Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. icon

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
НазваРозпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
Сторінка2/8
Дата конвертації02.03.2014
Розмір1.26 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 4. Кадрова робота


4.1. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування районної державної адміністрації висококваліфікованими та компетентними працівниками.

У роботі з кадрами районна державна адміністрація керується Конституцією України, законами України „Про державну службу",
„Про місцеві державні адміністрації", „Про засади запобігання і протидії корупції", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного агентства України з питань державної служби та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Регламентом.


4.2. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації Комплексним планом роботи з кадрами, у якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій, а також роботи з кадровим резервом.


4.3. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ кадрової роботи, у структурних підрозділах районної державної адміністрації, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш ефективне застосування їх здібностей, розвиток ініціативи, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.


4.4. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Перший заступник голови, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із обласною державною адміністрацією в установленому порядку.

Перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному голові районної державної адміністрації в день його призначення відповідно до статті 10 Закону України „Про місцеві державні адміністрації".

Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків і погодженням із відповідними управліннями та відділами обласної державної адміністрації.

Заступники начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням відповідних керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням із заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Начальники та заступники начальників відділів, завідувачі секторів апарату районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації і погодженням із відповідними відділами та секторами апарату обласної державної адміністрації.

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації –головний бухгалтер призначається на посаду за погодженням з управлінням Державної казначейської служби України в Краснокутському районі Харківській області .

Інші працівники апарату районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу, погодженим із керівником апарату районної державної адміністрації.

Працівники відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністраці (які не є юридичними особами) районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу, іншого структурного підрозділу районної державної адміністрації погодженим із заступником голови районної державної адміністрації, згідно розподілу обов’язків.

Радники голови районної державної адміністрації, посади яких віднесені до патронатної служби, призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, і звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.


4.5. Допуск до державної таємниці надається працівникам районної державної адміністрації, які потребують його за умовами службової діяльності, після призначення на посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.


4.6. В районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється резерв кадрів, в порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

На посаду голови районної державної адміністрації кадровий резерв формується на конкурсних засадах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року № 272 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої – третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр – міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України» (зі змінами).


4.7. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в районній державній адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.


4.8. Районна державна адміністрація створює умови для навчання та підвищення кваліфікації державних службовців у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах, на постійно діючому семінарі державних службовців апарату районної державної адміністрації, начальників і заступників начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з актуальних питань державного управління і шляхом самоосвіти.


4.9. Відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації ведеться номенклатура кадрів районної державної адміністрації, до якої відносяться керівництво районної державної адміністрації, працівники апарату, відділів та інших структурних підрозділів (які не є юридичними особами) начальники та заступники начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

До відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації на кандидатури, рекомендовані для призначення на посади, віднесені до номенклатури кадрів районної державної адміністрації, подаються: особова картка форми П-2ДС, дві фотокартки розміром 4х6 см, документи про освіту, учений ступінь і звання, підвищення кваліфікації, паспорт, військовий квиток, декларація про доходи, попередження про спеціальні обмеження, установлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця.

На кожного працівника, прийнятого на роботу до апарату районної державної адміністрації, на посади керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також на посади спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, яких призначає на посади голова районної державної адміністрації, відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації оформляється особова справа та трудова книжка, може видаватися службове посвідчення.

У відділі ведеться комп’ютерний облік електронних особових справ державних службовців третьої-сьомої категорії, дані якого використовуються в межах повноважень районної державної адміністрації, супроводження та зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

Відповідальність за додержання законодавства при прийомі працівників на роботу та звільненні їх з роботи в апараті районної державної адміністрації, відділах та інших структурних підрозділах (які не є юридичними особами) покладається на відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.


4.10. Відрядження працівників районної державної адміністрації здійснюються у відповідності з планами роботи районної державної адміністрації, її управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, а також згідно з документами обласної державної адміністрації.

Розпорядження голови районної державної адміністрації про відрядження керівництва і працівників апарату районної державної адміністрації, відділів та інших структурних підрозділів (які не є юридичними особами) райдержадміністрації оформляються відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

На підставі указів Президента України від 18.09.1996 № 841/1996 (зі змінами) "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин", від 05.03.2002 № 217/2002 "Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями", а також постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" (зі змінами) відрядження за кордон державних службовців, у тому числі з метою участі в робочому або офіційному візиті, навчанні або підвищенні кваліфікації тощо, оформляється голові районної державної адміністрацій та його заступникам - після погодження з головою обласної державної адміністрації, а в разі його відсутності – першим заступником голови обласної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та їх заступникам - після погодження з головою районної державної адміністрації, іншим державним службовцям − після погодження з керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації, а у разі його відсутності − його заступником.

Не пізніше ніж за два тижні до виїзду, особи, яким дають дозвіл на відрядження, подають лист до Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації з визначенням мети виїзду, строків та умов перебування за кордоном і обґрунтуванням джерел фінансування, проекти директив, вказівок і технічних завдань для погодження з Міністерством закордонних справ України, а також копію офіційного запрошення і кошторис витрат.

Перед виїздом у службове відрядження до іноземної держави працівників, яким надано допуск до державної таємниці, голова районної державної адміністрації або за його дорученням завідувач сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації проводить інструктаж. При від’їзді у приватних справах інструктаж проводить завідувач сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

Після завершення службового відрядження за кордон державні службовці на адресу осіб, з якими воно було погоджено, подають письмовий звіт про результати відрядження з відповідними висновками, копії угод, протоколів, інших документів, що були підписані або парафовані під час відрядження, а також відомості про фактичні витрати.

Чергові відпустки працівникам апарату районної державної адміністрації, відділів та інших структурних підрозділів (кі не є юридичними особами) райдержадміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Графіки відпусток першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників та спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, яких призначає на посади голова районної державної адміністрації, працівників апарату районної державної адміністрації затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації і доводяться до відома працівників.

Відділ кадрової роботи не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком строку початку відпустки письмово повідомляє працівника про дату початку відпустки.

Працівники, які від’їжджають у відпустку (у приватних справах) до іноземної держави, та яким надано допуск до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомити про це голову районної державної адміністрації та сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

Відпустка надається за розпорядженням голови районної державної адміністрації, наказом керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації на підставі поданої працівником заяви.

Відпустки першому заступнику, заступникам голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації надаються за розпорядженнями голови районної державної адміністрації. Взаємозамінність між ними на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Надання відпусток начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації погоджують перший заступник, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків), заступникам начальників та іншим працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації – керівники відповідних структурних підрозділів.

Відпустки начальникам відділів, завідувачам секторів та іншим працівникам апарату районної державної адміністрації надаються за погодженням із керівником апарату районної державної адміністрації, у разі його відсутності –начальником відділу організаційної роботи апаратк районної держвної адміністрації. .

Контроль за дотриманням графіка відпусток та оформленням документів, пов’язаних із відпустками, працівникам апарату, начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, спеціалістам структурних підрозділів, фінансування яких здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, забезпечує відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, іншим працівникам в структурних підрозділах районної державної адміністрації - особи, визначені відповідальними за цю роботу.

Замовлення лікувальних чи санаторно-курортних путівок працівниками апарату районної державної адміністрації подається на ім’я голови комісії апарату районної державної адміністрації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, за місяць до початку кварталу, в якому передбачена відпустка.


^ 5. Організація роботи з документами


5.1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з питань діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.


5.2. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Організація роботи з документами з грифом «Для службового користування» в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання в Краснокутській районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.07.2011 № 196.


5.3. Документи з терміновим строком виконання, адресовані голові районної державної адміністрації, після їх реєстрації негайно передаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації голові районної державної адміністрації для розгляду через керівника апарату районної державної адміністрації, а в разі відсутності голови – першому заступнику голови або заступникам голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.


5.4. Документи, адресовані голові районної державної адміністрації, його заступникам із позначкою “ОСОБИСТО”, які мають гриф обмеження доступу “Цілком таємно”, “Таємно” і “Для службового користування”, передаються до сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації для реєстрації, вручення особисто адресату з подальшим контролем за виконанням.


5.5. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.


^ 6. Організація роботи з контролю за виконанням документів


6.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів несуть голова, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) і керівники її структурних підрозділів.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з їх компетенцією, сільських, селищних голів із питань делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи резолюції першою, у випадках, коли документом або резолюцією не обумовлено інше. Така особа вважається головним виконавцем документа, їй надається право уточнення завдання чи резолюції, скликання співвиконавців, підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій про виконання документа.

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, в яких зазначено декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше ніж за 2 дні до терміну, вказаного в документі або визначеного в резолюції.


6.2. Контроль здійснюється за виконанням зареєстрованих документів, в яких установлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, інших центральних органів виконавчої влади, розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за своєчасним виконанням завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, а також за розглядом запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю апарату районної державної адміністрації, за розглядом звернень громадян – сектором по роботі зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації, за проходженням документів в апараті районної державної адміністрації − загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків здійснюють контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими комітетами місцевих рад району, установами і організаціями документів з питань, що належать до їх компетенції, а саме:

ведуть облік цих документів;

накладають резолюції та надалі здійснюють контроль за їх виконанням;

отримують через загальний відділ апарату районної державної адміністрації зареєстровані інформаційні матеріали щодо реалізації кожного завдання згідно з установленими строками їх виконання, у тому числі, розроблені заходи щодо виконання документа в разі необхідності;

передають до відповідних структурних підрозділів отримані інформації на виконання розпоряджень, доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій для узагальнення та підготовки інформації про їх виконання;

готують на ім’я голови районної державної адміністрації проект інформації (відповіді) за результатами наданих структурними підрозділами узагальнених інформацій щодо виконання розпоряджень і доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій;

доповідають на кожній оперативній нараді у голови районної державної адміністрації про стан роботи з контрольними документами.


6.3. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються:

проміжні контрольні строки виконання завдань;

структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань;

структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації та контролю за виконанням документа.

План контролю погоджується в частині термінів виконання з сектором контролю апарату районної державної адміністрації.

Доцільність розроблення плану контролю визначає перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).


6.4. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, голови районної державної адміністрації розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (звітування) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації .

Оперативно-технічний контроль за станом реагування, строками, відповідністю форм виконання вимогам документів і резолюцій забезпечує сектор контролю апарату районної державної адміністрації, а секретних документів – сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районої державної адміністрації, службових документів з грифом «Для службового користування» – загальний відділ апарату районної державної адміністрації.


6.5. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі відсутності − посадовою особою, яка її заміщує.

При неможливості виконання завдання в установлений термін виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня подаються за 7 днів до закінчення встановленого строку. Якщо термін виконання документу менше, ніж 7 днів – за 1 день до встановленого строку.

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови обласної та голови районної державної адміністрації в установлені строки виконавцем, не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, подаються голові районної державної адміністрації через сектор контролю апарату райдержадміністрації аргументовані пропозиції про перенесення терміну виконання документа.

Сектор контролю апарату районної державної адміністрації після подовження терміну виконання документа готує і направляє виконавцю інформацію щодо перенесення терміну виконання документу.

Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново» – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. У цьому разі для підготовки резолюції до документа надається один день. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.


6.6. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня підписує голова районної державної адміністрації, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Документи вважаються виконаними, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в них і в резолюціях щодо їх виконання завдання, у разі потреби надана відповідь по суті.

Днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад вважається день реєстрації в установі вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема: розпорядження та доручення голови обласної та голови районної державних адміністрацій – голова обласної та голова районної державних адміністрацій відповідно.

Зняття з контролю виконаних документів органів влади вищого рівня здійснюється:

довгострокових із вимогою періодичного інформування − на підставі наданої письмової інформації органу влади вищого рівня (посадовій особі), що давав завдання, із пропозиціями про зняття з контролю як виконаних чи таких, що втратили актуальність. У разі згоди на зняття з контролю документа або окремого завдання, в місячний термін відповідним органом надсилаються погоджені пропозиції про зняття;

документів із вимогою одноразового інформування − на підставі письмової інформації за підписом голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, чи іншого документа, що підтверджує його виконання;

після погодження на зняття з контролю та відмітки "До справи" виконані документи разом з інформацією про виконання передаються в сектор контролю апарату райдержадміністрації для формування у справи.

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №317 (зі змінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 26. 11. 2012 року №397. від 11. 06. 2013 року №166, від 25. 06. 2013 року №179)
Структура апарату районної державної адміністрації та гранична чисельність працівників апарату районної державної адміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови райдержадміністрації 25. 08. 2010 року №291. (зі мінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 08. 09. 2011 року №266, від 06. 10. 2011 року №293)
Структура райдержадміністрації та гранична чисельність працівників апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення
Департаментам Харківської обласної державної адміністрації: економіки і міжнародних відносин, інноваційного розвитку промисловості...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 11. 06. 2013 №167, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05. 11. 2013 року №403, від 20. 01. 2014 року №19

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconВиконання плану роботи Близнюківської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2013 року Протягом ІІ кварталу 2013 року
Положення про колегію, яке затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 26. 09. 2011 р. №514. Розпорядженням голови...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання...
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи