Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства icon

Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства
Скачати 147.13 Kb.
НазваФормування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства
Дата конвертації08.01.2013
Розмір147.13 Kb.
ТипДокументи

Виступ за слайдами . вчитель Грінвальд Н. І.

Традиційна українська школа розглядає кожну дитину не стільки як об’єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, що інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності. І щоб учень займав активну позицію в процесі навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації до навчання. Теорія мотивації випливає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалася на якомога глибше проникнення у внутрішній світ дитини, мала на меті пробуджувати і розвивати в ній здібності й нахили.


 1. Презентуємо вашій увазі питання:

^ Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства


 1. Для підсилення значущості проблеми, яку розглядатимемо, або іншими, більш актуальними словами, для підсилення мотивації, ми взяли такі слова визначних педагогів:


Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.

Я.А. Коменський

Якщо вчитель не зміг дати дитині радощів успіху - учіння перетвориться для незміцнілої, без наявного морального досвіду людини в тяжкий тягар.

В.О.Сухомлинський


 1. Мету, яку ми поставили перед собою: розглянути загальнометодичні вимоги до формування мотиваційного компонента уроку та прийоми мотивації на різних етапах уроків правознавства

Прошу уважно прослухати теоретичну частину, бо протягом семінару будуть запропоновані для обговорення окремі питання і ми сподіваємось на вашу підтримку в обговоренні цієї важливої проблеми: формування мотивації навчання на уроках правознавства.


 1. Мотивація навчання – основна умова успішного навчання.

Мотиваційну сферу навчання складають:

Сутність навчання – внутрішнє ставлення учня до навчання;

Мотив навчання - збуджувальна причина до навчання;

Визначення цілей – направленість учня на виконання дії;

Емоції – реакція дитини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників;

Інтерес- пізнавально-емоційне ставлення учня до навчання.

Цей перелік можна продовжувати і далі бо мотиваційна сфера насичена за змістом та формою.


 1. З точки зору психології можна вивести такі цикли мотивації:

Кожна людина має певне коло різних потреб, для задоволення яких докладає зусилля та комплекс дій і отримує рівносильну їм винагороду, яка приносить

задоволення. І знову, вже на більш високому рівні, виникають потреби, і цикл знову повторюється на кожному витку, набуваючи досвіду, загартовуючи свідоме ставлення до життя.

Людина, яка спроможна пройти такий шлях, стає заручником успіху.

 1. Навчальна діяльність - це комплексна системна діяльність в тісній взаємодії її компонентів. Наша задача, вчителів-практиків, тонко та виважено направляти, допомагати, включати в активну діяльність.

Виходячи з того, що навчання в основі має діяльнісний компонент, дидакти визначають діяльнісні підходи до діяльності учнів на уроці:

1 Навчальна діяльність під керівництвом учителя

2 Самостійна навчальна діяльність

3 Самоосвітня діяльність учня

Виходячи з насиченості програмового матеріалу, розвитку освіти в нових умовах, ми пропонуємо наше бачення значимості цих трьох компонентів. Це має особливу актуальність, тому, що в даному випадку, мова іде про старшокласників, які стоять на порозі закінчення школи , а це значить, що потрібно більше приділяти уваги таким діяльнісним підходам як самостійна та самоосвітня діяльність учнів, витримуючи принципи наступності: школа - ВНЗ.

( я думаю що немає сенсу зупинятися на детальній характеристиці цих видів діяльності, тому що всі розуміють їх важливість і використовують в своїй практиці).

 1. А зараз ми запрошуємо до співпраці у з’ясуванні основних питань нашої теми


Процеси, методи, засоби, які викликають прагнення до активної діяльності це –

(мотивація)

Стимулювання до діяльності, пов’язане з задоволенням потреб людини це -

(мотив)

Способами формування в учнів позитивного ставлення до навчання є –

( створення ситуації успіху)

Основа мотивації навчання це - (зацікавленість)

Отримати винагороду й уникнути покарання – це два основні методи, які…

(формують поведінку дитини)

Коли дитина живе в атмосфері підтримки, вона…(вчитися бути впевненою в собі)

Коли дитина усвідомлює мету свого навчання , вона…

( досягне успіху)


16. Мотивація навчальної діяльності за технологією « Незакінчене речення»


Запропоновані речення стосуються теми уроку, і якщо учні мають достатньо знань та особистого досвіду для висловлення власних думок, то така робота стимулює інтерес, зацікавленість, спонукає до творчості.

Наприклад:

В залежності від підготовки учнів можна запропонувати таку:

 • схему творчого підходу в технології « Незакінчене речення»:

На вступному уроці або на узагальнюючому, « Я – сучасна людина. І знати право необхідно тому, що…»

Вивчаючи тему « Конституційне право на освіту» , доречно запропонувати продовжити речення: « Для мене, здобуття освіти є запорукою…»

При розгляді теми « Права споживачів» - « Сучасна реклама – двигун торгівлі, але я мушу знати…»

В темі « Трудове право» - « Питання працевлаштування для мене є одночасно актуальним і складним тому, що…»

Пропонуючи розгляд питання « Що таке самоврядування» , в темі:

« Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави» , доречно запропонувати – « Я думаю, що в нашій школі розвинена/ не розвинена система самоврядування тому, що…»

 • спрощену форму на зразок:

 • « Залежно від напрямків державної діяльності всередині чи за її межами функції поділяються….»

 • «Отримання повної загальної освіти є як правом, так …»

 • універсальна схема на зразок:

 • « Я зрозумів , що…»

 • « На уроці було цікавим…»

 • « Ця інформація дає нам/мені підстави дійти висновку про…»


17. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання творчих завдань

Учням пропонується питання на зразок: « Що станеться якщо…? Учні можуть самостійно добирати такі питання , розробляти правові ситуації, досліджувати, захищати свою позицію, використовуючи знання з предмета.

Написання есе.

Наприклад:

 • Складання кросвордів;

 • Участь у проектах;

 • Розробка правової ситуації з певної теми і власний проект рішення з посиланням на правові норми;

 • Написання есе, творів роздумів;


18.Мотивація навчальної діяльності шляхом використання під час уроку художньої , науково - популярної літератури, фільмів.

Використання уривків із творів можливе з різними цілями: для ілюстрації матеріалу, постановки питання, закріплення вивченого, що сприяє пізнавальній активності та закріплення цілісного уявлення про навколишній світ

Наприклад:

 • Художня література та художні фільми: Твори за програмовим матеріалом шкільного курсів вітчизняної та світової літератури:
 • Твори масової культури - літератури, кіноіндустрії, які популярні на даний момент:
 • Перегляд відеороликів із випуску новин та рекомендованих для перегляду МОН молоді/спорту з фрагментами :

 • Про порушення прав людини;

 • Про роботу органів центральної та місцевої влади;

 • Діяльності правоохоронних органів;

 • Діяльності ООН та інших структур;

Як бачимо можливості сьогодні великі з цього питання і інколи здається, що цей прийом не такий складний і більш дієвий як інші, але хотіла б застерегти:

 • Від надмірного використання;

 • Від спонтанного перегляду;

 • Від хибних коментарів;

 • Від небажаного занурення;


20. Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор та ігрових ситуацій

До основних понять, що характеризують дидактичні ігри, належать:

 • об’єкт, який моделюється;

 • модельований процес;

 • сценарій, у якому описуються правила гри;

 • способи гри;

 • регламент;

 • учасники ігрового процесу

Наприклад: Ігрові моменти більш прийнятні в курсі правознавства ( практичний курс) 9 клас,

Спектр їх використання багатовекторний за змістом, формою, структурою.

Найбільш вживані зразки, які застосовують вчителі – предметники:

 • Ділова гра: « Я – підприємець»;

 • Рольова гра: « Працевлаштування та звільнення працівника»

 • « Судова справа»

 • « Виборчий марафон» 10 клас.

 • « Аукціон», та багато інших.

Як і в попередньому прийомі треба чітко дотримуватись: доречності використання, рівня підготовки учнів, продумувати кожен крок гри, тому вибираючи таку форму роботи слід звернути увагу на категорії, які зазначені на слайді. І певна річ « не заграватися» , зважаючи на статус предмета.

21. Мотивація навчальної діяльності з допомогою прийомів роботи з текстом

Знайди помилку!

Доповни зміст

Творчо перероби

Наприклад:

 1. Можна використовувати готові зразки таких завдань, дуже часто їх використовують в олімпіадних завданнях:

«До появи держави поведінку людей регулювала мораль. Найважливішим, документом, прийнятим Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., стала Декларація прав дитини. Громадянські права людини – це право на життя, на свободу, на недоторканність, на участь

в управлінні державою. Згідно з Конвенцією про права дитини середня освіта повинна бути безкоштовною та обов’язковою. Згідно з українським законодавством діти – особи , які не досягли віку 16 років. Для захисту своїх прав дитина може самостійно звернутися в суд при до-сягненні 16 років. Врахування думки дитини при вирішенні в сім’ї будь-якої проблеми, яка стосується її інтересів, за винятком випадків ,що суперечать їх інтересам, обов’язкове з 12 років. Усиновлювачем може бути дієздатна особа віком не молодше 23 років.» ( За матеріалами Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства – 2011р.Науково методичний журнал Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання . № 5/2011)

Але використовуючи такого роду завдання треба співвіднести рівень складності завдання з рівнем підготовки учнів, тому краще пропонувати завдання підготовлені вчителем під свій контингент учнів.

 1. Доповни зміст є теж різновиди: вставити пропущені слова, терміни,поняття, цифри за змістом. Наприклад:

 • До теми уроку « Що таке закон і підзаконний акт».

« У людському суспільстві, облаштованому складніше, ніж зграя тварин, правилами поведінки, які регулюють взаємовідносини між людьми, стають . За цими будується життя,розподіляються матеріальні блага, закріплюється власність за різними членами суспільства. Передбачають права кожного члена суспільства і його відповідаль- ність за порушення цих . Вважається, що якщо будуть відсутні

, хаос зруйнує все і людство загине.

 • До підсумкового повторення з охопленням декількох тем 10 клас:

« Матеріальна чи моральна шкода, завдана ___________або _______________

Актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку. Бюджетна система України будується на засадах

____________ і розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальни- ми громадами. Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодо-

вується їхніми батьками ( усиновлювачами )в частці, яка визначається___________

або за рішенням _________________.Земельні торги проводяться у формі _______

або________________. Комісія по трудових спорах є ___________________первин-

ним органом по розгляду трудових спорів,що виникають на підприємствах, установах, організаціях. Покупець має право протягом ___ днів, не рахуючи дня купівлі непродовольчого товару________________якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі.

 • Що означає творчо переробити текст: продовжити,згрупувати, взяти за основу і розвинути думку , виділити головне.Додаток до слайду Мотивація навчальної діяльності шляхом використання під час уроку художньої, науково - популярної літератури, фільмів.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/pravo/3228


Що таке кримінальний злочин

Кіноурок № 11-12. Серед білого дня. СРСР.

Відеоурок № 13. Діти-вбивці. РТР, Росія.

Відеоурок № 14. Чесний детектив: наркотики-вбивці. РТР, Росія.

Відеоурок № 15. Поза законом: темний вир. ОРТ, Росія.

Відеоурок № 16. Прецедент: безкарні на шляхах. ICTV, Україна.


Що таке співучасть у злочині

Кіноурок № 17-18. Неповнолітні. СРСР.

Відеоурок № 19. Поза законом: напади на церкви. ОРТ, Росія.

Відеоурок № 20. Федеральний суддя: справа про студентів (пограбування товариша). «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 21. Їх розшукує міліція: казанські угрупування. Росія.


Що таке кримінальна відповідальність

Кіноурок № 22-23. Петрівка, 38. СРСР.

Відеоурок № 24. Покарання смертю: за чи проти? РТР, Росія.

Відеоурок № 25. Федеральний суддя: справа про Діда Мороза. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 26-27. В'язниця: вчора і сьогодні (ч. 1-2). НТВ, Росія.

Відеоурок № 28. Правила життя: дідівщина в армії. ICTV, СТБ, Україна.

Відеоурок № 29. Господар зони. РТР, Росія.

Відеоурок № 30. Прецедент: ім'ям закону... ICTV, Україна.


Що таке об'єкт злочину

Відеоурок № 31. Правила життя: чорні ріелтори. СТБ, Україна.

Відеоурок № 32. Чесний детектив: бізнес на іномарках. РТР, Росія.

Відеоурок № 33. Федеральний суддя: справа про нанесення матеріальної шкоди. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 34. Федеральний суддя: справа про хуліганство на ринку. «Телеформат», ОРТ,


Кримінально-правова справа: досудове слідство

Кіноурок № 12-13. За даними кримінального розшуку. СРСР.

Кіноурок № 14-15. Ворошиловський стрілець.

Відеоурок № 16. Поза законом: вибух кохання. ОРТ, Росія.

Відеурок № 17. Поза законом: в'язень шлюбу. ОРТ, Росія.

Відеоурок № 18. Їх розшукує міліція: трагедія із-за ревнощів. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 19. Їх розшукує міліція: дружина проти власного чоловіка. «Телеформат», Росія.

Відеоурок № 20. Прецедент: шанс для в'язнів. ICTV, Україна.


Правосуддя

Відеоурок № 21. Федеральний суддя: про звинувачення жінки в нанесенні тілесних ушкоджень. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 22. Федеральний суддя: про звинувачення дівчини у крадіжці із квартири. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 23. Федеральний суддя: про звинувачення жінки в жорстокому злочині (помста за дітей). «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 24. Федеральний суддя: про самозвинувачення та неправдиві покази. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 25. Федеральний суддя: про секту та її діяльність. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 26. Федеральний суддя: про незаконне позбавлення

волі на яхті. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 27. Федеральний суддя: про жорстоке ставлення до дитини в дитбудинку. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 28. Федеральний суддя: про неправдиве звинувачення у крадіжці коштовностей. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 29. Федеральний суддя: про звинувачення жінки в хуліганстві на робочому місці. «Телеформат», ОРТ, Росія.


Припинення кримінальної справи

Відеоурок № 30. Стан афекту. РТР, Росія.


Потерпілий, його права

Відеоурок № 31. Судові справи з І. Годецьким. «1+1», Україна.

Відеоурок № 32. Судові справи з І. Калінською. «1+1», Україна.

Відеоурок № 33. Федеральний суддя: про хуліганство у школі. «Телеформат», ОРТ, Росія.

Відеоурок № 23. «Сімейні справи» («1+1», 2007).

Відео урок № 26. «Дитина будь-якою ціною» («Правила життя», СТБ, 2006)

Кіноурок № 29-30. «Визнати винним» (СРСР)

Відеоурок № 31-33. Що таке злочини проти правосуддя?


Тема уроку: Порушення прав жінок і чоловіків. Насильство і його попередження.

Проблемі жіночої долі присвячено багато творів світової літератури. Письменники XVIII – XIX ст. часто привертали увагу громадськості до проблеми «жіночого щастя».

Російського письменника М.Некрасова хвилює жіноча доля. І селянка (поеми «Мороз, Красный Нос», «Кому на Руси жить хорошо»), і дворянка (поема «Русские женщины») страждають від принижень, моральних та фізичних.

Образи жінок з творів художньої літератури (образ Катерини з поеми Т.Шевченко, Софії Мармеладової з роману Ф.Достоєвського , Катерини Кабанової з п’єси О. Островського тощо)

Анна Карєніна з роману Л.Толтого, Нора з п’єси Г. Ібсена не зазнавали фізичного приниження. Але вони зазнали морального утиску з боку своїх чоловіків. Обидві жінки були позбавленні можливості спілкуватися зі своїми дітьми тільки через те, що спромоглися виступити проти існуючої моралі.


Давайте згадаємо, в яких художніх фільмах згадується проблема примусового шлюбу («Бесприданница», М.Міхалкова; «Кавказька полонянка» та ін..). Але проблема примусового шлюбу для сьогодення не є типовою. Але після того, як стихає весілля і наречені перетворюються на подружню пару, відбувається ще одне перетворення: з принцеси на Попелюшку


^ Документально-публіцистичний фільм „Дитячі банди"

Художній фільм „Серед біла дня": декілька близьких та знайомих людей відправились відпочивати на природу. Раптово на них скоєно напад нетверезих підлітків. Навколо - багато людей, але ніхто не прийшов на допомогу. Захищаючи себе, свою родину та близьких, чоловік - глава сім'ї, ударом палиці вбиває одного з нападників. За це проти нього порушують кримінальну справу...

Обговорення теми, фільму та творча робота „Причини багатьох правопорушень та що треба зробити для їх попередження".

Відеофільм „Батьки та діти. Неоголошена війна"

Тема: Школа. Учень. Обов'язки та права.

відеофільм „Дідівщина в школі"

^ Переможці Міжнародного Правозахисного Кінофестивалю „Сходи”

Всі переможці отримали золоту статуетку фестивалю "Вільний мислитель"

Номінація „Кращий художній фільм”, категорія „Права людини” – „Стратити не можна помилувати”, режисер Олексій Козирев (Росія).

Номінація „Кращий художній фільм”, категорія „Права тварин” – „Історія караульного собаки”, режисер Володимир Хмельницький (Україна).

Номінація „Кращий документальний фільм”, категорія „Права людини” – „Бабуся та дідусь”, режисер Гедре Бейнорюте (Литва).

Номінація „Кращий документальний фільм”, категорія „Права тварин” – „Свідок”, режисер Джеймс ЛаВек (США).

Номінація „Кращий документальний фільм”, категорія „Захист природи” – фільм Альберта Гора „Небажана правда”, режисер Девіс Гуггенхайм (США).

Номінація „Кращий короткометражний фільм”, категорія „Права людини” – „Перед світанком”, режисер Балінт Кеньєрес (Угорщина).

Номінація „Краща анімація”, категорія „Захист природи” – „Посилка”, режисер Тіл Новак (Німеччина).

Номінація „Кращий музичний кліп”, категорія „Права людини” – „Переслідуючи сонце”, Паді (Індонезія).

Номінація „Кращий музичний кліп”, категорія „Права тварин” – „Ведмідь”, Сергій Бабкін (Україна).

Номінація „Кращий музичний кліп”, категорія „Захист природи” – „Солодкі мрії”, Михайло Ополев (Україна).

Номінація „Краща режисерська робота документального кіно” – Аркадій Кордон, фільм „Будь проклята ти, Колима…” (Росія).

Номінація „Краща режисерська робота в короткому метрі” – Тарас Томенко, фільм „Бойня” (Україна).

Спеціальний приз журі отримали:

Художній фільм „Місце на Землі”, режисер Артур Аристакісян (Росія).

Документальний фільм „Тварина”, режисер Анхель Мора (Іспанія).

Документальний фільм „Земні жителі”, режисер Шаун Монсон (США).

Документальний фільм „Урок білорусів”, режисер Мирослав Дембінскі (Польща).

Документальний фільм Інгрід Ньюкерк „Ні – насиллю над тваринами!” (США).

Короткометражний фільм „Відблиски бузкового сонця”, режисер Євгеній Бедарєв (Росія).

Короткометражний фільм Петра Забєліна „Воскресіння” (Росія).


Джерельна база

 1. Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних закладів Рекомендовано міністерством освіти і науки України, лист від 21.05.08 р. № 1/11-1969

 2. Програма правознавства . 10 клас

 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Видавнича група Основа. Харків. 2009.

 4. Настільна книга педагога. Посібник для тих хто хоче бути вчителем –майстром. Видавнича група « Основа». 2006 р.

 5. Н.А. Сторчак. Навчання прав людини. Навчально – методичні матеріали. Миколаїв. 2011 р.

 6. Науково-методичний журнал Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. № 5 /2011р.

 7. Studentam.net.ua

 8. http://www.idcentre.ru/

 9. http://www.moippo.mk.ua/index.php/predmety/87-pravoznavstvo/253-metodychni-porady-vchyteljam-shcho-vykladajut-navchalni-kursy-z-pravoznavstva.html

 10. http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=894

 11. http://www.google.com.ua/url

 12. http://www.google.com.ua/url?sa

 13. zliceum1.3dn.ru/kon/Ivanova/spravka.doc

 14. www.prioritet-school.ru/pub/motivation-russian.html

 15. navigator.rv.ua/index.php?option

 16. obljust.lviv.ua/.../Prawoznawstwo%20cikaw.

 17. studentbank.ru/view.php?id=18553

 18. ostriv-school.at.ua/.../formuvannja_motivac.

 19. readbookz.com/book/172/5438.html

 20. http://www.google.com.ua/url?url=http://900igr.net/prezentacii

 21. teacherssv3.ucoz.ru/load/...kopilka...na.../17-1-0-129

 22. inkos.com.ua/article_info.php?articles_id.

 23. www.lebedeva.zp.ua

23.pedsovet.su/load/46-1-0-7902

24. www.mytests.ru/articles/397

25. childpsy.ru/lib/books/id/9106.php

26. http://festival.1september.ru/articles/418655/

27. http://www.slideshare.net/ssusercbbceb/ss-11191643

28 http://osvita.ua/school/lessons_summary/pravo/3228Схожі:

Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconМотивація навчання на уроках математики при вивченні теми «Віднімання натуральних чисел» Методи мотивації і стимулювання діяльності учнів на уроках математики
Мотивація найважливіший компонент структури навчальної діяльності, а для особистості вироблена внутрішня мотивація є основний критерій...
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconМетодичні рекомендації щодо діяльності педагогів на мотиваційно-орієнтаційному етапі реалізації завдань курсу „Пізнай себе
Формування в учнів та дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу...
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconПо проблемі «Формування мотивації навчальної діяльності учнів»
«Педагогічні проекти». Необхідність створення такої динамічної групи зумовлена результатом діагностування стану методично роботи...
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconПротокол від 21. 09. 2010 №7 Голова нмр с. М. Букреєва
Формування в учнів та дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу...
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconЕнергодарський навчально-виховний комплекс №5 План виховної роботи на 2012-2013н р. Єдина методична тема міста
Формування в учнів та дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності і саморозвитку в компетентність
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconЕнергодарської міської ради тематичний інформаційно-методичний вісник №5
Формування в учнів та дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу...
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconФормування позитивної мотивації як фактору успіху навчальної діяльності молодших школярів

Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconАктуальність: Актуальність
Засоби мотивації навчальної діяльності школярів на уроках англійської мови в старших класах
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconРезультати анкетування учнів на виявлення мотивації навчальної діяльності (5 – 6 кл світова л-ра, 276 учнів)
Результати анкетування учнів на виявлення мотивації навчальної діяльності (5 6 кл світова л-ра, 276 учнів)
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках правознавства iconАнастасія Рогозовська
Такими внутрішніми джерелами активності особистості у процесі набуття знань., умінь І навичок є, перш за все, фундаментальні потреби,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи