Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 icon

Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449
НазваЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4


ЗВІТ


про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25.12.2012 №449

Відділи, управління та апарат Краснокутської районної державної адміністрації протягом 2013 року здійснювали організаційне, кадрове, правове та інше забезпечення діяльності райдержадміністрації.


Протягом 2013 року відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.03.2012 №87 (зі змінами), Положення про колегію районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.03.2012 № 103 (зі змінами) було підготовлено всі необхідні матеріали і організаційно забезпечено проведення 8 планових спільних засідань колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району.

Загалом у 2013 році на спільних засіданнях колегії райдержадміністрації та зборах адміністративно-господарського активу району розглянуто 48 питань в т. ч. 16 у порядку контролю, за наслідками прийнято 36 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Всього головою райдержадміністрації у 2013 році було прийнято 930 розпоряджень, з них: 490 розпоряджень з основної діяльності, 440 - з кадрових питань.

Було забезпечено проведення 34 розширених апаратних наради у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідних керівників підприємств, установ та організацій району, на яких розглянуто 118 питань. За їх наслідками головою райдержадміністрації видано відповідні доручення, вживаються заходи щодо їх виконання у встановлені строки.

Підготовлено необхідні матеріали та забезпечено проведення 52 апаратних нарад у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників відділів, завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Щомісяця та щотижня готувалися плани основних заходів, які будуть проводитися управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. Здійснювався упереджувальний контроль за підготовкою до їх проведення.

Щоденно та щотижня узагальнювалися матеріали про місце перебування голови районної державної адміністрації.

Щоп’ятниці було забезпечено проведення обласних селекторних нарад.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 21.12.2012 №446 «Про затвердження плану контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2013 рік» протягом року перевірено виконкоми Краснокутської, Костянтинівської селищних та Любівськї, Колонтаївської, Каплунівської та В’язівської сільських рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, за результатами складено довідки та акти перевірки, які направлені виконкомам селищних та сільських рад для усунення виявлених недоліків.

На територіях місцевих рад протягом року проведені сходи громадян, під час яких ведеться роз'яснення державної політики з виконання програм соціально-економічного розвитку та вивчається громадська думка щодо роботи органів виконавчої влади.

Проводилась спільна з районною радою робота щодо підготовки матеріалів з питань, що розглядаються на сесіях ради та засіданнях постійних комісій ради.

Протягом звітного періоду було перевірено роботу усіх консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів райдержадміністрації за 2013 рік. Всього в райдержадміністрації створено і працюють станом на 01.01.2014 57 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, персональний склад яких постійно підтримується в актуальному стані. Засідання проводяться згідно з відповідними положеннями. Щоквартально відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації узагальнюється інформація щодо їх діяльності, кількості проведення засідань, підготовлених проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду в актуальному стані підтримувалися документи, що регламентують діяльність районної державної адміністрації, вживалися заходи щодо оптимізації її структури.

^ Відділом економічного розвитку і торгівлі та розвитку інфраструктури райдержадміністрації виконуючи завдання «Програми економічного і соціального розвитку Краснокутського району за 2013 рік» у 2013 році на поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального стану та підвищення культурно-освітнього рівня населення залучено 106,6 млн. грн., що на 9,0 млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. З них на: охорону здоров’я-17,8 млн. грн.; освіту-40,0 млн. грн.; соціальний захист населення-37,6 млн. грн.; культуру-3,9 млн. грн.; на утримання територіального центру-3,4 млн. грн.

За звітний період підприємствами району реалізовано промислової продукції на 52,1 млн. грн., що складає 0,1 % від загального обсягу реалізації. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району становив 1,8 тис. грн.

Сільськогосподарськими підприємствами району отримано валового збору зернових та зернобобових культур 157 тис. тонн, що на 56,3 тис. тонн більше ніж минулого року. Урожайність склала 45,9 ц/га.

Кількість суб’єктів малого підприємництва в районі – 1048 одиниць, з них малих підприємств – 92, тих, що випускали продукцію і надавали послуги – 56, фізичних осіб – 956 чол. Чисельність працюючих на малих підприємствах – 893 чол. Частка малих підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг) - 46,8%. Кількість фермерських господарств – 62, Кількість фермерських угідь – 7227 га. Кількість навчальних закладів, всього – 30, в тому числі - загальної освіти 18 одиниць, професійної освіти – 1.

Відділом проведений аналіз стану справ розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення. Обсяг роздрібного товарообороту з початку року склав 221,9 млн. грн., що на 6,9 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Приріст обсягів обороту роздрібної торгівлі на 1 особу в порівняних цінах збільшився на 491 грн.

Торгова мережа району в основному представлена підприємцями-фізичними особами (біля 92%).

На ПХО «Краснокутський ринок» створені умови, у тому числі пільгові, для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, особистими підсобними господарствами тощо). Для торгівлі сільськогосподарською продукцією виділено 53 місця (24 - для торгівлі м’ясом і молокопродуктами; 9 – для торгівлі сільськогосподарськими тваринами; 20 місць для торгівлі цукром, олією, зерном, комбікормами).

За 2013 рік робочою комісією з контролю за ситуацією на продовольчому ринку району проведено 4 засідання, на якому було розглянуто такі питання:

- цінова ситуація на продукти харчування; про заборону стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території; торгівля м’ясом, м’ясопродуктами, рибою, та молочними продуктами в літній період; організація торгівлі овочами та фруктами в осінньо-зимовий період

За 2013 рік мобільною групою на ПХО «Краснокутський ринок» проведено 8 перевірок, щодо торгівлі неякісними, фальсифікованими товарами та товарами, що заборонені для торгівлі на ринках. Порушень не виявлено.

За звітний період по підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізації склав 28,5 млн. грн., що на 8,8% більше ніж у 2012 році.

Населенню реалізовано послуг на 3,3 млн. грн. (126,9% до минулого року), що складає 11,7% до загального обсягу.

Протягом 2013 року щоквартально проводився моніторинг виконання заходів розвитку сфери побуту та мережі підприємств побутового обслуговування населення. Обсяги реалізованих побутових послуг, які надавалися населенню району за січень – листопад 2013 року склали – 3343,4 тис. грн., це 11,7 % до загального обсягу реалізованих послуг.

За 2013 рік відкрито 19 об’єктів побуту із них: 1 –ремонт взуття; 4 - послуги перукарень; 1 – ремонт складної побутової техніки; та 13 інших.

Станом на 01.01.2014 року на території району працює 182 об'єкти побутового обслуговування населення. За 2013 рік було відкрито 19 об'єктів побутового обслуговування населення (на 2013 рік заплановано 5 об’єктів); закрилися - 10 об’єктів. На території району здійснюють свою діяльність 4 банківські установи.

Організована та проведена робота щодо якісного обслуговування соціально необхідними послугами на пільгових умовах малозабезпечених громадян. За 2013 рік 43 малозабезпеченим громадянам надано 19 перукарських послуг, 13 – по ремонту взуття, 11- по ремонту одягу.

Проводиться аналіз забезпеченості населених пунктів району, в яких відсутні магазини та будь які форми обслуговування, виїзної торгівлі хлібом, хлібобулочними виробами та основними споживчими товарами. В населених пунктах, які не забезпечені послугами виїзної торгівлі, населення проживає сезонно, в літній період. Мешканці с. Степове обслуговуються в їдальні Краснокутського цеху видобування нафти, газу, конденсату ГПУ «Полтавагазвидобування» розташованої на території села. Мешканці с. Гаркавець обслуговуються соціальним працівником. Мешканці с. Михайлівка та Петрівське обслуговуються в смт. Краснокутськ. в с. Комсомольське, Коломацький шлях, Настенківка – виїзна торгівля райспоживспілкою по запиту.

Протягом року проводився аналіз пасажирських перевезень та роботи промислових підприємств району. Транспортними організаціями району за 2013 рік перевезено 79,5 тис. тонн вантажів, що більше у порівнянні з 2012 роком на 0,9 %. Вантажообіг склав 23,6 млн. тонно-кілометрів і збільшився на 2,4 %. (більша частина перевезень здійснюється в межах області).

За 2013 рік перевезено 309,2 тис. осіб пасажирів, що більше у порівнянні з 2012 роком на 3,5 %. Пасажирооборот склав 10,8 млн. пасажиро-кілометрів, що на 25,2 % більше до відповідного періоду минулого року.

В Краснокутському районному управлінні юстиції в Харківській області зареєстровано розпорядження від 02.12.2013 №431 «Про затвердження Умов конкурсу з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Краснокутського району Харківської області».

Протягом року проводився аналіз бюджету району. Планові показники надходжень до зведеного бюджету за 2013 рік виконані на 100,9 %, додатково надійшло 212,8 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 952,7 тис. грн. більше.

Спеціальною робочою групою по здійсненню контролю за проведенням господарської діяльності з металобрухтом кольорових та чорних металів проведено 4 засідання щодо нелегальних пунктів його прийому. За 2013 рік виявлено 6 пунктів нелегального прийому металобрухту по яким відкрито 5 кримінальних проваджень та складено 1 адміністративний протокол.

У 2013 році при відділі економічного розвитку і торгівлі та розвитку інфраструктури розпочав роботу центр надання адміністративних послуг, завданнями якого є прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним та/або місцевим дозвільним органам. За 2013 рік надійшло звернень суб’єктів господарювання - 78; надано документів дозвільного характеру -50; відмовлено в надані дозвільних документів- 3, кількість зареєстрованих декларацій-22; відмов у реєстрації декларації-1. Надано консультацій суб’єктам господарювання -57.

В районі забезпечується виконання заходів з реалізації державної політики соціального захисту населення. Управлінням соціального захисту населення райдержадміністварції протягом року проводилась робота направлена на підвищення рівня оплати праці, забезпечення зайнятості населення, соціальний захист малозабезпечених громадян, надання державних допомог, пільг та субсидій. Забезпечено підготовку та надання звітів до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, районних служб, райдержадміністрації.

З метою вирішення нагальних питань соціального захисту населення проведено 7 галузевих та 28 внутрішніх нарад. Начальником управління забезпечувався особистий прийом громадян.

За останніми статистичними даними середньомісячна заробітна плата в районі становила 1992 грн., що складає 67,8 % до середнього рівня по області, при тому, що обласний показник – 2938 грн. За показником рівня середньомісячної заробітної плати район займає 33 рейтингове місце серед районів та міст Харківської області, за темпами росту рівня оплати праці – 32. До відповідного періоду минулого року середньомісячна заробітна плата склала 100,3 %, до прожиткового мінімуму на працездатну особу – 173,7 грн.

Станом на 01.01.2014 відповідно до проведеного моніторингу, заборгованість із виплати заробітної плати по групі економічно-активних підприємств, установ, організацій району складатиме 56,9 тис. грн. ( ДП Дублянський спиртзавод).

За січень-листопад 2013 року за рахунок усіх джерел фінансування в   районі створено 251 робоче місця (66 % річного завдання, планове   річне   завдання - 380). При цьому кількість ліквідованих робочих місць складає -265. З метою вирішення питань щодо профорієнтації безробітних з початку року профнавчання пройшли 273 особи, кількість проведених семінарів (тренінгів) склала 817, участь в яких прийняло 6662 особи.

Згідно Програми зайнятості у 2013 році та за сприяння служби зайнятості з початку року у громадських роботах приймало участь 513 безробітних осіб, ними відпрацьовано 4596 чол./дні, нараховано та отримано заробітної плати за рахунок коштів соціального страхування у сумі 122,7  тис.грн.

На організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2013 році сільських та селищні ради району (окрім Краснокутської селищної ради) виділили кошти в сумі 89,03 тис. грн. Відповідно до проведеного спільного моніторингу з районним центром зайнятості сільські   та  селищні ради станом на 01.01.14 використали кошти в сумі 88,7 тис. грн. – що становить 99,6 % від планового показника.

В 2013 році проводилась робота по попередженню травматизму на виробництві і в побуті, зокрема,.було проведено сімнадцять перевірок дотримання законодавства про охорону праці. Проводилась робота по організації та проведенню медичних оглядів, пройшли медогляди 3779 чол., що склало 97,6% від запланованих 3871 чоловік.

На протязі звітного періоду проводилась робота щодо надання державних допомог та субсидій.

Станом на 1 січня 2014 року субсидією скористалися 1948 сімей, що більше ніж в аналогічний період 2012 року на 47 сімей, в тім числі на тверде паливо та скраплений газ 246 сімей. За рішенням районної комісії з вирішення конфліктних питань по наданню населенню субсидій та соціальної допомоги призначено субсидій з початку року 1158 сім’ям. Загальна сума призначених за рік субсидій становить 3507,6 тис. грн., профінансовано 3722, 6 тис. грн. або на 106%.

Середній розмір субсидій на житлово-комунальні послуги становить 239, 2 грн. на тверде паливо та скраплений газ 766 грн.

Державними соціальними допомогами за рік скористались 2622 сім’ї, загальна сума призначених допомог становить 29477, 6 тис. грн. що більше ніж в 2012 році на 6669, 6 тис. грн., заборгованості по всіх видах державних допомог немає.

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 23.05.2012 № 301 «Про надання громадянам соціальної підтримки за принципом єдиного вікна та здійснення виїзної роботи «мобільних соціальних офісів» забезпечено 9 виїздних прийомів, під час яких прийнято 22 особи.

Станом на 01.01.2014 в єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 9829 громадян.

Протягом 2013 року нараховано пільг з оплати житлово – комунальних послуг на суму 3306,2 тис. грн., профінансовано на суму 3416,4 тис. грн., заборгованість складає 637,9 тис.грн. Пільги на проїзд в транспорті загального користування нараховано 284,6 тис.грн., профінансовано на суму 229,7 тис. грн, заборгованість складає 54,9 тис.грн. Виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особі з особливими трудовими заслугами нараховано та профінансовано на суму 6,6 тис.грн. Прийнято 28 заяв на відшкодування витрат на поховання з обласного бюджету інвалідів війни та учасників бойових дій на суму 35,1 тис. грн.

З початку року призначено компенсаційних виплат громадянам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 477,5 тис.грн та виплачено 503,7 тис.грн, заборгованість – 38,6 тис.грн. Пільгою на медичне обслуговування скористалось 49 чорнобильців на суму 21,7 тис. грн. Пільгою на зубне протезування скористалися 9 чорнобильців на суму 5,3 тис.грн. Оздоровлено 20 громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС з них 13 дітей.

Компенсацію на придбання твердого палива та скрапленого газу нараховано та профінансовано 246 пільговикам на суму 155,5 тис.грн.

Санаторно – курортним лікуванням забезпечено 19 ветеранів війни, дві супроводжуючі особи та 9 інвалідів загального захворювання. Закуплені за рахунок субвенцій з Державного бюджету 15 путівок до санаторіїв «Роща», «Бермінводи», «Високий» на суму 100,0 тис.грн.

За звітний період було влаштовано до стаціонарного відділення територіального центру 7 малозабезпечених одиноких пенсіонерів.

Матеріальну допомогу за рахунок коштів Державного бюджету отримали 8 інвалідів та дві малозабезпечені особи на суму 4,5 тис.грн.Компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку отримали 37 інваліда війни на суму 11,7 тис.грн. та 1 інвалідів загального захворювання на суму 0,3 тис.грн.

Одноразову грошову допомогу ветеранам війни до Дня Перемоги отримали 1303 ветеранів на суму 624,7 тис.грн.

Проведено 11 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заробітної плати та інших соціальних виплат, 10 засідань районної комісії з легалізації робочих місць, 14 засідань комісії з вирішення конфліктних питань по наданню населенню субсидій та соціальної допомоги, 12 засідань комісії з надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 12 засідань спостережної комісії, 4 - районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, 4 тристоронньої соціально- економічної ради, 4 засідання районного координаційного Комітету сприяння зайнятості населення та профорієнтації населення, 2 засідання комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об”єктів соціальної інженерно- транспортної інфраструктури.

З метою своєчасного інформування населення про законодавчі зміни в наданні державних допомог, пільг та субсидій в районній газеті здійснено публікацію 13 інформаційних заміток.

Робота сектору інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації в 2013 році проводилась відповідно з плановим завданням і забезпечувала реалізацію державної політики в сфері розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва на території району.

В районі нараховується 66 населених пунктів, із них 2 селища міського типу і 64 сільських населених пунктів, 13 сільських рад.

На протязі року вжито заходів щодо організації реконструкції та покращення об’єктів соціально-побутового призначення та будівництва нових об’єктів.

Протягом року проведено 12 засідань міжвідомчої комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії (електричну енергію, природній газ), на яких розглядалися питання про стан розрахунків споживачів району за спожиті енергоносії, 1 засідання районної конкурсної комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» під час якого здійснено підведення результатів проведення конкурсу населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку у 2013 році.

Протягом звітного періоду здійснено: аналіз виконання в 2012 році завдань Програми економічного і соціального розвитку Краснокутського району на 2012 рік; аналіз виконання в 2012 році завдань Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Краснокутському районі на 2010 - 2014 роки; аналіз виконання в 2012 році завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Краснокутського району на 2010-2014 роки; аналіз виконання в 2012 році завдань Програми розвитку дорожнього комплексу Краснокутського району на 2012-2016 роки.

Підготовлені та розглянуті на сесіях районної ради наступні проекти рішень:

- «Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району до комунальної власності Краснокутської селищної ради об'єктів нерухомості та майна Краснокутського підприємства теплових мереж»;

- «Про внесення змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами в Краснокутському районі на 2011-2014 роки»;

- Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутського району на 2013 рік, затвердженої рішенням районної ради від 03.07.2013 №310-VI»

- «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 лютого 2013 року №274-VI «Про затвердження Переліку суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району»;

- Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього комплексу Краснокутського району на 2012-2016 роки;

- «Про хід виконання в 2012-2013 роках Програми розвитку дорожнього комплексу Краснокутського району на 2012-2016 роки»;

- «Про хід виконання в 2013 році Програми поводження з твердими побутовими відходами в Краснокутському районі на 2011-2014 роки».

З метою зменшення витрат паливно - енергетичних ресурсів, скорочення викидів (збільшення абсорбції) парникових газів в 2013 році здійснені наступні заходи:

- переведення будівлі відділу освіти Краснокутської районної державної адміністрації, за адресою: Краснокутський район, смт Краснокутськ, вул. Карла Маркса, 2 з централізованого теплопостачання на електроопалення (установка електрокотла потужністю 30 кВт) за рахунок коштів ТОВ «Котельні лікарняного комплексу»;

- впровадження технологій з використанням котлів на альтернативних видах палива Краснокутський район , с. Козіївка, вул. Леніна, 54 і Козіївського сільського будинку культури за рахунок коштів обласного бюджету та коштів Козіївської сільської ради;

- заміна котлів у котельні Колонтаївського ДНЗ за рахунок коштів Колонтаївської сільської ради.

З метою поліпшення роботи водопровідно - каналізаційного господарства району в поточному році здійснено:

- поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення в с. Пархомівка за рахунок коштів Пархомівської сільської ради.

- придбання компресора каналізаційних очисних споруд в смт Краснокутськ;

- ремонт системи водопроводу в с. Козіївка за рахунок коштів Козіївської сільської ради;

- розпочато роботи щодо будівництва каналізаційних мереж по вул. Дачній та вул. Першотравневій в смт Краснокутськ за рахунок коштів обласного бюджету.

У 2013 році за рахунок коштів Краснокутської селищної ради здійснено капітальний ремонт покрівлі будівлі гуртожитку по вул. Челюскінців, 6 в смт Краснокутськ.

Впроваджено енергоефективні заходи:

- капітальний ремонт віконних блоків в Козіївській ЗОШ I - III ст. Краснокутський район, с. Козіївка, вул. Леніна, 52;

- заміна віконних блоків в Качалівській ЗОШ І –ІІІ ст.;

- заміна віконних блоків у Любівській ЗОШ І-ІІ ст.;

- заміна вікон та дверей Козіївського дошкільного навчального закладу в с. Козіївка;

- капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків будівлі по вул. Карла Маркса, 1 в смт Краснокутськ;

- заміна віконних блоків в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Дублянка.

Також, в 2013 році за рахунок коштів районного бюджету здійснено погашення кредиторської заборгованості по заміні застарілих котлів ФАКЕЛ на сучасні економічні котли в котельні по вул. Головченко, 5 в с. Козіївка Краснокутського району (який був включений до Угоди від 9 липня 2012 між НАК «Нафтогаз України » і обласною державною адміністрацією).

З метою підвищення рівня оплати споживачами житлово-комунальних послуг, сектором здійснювався аналіз стану розрахунків за спожиті енергоносії в районі в розрізі категорій споживачів, проводилась робота із боржниками щодо погашення заборгованості та вчасної оплати, та робота з надавачами послуг щодо здійснення претензійно – позовної роботи, реструктуризації заборгованості та ініціювання питання списання неліквідних боргів.

Щомісяця здійснювалось висвітлення інформації про розрахунки за енергоносії на вебсайті районної державної адміністрації.

З метою забезпечення координації діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів сільських, селищних рад, підприємств, організацій та установ, незалежно від підпорядкування і форм власності виконання заходів щодо підготовки господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років в квітні – вересні проводилися засідання районного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо - зимовий період 2013-2014 років та забезпечено контроль за станом проходження опалювального сезону 2013 – 2014 років.

Значний обсяг робіт виконано в сфері благоустрою територій населених пунктів в рамках проведення Всеукраїнської акції з благоустрою, було виконано роботи на загальну суму 250,0 тис. грн. Так, в березні – травні проведено двомісячник весняних робіт із благоустрою територій населених пунктів району. Також, на виконання заходів безстрокової компанії із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах, на території району у серпні – вересні проведено осінній місячник з благоустрою.

Здійснювався моніторинг виконання місцевих екологічних програм та використання коштів спецфонду охорони навколишнього природного середовища.

В напрямку реформування сфери житлово-комунального господарства та з метою залучення мешканців багатоквартирних житлових будинків до управління своїм майном в 2013 році створено 1 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Для покращення стану дорожнього господарства Краснокутського району в 2013 році виконані наступні заходи:

На дорогах комунальної власності за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та обласного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району в 2013 році виконано роботи на суму 831,1 тис.грн., в тому числі:

- капітальний ремонт вул. Куйбишева в смт Краснокутськ на суму 327,4 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Берегова в с. Колонтаїв на суму 14,0 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Свердлова в с. Мурафа на суму 103,4 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Іванова в с. Пархомівка на суму 64,6 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Перемоги в смт Краснокутськ на суму 321,7 тис.грн.

За рахунок коштів сільських, селищних рад здійснено грейдерування доріг, що знаходяться в комунальній власності, а саме по:

- вул. Центральна, вул. Московська, вул. Польова в с. Олексіївка на суму 2,420 тис.грн.

-вул. Комсомольська, вул. Морозова, вул. Осадчого, вул. 8-го Березня, вул. Краснокутська, вул. Радянська, вул. Південна, вул. Несторівська в с. Каплунівка на суму 3,025 тис.грн.

- вул. Ватутіна, вул. Пролетарська в с. Козіївка на суму 3,025 тис.грн.

- вул. Таранівка, вул. Повстянка, вул. Новоселівська, пров. Чайковського, вул. Свердлова, вул. ім. Кутузова, вул. ім. Шевченко, пров. Широкий, пров. Глиняний, пров. Гагаріна, пров. Тичини, пров. Маршала Рибалко, пров. Лісовий в с. колон таїв на суму 2,42 тис.грн.

- вул. Першотравнева в с. Любівка на суму 0,502 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік).

- вул. Калініна, вул. Перемоги, вул. Пугачова, вул. Базарна, вул. Піонерська в с. Мурафа на суму 10,644 тис.грн.

- під’їзд до цвинтаря в с. Пахомівка на суму 10,0 тис.грн.

- вул. Жовтнева, вул. Молодіжна, пров. Жовтневий в с. Рябоконево на суму 2,4 тис.грн.

За рахунок коштів сільських, селищних рад здійснено капітальний ремонт доріг, що знаходяться в комунальній власності, а саме по:

- вул. Перемоги в смт Краснокутськ на суму 355,675 тис.грн.

- тротуару по вул. Заводській в с. Пархомівка на суму 92,480 тис.грн.

- вул.Берегова в с. Колонтаїв на суму 14,58 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

На дорогах загального користування, експлуатаційне утримання яких відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів державного бюджету здійснює Служба автомобільних доріг у Харківській області, яка є замовником по всьому комплексу дорожніх робіт в регіоні, а утримання яких здійснює філія Краснокутський «Райавтодор» ДП «Харківоблавтодор» виконано 7402,1 м.кв. ямкового ремонту на суму 1850,525 тис.грн., в тому числі:

- (С-П) «Краснокутськ-Богодухів» – 2959,6 м.кв.

- «Коломак-Шелестово-Колонтаїв» – 1222,9 м.кв.

- «Ст. Мерчик-Мурафа-Краснокутськ» – 691,3 м.кв.

- «Валки-Пархомівка» – 2416,6 м.кв.

- «Мурафа-Сорокове» – 111,7 м.кв.

Сформовано перелік об’єктів Краснокутського району на фінансування відповідно до Угоди про співпрацю між Харківською обласною державною адміністрацією та ПАТ «Укрнафта» на 2014 рік.

  1   2   3   4Схожі:

Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392
Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconПро затвердження перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік
Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації,...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473
Загалом у 2011 році на спільних засіданнях колегії райдержадміністрації та зборах адміністративно-господарського активу району розглянуто...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconПлану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2014 рік
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації,...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconРозпорядження 24. 12. 2012 Валки №882 Про затвердження Перспективного плану роботи Валківської районної державної адміністрації на 2013 рік
Відповідно до п регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconРозпорядження 27. 12. 2013 №236 -р Про затвердження перспективного плану роботи районної державної адміністрації на 2014 рік
Відповідно до пункту 6 Регламенту Путильської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconПро затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2013 року
Відповідно п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconПро затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2013 року
Відповідно п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconВиконання плану основних заходів Краснокутської районної державної адміністрації за лютий 2013 року
Відділи, управління та апарат Краснокутської районної державної адміністрації за лютий 2013 року здійснювали організаційне, кадрове,...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449 iconВиконання плану основних заходів Краснокутської районної державної адміністрації за січень 2013 року
Відділи, управління та апарат Краснокутської районної державної адміністрації за січень 2013 року здійснювали організаційне, кадрове,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи