8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\

8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов'язані з «Повістю » дати: (8 б.)
Скачати 76.58 Kb.
Назва8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов'язані з «Повістю » дати: (8 б.)
Дата конвертації02.03.2014
Розмір76.58 Kb.
ТипДокументи

8 клас


1. 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов'язані з «Повістю...» дати: (8 б.)

а) 1113 р. –

б) 1116 р. –

в) 1118 р. –


2. В історичних хроніках сказано: «Вторгнувшись на півострів з півночі, вони поступово підкорили собі грецькі колонії, організували власну державу, побудували столицю (вкажіть – яку), чеканили монету і експортували в Грецію зерно». Про який народ і який півострів йдеться? Що Вам відомо про стосунки цього народу з сусідами? (10 б.)


3. Дайте визначення: (6 б.)

– віче –

– вотчина –

– інквізиція –

– хартія –

– ярлик –

– кіммерійці –


^ 4. Використовуючи дедуктивний метод, відгадайте за вказаними поняттями історичні явища : (4 б.)

А. Ткацтво, землеробство, гончарство, неоліт, скотарство, осілий спосіб життя, спорудження житла – ?

Б. Англія, Ланкастери, громадянська війна, Тюдори, Йорки –


^ 5. Установіть послідовність укладення міжнародних угод ХVIII ст. (4 б.) :

А. «Гадяцькі пункти між Військом Запорозьким та Річчю Посполитою»

Б. Бахчисарайський договір між Московським царством та Османською імперією.

В. «Вічний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою.

Г. Андрусівський договір між Москвою та Варшавою.


6. У 1030 році київський князь Ярослав Мудрий здійснив вдалий похід у землі прибалтійської чуді та побудував на захід від Чудського озера місто, назвавши його Юр'єв на чию честь назвав це місто князь? (4 б.)


^ 7. Вам, як журналісту газети «Історик», доручили взяти інтерв'ю у Жана Кальвіна. Які питання Ви б йому поставили? Що відповів би Кальвін? (20 б.)


8. Які твердження розкривають характерні ознаки правління Єлизавети І : (6 б.)

А. Утворення англіканської церкви;

Б. Заохочення розвитку виробництва та торгівлі;

В. Розквіт культури, «золотий вік» Англії;

Г. Конфіскація церковної власності;

Д. Розгром іспанської «Непереможної армади»;

Е. Об'єднання Англії, Ірландії та Шотландії.

9. Уявіть, що редактор енциклопедичного словника «Україна: славетні імена» доручив Вам написати статтю про Петра Конашевича. Складіть розширений план статті та вкажіть, якими джерелами Ви можете скористатися. (20 б.)


^ 10. Торгівля Київської Русі мала два шляхи: «Із варяг у греки» і «Волзько-Каспійський». На основі власних знань заповніть таблицю: (15 б.)


^ Торговий шлях

Із варяг у греки

Волзько-Каспійський

1. Звідки починається2. Через які моря проходить (стара і сучасна назви)3. Через які ріки проходить (стара і сучасна назви)4. Території держав, де проходив шлях5. Кінець шляху (держава)

9 клас


^ 1. Укажіть твердження, які характеризують перебування племен скіфів на території України (6 б.):

А. Населяли причорноморські степи в VII ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.

Б. У І ст. н.е. були підкорені понтійським царем Мітрідатом.

В. Досягли найвищого розквіту за правління Атея.

Г. У ІІІ ст. н. е. витіснили сарматів з причорноморських степів.

Д. У VI ст. н. е. завдали поразки армії Дарія І.

Е. Могутність занепала після битви на Каталаунських полях.


^ 2. В «Енеїді» І. Котляревського широко представлена традиційно-побутова культура українців кінця ХVIII – початку ХІХ ст. З поданого переліку виберіть назви (8 б.) :


а) одягу –

б) страв –

в) посуду –

Ночви, корсет, макогін, чаплія, мисник, куліш, запаска, лемішка, тетеря, свита, книш осмін, ціп, коновка, сошник, копистка, шулик, каптан, рубель, кунтуш, калганівка, путря


3. Порівняйте два історичних явища – Велику грецьку колонізацію і Великі географічні відкриття за схемою: хронологічні рамки, причини, мета, напрямки, наслідки. Найдіть спільні риси і відмінності (20 б.).


^ 4. Схарактеризуйте культурно-освітню діяльність І. Мазепи у вигляді інтерв'ю з гетьманом (15 б.).


5. Установіть відповідність: (4 б.)


1. Г. Смотрицький

А. «Вірші на жалісний погреб П. Сагайдачного»

2. К. Сакович

Б. «Лексикон славянороський»

3. П. Беринда

В. «Трекос»

4. М. Смотрицький

Г. «Ключ до царства небесного»
Д. «Про Москву і про Дмитра, царя московського неправдивого»


6. Про які історичні події йдеться в уривку із праці М. Грушевського, що Вам відомо про них? Надайте відповідь у виді історичного нарису (10 б.): «У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними...».


7. «... У Чехії – Вацлав Святий, у Вірменії – Григор Просвітитель, у Польщі – Мешко І, у Грузії – цар Міріан, а на Русі – ?». Про які події йдеться, що Вам про них відомо? (8 б.)


^ 8. У 1683 р. відбулася битва, наслідком якої стало створення «Священної ліги». Розкажіть про ці події у виді дипломатичного повідомлення главі своєї держави (10 б.).


9. США відрізнялися від більшості європейських країн темпами економічного розвитку (кінець ХVIII – І половина ХІХ ст.). Що, на Ваш погляд, сприяло економічному зростанню США і досягненню світової першості? (Аналітичний звіт) – 15 б.


^ 10. Укажіть назви найбільших ярмарків України першої половини ХІХ ст. та міста, де вони знаходились (6 б.):

1. Контрактовий –

2. Георгіївський –

3. Миколаївський –

4. Покровський –

5. Преображенський –

6. Трьохсвятительський –


10 клас


1. Обидві ці держави стали християнськими приблизно в той самий час (укажіть – коли), обидві входили довгий час до складу великих імперій (вкажіть – яких). Кожна з них межує з сімома державами (вкажіть – якими), мають вони і спільний кордон. Назви цих країн мовою однієї із них починаються на ту саму букву і мають однакові закінчення. Про які країни йдеться, що об'єднували і одночасно роз'єднувало їх у ХІХ сторіччі? (15 б.)


2. Як Ви думаєте, чи були українці здатні до державотворення в буремні 1917–1921 рр., адже ні Центральна Рада, ні уряд П. Скоропадського, ні Директорія УНР врешті не змогли утримати владу у своїх руках? Висловіть власні думки у вигляді інтерв'ю журналіста газети «День» з доктором історичних наук, директором Інституту історії НАН України Смолієм В. А. (15 б.).


^ 3. Установіть відповідність між назвати держав та часом їхнього існування (4 б.):


1) Російська імперія

2) Французька імперія Наполеона І Бонопарта

3) Німецька імперія (ІІ рейх)

4) Австро-Угорська імперія

А. 1569–1795

Б. 1721–1917

В. 1804–1815

Г. 1867–1918

Д. 1871–1918


^ 4. Установіть послідовність суспільних подій ХІХ ст. (4 б.):

А. Відкриття Новоросійського університету

Б. Заснування у Львові товариства «Просвіта»

В. Реорганізація Літературного товариства ім. Т. Шевченка в Наукове товариство

Г. Відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства


5. Досліджуючи взаємозв'язки і взаємовпливи української і російської культур у кінці ХІХ – І чверті ХХ ст., Ви вирішили написати історичний нарис «Українські імена в російській культурі». Складіть розгорнутий план цього нарису (15 б.).


^ 6. Що для жителя України у ХІХ ст. означали назви (6 б.):


1) «Основа» 3) «Просвіта»

2) «Вечорниці» 4) «Буковина»


7. Розвиток освіти в Україні на початку ХХ ст. мав свої характерні риси. Назвіть їх і вкажіть, які фактори на них впливали (15 б.).


^ 8. Схарактеризуйте причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929–1933 рр. у виді тез (15 б.).


9. Проаналізуйте підсумки роботи Паризької конференції у вигляді звіту посла Англії своєму уряду (10 б.).


^ 10. До якого періоду історії, крім ХХ сторіччя, можна віднести термін «епоха терористичного режиму чотирьох»? Обґрунтуйте свій вибір (20 б.)


11 клас


1. Ця невелика за розмірами держава входила до складу Іспанії, Австрії, Франції та Голландії. Незалежність вона здобула лише у 1830 році, але сьогодні її столицю можна вважати адміністративним та військовим центром Європи. Що це за держава, чому так можна вважати щодо її столиці? (8 б.)


^ 2. Визначте причини утворення та наслідки діяльності зазначених історичних організацій і рухів (15 б.).


Причини утворення

Організації, рухи

Наслідки діяльності
1.Скаути

2. Комсомол

3. Гітлерюгенд

4. Хунвейбіни, цзяофані

5. Хіппі

3. Нещодавно почав виходити журнал «Історія в жіночих портретах». У перших випусках журналу вміщені життєві історії Віри Засулич, Марії Кюрі, Алли Горської, Сари Бернар, Патрисії Каас. Подайте у формі енциклопедичної довідки відому Вам інформацію про цих жінок. Чому, на Вашу думку, саме вони потрапили на сторінки журналу? (20 б.)


^ 4. У чому полягало значення Запорізької Січі для історії України? Відповідь подайте у формі історичного нарису (15 б.).


5. Дайте оцінку зовнішній політиці Катерини ІІ, виклавши її у виді інтерв'ю з директором Інституту історії НАН України, академіком В. А. Смолієм. (15 б.)


^ 6. Установіть хронологічну послідовність (5 б.):

А. Завершення громадянської війни в США

Б. Проголошення Німецької імперії

В. Аграрна реформа в Російській імперії

Г. Конституція доби «Мейдузі» в Японії

Д. Проголошення Третьої республіки у Франції


^ 7. Укажіть прізвища видатних українських художників другої половини ХІХ ст. : (3 б.)

а) М. Пимоненко г) В. Симиренко

б) С. Васильківський д) Б. Ханенко

в) І. Труш е) В. Городецький


^ 8. Вилучіть із опису зайве, свій вибір обґрунтуйте: (5 б.)

Є. Квірінг, Х. Раковський, Ю. Коцюбинський, Л. Каганович


9. Ви – дипломат, якому доручили створити систему колективної безпеки у Європі. Які заходи Ви передбачите? (15 б.)


10. Дайте тлумачення понять і термінів (12 б.):

– демілітаризація

– план Маршалла

– економічне диво

– соціальна ринкова економіка

– тетчеризм

– «третій шлях»

– неолібералізм

– мафія

– радикалізм

– ЄС

– монетаризм

– Маастрихтський договір.Схожі:

8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\2009-2010 н р. 7 клас Мова 20б
«Якщо пошукаєш у книгах мудрості уважно, то знайдеш велику користь для душі своєї». («Повість минулих літ») (12б.)
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\-
Хвала Аллаху, которого мы восхваляем, к которому обращаемся за помощью и которого просим о прощении, и мы прибегаем к Аллаху от зла...
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\В. Близнець
У 1957 p закінчив факультет журналістики Київського університету. Публікуватися почав 1959 p., а перша книжка оповідань «Ойойкове...
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\У 1908 р придбав будинок М. А. Дмитрієва, який був споруджений за його проектом. Народився в с. Ворожбі (тепер Сумської обл.). Помер у Венесуелі
Української академії мистецтв у Києві (у 1917 р був її професором), Миргородського художньо-промислового інституту (у 1918—1919 рр...
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\Чи був ісус похмурим?
Може, дехто подумає, що в запитанні йдеться про те, чи сумував Христос. Ні, бо це річ відома, хоч деякі християни вважають, що Ісус...
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\Охочий до казок
«Журнала Министерства народного просвещения». За звинуваченням у вільнодумстві був звільнений з редакторської посади. П’ять років...
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\Орган учнівського самоврядування Заснована в жовтні 2003 року
Нестора, наслідуючи його. Але перевершити так і не змогли. «Повість временних літ» була і залишається найвидатнішою пам’яткою слов’янської...
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\Колективний договір, укладений на
Цей колективний договір укладений відповідно до чинного в Україні законодавства і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні...
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\7 клас Українська мова Запишіть
Будь-котрий, хто-будь, будь у кого, хтозна який, ні за що, де в кого, ні з чим, абищо, декотрий, хтозна-чий, казна-скільки, дечий,...
8 клас 900 років тому у Києві був укладений літопис, який дійшов до наших днів під назвою «Повість минулих літ». Кого вважають автором цього твору, як пов\Доброго дня, Ернесте!
Нещодавно я прочитала книгу, написану Вами, під назвою «Старий і море». Цей твір надихнув мене на деякі роздуми, якими я вирішила...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи