Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів icon

Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів
Скачати 355.09 Kb.
НазваНаказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів
Дата конвертації26.02.2013
Розмір355.09 Kb.
ТипНаказ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

„26” липня 2010р. № 919


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

„___” __________ 2009р. за № _____


Про затвердження стандартної

документації конкурсних торгів


Відповідно до абзацу другого пункту 19 частини першої статті 8 Закону України „Про здійснення державних закупівель”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі – відкриті торги, що додається.

2. Затвердити стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі – двоступеневі торги, що додається.

3. Департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економіки України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.


Міністр економіки України В. П. Цушко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

від „___” __________ 2010р. № _____


^ СТАНДАРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Процедура закупівлі – відкриті торги”


Стандартна документація конкурсних торгів оформлюється у паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12 шрифтом) у формі таблиці, яка складається з 2 колонок. У колонці 1 зазначається перелік складових документації конкурсних торгів, а у колонці 2 – вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону України „Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Зміст кожного розділу документації конкурсних торгів визначається замовником відповідно до Закону.

Документація конкурсних торгів повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника. Кожна сторінка документації конкурсних торгів повинна бути пронумерована.

Порядок заповнення документації конкурсних торгів:

^ Розділ 1. Загальні положення.

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів:

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Зазначається замовником.

- місцезнаходження:

Зазначається повна адреса замовника.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Зазначаються замовником прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

3. Інформація про предмет закупівлі:
- найменування предмета закупівлі:

Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом.

У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) зазначається найменування кожної частини предмета закупівлі (лоту) відповідно до підпункту 35 частини першої статті 1 Закону.

- вид предмета закупівлі:

Зазначається вид та кількість товарів, вид та обсяг робіт, надання послуг.

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Зазначається замовником.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Зазначається замовником.

4. Процедура закупівлі:

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників:

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів:

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Замовник може встановити, що у разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у ______________ (зазначається валюта). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до ______________ (зазначається валюта), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. У такому разі документація конкурсних торгів повинна містити формулу (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів:

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

^ Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів.

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів:

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів:

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів:

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів ______________ (замовником зазначається відповідний документ).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до ______________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника:

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

У разі якщо замовник вимагає надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у документації конкурсних торгів зазначається така інформація:

- розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: ______________ (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону. У разі якщо пропозиції конкурсних торгів подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота));

- види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: ______________ (визначаються замовником відповідно до підпункту 8 частини першої статті 1 Закону).

- строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів ____________.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними:

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом ______________ днів (зазначається замовником, але не менше, ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників:

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів:

Замовник може визначати окремі частин предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником:

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою.

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Встановлюється замовником.

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Встановлюється замовником.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Визначається замовником.

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Визначається замовником.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів ______________ (замовником зазначається відповідний документ).

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або ______________ (замовник може визначити інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника).


Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію:

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

2. Виправлення арифметичних помилок:

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація:

Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів:

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися:

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

^ Розділ 6. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору:

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

(Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту).

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю:

Зазначається замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю:

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю:

У разі якщо замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем торгів, у документації конкурсних торгів зазначається такаінформація:

- розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: ______________ (визначається замовником, але не більше 5 відсотків вартості договору).

- види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: ______________ (визначаються замовником відповідно до підпункту 7 частини 1 статті 1 Закону).

Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

від „___” __________ 2010р. № _____


^ СТАНДАРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Процедура закупівлі – двоступеневі торги”


Стандартна документація конкурсних торгів оформлюється у паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12 шрифтом) у формі таблиці, яка складається з 2 колонок. У колонці 1 зазначається перелік складових документації конкурсних торгів, а у колонці 2 – вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону України „Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Зміст кожного розділу документації конкурсних торгів визначається замовником відповідно до Закону.

Документація конкурсних торгів повинна бути прошита, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою замовника. Кожна сторінка документації конкурсних торгів повинна бути пронумерована.

Порядок заповнення документації конкурсних торгів:

^ Розділ 1. Загальні положення.

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів:

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Зазначається замовником.

- місцезнаходження:

Зазначається повна адреса замовника.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Зазначаються замовником прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

3. Інформація про предмет закупівлі:
- найменування предмету закупівлі:

Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом.

У разі визначення замовником частин предмету закупівлі (лотів) зазначається найменування кожної частини предмету закупівлі (лоту) відповідно до підпункту 35 частини першої статті 1 Закону.

- вид предмету закупівлі:

Зазначається вид та кількість товарів, вид та обсяг робіт, надання послуг

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Зазначається замовником.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Зазначається замовником.

4. Процедура закупівлі:

Двоступеневі торги.

Двоступеневі торги проводяться в два етапи.

На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація конкурсних торгів передбачає лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям.

На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох.

На другому етапі учасників повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни.

5. Недискримінація учасників:

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів:

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Замовник може встановити, що у разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у ______________ (зазначається валюта). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до (зазначається валюта), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. В такому випадку документація конкурсних торгів повинна містити формулу (механізм, спосіб) зазначеного перерахунку.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів:

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

^ Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів.

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів:

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів:

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ Розділ 3. Підготовка попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів.

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів:

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо всього предмету закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмету закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення двоступеневих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до ______________ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника:

Попередня пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником на першому етапі торгів, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Остаточна пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником на другому етапі торгів, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним та іншим характеристикам предмету закупівлі, встановленим замовником (з урахуванням змін внесених замовником після розгляду попередніх конкурсних пропозицій на першому етапі торгів).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

У разі, коли замовник вимагає надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у документації конкурсних торгів зазначається така інформація:

- розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: ______________ (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону. У разі, якщо пропозиції конкурсних торгів подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів встановлюється замовником, виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота));

- види надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів: ______________ (визначаються замовником відповідно до підпункту 8 частини першої статті 1 Закону).

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається на другому етапі торгів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними:

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом ______________ днів (зазначається замовником, але не менше, ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників:

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. Документація конкурсних торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

На другий етап торгів надаються документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів уточненим замовником технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі.

Замовником зазначаються вимоги до предмету закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів:

Замовник може визначати окремі частин предмету закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником:

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ Розділ 4. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою.

- місце подання попередніх пропозицій конкурсних торгів:

Встановлюється замовником.

- кінцевий строк подання попередніх пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Встановлюється замовником.

- місце подання остаточних пропозицій конкурсних торгів:

Встановлюється замовником.

- кінцевий строк подання остаточних пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Встановлюється замовником з урахуванням результатів першого етапу двоступеневих торгів (строк подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі становить не менше п’ятнадцяти днів з дня повідомлення учасника про результати першого етапу).
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів:

Визначається замовником.

- дата та час розкриття попередніх пропозицій конкурсних торгів:

Визначається замовником.

- місце розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів:

Визначається замовником з урахуванням результатів першого етапу двоступеневих торгів.

- дата та час розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів:

Визначається замовником з урахуванням результатів першого етапу двоступеневих торгів.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів ______________ (замовником зазначається відповідний документ).

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або ______________ (замовник може визначити інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника).

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів на першому етапі перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів на другому етапі перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів на другий етап, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмету закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

^ Розділ 5. Розгляд попередніх та оцінка остаточних пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Розгляд попередніх пропозицій конкурсних торгів:

Замовник під час розгляду попередніх пропозицій конкурсних торгів має право проводити переговори з будь-ким з учасників для визначення переваг та недоліків у пропозиціях. Замовник у ході переговорів не має права застосовувати дискримінаційний режим до різних учасників. За результатами переговорів складається протокол за підписом замовника та учасника, в якому зазначаються відомості про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки.

Після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів замовник має право внести зміни до документації конкурсних торгів щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки згідно з цим Законом. Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів.

На другому етапі замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох.

На другому етапі учасники повинні подати остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни.

2. Перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів:

Замовник на другому етапі торгів проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до статті 28 Закону.

Замовник має право після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів внести зміни до критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів чи запропонувати нові на другий етап торгів згідно з Законом.

Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів.

3. Виправлення арифметичних помилок:

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

4. Інформація про додаткові умови, необхідні для акцепту пропозицій конкурсних торгів:

Зазначається замовником.

5. Інша інформація:

Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору:

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може буди укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

(Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту).

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю:

Зазначається замовником відповідно до вимог статтей 40, 41 Закону.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю:

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю:

У разі, якщо замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем торгів, в документації конкурсних торгів зазначається наступна інформація:

- розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: ______________ (визначається замовником відповідно до частини другої статті 26 Закону);

- види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: ______________ (визначаються замовником відповідно до підпункту 7 частини першої статі 1 Закону).

Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.Схожі:

Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconЗатверджено Наказ Міністерства економіки України від 26. 07. 2010 р. №919 Зареєстровано в міністерстві юстиції України
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconПро затвердження стандартної документації конкурсних торгів
Відповідно до абзацу другого пункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconНаказ №81 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р за №620/9219 Зміни тексту: Наказ зареєстровано №1290/14557 20.
Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconІнформація про замовника торгів повне найменування
У колонці 1 зазначається перелік складових документації конкурсних торгів, а у колонці 2 вимоги щодо їх заповнення відповідно до...
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconІнформація про предмет закупівлі замінити цифри 1611 на 1413. Розділ 4 Документації конкурсних торгів " Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів "
Відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України ”Про здійснення державних закупівель” від 01. 06. 2010 №2289-vi внести до документації конкурсних...
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconРозпорядження 21 лютого 2012 року №164 Про створення комітету Близнюківської районної державної адміністрації з конкурсних торгів з організації та здійснення процедур закупівель товарів
Міністерства економіки України від 26. 07. 2010 року №916 „Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів”,...
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від "18." 02. 2011 р. №1 Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі -закон)....
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від " 09 " березня. 2011 р. №2 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються...
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від " " р. № Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» ві 06. 2010 №2289-vi...
Наказ №919 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 2009р за № Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від "22."06. 2011 р. №1 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. України «Про здійснення державних закупівель» ві 06. 2010 №2289-vi...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи