Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
Скачати 255.13 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
Дата конвертації02.03.2014
Розмір255.13 Kb.
ТипРозпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови районної державної адміністрації

      1. № 400,

зі змінами, внесеними

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

від 17.01.2014 року № 15


ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату

районної державної адміністрації


Перший заступник голови, кожен із заступників голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків:


1. Забезпечує виконання положень Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також державних підприємств, установ і організацій щодо:

1.1. Реалізації програм діяльності Кабінету Міністрів України та відповідних заходів районної державної адміністрації на їх виконання.

1.2. Формування та виконання районного бюджету.

1.3. Визначення пріоритетних напрямків розвитку економіки району, розроблення та реалізації довгострокових галузевих, міжгалузевих та угод стосовно економічного, соціального та культурного розвитку району, організації роботи з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних реформ, зовнішньоекономічних зв’язків.

1.4. Здійснення контролю, аналізу й оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах, процесу приватизації майна державних підприємств, її соціально-економічних наслідків, діяльності приватизованих підприємств з метою усунення негативних явищ в цьому процесі. Сприяння створенню конкурентного середовища в економіці району.

1.5. Розвитку конкуренції на внутрішніх ринках і ринках послуг, демонополізації, приватизації, макроекономічних процесів і явищ, оплати праці, реформування системи соціального захисту населення, розвитку підприємницької активності у виробничій та фінансових сферах.

1.6. Вивчення та розв’язання проблем державного регулювання ринкових відносин.

1.7. Організації роботи з додержання законодавства України, виконання заходів щодо посилення захисту прав споживачів.

1.8. Виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, голови обласної та районної державних адміністрацій, власних доручень.

1.9. Вирішення інших питань діяльності місцевих державних органів виконавчої влади відповідно до розподілу обов’язків.


2. Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції з питань:

- що належать до компетенції районної державної адміністрації;

- ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, районною радою (з питань, що входять до її компетенції), місцевими органами виконавчої влади для розгляду районною державною адміністрацією.


3. Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з вищими органами виконавчої влади, обласною державною адміністрацією, районною радою, органами місцевого самоврядування в процесі поточної діяльності районної державної адміністрації.


4. Відповідає за підготовку матеріалів на засідання колегії районної державної адміністрації, проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, вживає заходи для остаточного врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, розглядає та візує доопрацьовані в апараті районної державної адміністрації проекти рішень колегії, розпоряджень голови районної державної адміністрації, забезпечує контроль і організує їх виконання.


5. Дає доручення структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищних рад із делегованих повноважень.


6. Співпрацює з відповідними постійними комісіями районної ради, сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам, виконавчим органам місцевих рад у взаємодії з районною державною адміністрацією, її апаратом та структурними підрозділами.


7. Сприяє в межах своєї компетенції інститутам громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації в разі надходження письмового запиту з відповідним пакетом документів згідно до законодавства. Забезпечує надання матеріалів або копій документів у встановлені терміни.


8. Здійснює контроль у межах своєї компетенції за наданням відповідним структурним підрозділам районної державної адміністрації якісних адміністративних послуг споживачам.


9. Згідно з чинним законодавством контролює у відповідних сферах здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.


10. Сприяє відродженню духовності, створенню нормального морально-психологічного клімату у трудових колективах, злагоди і взаєморозуміння в суспільстві.


11. Сприяє роботі громадських організацій.


12. Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників, згідно з розподілом обов’язків, а також про притягнення їх до відповідальності за порушення та невиконання службових обов’язків.


13. Готує (відповідно до розподілу обов’язків) у встановленому порядку висновки і пропозиції голові районної державної адміністрації щодо погодження, укладення або розриву контрактів із керівниками державних підприємств, організацій та установ.


14. Згідно з розподілом обов’язків вивчає, аналізує роботу керівних кадрів підприємств, організацій та установ недержавного сектора щодо дотримання ними у процесі поточної діяльності чинного законодавства України. В разі необхідності вносить голові районної державної адміністрації відповідні пропозиції і рекомендації.


15. Відповідає згідно з розподілом обов’язків за кваліфіковане та своєчасне виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної та районної державних адміністрацій, а також інших обов’язків, що передбачені відповідними положеннями про структурні підрозділи районної державної адміністрації.


16. Координує в межах своєї компетенції діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, взаємодіє з територіальними органами міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади.


17. Залучає до розроблення окремих програм, згідно з напрямами роботи, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.


18. Спирається у своїй діяльності на відповідні підрозділи апарату районної державної адміністрації, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, відповідно до розподілу повноважень, взаємодіє у


вирішенні питань з іншими заступниками голови районної державної адміністрації.


19. Спрямовує, координує і контролює, згідно з розподілом обов’язків, діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо відомостей стосовно характеристик системи запасних пунктів управління, перелік утримувачів яких визначається Кабінетом Міністрів України, в цілому щодо районної державної адміністрації, а також відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку.


20. Здійснює керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці та протипожежної безпеки у структурних підрозділах районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.


21. Здійснює керівництво відповідними дорадчими органами (комісіями, радами тощо).


22. Здійснює зв’язки з постійними комісіями районної ради.


23. Забезпечує виконання виборчого законодавства в частині сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.


24. Сприяє створенню на об'єктах, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів.


25. Розглядає звернення громадян і листи підприємств, установ, організацій документи, інші матеріали, які надійшли до районної державної адміністрації в установленому порядку, повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали, що надійшли з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у відповідних структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах районної та місцевих рад. Веде особистий прийом громадян.


26. Вирішує інші питання, передбачені законодавством, виконує розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації.


^ Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В.Назарова


/Ніколаєнко О.Д./

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови районної державної адміністрації

      1. № 400,

зі змінами, внесеними

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

від 17.01.2014 року № 15


^ РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації

1. Голова районної державної адміністрації

^ ЕЧКЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ


1.1.Голова районної державної адміністрації:

очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань і за здійснення районною державною адміністрацією її повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах Краснокутського району Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

визначає структуру районної державної адміністрації, затверджує штатні розписи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, затверджує положення про апарат районної державної адміністрації, положення про структурні підрозділи, спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Утворює, реорганізує, ліквідує, відповідно до законодавства, структурні підрозділи апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, працівників апарату, структурних підрозділів (без права юридичної особи публічного права)

керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступників, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Міністерства внутрішніх справ України;

виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації в межах затвердженого бюджету. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації та визначені ним консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації;

здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною та територіальною обороною, оборонною роботою у межах і формах, визначених Конституцією і Законами України;

організовує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, а також у сфері здіснення внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю;

вирішує питання реалізації державної політики у політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, у тому числі з профспілковими, вирішує інші питання суспільно-політичного життя району, питання міжнаціональних відносин;

забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;

управління архівною справою;

затверджує акти на списання матеріальних цінностей;

на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов'язкові для виконання доручення;

здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для районної державної адміністрації.


1.2. Голова районної державної адміністрації у межах своїх повноважень координує діяльність:

управління Державної казначейської служби у Краснокутському районі в Харківській області;

Краснокутського районного відділу Головного управління внутрішніх справ України в Харківській області;

Краснокутського відділення Богодухівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області;

Краснокутського районного управління юстиції Харківської області;

прокуратури в Краснокутському районі;

Краснокутського районного суду

та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань.


1.3. Голова районної державної адміністрації спрямовує та контролює діяльність:

фінансового управління районної державної адміністрації;

сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації;

юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

архівного відділу районної державної адміністрації;

адміністратора та державного адміністратора центру надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку і торгівлі та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації,

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.


1.4. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності останнього - один із заступників голови районної державної адміністрації.


2. Перший заступник голови районної державної адміністрації

^ ЯРЕМЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ


2.1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Краснокутського району реалізацію державної політики в галузях:

соціально-економічного розвитку району, підвищення конкуренто спроможності району;

внутрішнього і зовнішнього ринку товарів, послуг, капіталів, закупівель за державні кошти;

обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, у тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення;

кредитування, валютних ресурсів, інвестицій, державного регулювання;

розвитку малого та середнього бізнесу;

реалізації законодавства з питань банкрутсва підприємств;

ціноутворення і формування тарифів (крім тарифів на житлово-комунальні послуги);


зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності;

стандартизації, метрології та сертифікації;

демонополізації виробництва і розвитку конкуренції;

надання адміністративних послуг населенню;

промисловості, транспорту і зв'язку;

інновацій;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

охорони пам»яток архітектури;

релігій і церкви;

культури, мистецтва і туризму;

освіти і науки, науково-технічної діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;

поштового зв'язку;

розвитку транспортної інфраструктури.


2.2. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:

відділу масових комунікацій апарату районної державної адміністрації;

відділу економічного розвитку і торгівлі та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації;

сектору цивільного захисту районної державної адміністрації;

відділу освіти районної державної адміністрації;

сектору культури районної державної адміністрації.


2.3. Забезпечує в межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

Головним управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області;

Головним управлінням статистики у Харківській області;

Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету;

Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Харківській області;

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області;

Харківським регіональним центром з інвестицій та розвитку;

Східним територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Регіональним фондом підтримки підприємництва в Харківській області.


2.4. Забезпечує координацію голови районної державної адміністрації територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої

влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

відділу статистики у Краснокутському районі Головного управління статистики у Харківській області,

Краснокутського відділення Богодухівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області (в межах повноважень);

Краснокутським районним сектором Головного управління державної служби з питань надзвичайних ситуацій України в Харківській області;

Харківською філією ПАТ «Укртелеком»;

центром поштового зв’язку № 2 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

Краснокутською радіокомпанією;

редакцією Краснокутської районної газети «Промінь»;


2.5. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 2.1.


2.6. Вирішує питання контролю за дотриманням кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в районній державній адміністрації. Має право підпису фінансових документів, договорів, платіжних документів, накладних на приймання, передачу товарно-матерІальних цінностей, тощо.


2.7. Контролює укладення та розірвання договорів, контрактів та угод з суб’єктами господарювання різних форм власності у сфері земельних відносин.


2.8. Очолює районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3. Заступник голови районної державної адміністрації

^ ЛИХВАР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ


3.1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Краснокутського району реалізацію державної політики в галузях:

розвитку агропромислового комплексу району, лісового та водного господарства, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;

реформування аграрних і земельних відносин в районі;

переробки сільськогосподарської продукції та харчової промисловості.


3.2.Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:

управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.


3.3. Забезпечує в межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

Головного управління Держземагенства в Харківській області;

Головним управлінням ветеринарної медицини в Харківській області;

Управлінням охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Харківській області;

Державною інспекцією сільського господарства в Харківській області;

Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарств Державного агентства лісових ресурсів України;

Харківським обласним управлінням водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України;

Державною фітосанітарною інспекцією Харківської області;

Харківським регіональним відділенням аграрного фонду;

Харківською регіональною філією Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;

Харківською державною зональною лісонасінневою інспекцією;

Харківським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.


3.4. Забезпечує координацію голови районної державної адміністрації, діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

відділу статистики у Краснокутському районі Головного управління статистики у Харківській області (з питань агропромислового розвитку району);

відділу Держземагенства у Краснокутському районі Харківської області;

управління ветеринарної медицини в Краснокутському районі Харківської області,

районної державної лікарні ветеринарної медицини Краснокутського району Харківської області;

Краснокутського міжрайонного управління водного господарства,

Краснокутського районного відділу Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;

Національного природного парку «Слобожанський»;

представника інспекції захисту рослин Державної інспекції захисту рослин в Харківській області;


представника інспекції з карантину рослин Державної інспекції з карантину рослин в Харківській області;

представника Державної інспекції сільського господарства в Краснокутському районі Харківської області.


3.5. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 3.1.


4.Заступник голови районної державної адміністрації

^ КУЗУБ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ


4.1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Краснокутського району реалізацію державної політики в галузях:

екологічної безпеки;

ліквідації наслідків екологічної безпеки;

житлово-комунального господарства, розвитку інженерної інфраструктури;

містобудування та архітектури;

розвитку будівельного комплексу, молодіжного житлового будівництва та виробництва будівельних матеріалів;

ціноутворення і формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

будівництва та експлуатації доріг;

підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

електроенергетики та теплоенергетики;

раціонального використання енергетичних ресурсів;

розробки та використання газових і нафтових родовищ;

пошуку, використання та охорони природних ресурсів;

молоді;

фізичної культури і спорту;

соціальної політики, реформування системи соціального захисту населення;

охорони здоров'я, фармацевтичної діяльності;

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та вчинення правопорушень неповнолітніми;

з питань сім'ї і жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім'ї і протидії торгівлі людьми;

гендерної політики (рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті).


4.2.Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації

сектору містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

сектору інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації;

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації;

сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації;

служби у справах дітей районної державної адміністрації.


4.3. Забезпечує в межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

Харківським обласним управлінням з фізичного виховання та спорту Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;

Головним управлінням Пенсійного фонду України Харківській області;

Головним управлінням Держсанепідслужби України в Харківській області;

Державною службою з лікарських засобів у Харківській області;

територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Харківській області;

територіальною державною інспекцією з питань праці у Харківській області;

виконавчою дирекцією Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Харківській області;

відділенням Національної служби посередництва і примирення в Харківській області;

обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів України;

обласним центром по нарахуванню та забезпеченню соціальних виплат;

Харківським обласним центром зайнятості;

Харківським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Харківським обласним центром матері та дитини;

Харківським обласним соціальним гуртожитком;

Харківським обласним центром для Віл-інфікованих дітей та молоді;

інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області;

Службою автомобільних доріг у Харківській області;

територіальним управлінням Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України в Харківській області;

Управлінням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Харківській, Полтавській та Сумській областях;


Харківським територіальним представництвом Національної комісії регулювання електроенергетики України;

Харківським регіональним управлінням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (в частині реалізації коштів обласного бюджету, спрямованих на забезпечення молоді житлом);

Харківським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;

Управлінням Укртрансінспекції у Харківській області;

Державної екологічної інспекції у Харківській області.


4.4. Забезпечує координацію голови районної державної адміністрації, діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

управління Пенсійного фонду України в Краснокутському районі Харківської області;

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Краснокутському районі;

відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Краснокутському районі;;

Краснокутського районного центру зайнятості;

Краснокутської районної санітарно-епідеміологічною станції;

Краснокутського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Краснокутського районного центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської ради Харківської області;

комунального закладу охорони здоров’я «Краснокутська центральна районна лікарня»;

комунального закладу охорони здоров'я «Краснокутський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області;

Краснокутським РВ ГУМВС України в Харківській області (в частині забезпечення безпеки дорожнього руху відділенням ДАІ);

філії «Краснокутський райавтодор» Дочірного підприємства «Харківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

Краснокутської дільниці Зміївської філії ПАТ «Харківгаз»;

Краснокутського районного відділення енергозбут АК «Харківобленерго»;

Краснокутського району електричних мереж АК «Харківобленерго»;

ТОВ «Котельні лікарняного комплексу»;

КП з водопостачання та водовідведення «Джерело».


4.5. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 4.1.


5. Керівник апарату районної державної адміністрації

^ НАЗАРОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА


5.1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Краснокутського району реалізацію державної політики у галузі запобігання та протидії корупції (у межах повноважень), управління діловодством, ведення Державного реєстру виборців, організовує роботу апарату районної державної адміністрації.


5.2. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:

відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації;

відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації;

загального відділу апарату районної державної адміністрації;

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;

сектору контролю апарату районної державної адміністрації;

сектору по роботі зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації;

сектору інформаційно - комп'ютерного забезпечення апарату районної державної адміністрації.


5.3. Забезпечує координацію голови районної державної адміністрації, діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області.


5.4. Вирішує питання контролю за дотриманням штатної дисципліни в апараті районної державної адміністрації.


5.5. Взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 5.1.


^ 6. Порядок взаємозамінності на період відсутності :


Ечкенко Віктор Михайлович - Яременко Володимир Володимирович

Яременко Володимир Володимирович - Лихвар Володимир Іванович

Лихвар Володимир Іванович - Кузуб Юрій Григорович

Кузуб Юрій Григорович - Назарова Світлана Володимирівна

Назарова Світлана Володимирівна - Моцик Ірина Іванівна


Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В.Назарова


/Ніколаєнко О.Д./


^

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови районної державної адміністрації

01.11.2013 № 400


ЗАКРІПЛЕННЯ

першого заступника голови та заступників голови районної державної адміністрації за селищними та сільськими радами районуП.І.Б.

Назва посади

Назва селищної, сільської ради

Яременко Володимир Володимирович

перший заступник голови районної державної адміністрації

- Краснокутська селищна рада

- Пархомівська сільська рада

- Козіївська сільська рада

- Каплунівська сільська рада


Лихвар Володимир Іванович

заступник голови районної державної адміністрації

- Любівська сільська рада

- Колонтаївська сільська рада

- В’язівська сільська рада

- Рябоконівська сільська рада

- Костянтинівська селищна рада


Кузуб

Юрій Григорович

заступник голови районної державної адміністрації

- Мурафська сільська рада

- Качалівська сільська рада

- Китченківська сільська рада

- Олексіївська сільська рада
Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова


/Ніколаєнко О.Д./


^

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови районної державної адміністрації

01.11.2013 № 400


Перелік

розпоряджень голови районної державної адміністрації, які втратили чинність


1. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 червня 2013 року №168 «Про розподіл обов’язків».

2. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 серпня 2013 року №250 «Про внесення змін в розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 червня 2013 року № 168 «Про розподіл обов’язків».


Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова


/ Ніколаєнко О.Д./

Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження краснокутськ від " 01 " листопада 2013 року №400 Про розподіл обов'язків Відповідно до статті 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації та керівника...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 10. 06. 2013 №188 загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації
Перший заступник, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 11. 06. 2013 №167, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05. 11. 2013 року №403, від 20. 01. 2014 року №19

Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження краснокутськ від " 13 " січня 2014 року №09-к
Яременка володимира Володимировича, першого заступника голови районної державної адміністрації, обов язки першого заступника голови...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
Регламент Краснокутської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №317 (зі змінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 26. 11. 2012 року №397. від 11. 06. 2013 року №166, від 25. 06. 2013 року №179)
Структура апарату районної державної адміністрації та гранична чисельність працівників апарату районної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи