Апарат управління (посадові обов\

Апарат управління (посадові обов'язки, контактні телефони)
НазваАпарат управління (посадові обов'язки, контактні телефони)
Дата конвертації10.01.2013
Розмір76 Kb.
ТипДокументи

Апарат управління

(посадові обов'язки, контактні телефони)


Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Посадові обов'язки

Телефон


МОСКАЛИК

Геннадій Федорович

Начальник управління освіти


Приймальна

Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління.

2-10-23


2-23-85


МИХАЙЛЕНКО

Світлана Олександрівна

Заступник начальника, начальник відділу організаційної та фінансової роботи

1. Здійснює організацію робіт з бюджетного планування, визначає методичні вимоги до складання бюджету та розподілу бюджетних коштів.

2. Забезпечує виконання затвердженого кошторису по управлінню освіти за всіма КФК.

3. Готує пропозиції до проектів програми соціально-економічного розвитку освіти в місті щодо матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.

4. Контролює діяльність централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування структурних підрозділів управління освіти, навчальних закладів, установ освіти при централізованій бухгалтерії.

5. Укладає договори про закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог законодавства.

6. Куратор ЗОШ № 18, 27, колегіуму №25, ДНЗ № 33, 41, 62, 67, музею А.С.Макаренка, Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Лідер».

2-21-95

^ ЛОБОДА

Валерій Сергійович

Заступник начальника, начальник відділу навчальної роботи

1. Безпосереднє керівництво директорами загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 2 та завідуючими дошкільними навчальними закладами.

2. Питання атестації педагогічних працівників.

3. Надання дозволів на проведення екскурсій.

4. Оформлення земельних відношень та оренди приміщень.

5. Формування мережі навчальних закладів.

6. Робота з запитами про публічну інформацію.

7. Куратор ЗНЗ № 10,11,14,19, ДНЗ № 10,18,29,32,34.

2-31-40

ДРУЖЕНКО

Ірина Анатоліївна

Головний спеціаліст,

відділ організаційної та фінансової роботи

1. Забезпечення дотримання вимог трудового законодавства в навчальних закладах, підпорядкованих управлінню освіти.

2. Документальне оформлення трудових відносин з керівниками та педагогічними працівниками загальноосвітніх, керівниками дошкільних і позашкільних навчальних закладів.

3. Документальне підтвердження стажу роботи працівників навчальних закладів міста.

4. Оформлення документів на нагородження працівників освіти.

5. Організація роботи з кадровим резервом керівних кадрів навчальних закладів та посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Кураторство навчальних закладів – ДНЗ № 36,65,70,№ 78, ЗОШ № 28, ліцею № 30.

2-13-57

ОДЕРІЙ

Тетяна Андріївна

Головний спеціаліст, відділ організаційної та фінансової роботи

1. Організація та ведення загального діловодства в
управлінні освіти та закладах освіти міста.

2. Організаційне та технічне обслуговування сайту управління освіти.

3. Організація планування та звітності в управлінні освіти, контроль за виконанням заходів плану роботи.

4. Контроль за дотриманням керівниками навчальних закладів Закону України «Про звернення громадян»; аналіз звернень громадян до спеціалістів апарату управління.

5. Відповідальна за впровадження системи управління якістю в структурних підрозділах управління освіти.

6. Куратор ЗОШ №12,31, ДНЗ №48,50,55,79,80.

2-40-39ПРОЦЬКО

Ігор Вікторович

Головний спеціаліст,

відділ організаційної та фінансової роботи

1. Координація роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

2. Забезпечення реалізації Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

3. Координація діяльності органів учнівського врядування в навчальних закладах.

4. Забезпечення участі навчальних закладів в загальноміських масових заходах.

5. Координація роботи позашкільних закладів освіти, таборів відпочинку з денним перебуванням .

6. Куратор ДНЗ №58,61,63,64,74 ЗОШ № 8,17,26.

2-41-01

СКЛЯРОВА

Алла Миколаївна

Головний спеціаліст, відділ організаційної та фінансової роботи

1. Контроль за процесом харчування дітей загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

2. Організація проходження працівниками загальноосвітніх навчальних закладів обов’язкових попередніх та періодичних медичних, психіатричних оглядів.

3. Облік дітей-сиріт та дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, що навчаються у навчальних закладах міста.

4. Підготовка матеріалів до виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, залишеним без батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

5. Забезпечує навчальні заклади єдиними квитками для дітей-сиріт та дітей, залишених без батьківського піклування.

6. Куратор ЗОШ №2,13,20, ліцей№4, ДНЗ №11,14,25,28.

2-40-39

БАРАННИК

Тетяна Григорівна

Головний спеціаліст,

відділ навчальної роботи

1. Ведення обліку мережі дошкільних закладів.

2. Здійснення організаційно-методичних заходів щодо обліку дітей дошкільного віку від народження до 6 років.

3. Підготовка направлень дітям у ДНЗ (групи) компенсуючого типу на підставі висновків ПМПК.

4. Участь у ліцензуванні приватних ДНЗ та державній атестації ДНЗ.

5. Кураторство загальноосвітніх закладів № 6, 22, 29, дошкільних навчальних закладів № 3, 12, 21, 26, 59.

2-45-54

ДЕМ’ЯНЕНКО Валентина Іванівна

Головний спеціаліст, відділ навчальної роботи


1. Розслідування та облік нещасних випадків згідно Положення про розслідування нещасних випадків з учасниками навчально – виховного процесу.

2. Здійснення навчання і перевірки знань з охорони праці керівників освітніх закладів; проведення інструктажів з охорони праці.

4. Контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці в трудових об’єднаннях учнів, вихованців, своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань керівників об’єднань з питань охорони праці.

5. Здійснення зв’язків з громадськими і державними органами щодо запобігання травматизму серед учнів і вихованців.

6. Організація роботи комісії по прийому готовності навчально-виховних закладів освіти до початку нового навчального року.

7. Куратор ЗНЗ № 1,5,7,9,23; ДНЗ №2,4,13,23,57,68,82.

2-40-39

КОНДРАТЕНКО Тетяна Володимирівна

Головний спеціаліст, відділ навчальної роботи

1. Організовує та забезпечує контроль, аналіз фінансово-господарської діяльності підпорядкованих організацій, стан ведення бухгалтерського обліку в централізованій бухгалтерії та групі централізованого господарського обслуговування.

2. Забезпечує ведення моніторингових досліджень стану фінансово-господарської діяльності, дотримання фінансової та лімітної дисципліни.

3. Організовує та забезпечує перевірку фінансово-економічної, господарської інформації, в тому числі звітності.

4. Забезпечує замовлення та отримання навчальними закладами документів про освіту; здійснює контроль за видачею документів про освіту навчальними закладами.

5. Кураторство загальноосвітніх закладів №3,16, дошкільних навчальних закладів №24,60,77.

2-04-39

ОЛЕКСІЄНКО Світлана Олексіївна

Головний спеціаліст, відділ навчальної роботи

1. Контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Контроль за організацією та проведенням зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Підготовка статистичних звітів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Секретар колегії управління освіти.

5. Здійснення технічного забезпечення формування мережі навчальних закладів та учнів.

6. Куратор ЗОШ № 24, приватної школи “АДА”, ДНЗ №1,46,73.

2-45-54

РАДЧЕНКО

Ніна Федорівна


Головний бухгалтер управління освіти


1.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

2.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів, аналізує їх використання;

3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов`язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

2-90-97

Схожі:

Апарат управління (посадові обов\Посадові обов'ЯЗКИ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ посадові обов'язки двірника
Угоди на охорону між адміністрацією та комітетом профспілки про поліпшення умов праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому...
Апарат управління (посадові обов\Посадові обов'язки лаборанта
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Апарат управління (посадові обов\Посадові обов'язки лаборанта
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Апарат управління (посадові обов\Посадові обов'язки лаборанта
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Апарат управління (посадові обов\Посадові обов’язки завідуючої шкільної їдальні
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Апарат управління (посадові обов\Посадові обов’язки завідуючої шкільної їдальні
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Апарат управління (посадові обов\Положення про його структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління; розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління; призначає на посади та звільняє з посад працівників управління
...
Апарат управління (посадові обов\Посадові обов’язки соціального педагога

Апарат управління (посадові обов\Посадові обов'язки класного керівника

Апарат управління (посадові обов\Посадові обов'язки класного керівника

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи