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

6

Продовжити роботу з розвитку професійної творчості студентів

Протягом року

Заступник директора з НВР


7

Проводити практику проведення відкритих занять з наступним аналізом

Відповідно до графіка

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

^ 4.Виховна робота

1

Урочиста лінійка присвячена Дню знань

01.09.12

Директор

. Заступник директора з НВР

3

Провести збори з обранням активу групи, розподілити доручення, затвердити план роботи групи

До 14.09.10

Куратори груп

4

Проведення анкетування та бесід зі студентами І – го курсу з метою дослідження кола інтересів

Вересень

Куратори груп

5

Провести засідання студентського самоврядування

До 14.09.10

Заступник директора з НВР

6

Провести засідання старостату коледжу

До 14.09.10

Заступник директора з НВР

7

Комплектування гуртків і секцій згідно зацікавленості студентів

Вересень


Заступник директора з НВР

8

Провести вивчення рівня адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у коледжі

Жовтень

Заступник директора з НВР

9

Щомісяця готувати матеріал на засідання Студентської Ради з питань: дисципліни; участі груп у суспільно-корисній праці; аналізу якості навчання на відділеннях, у групах.

Щомісяця

Голова студради

10

Організувати конкурс на кращу навчальну групу коледжу

Грудень

Заступник директора з НВР

Куратори

11

Залучати студентів до науково- пошукової роботи

На протязі року

Заступник директора з НВР

Викладачі

12

Продовжити роботу по формуванню у студентів навичок самоврядування

Протягом року

Голова студради

Голова ТК, куратори

13

Організувати у читальному залі книжкові виставки з питань естетики, мистецтва, історії, культур

Протягом року

Бібліотекар

14

Підготовка та проведення свята «День вчителя». .Випуск стіннівок

Вересень - жовтень

Заступник директора з НВР

Куратори

Старостат

15

Підготовка та проведення свята Дня самоврядування.

Жовтень

Заступник директора з НВР

Куратори

Старостат

16

Підготовка та проведення свята «День студента».

Жовтень-листопад

Заступник директора з НВР

Студрада

17

Святкування Всесвітнього дня туризму. Підготовка та проведення Дня здоровя

Вересень-Жовтень

Директор

Завгосп

. Заступник директора з НВР

18

На виховних годинах, предметних тижнях продовжувати поглиблювати знання учнів та студентів про Україну як незалежну державу

Протягом року

Заступник директора з НВР

Куратори груп

19

Прийняти участь у святкуванні Дня міста

Друга неділя вересня

Директор

Заступник директора з НВР

20

Святкування Дня менеджера

1 листопада

Заступник директора з НВР

Куратори груп

Студрада

21

Підготовка та проведення змагання осіннього циклу клуба «Ерудит»

Листопад

Заступник директора з НВР

Куратори груп

22

Постійно на виховних годинах в групах вивчати матеріали Верховної Ради України, які стосуються молодіжної політики

Протягом року


Куратори груп

23

В планах виховної роботи в групах планувати і проводити заходи з профілактики правопорушень.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Куратори груп

24

Орагізувати співпрацю з лікарями районної лікарні

Протягом року

Директор

25

Брати участь в обласних заходах естетичної направленості, огляди художньої самодіяльності

Протягом року

Заступник директора з НВР

26

Проведення гри-конкурсу «Нумо- хлопці» , присвячений до Дня збройних Сил України

6 грудня 2012 року

Викладач фізичної культури

27

Підготовка та проведення свята “Останній дзвінок” для студентів ІІІ курсу за спеціальністю «Організація виробництва

Січень

Комісія відпочинку та дозвілля

28

Новорічні свята

Грудень

Комісія відпочинку та дозвілля

29

Проведення свята “День Св. Валентина”

Лютий

Комісія відпочинку та дозвілля

30

Проведення конкурсу «Міс коледж-2012»

Березень

Комісія відпочинку та дозвілля

31

Всесвітній День театру

27 березня

Директор

32

Прийняти участь у міському чемпіонаті КВК з нагоди Дня сміху та гумору

1 квітня 2012

Директор

Заступник директора з НВР

33

Святкування Дня навколишнього середовища та Дня Землі

Квітень

Директор

34

Індивідуальна робота зі студентами, робота з батьками

Протягом року

Директор

Куратори груп

35

Проводити роботу по вивченню індивідуальних особливостей учнів та студентів, що потребують особливого контролю

Протягом року

Куратори груп

36

Проведення виховних годин з демонстрацією відеофільмів на теми наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління і СНІДу.

1 раз на місяць

Куратори груп

37

Проведення свята “День відкритих дверей

Березень

Директор

Заступник директора з НВР

38

Проводити озеленення території коледжу

Квітень-травень

Завгосп

39

Святкування Дня Перемоги. Участь у міському параді.

Травень

Директор

40

Святкування Дня коледжу

13 травня 2012 року

Директор

Заступник директора з НВР

41

Святкування Дня еколога

5 червня

Заступник директора з НВР

Голова ЦК природничих дисциплін

42

Підготовка та проведення випускного свята для екологів

Червень

Директор

Заступник директора з НВР

^ 5. Фізична культура та спорт

1

Тиждень фізичної культури і здоров’я

Останній тиждень вересня

Керівник фізичного виховання

2

Комплектування спортивних секцій

Вересень

Керівник фізичного виховання

3

Привести до ладу спортивний майданчик

Вересень

Комітет зі спорту та здорового способу життя

4

Проведення загальноколеджної спартакіади з літніх видів спорту

Жовтень- листопад

Керівник фізичного виховання

5

Першість коледжу з волейболу

Жовтень

Комітет зі спорту та здорового способу життя

6

День здоров’я

Жовтень

Директор

7

Першість коледжу з баскетболу

Листопад

Комітет зі спорту та здорового способу життя

8

Організувати бесіду лікаря на тему: «Вплив паління, алкоголю, наркотиків на організм дівчини

Листопад

Заступник директора з НВР

9

Кубок з настільного тенісу

Грудень

Комітет зі спорту та здорового способу життя

10

Першість коледжу з шашок

Лютий

Комітет зі спорту та здорового способу життя

11

Підготовка та проведення Дня цивільної оборони

1 березня

Директор

12

Підготувати заходи до Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу

24 березня

Мельник Т.В.

13

Організувати в коледжі вивчення правил купання та користування водоймищами

Травень

Комітет зі спорту та здорового способу життя

^ 6. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу

1

Організувати перевірку:

- складання заходів із проведення профорієнтаційної роботи;

- стану охорони праці;

- відповідність робочих місць у період проходження технологічної практики студентів на підприємствах

Протягом року

Директор

Заступник директора з НВР

2

Перевірити:

-внесення коректив в навчально-планувальну документацію, робочі навчальні плани;

-якість викладання навчальних дисциплін, форм та методів навчально-виховної роботи;

-поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями та студентами, рівнем їх розвитку, володінням методами самостійного здобуття знань

Протягом року

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

3

Перевірка виконання всіх планів роботи коледжу та рішень, що приймаються адміністрацією.

Протягом року

Заступник директора з НВР

4

Провести аналіз рівня якості знань при виконанні директорських контрольних робіт та ККР

1 раз у рік

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

5

Скласти графік контролю занять теоретичного і практичного навчання

До 7.09.12

Методист

6

З метою систематизації роботи і проведення загально-коледжних заходів, колективних форм керування і навчання педагогічних працівників ввести їх календаризацію

Вересень

Методист

7

Обговорення аналізу підсумків контролю за навчально-виробничим та виховним процесом обговорювати на засіданнях педагогічної ради

Протягом року

Заступник директора з НВР

^ 6. Методична робота і підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1

Регулярно проводити засідання педагогічної ради коледжу відповідно до розробленої тематики

1р. у 2 місяці

Заступник директора з НВР

2

З метою удосконалення організаційних форм і методів навчання проводити засідання циклових комісій:

1раз у місяць

Заступник директора з НВР

Голови ЦК

3

Предметно-циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

1 неділя місяця

.

4

Циклова комісія гуманітарних та соціальних дисциплін

2 неділя місяця

Смоляр С.І.

5

Циклова комісія економіки та управління

3 неділя місяця

Кучеренко Р.А.

6

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

4 неділя місяця
8

Розробити і затвердити плани роботи циклових комісій

Вересень

Голови ЦК

9

З метою заохочення до підвищення фахової майстерності, професійної відповідності за результати навчання і виховання скласти і затвердити список педагогічних працівників що атестуються та заходи з атестації ІПП в 2012-2013 р.р.

Вересень

Відділ кадрів

10

Постійно удосконалювати педагогічну майстерність на курсах цільового призначення;

на стажуванні на базових підприємствах;

на обласних курсах підвищення кваліфікації

Протягом року

Відділ кадрів

11

Підготувати та провести тиждень методичної роботит

Грудень

Заступник директора з НВР

12

В рамках тижня методичної роботи провести круглий стіл

Грудень

Заступник директора з НВР

13

Проводити засідання атестаційної комісії педагогічних працівників щодо присвоєння кваліфікацій педагогічним працівникам

Квітень

Директор

Заступник директора з НВР

Відділ кадрів

14

Регулярно проводити аналіз виконання навчальних планів і програм

Прот ягом року

Заступник директора з НВР

Методист

15

Продовжити роботу над створенням міні підручників і конспектів, навчальних посібників, різнорівневих завдань, електронних опорних конспектів, електронних підручників та методрозробок

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

16

Проведення відкритих занять (додається)

Згідно графіку

Методист

Викладачі

17

Проведення предметних тижнів і тижнів циклових комісій, позакласних заходів у рамках предметних тижнів (додається)

Згідно графіку

Методист

Викладачі

18

Узагальнення досвіду роботи викладачів через творчі звіти викладачів, що атестуються

Березень

Директор

Заступник директора з НВР

Відділ кадрів методист

19

Проведення в коледжі конкурсу кабінетів

Протягом року

Заступник директора з НВР

20

Проведення в коледжі конкурсу на кращу розробку дидактичного матеріалу і технічних засобів навчання з усіх предметів теоретичного циклу

Квітень

Методист

21

Проведення атестації педагогічних працівників коледжу

Квітень

Директор

Заступник директора з НВР

22

Узагальнення передового педагогічного досвіду роботи викладачів

Травень

Заступник директора з НВР

Методист

23

Узагальнення досвіду роботи кращих кураторів груп

Травень

Заступник директора з НВР

24

Проведення педагогічних читань з педпрацівниками які атестуються, надання методичної допомоги

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

25

Запропонувати заходи та підготувати необхідні матеріали та документи для акредитації спеціальностей «Організація виробництва» та

«Прикладна екологія»

Протягом року

Директор

. Заступник директора з НВР


26

Організувати роботу школи передового педагогічного досвіду

Протягом року

Заступник директора з НВР

27

Організувати роботу школи молодого викладача

Протягом року

Заступник директора з НВР

28

Розробити методичні рекомендації по підготовці Досьє викладача

Вересень- жовтень

Заступник директора з НВР

Методист

^ 7. Охорона праці

1

Підготувати питання на засідання ТК, педраду

- Про стан охорони праці у КЕІТК;

- Про стан оформлення санітарних книжок.Протягом року

Відповідальний за ОП

2

Підготувати матеріали на виробничу нараду:

- Провести ввідний та первинний інструктаж з охорони праці серед студентів, викладачів та технічного персоналу;

Про стан проведення інструктажів з охорони праці при проведенні лабораторних робіт, занять з фізкультури, хімії, біології, фізики;

Про стан проведення інструктажів під час проходження технологічної практики;

Про стан проведення адміністративно-громадського контролю з охорони праці.

Вересень

Відповідальний за ОП

3

Провести навчання з ОП викладачів за 30-ти годинною програмою;

Підготувати і провести позачергову перевірку знань посадових осіб, після введеннянових нормативних актів по ОП;

організувати санітарний день в КЕІТК (по четвергах) для доведення приміщень та прилягаючої території до санітарних норм

Протягом року

щочетверга

Відповідальний за ОП

4

Організувати єдиний щорічний санітарний день в КЕІТК для співробітників з метою оформлення санітарної книжок

Серпень

Відділ кадрів

5

Адміністративно-громадський контроль:

- Організувати і провести перевірку стану електроустаткування в корпусі коледжу;

- Організувати рейди-перевірки технічного стану кабінетів, підсобних приміщень

1 раз на квартал

Служба ОП

Електрик


Завгосп

6

Пожежна безпека в КЕІТК:

- Перевірити стан протипожежної безпеки в коледжі;

, оновити вогнегасники та придбати невистачаючі;

Перевірити стан та природність внутрішніх пожежних кранів в корпусі коледжу;

- Перевірити стан пожежних щитів, поповнити їх;

Оновити наочну агітацію з пожежної безпеки і плани евакуації у всіх приміщеннях КЕІТК

Вересень 2012

Завгосп

Відповідальний за пожежну безпеку

Електрик

7

Перевірити наявність і стан медичних аптечок у кабінет ах коледжу, спортзалі. -

До 1.09.12

Завгосп

8

Підготувати матеріали для оформлення кабінету з ОП і погодити їх з службою ОП міста

До 01.09.12

Завгосп

^ 8. Удосконалення навчально-матеріальної бази

1

Продовжувати поповнювати бібліотечний фонд підручниками, навчальними посібниками зі спеціальностей

Протягом року

Директор

Бібліотекар

2

Провести інвентаризацію в коледжі

Жовтень- листопад

Директор

Головний бухгалтер

3

З метою розвитку бази для підготовки молодших спеціалістів поповнити базу комп’ютерами, навчально-науковими макетами для спец. предметів; - продовжити розробку переліку необхідного КМЗ занять з усіх навчальних дисциплін.
Директор

Заступник директора з НВР


4

Оформити підписку на газети і журнали на 2012 рік.

Вересень-Жовтень

Бібліотекар

Головний бухгалтер

^ 9. Профорієнтаційна робота

1

Шляхом організації профорієнтаційної роботи забезпечити прийом на 2013-2014 навчальний рік за такими спеціальностями:

Організація виробництва

Приклада екологія

Оціночна діяльність

23.08.12

Директор

2

З метою поліпшення профорієнтаційної роботи:

- закріпити школи міста за викладачами коледжу;

- організувати виїзди до шкіл області агітбригад з числа співпрацівників та студентів коледжу;

- скласти сумісний план профорієнтаційній роботи з кожною школою міста;

Протягом року

Директор

Заступник директора з НВР3

Виготовити оголошення, пам’ятки, буклети з інформацією про коледж;

- провести аналіз забезпеченості районів кадрами;

- організувати проведення спільних заходів у системі школа-коледж-підприємство;

- розпочати впровадження практики презентації

- проводити профорієнтаційну роботу студентами під час канікул, переддипломної та технологічної практик;

- організувати рекламу коледжу в засобах масової інформації: телебачення, радіо, преса;

- провести день відкритих дверей для випускників 9-х і 11-х класів шкіл міста;

- при проведенні конкурсів професійної майстерності залучати учнів шкіл міста та підприємців


Протягом року

Директор

Заступник директора з НВР

Відповідальний секретар ПК

4

Проаналізувати підсумки профорієнтаційній роботи в 2012-2013 навчальному році


Травень

Директор

Відповідальний секретар ПК

^ 10. Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність

1

Скласти заходи щодо проведення поточного ремонту приміщення коледжу
Завгосп

2

Ремонт 2-х навчальних кабінетів

До 1.09.12

Завгосп

3

Провести інвентаризацію майна і матеріалів коледжу

До 1.11.12

Завгосп

4

Продовжувати збагачення матеріально- технічної бази в навчальних кабінетах

Протягом року

Директор

5

Розробити та виготовити інформаційні та змінні стенди для приміщення та кабінетів

До 1.09.12

Завгосп

6

Провести ремонт крильця біля входу до навчального корпусу

До 1.09.12 року

Завгосп

-Схожі:

План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний рік
Аналіз функціонування науково – методичної служби району в 2011-2012 навчальному році. Обговорення та затвердження плану роботи на...
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан роботи гадяцького науково-методичного центру на 2012/2013 навчальний рік
План роботи Гадяцького науково-методичного центру на 2012/2013 навчальний рік розроблено робочою групою у складі
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан роботи на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз роботи Донецького навчально-виховного комплексу №119 за 2010-2011 навчальний рік та основні задачі на 2011-2012 навчальний...
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан засідань науково-методичної ради Мотовилівськослобідської зош І іі ст на 2012 2013 навчальний рік
Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2012-2013 навчальний рік
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан роботи методичної ради на 2012-2013 навчальний рік
Обговорення й затвердження плану роботи методичної ради на 2012-2013 навчальний рік
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан проведення педагогічних рад на 2013 2014 навчальний рік
Презентація річного плану роботи дитячого будинку на 2013-2014 навчальний рік. Затвердження плану роботи дитячого будинку на новий...
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз стану роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік і завдання на 2011-2012 навчальний рік
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconТема: Аналіз роботи методичного об’єднання за 2012-2013 навчальний рік
Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників за 2012-2013 навчальний рік та завдання на 2013-2014 навчальний рік
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан роботи творчої групи вчителів математики Іванківської зош І-ІІІ ступенів №1 на 2012-2013 н р. Пріоритетними напрямками роботи в 2012-2013 н р. вважати
Аналіз результатів навчально-виховного процесу з математики у 2011-2012 н р та завдання на новий навчальний рік
План роботи кеітк на 2012 / 2013 навчальний рік iconПлан роботи методичного об’єднання викладачів предмета «Захист Вітчизни» шкіл міста на 2011-2012 навчальний рік
Планування роботи по підвищенню професійної майстерності викладачів зв на новий навчальний рік. Обговорення особистих планів роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи