Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Скачати 52.53 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Дата конвертації02.03.2014
Розмір52.53 Kb.
ТипРозпорядження


Додаток

до розпорядження голови районної державної адміністрації

      1. № 81,

зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації

від 20.01.2014 року № 18

Склад

комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка державі, Краснокутській районній державній адміністрації

Голова комісії:

ЯРЕМЕНКО

Володимир Володимирович
перший заступник голови районної державної адміністрації

Заступник голови комісії:

НАЗАРОВА

Світлана Володимирівна
керівник апарату районної державної адміністрації

Секретар комісії:

БУЦЬКА

Наталія Миколаївна
начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, головний бухгалтер

Члени комісії:

БОНДАР

Марія Василівна
головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації

ЛАЩЕНКО

Віктор Васильович

завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

НІКОЛАЄНКО

Олена Дмитрівна
начальник відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

ПІСНА

Надія Іванівна
начальник фінансового управління районної державної адміністрації

^ Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В.Назарова

Ніколаєнко О.Д.

Додаток

до розпорядження голови районної державної адміністрації

18.03.2013 № 81
ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка державі, Краснокутській районній державній адміністрації


^ I. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 8 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 грудня 2011 року № 86 „Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації”.

1.2.  Положення визначає правовий статус, порядок створення, завдання, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка державі, Краснокутській районній державній адміністрації (далі - комісія), у якій зазначена особа працює або яку представляє.

1.3.  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.


^ II. Порядок створення та організація діяльності Комісії


2.1. Комісія створюється для оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка державі, Краснокутській районній державній адміністрації.


2.2. Положення про Комісію, персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.


2.3. Комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

З метою оцінки вартості дарунка до роботи в Комісії може залучатись оцінювач – представник державного органу влади, що має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за відповідним напрямом та спеціалізацією оцінки майна, до якого належить дарунок.


З метою відчуження, передачі в оренду, страхування дарунка, коли необхідно визначити його ринкову вартість, проводиться незалежна оцінка шляхом залучення до роботи в Комісії суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, визначеного Законом України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.


2.4. Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.


2.5. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації.


2.6. Голова комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію функцій. Голова Комісії визначає функції кожного її члена.


2.7. Секретар Комісії призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації.


2.8. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням голови Комісії та оформлюються розпорядженням голови районної державної адміністрації.


2.9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.


2.10. Комісія проводить засідання протягом місяця з дня передачі уповноваженою особою дарунка Краснокутській районній державній адміністрації.


2.11. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більшість її членів.


2.12. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.


2.13. Комісія приймає рішення, виходячи з наявних, наданих уповноваженою особою документів, акта приймання-передачі, враховуючи думку експертів та фахівців.


2.14. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар Комісії.

2.15. Рішення Комісії у триденний строк з дня прийняття затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.


III. Основні завдання Комісії. Повноваження голови, секретаря та
інших членів комісії3.1. Основними завданнями Комісії є:

оцінка вартості дарунка;

вирішення питання можливості використання дарунка;

визначення місця зберігання дарунка;

вирішення питання строку зберігання дарунка.


3.2. Голова Комісії:

веде засідання Комісії;

вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо змін у складі Комісії;

засвідчує своїм підписом документи, що складаються за результатами проведення засідань;

забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо оцінки вартості дарунка.

У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник голови комісії.


3.3. Секретар Комісії:

веде та оформляє протоколи засідань Комісії;

забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності;

за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.


3.4. Члени Комісії:

мають право на занесення своєї думки до протоколів засідань Комісії;

зобов’язані додержуватись норм чинного законодавства, цього Положення;

об’єктивно та неупереджено вирішують питання щодо оцінки вартості, можливості використання, місця та строку зберігання дарунка.


Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В.Назарова


Ніколаєнко О.Д.

Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 11. 06. 2013 №167, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05. 11. 2013 року №403, від 20. 01. 2014 року №19

Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
Регламент Краснокутської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №317 (зі змінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 26. 11. 2012 року №397. від 11. 06. 2013 року №166, від 25. 06. 2013 року №179)
Структура апарату районної державної адміністрації та гранична чисельність працівників апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 21. 06. 2013 №178 (зі змінами внесеними розпорядженням від 16. 01. 2014 №10) персональний склад громадської ради при Краснокутській районній державній адміністрації
Посада (назва інституту громадянського суспільства, посада в ньому, наукові ступені, вчені звання)
Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconПро затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на І квартал 2014 року
Відповідно п. 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад iconРозпорядження 27. 12. 2013 №236 -р Про затвердження перспективного плану роботи районної державної адміністрації на 2014 рік
Відповідно до пункту 6 Регламенту Путильської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи