Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } icon

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 }
Скачати 148.35 Kb.
НазваПро затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 }
Дата конвертації10.01.2013
Розмір148.35 Kb.
ТипПостановаКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 17 липня 2003 р. N 1078

Київ


Про затвердження Порядку проведення

індексації грошових доходів населення


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006

N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007

N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


З метою реалізації Закону України від 6 лютого 2003 р. N 491-IV ( 491-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" Кабінет Міністрів України


п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Порядок проведення індексації грошових доходів населення (додається).


2. Визнати такими, що втратили чинність:


постанову Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 663 ( 663-98-п ) "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів громадян" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 704);


постанову Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1998 р. N 2034 ( 2034-98-п ) "Про індексацію грошових доходів громадян" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1897);


постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. N 1321 ( 1321-99-п ) "Про внесення змін до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів громадян" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1522).


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 липня 2003 р. N 1078


ПОРЯДОК

проведення індексації грошових доходів населення


1. Цей Порядок визначає правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення і поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на

фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників.

{ Порядок доповнено пунктом 1 згідно з Постановою КМ N 690

( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


1-1. Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.


Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка.


Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.


Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком починаючи з березня 2003 р. - місяця опублікування Закону України від 6 лютого 2003 р. N 491-IV ( 491-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".


Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений в абзаці другому цього пункту.


Приклад обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації наведено у додатку 1.


2. Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру:


пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат, крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку), щомісячне довічне грошове

утримання, що виплачується замість пенсії; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


стипендії;


оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та

компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;


грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби; { Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007 }


суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку

потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, страхова виплата

дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності); { Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006, N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007 }

{ Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }

суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.


3. До об'єктів індексації, визначених у пункті 2, не відносяться, зокрема:


доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;


оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності як такі, що враховуються під час обчислення середнього заробітку;


одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання; { Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, визначених пунктом 2 цього Порядку), винагорода за підсумками роботи за рік тощо;


соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ); додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які

визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами); { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. { Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 690 ( 690-2006-п ) від

17.05.2006, N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


4. Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.


У межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, індексуються оплата праці (грошове забезпечення), допомога по безробіттю та матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, що надаються залежно від страхового

стажу у відсотках середньої заробітної плати, стипендії. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006; в редакції Постанови КМ N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


У межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, індексуються пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат), щомісячне довічне грошове утримання, що

виплачуються замість пенсії, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого

внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними

згідно з Постановами КМ N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007, N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


У межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей (залежно від віку), індексується страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності. { Абзац

четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006, N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, встановлений для відповідних соціальних і демографічних груп населення, індексації не підлягає.


Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.


У разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.


У разі коли особа працює, в першу чергу індексується оплата праці. { Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006, N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ N 170

( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


Пенсії у зв'язку з втратою годувальника на дітей індексуються окремо, незалежно від розміру інших доходів (крім оплати праці). У разі коли дитина працює, в першу чергу індексується оплата праці. { Абзац дев'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 170

( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


Якщо період між припиненням і продовженням виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника та поновленням виплати пенсії по інвалідності становить більше місяця, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з місяця продовження (поновлення) виплати пенсії із збереженням суми індексації, нарахованої на момент припинення виплати пенсії, за умови, що в зазначений період не відбулося підвищення розміру пенсії. Якщо період між припиненням і продовженням (поновленням) виплати зазначених пенсій становить менше місяця, індексація

проводиться відповідно до цього Порядку. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


Приклад обчислення суми індексації грошових доходів громадян наведено у додатку 2.


5. У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення,

вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. { Абзац

перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006, N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


У разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних гарантій, зазначених в абзаці першому цього пункту, не супроводжується зростанням грошових доходів громадян, передбачених пунктом 2 цього Порядку, грошові доходи індексуються на загальних підставах відповідно до пунктів 1-1 і 4 цього Порядку. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


Якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми індексації, нарахованої відповідно до цього Порядку, подальша індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції базовим місяцем вважається місяць, у якому мало місце таке підвищення. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


Для проведення подальшої індексації або здійснення чергового підвищення доходів випереджаючим шляхом обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком починаючи з наступного за базовим місяця. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума індексації перевищить суму підвищення доходів випереджаючим

шляхом у базовому місяці. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


Приклад обчислення суми індексації у разі підвищення доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції наведено у додатку 5. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


6. Виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати населенню:


1) підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів;


2) підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету;


3) об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів;


4) індексація пенсій, страхових виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, інших видів соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду, фондів

загальнообов'язкового державного соціального страхування та коштів державного бюджету; { Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007 }

{ Підпункт 5 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


6) індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.


У разі коли грошовий дохід формується з різних джерел і цим Порядком не встановлено черговість його індексації, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частині у загальному доході.


7. Особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах

суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.


Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати праці поза основним місцем роботи, та доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.


8. Працюючим студентам і учням денних відділень, яким заробітна плата виплачується не за місцем навчання, навчальні заклади видають на їхню вимогу довідку про розмір одержуваної стипендії. На підставі цієї довідки провадиться індексація заробітної плати за місцем роботи студентів і учнів у межах

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної стипендії.


9. Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, провадиться після індексації суми оплати праці на підставі довідки

підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, в якій зазначається розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації. { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007 }


У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.


Підприємства, установи та організації зобов'язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати органам, які призначають і виплачують пенсію, інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексовану її

суму та суму індексації. На підставі поданої інформації органи, які призначають і виплачують пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюють перерахунок сум індексації пенсій, державної соціальної

допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії. { Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006, N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007 }


У разі звільнення пенсіонера з роботи власник або уповноважений ним орган подає відповідну довідку органу, який призначає і виплачує пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне довічне

грошове утримання, що виплачуються замість пенсії, для проведення індексації зазначених виплат згідно з цим Порядком. { Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанов КМ N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007 }


Приклад обчислення суми індексації доходу працюючого пенсіонера наведено у додатку 3.


10. У разі коли потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання одночасно із щомісячною

грошовою сумою, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, виплачується пенсія, в першу чергу індексується щомісячна грошова сума.


Якщо особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, одночасно із щомісячною страховою виплатою виплачується пенсія, в першу чергу індексується сума щомісячної

страхової виплати.


Індексація пенсій у випадках, зазначених у першому і другому абзацах цього пункту, провадиться органами Пенсійного фонду на підставі довідок відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, в яких зазначається сума призначеної страхової

виплати, проіндексована її сума і сума індексації.


Загальний дохід, який підлягає індексації, для зазначених в цьому пункті осіб (крім дітей) не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, для дітей - прожиткового мінімуму, встановленого

для дітей залежно від віку.


Працюючому потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання в першу чергу індексується сума оплати праці. Підприємства, установи та організації зобов'язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати відділенням виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань інформацію про розмір оплати праці працюючого потерпілого, проіндексовану її суму та суму індексації. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на підставі поданої інформації здійснюють перерахунок сум індексації

щомісячної грошової суми, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку. Якщо особа, зазначена в цьому абзаці, отримує пенсію, вона індексується в останню чергу. Загальний дохід цієї особи, який підлягає індексації, не повинен перевищувати

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.


У разі коли в особи, яка потерпіла внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, одночасно із щомісячною страховою виплатою виникає право на допомогу по безробіттю, в першу чергу індексується щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, а потім

проводиться індексація допомоги по безробіттю. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006 }


10-1. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій особам, які набули право на її призначення, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюється починаючи з місяця, в якому їх призначено. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації

матеріального забезпечення безробітних здійснюється з місяця, в

якому розпочата така виплата.

{ Порядок доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 690 ( 690-2006-п ) від 17.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 913 ( 913-2007-п ) від 11.07.2007, N 170 ( 170-2008-п ) від 12.03.2008 }


11. Додаткові витрати, пов'язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких відносяться виплати, що індексуються.


12. За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету може провадитися індексація грошових доходів населення з урахуванням регіонального індексу споживчих цін, якщо він не нижчий, ніж у цілому по Україні, та в межах регіонального прожиткового мінімуму, встановленого для

відповідних соціальних і демографічних груп населення.


13. Спори з питань індексації грошових доходів підлягають розгляду в судовому порядку.


14. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надає Мінпраці.Схожі:

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconПоложення про дитячий будинок сімейного типу { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 1572 ( ) від 17. 11. 2004 n 305 ( ) від 20. 04. 2005 n 107 ( ) від 06. 02. 2006 n 203 ( ) від 14. 02. 2007 n 1134 (

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconПоложення про прийомну сім'ю { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 1572 ( ) від 17. 11. 2004 n 33 ( ) від 15. 01. 2005 n 305 ( ) від 20. 04. 2005 n 107 ( ) від 06. 02. 2006 n 203 ( ) від 14. 02. 2007 n 1134 (

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconПоложення про використання повітряного простору України { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 1402 ( ) від 04. 09. 2003 n 1174 ( ) від 08. 09. 2004 n 836 ( ) від 15. 06. 2006 n 1133 (
Постановами км n 1402 ( 1402-2003-п ) від 04. 09. 2003 n 1174 ( 1174-2004-п ) від 08. 09. 2004 n 836 ( 836-2006-п ) від 15. 06. 2006...
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconЦивільний кодекс україни (витяг)
Ввр, 2006, n 19-20, ст. 161 n 3456-iv від 22. 02. 2006, ввр, 2006, n 27, ст. 234 n 3480-iv від 23. 02. 2006, ввр, 2006, n 31, ст....
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconХмельницької області відділ освіти 32500 смт. Віньківці, вул. Соборної України, 15, тел. 2-13-70
Ман у 2006-2007 2007-2008, 2008-2009 н рр за місцем проживання у розрізі наукових відділень (додаток 1), інформацію про кількісні...
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconЗ а к о н у к р а ї н и про реабілітацію інвалідів в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2006, n 2-3, ст. 36 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Додатково див. Рішення Конституційного Суду n 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09. 07. 2007 }
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconКодекс України від 10. 01. 2002 року №2947-iii вівторок, 16 лютого 2010, 00: 07 Tags: сімейний кодекс україни
Ввр, 2006, n 14, ст. 120, n 3497-iv ( 3497-15 ) від 23. 02. 2006, ввр, 2006, n 33, ст. 277, n 3539-iv ( 3539-15 ) від 15. 03. 2006,...
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconКодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, №21-22, ст. 135 )
Ввр, 2006, №14, ст. 120 №3497-iv ( 3497-15 ) від 23. 02. 2006, ввр, 2006, №33, ст. 277 №3539-iv ( 3539-15 ) від 15. 03. 2006, ввр,...
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconПоложення про позашкільний навчальний заклад { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 616 ( 616-2005-п ) від 21. 07. 2005 n 993 ( 993-2008-п ) від 05. 11. 2008 }
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 січня 1994 р. N 45
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 690 ( 690-2006-п ) від 17. 05. 2006 n 913 ( 913-2007-п ) від 11. 07. 2007 n 170 ( 170-2008-п ) від 12. 03. 2008 } iconНаказ №487/4708 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів №304 ( ) від 30.
Наказами Міністерства фінансів №304 ( z0905-00 ) від 30. 11. 2000., №989 ( z0962-02 ) від 10. 12. 2002, №591 ( z1291-04 ) від 24....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи