Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення
Скачати 105.46 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення
Дата конвертації02.03.2014
Розмір105.46 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації

05.12.2012 № 413

зі змінами внесеними розпорядженням

від 17.10.2013 № 372


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку і торгівлі Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області

(нова редакція)


1. Відділ економічного розвитку і торгівлі Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний, підконтрольний голові районної державної адміністрації, Департаментам Харківської обласної державної адміністрації: економіки і міжнародних відносин, інноваційного розвитку промисловості і

транспортної інфраструктури.

Повна назва українською мовою:

Відділ економічного розвитку і торгівлі,

Краснокутської районної державної адміністрації

Харківської області

Скорочена назва:

Відділ економічного розвитку і торгівлі,

Краснокутської РДА.

Юридична адреса: 62002, Харківська область, смт.Краснокутськ, вул. Карла Маркса, 1.


2. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її компетенції, рішеннями районної ради, прийнятими в межах її компетенції, наказами директорів Департаментів обласної державної адміністрації: економіки і міжнародних відносин, інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури, а також цим Положенням.


3. Основними завданнями відділу є участь у:

 • реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку;

 • реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

 • формуванні і проведенні державної регіональної політики;

 • проведенні разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації зовнішньоекономічної політики;

 • забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

 • здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

 • забезпеченні реалізації державної цінової політики;

 • забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;


4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

2) виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району, а саме:

- бере участь у розробці стратегії розвитку району та розробляє довгострокові програми розвитку;

- готує прогнози економічного та соціального розвитку району на середньо- та короткостроковий періоди;

- розробляє прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, які є основою для складання проектів бюджетів території;

- розробляє і подає Департаменту економічного розвитку і міжнародних відносин обласної державної адміністрації пропозиції до проекту обласної програми економічного і соціального розвитку на черговий рік;

3) бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

4) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

5) готує пропозиції голові районної держадміністрації з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

6) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

7) бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

8) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

9) бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

10) сприяє реалізації державної регуляторної політики, розвитку підприємництва на території району, в тому числі в галузі утилізації відходів виробництва, заготівлі вторинної сировини, зокрема металобрухту;

11) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

12) здійснює методичне керівництво економічною роботою в районі, координує діяльність з цих питань структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування з питань методики розроблення програм економічного і соціального розвитку району, забезпечує взаємодію з ними під час складання місцевих та галузевих програм, а також під час розв'язання проблем комплексного розвитку продуктивних сил території;

13) бере участь у формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

14) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає до райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

15) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

16) бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ району в межах делегованих повноважень;

17) готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

18) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

19) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;

20) бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

21) розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у

сфері економіки; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва; взаємодіє з іншими

місцевими органами державної виконавчої влади у сфері забезпечення державного регулювання торгівлі і побутового обслуговування населення району;

22) аналізує діяльність підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення району, систематизує її показники і готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств;

23) бере участь у визначенні потреб у товарах широкого вжитку та побутових послугах для задоволення попиту населення;

24) залучає у порядку, визначеному законодавством, підприємства, установи і організації до участі у розвитку торговельного та побутового обслуговування населення району;

25) організовує проведення ярмарків на районному та обласному рівні;

26) бере участь у координації роботи промислових підприємств, підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території району, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку;

27) здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі всіх форм власності норм і правил торгівлі;

28) надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу;

29) координує діяльність підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, а також ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів незалежно від форм власності;

30) бере участь у проведенні районних нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, підвищення рівня культури обслуговування населення та координації цієї діяльності;

31) розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та звернення суб’єктів господарювання, громадських організації, засобів масової інформації та громадян з питань, що належать до компетенції відділу, приймає щодо них рішення, розглядає звернення громадян, підприємств, організацій та установ, проводить прийом громадян;

32) вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства;

33) вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних»;

34) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на відділ завдань;

35) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

36) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

37) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

38) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.


5. Відділ має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

5) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

6) інформувати керівника та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

7) порушувати клопотання перед керівником щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг.


6. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.


7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за поданням із заступником голови районної державної адміністрації згідно розподілу обов’язків та погодженням з директором Департаменту економіки та міжнародних відносин обласної державної адміністрації.


8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників відділу;

- сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультацію, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

- розробляє пропозиції щодо фінансово – економічного обґрунтування обсягів закупівель товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету;

- здійснює контроль щодо реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки;

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері економічного і соціального розвитку району;

- забезпечує реалізацію державної цінової політики;

- забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у відділі;

- проводить наради в установленому порядку з питань, що належать до його компетенції;

- забезпечує реалізацію державної інвестиційної та інноваційної політики;

- залучає спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетентності;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу.

9. Накази начальника відділу у разі порушення прав громадян, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені у судовому порядку.


10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених коштів визначає голова районної держадміністрації.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної, держадміністрації після експертизи, проведеної районним фінансовим управлінням.


11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Начальник відділу організаційної роботи

апарату районної державної адміністрації І.І. МОЦИК


/Баранова В.Б./
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 11. 06. 2013 №167, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05. 11. 2013 року №403, від 20. 01. 2014 року №19

Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №317 (зі змінами внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 26. 11. 2012 року №397. від 11. 06. 2013 року №166, від 25. 06. 2013 року №179)
Структура апарату районної державної адміністрації та гранична чисельність працівників апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядженням голови районної державної адміністрації 06. 03. 2012 №87 зі змінами внесеними розпорядженнями голови райдержадміністрації 21.
Регламент Краснокутської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження 23 серпня 2012 року смт Близнюки №982 Про затвердження Положення про державного реєстратора Близнюківської районної державної адміністрації
Керуючись ст. 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами), Регламентом районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження 29 серпня 2012 року смт Близнюки №1000 Про затвердження Положення про сектор з питань внутрішньої політики апарату Близнюківської районної державної адміністрації
Керуючись ст ст. 5, 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами), Регламентом районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 05. 12. 2012 №413 зі змінами внесеними розпорядженням від 17. 10. 2013 №372 положення iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I
Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації перейменовано з відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи