Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т icon

Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т
НазваКомплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т
Сторінка1/8
Дата конвертації10.03.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипКомплексна програма
  1   2   3   4   5   6   7   8


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОСВІТИ

ДОНЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №145 ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2011 – 2015 РОКИ


З М І С Т


 1. Вступ
 1. Повна загальна середня освіта
 1. Позашкільна освіта
 1. Кадрове забезпечення
 1. Науково – методичне забезпечення навчально-виховного процесу
 1. Робота з обдарованими дітьми
 1. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
 1. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу
 1. Вдосконалення матеріально - технічної бази закладу освіти
 1. Фінансове забезпечення, шляхи економії та пошуку додаткових джерел фінансування.^ Розділ І. Вступ


У 2006-2010 роках загальноосвітній навчально-виховний заклад Будьоннівського району м. Донецька впроваджував роботу щодо реалізації національної програми „Освіта” (Україна XXI сторіччя), національної програми „Діти України”, низки державних програм і концепцій з освітньої галузі, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про мови”, „Про охорону праці”, інших керівних законодавчих актів та інструктивно-методичних документів.

У
правлінські рішення приймаються на підставі моніторингу, який на теперішній час має таку структуру:


Реалізація освітньо - виховних завдань, що стоять перед педагогічним колективом школи багато в чому залежить від ефективності роботи з педкадрами.

У кадровій політиці адміністрація школи керується основними тенденціями роботи з кадрами, сформульованими в державних документах: Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту», Національній Доктрині розвитку освіти в Україні, державній національній програмі «Освіта України ХХІ сторіччя» і інших регламентуючих документах МОіН України.

Щорічно у січні і вересні проводиться кількісний та якісний аналіз педагогічних кадрів школи, що надає змогу своєчасно виявити необхідність заявок на молодих спеціалістів, простежити забезпеченість педагогічними кадрами і їх навантаження.

У навчальному році робота адміністрації та громадських організацій школи з кадрами проводилась відповідно до плану заходів з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників школи. Основною метою роботи з кадрами було укомплектування школи кадрами на початок нового навчального року та їх збереження до завершення навчального процесу.

Програма розвитку освіти закладу на 2006-2010 роки виконана по більшості показників.

У відповідності до Конституції України, Закону України „Про мови” створено умови для навчання та виховання дітей.

Адміністрація закладу і педагогічний колектив проводять постійну роботу щодо виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, ст.53 Конституції України, вимог Інструкції по обліку дітей та підлітків шкільного віку: створено комп’ютерний банк даних дітей від 0 років до 18 років, на постійному контролі знаходиться облік дітей, що мешкають у мікрорайонах закладів освіти, контролюється подальша зайнятість випускників 9-х та 11-х класів, яким не виповнилося 18 років.

Протягом 2006-2010 років проводилась кропітка робота щодо збереження учнівського контингенту. Разом з тим, простежується тенденція щодо зниження численності учнівського контингенту у школі, що пояснюється складною демографічною обстановкою в державі (у 2006р. - 370, у 2010р. – 282)

Зменшення контингенту учнів спричинило зменшення кількості класів протягом п’яти років

На 01.09.2006

На 01.09.2007

На

01.09.2008

На

01.09.2009

На

01.09.2010

Кількість класів

11

11

10

10

10Продовжувалася робота з реалізації програми „Обдаровані діти”, спрямована на створення умов для розвитку і виховання дітей району, всебічну підтримку обдарованої молоді. Щорічно поновлюються банки даних обдарованих школярів. Учням надано можливість навчання у філіях МАН, міжшкільних факультативах і консультпунктах.

У школі ведеться цілеспрямована робота щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, особливо дітей пільгової категорії.

Впроваджено комплекс заходів з питань соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, особливо дітей пільгової категорії. Загальноосвітні заклад приймає активну участь у проведенні акції „Сотвори добро”.

Подальшого розвитку набуває психологічна служба, вирішуються проблеми кадрового і науково-педагогічного забезпечення.

Проте залишається невирішеною проблема повного фінансування галузі із місцевого бюджету, що не дає можливості забезпечення належних умов навчання та виховання дітей, погіршує вирішення питань соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Виходячи з вищевикладеного у 2011-2015 роках педагогічний колектив продовжить роботу над реалізацією Комплексної програми розвитку освіти району, спрямованої на:


- збереження і раціональне комплектування мережі класів закладу освіти;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, створення умов для його реалізації;

- виконання статті 53 Конституції України, статті 35 Закону України «Про освіту», статті 36 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- виконання державних стандартів освіти;

- посилення уваги та здійснення комплексу заходів щодо розширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості дітей і учнів; виконання Закону України «Про мови»;

- вжиття комплексу заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, що потребує у закладі забезпечити реалізацію програми «Кадри», яка передбачає комплекс заходів, прогнозування потреби у педагогічних кадрах, своєчасне підвищення їх кваліфікації, підготовку резерву, забезпечення соціальних пільг педагогічним працівникам;

- економію бюджетних асигнувань, пошук можливостей максимального залучення додаткових джерел фінансування.


^ Розділ ІІ. Дошкільна освіта


Дитячий навчальний заклад є першим державним інститутом, який має реалізувати національну політику в галузі виховання з її пріоритетними напрямками: зв’язок із сім’єю та психолого-педагогічний всеобуч батьків, зміцнення здоров’я дітей, формування основ моралі.

У мікрорайоні функціонує 1 дошкільний навчальний заклад: ДНЗ №285.

ЗНЗ І-ІІІ ступенів №145 постійно підтримує зв’язок з ДНЗ № 285.

Планує загальні заходи щодо наступності освіти.

Проводяться педради, складаємо графіки взаємовідвідувань вихователів

старшої групи і вчителів початкових класів, відвідування вихователями уроків у перших класах, проводимо анкетування батьків. Щорічно організується допомога дитячому садку: відкриття школи майбутніх першокласників, екскурсії дошкільнят до школи.

Педколектив школи на 2011-2015р.р. планує провести наступну роботу

в даному напрямку:

 • облік дітей дошкільного віку, які мешкають в мікрорайоні;

 • облік дітей 5-6 років в мікрорайоні;

 • щорічне анкетування батьків майбутніх першокласників, діти яких відвідують ДНЗ за вибором школи та мови навчання;

 • щорічно складання попередніх списків майбутніх першокласників, які відвідують дитячий заклад;

 • проведення сумісної діагностики підготовки дітей 6-7 річного віку до школи;

 • щорічне складання аналізу успішності дітей перших класів;

 • проведення сумісних методичних об’єднаннь, педради педагогів ДНЗ та початкової школи;

 • взаємне відвідування уроків – занять;

 • сумісні збори для батьків;

 • заняття з майбутніми першокласниками на базі школи;

 • робота в мікрорайоні з дітьми, які не відвідують ДНЗ.


Основні цілі та завдання на 2011-2015 роки:


-Узгодження цілей виховання, освіти, розвитку на рівнях дитячого садочку та початкової школи. Підпорядкування всього освітньо-виховного процесу у дитячому садочку й школі загальній ідеї становлення особистості дитини, розвитку її загально інтелектуальних й комунікативних умінь, креативності, ініціативності, самосвідомості, самооцінки.


-Створення сполучених навчальних планів і програм, їх узагальнення в окремих ланках освітньої системи.


-Створення нових методик, технологій, засобів навчання; розробки загальних підходів до організації освітньо-виховного процесу у старшій групі й початкових класах, коли навчання дошкільнят здійснюється на підставі специфічних для цього віку видів діяльності: розливальних ігор, театралізації, художньо-продуктивної й музичної діяльності.


-Удосконалювати форми організації освітньо-виховного процесу й методів навчання у дитсадочку й початковій школі з урахуванням загальних вікових особливостей, характерних для дітей молодшого віку у цілому.


-Створення єдиних для дитячого садочку й початкової школи принципів створення предметно-розвинуючого середовища, ігрових кімнат, учбових класів, кабінетів.


-Створення системи діагностичних тестів й завдань для контролю за досягнутим рівнем розвитку дітей й подальшого прогнозування.


^ Розділ ІІ. Повна загальна середня освіта


Педагогічний колектив школи проводить роботу щодо виконання ст. 53 Конституції України та ст. 3 Закону України «Про загальну середню освіту»

Протягом 2006-2010 років заклад освіти приділяв особливу увагу забезпеченню виконання конституційних вимог щодо обов’язкового одержання випускниками закладів освіти повної загальної середньої освіти, виконанню законодавства України про всебічний розвиток і функціонування української мови, покращенню умов навчання і виховання дітей шкільного віку.

У 2006-2010 роках простежувалася стійка тенденція зменшення кількості учнів у загальноосвітньому навчальному закладу, що пов’язано з негативною демографічною ситуацією у державі.


№ з/п

2005-2006


2006-2007

2007-2008


2008-

2009


2009-

2010

1.

Кількість класів

14

13

11

10

10

2.

Кількість учнів

410

360

313

296

282

3.

Середня наповнюваність

29

28

29

29

28


У реалізації державної мовної політики заклад, педагогічний колектив керуються законодавчими та нормативно-правовими актами України з цього питання. Робота школи відповідає вимогам Закону України «Про мови». У відповідності до Конституції України, Закону України „Про мови” створено умови для навчання та виховання дітей державною мовою. У зв'язку з цим у російсько - язичній школі, виконуються слідуючи заходи націлені на виконання закону України «Про мови» :

- навчально - виховний процес здійснюється російською мовою; вивчення української мови є обов’язковим, учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;

- державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради, семінари, педагогічні читання. Діловодство і ведення документації, відбуваються українською мовою;

- результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (МАН, інформаційно –педагогічні матеріали та технологій тощо) оформлюються українською мовою;

- тексти оголошень і повідомлень, плакатів, виконуються українською та російською мовою;

- при проведенні державної підсумкової атестації (у випускних класах) користуються українською мовою при усних відповідях (за бажанням).

- мовою міжнаціонального спілкування є українська та російська мови.

На початковому етапі переходу ведення документації на українській мові була створена діюча консультація для вчителів школи, які слабо володіють державною мовою. Консультації проводив вчитель вищої категорії, Князева Віра Георгіївна, також була розроблена серія позакласних заходів з метою ознайомлення учнів з культурою та побутом українського народу.

Адміністрація школи та педагогічний колектив працюють над вихованням у школярів, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної, а російської мови як мови міжнаціонального спілкування. Створений етнографічний гурток «Пошук» для 7-8 класів з метою поширення знань про культуру, мову рідного краю.

Протягом 2006-2010 років учні школи під керівництвом вчителів української мови брали участь у різноманітних конкурсах, предметних тижнях :

 • Міжнародний конкурс імені Петра Яцика ;

 • Конкурс творчих робіт присвячений Т.Г.Шевченко;

 • Міський конкурс «Чи треба зберігати пам’ятники культури»;

З метою поглибленого ознайомлення учнів із лексикою, фонетикою, синтаксисом української мови, вихованням мовної культури протягом року працював факультатив з українознавства.

Адміністрація школи та педагогічний колектив працював над вихованням у школярів, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної, а російської мови як мови міжнаціонального спілкування.


^ Виконання Закону України „Про мови”

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Усього класів у закладі освіти

10

10

10

В них учнів:
282

283

З них учнів російськомовних класів

10

10

10

В них учнів
282

283


У закладі проводиться постійна робота з виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» у частині контролю щодо подальшої зайняті випускників 9-х та 11-х класів, яким не виповнилося 18 років.

Професіональні консультації у 2006-2010 роках школа проводила за допомогою співробітництва з різними навчальними закладами. На сьогоднішній день підписані договори про співробітництво та взаємодію з наступними закладами та організаціями:

  1. Донецький інститут підприємства.

  2. Донецький інститут психології і підприємства.

  3. Донецький інститут міського господарства ДА ЖКГ.

  4. Донецький інститут управління.

  5. Донецький гірничо-економічний технікум.

  6. Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій.

  7. Макіївський економіко – гуманітарний інститут.

  8. ООО ТК «Майський».

  9. Донецьке ПТУ торгівлі та ресторанного бізнесу

  10. Донецький технікум промислової автоматики.

  11. Донецький професійний будівельний ліцей.

  12. Донецький професійний ліцей № 115.

  13. Донецьке професійно – технічне училище зв'язку № 122.

  14. Донецький університет економіки та права.


Порівняльний аналіз

працевлаштування випускників 2008 – 2009 н.р. та 2009 – 2010 н.р.

Комплексного плану розвитку школи на 2006-2010 роки, виконано по більшості показників:

 • Навчально – виховний процес в школі було зорієнтовано на здібності, схильності, потреби й життєві плани кожного з учнів. У відповідності до Конституції України, Законів України “Про загальну середню освіту” в школі удосконавлювались умови для засвоєння інформаційних технологій.

 • Усі випускники працевлаштовані чи продовжують одержувати освіту.

 • Збережено мережу класів. В даний час у 10 класах школи навчається 283 учня (середня наповнюваність складає 28 ч. (28 ч.– в 2009 році).

 • Питання навчання і виховання здійснювалось 27 педробітником. З них 2 вчителя викладали основи наук по сумісництву (фізика,фізична культура). Серед педпрацівників школи 8 мають вищу категорію, 5 вчителів звання " Старший вчитель". Віковий склад та практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлює, в цілому, достатній рівень працездатності, що є важливою умовою в реалізації завдань державної політики у галузі освіти.

 • За підсумками 2009-2010 н.р. аналіз успішності показав, що відсоток якості знань учнів дорівнює середньому по району (54, 6%). Випускники 9, 11 класів показали достатній рівень знань під час державної підсумкової атестації.

Навчально-виховний процес у закладі освіти організовано з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, рівня навчальних досягнень учнів, що відповідає їх потенціальним можливостям з урахуванням пізнавальних інтересів і схильностей. Реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні і вихованні школярів сприяє профільне навчання, робота міжшкільних факультативів та консультаційних пунктів.


^ Розвиток мережі класів з поглибленим, профільним навчанням,

міжшкільних факультативів

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Класів з профільним навчанням

2(фізико – математичний, універсальний)

2(фізико – математичний, англійської філології, універсальний)

2 (фізико – математичний, англійської філології)

В них учнів

63

62

63

Міжшкільні факультативи

1

1

-Керуючись ст. 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту» та положенням нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі, з урахуванням освітніх потреб учнів та їх батьків (на підставі анкетування учнів та їх батьків, за підсумками проведених практичним психологом досліджень), у відповідності до перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури району в школі ІІІ ступеню протягом 2006 – 2010 років здійснювалось профільне навчання. Профільним навчанням охоплено 100% старшокласників.

Розвитку інтелектуальних здібностей учнів сприяє участь у предметних олімпіадах з базових дисциплін. Виступ шкільної команди на районних олімпіадах з базових дисциплін протягом 2006 – 2010 років був стабільний.

Протягом 2006 – 2010 років проводилась велика організаційна робота щодо забезпечення навчального процесу підручниками, навчальними посібниками, методичною та художньою літературою. У 2010 році фонд підручників складає 100%.

У школі створено належні умови для навчання та виховання школярів – заняття проводяться в І зміну.

Під постійною увагою знаходяться питання про організацію гарячого харчування дітей. Протягом 2006 – 2010 років за рахунок бюджетних коштів було організовано гаряче харчування для учнів 1-4 класів та дітей пільгової категорії. Постійно велась кропітка робота до залучення учнів до гарячого харчування у шкільній їдальні.

Подальший розвиток освіти в закладі буде базуватися на принципах соціальної ефективності, розвиваючого характеру навчання та виховання, гуманізації та демократизації, єдності та цілісності, диференціації та інтеграції.

^ Пріоритетні напрямками на 2011-2015 роки:


 • створення єдиного освітнього простору у районі з метою забезпечення потреб населення у освітніх послуга; удосконалення функціонування освітніх округів;

 • вихід на створення індивідуальних програм, комплексних планів самовдосконалення через персоналізацію навчально-виховного процесу;

 • забезпечення виконання державних стандартів освіти; підготовка учнів до подальшої освіти та трудової діяльності;

 • збереження та подальша оптимізація шкільної мережі, у тому числі профільних класів для задоволення потреб населення;

 • забезпечення самореалізації особистості у різних видах інтерактивної діяльності школярів;

 • збереження учнівського контингенту з наповнюваністю класів 28-29;

 • подальша цілеспрямована робота щодо забезпечення 100% охоплення профільним навчанням учнів школи ІІІ ступеню за фізико-математичним напрямком;

 • реалізація Концепції школи;

 • забезпечення переходу до 11-річного терміну навчання.


З метою виконання поставлених завдань на 2011 – 2015 роки

планується здійснення:


^ Контрольно-аналітична діяльність


№ з/п

Заходи

Об’єкт

Термін

Відповідальний

Форма узагалі

нення

1

Аналіз календарних планів

Вчителі

Вересень, січень

Адміністрація

Довідка

2

Аналіз виховних планів

Кл.керівники

Вересень, січень

Адміністрація

Довідка

3

Стан викладання предметів

Вчителі

Згідно перспективного плану

Адміністрація

Наказ, довідка

4

Робота гуртків

Керівники гуртків

Листопад, березень

Адміністрація

Наказ,

довідка

5

Аналіз ведення учнівських щоденників

Кл.керівники

Згідно плану контрольно-аналітичної діяльності

Адміністрація

Довідка

6

Аналіз стану ведення зошитів

вчителі

Згідно плану контрольно-аналітичної діяльності

Адміністрація

Довідка

7

Аналіз стану ведення класних журналів

Кл.керівники, вчителі

1 раз на місяць

Адміністрація

Наказ,

довідка,

акт

8

Аналіз роботи ГПД

Вихователі ГПД

Жовтень, травень

Адміністрація

Наказ


9

Аналіз стану гарячого харчування

Відповідальні за організацію гарячого харчування

1 раз на місяць

Адміністрація

Довідка

акт

10

Аналіз стану роботи з ТБ та охорони праці

Відповідальні за ТБ та охорону

праці

Вересень, січень, квітень

Адміністрація

Наказ


11

Стан виховної роботи, робота з батьками

Кл.керівники

Вересень, грудень, березень, травень

Адміністрація

Наказ


12

Облік дітей в мікрорайоні

Відповідальні

Червень

Адміністрація

Наказ


13

Атестація педпрацівників

За графіком

Жовтень, квітень

Адміністрація

Наказ


14

Аналіз роботи з соціального захисту

Відповідальні

Жовтень, травень

Адміністрація

Наказ


15

Аналіз ведення особових справ

Кл.керівники

Вересень, червень

Адміністрація

Довідка


16

Аналіз проведення акції «Живи, книго!»

Бібліотекар

Жовтень, грудень, травень

Адміністрація

Наказ
^ Основні заходи щодо розвитку повної загальної освіти
п\п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

особи

1

Виконання ст.53 Конституції України і ст.3 Закону України «Про загальну середню освіту»

Постійно

Адміністрація закладу, педколектив

2

Виконання закону України «Про мови»

2011-2015 роки

Адміністрація закладу, педколектив

3

Розвиток мережі класів з профільним навчанням

У 2011-2015роках набуде подальшого розвитку профільне навчання

Адміністрація закладу, педколектив

4

Забезпечення щорічного контролю за станом базової підготовки учнів на рівні державних стандартів освіти
Адміністрація закладу

5

Здійснення заходів щодо забезпечення загальноосвітніх заходів навчальною літературою

2011-2015 роки

Адміністрація закладу, бібіліотекар  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconРозклад проведення державної підсумкової атестації в 4-а класі Донецької загальноосвітньої школи І–ііі ст. №87 Донецької міської ради Донецької області у 2012-2013 навчальному році
Донецької загальноосвітньої школи І–ііі ст. №87 Донецької міської ради Донецької області
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconДонецької міської ради донецької області
Направляємо Вам матеріали переможця шкільного туру ХVІІ всеукраїнского конкурсу «Учитель року» в номінації «Біологія» Знутіної Вікторії...
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconДонецької міської ради донецької області
Всеукраїнского конкурсу учнівської творчості в номінації «Література» Проданової Олесі Олександрівни, виконаної під керівництвом...
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconДонецької міської ради донецької області
Направляємо Вам матеріали переможця шкільного туру ХVІІ всеукраїнского конкурсу «Учитель року» в номінації «Іноземна мова. Англійська»...
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconДонецької міської ради донецької області
Направляємо Вам матеріали переможця шкільного туру ХVІІ всеукраїнского конкурсу «Учитель року» в номінації «Фізичне виховання» Гасанової...
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconДонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №120 донецької міської ради донецької області районному оргкомітету Лист-представлення
Вам матеріали переможця шкільного туру ХVІІ всеукраїнского конкурсу «Учитель року» в номінації «Українська мова та література» Крупеніної...
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconМетодичні рекомендації щодо ведення ділової документації в загальноосвітньому навчальному
...
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconПлан роботи донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №120 донецької міської ради донецької області на 2012 2013 навчальний рік
Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconСтруктура методичної роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №147 Донецької міської ради Донецької області
Методична проблема „Формування компетентної особистості через самоосвітню та творчу співпрацю вчителя та учнів
Комплексна програма розвитку освіти донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №145 донецької міської ради донецької області на 2011 2015 роки зміс т iconВідділ освіти Краснолиманської міської ради Донецької області Рубцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кузнецова Л. В., учитель англійської мови Рубцівської загально-освітньої школи I-III ступенів Краснолиманської міської ради Донецької...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи