Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. icon

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
НазваРозпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
Сторінка1/8
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.26 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

06.03.2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації

21.01.2013 №22

06.09.2013 №311

01.10.2013 №347

30.10.2013 №394

20.01.2014 №24


РЕГЛАМЕНТ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


1. Загальні положення


1.1. Регламент Краснокутської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації .

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації;

процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

внутрішній розпорядок роботи районної державної адміністрації.


1.2. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.


1.3. Розгляд у районної державної адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.


1.4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі − структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію, відповідно до чинного законодавства, державної політики;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

Головою райдержадміністрації визначаються також обов’язки посадових осіб щодо сприяння органам місцевого самоврядування району та взаємодії з ними у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.


1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації, у тому числі апарату, розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), завідувачем юридичного сектору та начальником відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.


^ 2. Планування роботи районної державної адміністрації

2.1. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, що складаються за формою згідно з додатками 1, 2 та затверджуються розпорядженням голови районої державної адміністрації.

У разі потреби складаються оперативні місячні плани основних заходів (за формою згідно з додатком 3) та тижневі плани заходів (за формою згідно з додатком 4) і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

Плани роботи районної державної адміністрації, затверджені розпорядженнями голови районної державної адміністрації, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Регуляторна діяльність районної державної адміністрації здійснюється за щорічними планами діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів.

Формування щорічного плану діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється відділом економічного розвитку і торгівлі та розвитку інфраструктури Краснокутської районної державної адміністрації.

Щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів затверджується головою районної державної адміністрації не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

Затверджений щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до нього оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


2.2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.


2.3. Формування Перспективного плану (основних напрямів) діяльності районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації за пропозиціями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації на паперовому та електронному носіях надаються відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації: річного − не пізніше ніж за місяць до початку року, квартальних − за 20 днів до початку кварталу.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи районної державної адміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів і заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Контроль за формуванням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації, в разі потреби, повертає пропозиції структурних підрозділів районної державної адміністрації на доопрацювання.

Розроблені відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації надаються для розгляду керівнику апарату районної державної адміністрації.

Узгоджені керівником апарату районної державної адміністрації проекти плану роботи районної державної адміністрації вносяться на затвердження голові районної державної адміністрації: річний план роботи − не пізніше ніж за 7 днів до початку року, квартальний план роботи − за 5 днів до початку кварталу, щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів – не пізніше 5 грудня поточного року. У триденний строк після затвердження план доводиться до виконавців, а також надсилається до обласної державної адміністрації, оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.


2.4. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних, регіональних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної політики.
2.4.1. До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території району, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності районної державної адміністрації, її взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації, зборах адміністративно-господарського активу району, нарадах у голови районної державної адміністрації та його заступників і вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

питання, що стосуються ефективного надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити такі питання:

заходи щодо виконання пріоритетних завдань розвитку району та діяльності районної державної адміністрації за відповідний період;

заходи щодо виконання програм, які затверджені центральними органами виконавчої влади, обласними та районними програмами та заходами;

проведення засідань консультативно-дорадчих органів (координаційних рад, комісій, комітетів, штабів тощо), створених при районній державній адміністрації та інше;

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій;

вивчення роботи виконавчих комітетів сільських, селищних рад щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Підготовка для розгляду діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

У розділі "Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій, інших документів" вказуються нормативні документи, хід реалізації яких буде оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання на конкретних підприємствах, установах, організаціях, або вказані конкретні заходи на виконання конкретних доручень.


2.4.2. З метою складення оперативних щомісячних планів основних заходів і щотижневих планів заходів районної державної адміністрації начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації щомісяця, за 15 днів до початку наступного місяця, подають для узагальнення до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації погоджені з відповідними заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації пропозиції до плану основних заходів на місяць − за формою згідно з додатком 3, до планів заходів на тиждень − щочетверга (до 10-00) за формою згідно з додатком 4.

Не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації надається на підпис керівнику апарату районної державної адміністрації план основних заходів районної державної адміністрації на місяць.

Пропозиції до плану основних заходів районної державної адміністрації мають містити заходи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що проводитимуться на районному або обласному рівні. Зокрема, це можуть бути:

наради (районні чи галузеві);

семінари, науково-практичні конференції та інвестиційні форуми;

засідання дорадчих органів;

комплексні перевірки щодо вивчення стану справ на об’єктах, в виконкомах сільських, селищних рад;

зустрічі з громадськістю;

громадські слухання;

спортивні чи культурно-просвітницькі заходи;

заходи, присвячені урочистим подіям тощо.


2.4.3. Щорічний план діяльності районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити інформацію про визначення виду і назви проекту, цілі його прийняття, строку підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.


2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

Питання виключаються з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації .


2.6. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються першим заступником, заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації. Порядок планування роботи відділів та секторів апарату районної державної адміністрації встановлює керівник апарату районної державної адміністрації.

Місячні плани управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації розроблюються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

Квартальні та місячні плани роботи структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації затверджуються не пізніше ніж за тиждень до початку кварталу, місяця.

Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації повинні передбачати виконання галузевих повноважень, які визначені Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Контроль за виконанням планів роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації покладається на їх керівників.


2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації та виключаються з нього за рішенням заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).


2.8. Контроль за виконанням перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації та апарату здійснюється першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).


2.9. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією, її апаратом та структурними підрозділами.

Звіти про виконання перспективних і поточних планів подаються структурними підрозділами районної державної адміністрації до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації не пізніше 10 числа місяця наступного кварталу, року у вигляді описової частини та цифрових відомостей (за формою згідно з додатком 5).

Узагальнення матеріалів та складання звіту про виконання плану роботи районної державної адміністрації за попередній квартал, рік здійснюється відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації на підставі інформацій, наданих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами після погодження із першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Відділи та сектори апарату районної державної адміністрації до 5 числа місяця наступного за звітним періодом подають звіти про виконання своїх планів роботи за місяць, квартал до відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Звіти про виконання планів роботи апарату районної державної адміністрації за квартал, місяць узагальнюються відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації та подаються до
15 числа місяця наступного за звітним періодом керівнику апарату районної державної адміністрації.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку звітів про виконання плану роботи районної державної адміністрації за відповідний період покладається на керівників структурних підрозділів та першого заступника голови, заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

Голові районної державної адміністрації подається узагальнений звіт про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 25 числа місяця наступного кварталу, року.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації за відповідний період розміщується на її веб-сайті районної держвної адміністрації та засобах масової інформації.


^ 3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації


3.1. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», цього Регламенту, Положення про апарат, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Апарат районної державної адміністрації здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних і кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також виконавчими комітетами місцевих рад району (в межах наданих повноважень);

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування в межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про виконання повноважень, делегованих районною радою;

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації через юридичний сектор апарату районної державної адміністрації;

опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, керівником апарату, внесення змін до Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації;

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до району керівництва області;

відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

здійснює організаційну підтримку, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації.

проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства;

забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

забезпечує як звичайне діловодство, так і з грифом обмеження доступу;

виконує, згідно з цим Регламентом, інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації та його заступників.


3.2. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами обласної та районної державних адміністрацій, районною радою, з органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами усіх рівнів, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.


3.3. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації організовує роботу апарату районної державної адміністрації. Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в райдержадміністрації, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує начальник відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №317 (зі змінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 26. 11. 2012 року №397. від 11. 06. 2013 року №166, від 25. 06. 2013 року №179)
Структура апарату районної державної адміністрації та гранична чисельність працівників апарату районної державної адміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови райдержадміністрації 25. 08. 2010 року №291. (зі мінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 08. 09. 2011 року №266, від 06. 10. 2011 року №293)
Структура райдержадміністрації та гранична чисельність працівників апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення
Департаментам Харківської обласної державної адміністрації: економіки і міжнародних відносин, інноваційного розвитку промисловості...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 11. 06. 2013 №167, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05. 11. 2013 року №403, від 20. 01. 2014 року №19

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconВиконання плану роботи Близнюківської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2013 року Протягом ІІ кварталу 2013 року
Положення про колегію, яке затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 26. 09. 2011 р. №514. Розпорядженням голови...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи