Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади
Скачати 133.31 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади
Дата конвертації02.03.2014
Розмір133.31 Kb.
ТипРозпорядженняЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

09.08.2013 № 259


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи апарату

Краснокутської районної державної адміністрації


1. Загальні засади


1.1. Відділ організаційної роботи (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Краснокутської районної державної адміністрації, що створюється головою Краснокутської районної державної адміністрації для організаційного забезпечення діяльності голови Краснокутської районної державної адміністрації, вивчення стану організаційної роботи в структурних підрозділах Краснокутської районної державної адміністрації, надання практичної та методичної допомоги з організаційних питань.

Відділ підпорядковується безпосередньо керівнику апарату Краснокутської районної державної адміністрації.


1.2. Відділ виконує ряд завдань, які визначають основні напрями його діяльності, а саме:


забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району;

надає практичну та методичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської роботи;

координує роботу з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади;

формує плани роботи районної державної адміністрації на рік і квартал, а також плани заходів на місяць та тиждень;

бере участь в організаційному забезпеченні роботи колегії районної державної адміністрації, зборів адміністративно-господарського активу району, аналізує стан роботи консультативних, дорадчих та допоміжних органів, створених при районній державній адміністрації;

здійснює організаційні заходи щодо координації роботи органів місцевого самоврядування району з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць під час підготовки та проведення виборів та референдумів;

розробляє проекти регламентуючих документів районної державної адміністрації;


організаційно забезпечує підготовку нарад, у тому числі селекторних, та заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації;

готує матеріали з питань нагородної справи.


 1. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державні нагороди України», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та голови Краснокутської районної державних адміністрацій, Регламентом Краснокутської районної державної адміністрації, Положенням про апарат Краснокутської районної державної адміністрації, цим Положенням.
 1. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних, місячних і тижневих планів роботи, погоджених із керівником апарату районної державної адміністрації.
 1. Під час виконання своїх завдань і функцій відділ взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування району, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
 1. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.


2. Основні функції та завдання відділу


2.1. Забезпечення взаємодії Краснокутської районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією:


 1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань забезпечує взаємодію апарату районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією.
 1. Узагальнює та надає до обласної державної адміністрації відомості про місце перебування голови районної державної адміністрації, а також основні заходи, заплановані на наступний день, за участю голови районної державної адміністрації та його заступників.
 1. Проводить організаційну роботу щодо участі голови районної державної адміністрації у селекторних нарадах, що проводяться обласною державною адміністрацією.
 1. Організовує вирішення питань, покладених на відділ, у зв'язку із підготовкою робочих поїздок до району голови обласної державної адміністрації.


2.2. Забезпечення взаємодії апарату районної державної адміністрації


із структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування району:


 1. Забезпечує взаємозв'язки районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування району у межах компетенції відділу.
 1. Узагальнює плани проведення основних заходів у районі на наступний місяць, доводить їх зміст до заступників голови районної державної адміністрації.
 1. Формує за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації перелік питань, які пропонуються для розгляду на сесіях районної ради.
 1. Формує узагальнений графік чергування працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації за наданою ними інформацією на вихідні та святкові дні.


2.3. Надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської діяльності:


 1. Вивчає діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм методичну і практичну допомогу щодо поліпшення та вдосконалення організації управлінської діяльності з питань, які віднесені до компетенції відділу, готує відповідні довідки.
   1. Узагальнює та організовує впровадження нових форм, методів та технологій управлінської діяльності, підвищення її ефективності.2.3.3. Здійснює організаційне забезпечення семінарів-нарад з сільськими, селищними головами.


2.4. Організація контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади:


 1. Розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації щорічний план контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 1. Координує роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 1. Надає голові Краснокутської районної державної адміністрації відповідні акти, довідки та інформації з питань здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
  1. Планування роботи Краснокутської районної державної адміністрації
 1. Опрацьовує та надає голові Краснокутської районної державної адміністрації проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи Краснокутської районної державної адміністрації.
 1. Здійснює оперативне планування діяльності районної державної адміністрації. Формує плани заходів районної державної адміністрації на місяць, тиждень та проводить аналіз щодо їх виконання.
 1. Формує плани роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації на квартал, місяць та аналізує їх виконання.
 1. Узагальнює інформації структурних підрозділів районної державної адміністрації та готує звіт про виконання річного та квартального планів роботи районної державної адміністрації. Забезпечує висвітлення звіту на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.


2.6. Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів:


2.6.1. Спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії районної державної адміністрації, зборів адміністративно-господарського активу району.


 1. Здійснює узагальнення пропозицій, наданих структурними підрозділами районної державної адміністрації, та забезпечує підготовку проектів планів засідань колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району, надає їх для подальшого розгляду і затвердження.
 1. Узагальнює звіти, що надходять до відділу від структурних підрозділів районної державної адміністрації, з питань діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, створених при районній державній адміністрації, готує доповідні записки із зазначеного питання керівнику апарату районної державної адміністрації.


2.7. Координація роботи органів місцевого самоврядування району з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць під час підготовки та проведення виборів та референдумів:


2.7.1. Координує роботу органів місцевого самоврядування району з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць під час підготовки до виборів і референдумів шляхом проведення нарад, інших організаційних заходів.


2.7.2. Узагальнює матеріали з питання матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць, надані органами місцевого самоврядування, готує відповідні довідки.


2.8. Розроблення та прийняття регламентуючих документів Краснокутської районної державної адміністрації:


 1. Готує проект Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, розподілу обов'язків між головою Краснокутської районної державної адміністрації та його заступниками, Положення про апарат Краснокутської районної державної адміністрації, Положення про колегію Краснокутської районної державної адміністрації, складу колегії Краснокутської районної державної адміністрації, а також проекти розпоряджень голови Краснокутської районної державної адміністрації із зазначених питань.
 1. Здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов'язків між головою Краснокутської районної державної адміністрації, його першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації.


2.9. Організаційне забезпечення нарад та заходів, що проводяться під головуванням голови районної державної адміністрації.


2.9.1. Здійснює загальний контроль за ходом підготовки нарад, що будуть проходити під головуванням голови районної державної адміністрації, за участю керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування району.


2.9.2. Забезпечує організаційну підготовку спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації урочистих заходів з нагоди державних і професійних свят, інших масових заходів.


2.10.Підготовка матеріалів з питань нагородної справи


 1. Забезпечує реалізацію комплексу заходів з підготовки матеріалів щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації.
 1. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державні нагороди України, інших нормативних документів у галузі нагородної справи.
 1. Надає практичну допомогу працівникам підприємств, установ та організацій з питань підготовки нагородних матеріалів.


2.11. Інші функції:


2.11.1. Передає в установленому порядку та визначені строки до сектору по роботі зі зверненнями громадян апарату Краснокутської районної державної

7

адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною.


^ 3. Права відділу


Відділ має право:


 1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Краснокутської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
 1. Залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників) до роботи з розгляду питань, що належать до його компетенції.
 1. За дорученням керівника апарату Краснокутської районної державної адміністрації має право здійснювати перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації в структурних підрозділах районної державної адміністрації, брати участь у нарадах структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевих рад та сесій місцевих рад району.


^ 4. Структура відділу


 1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Краснокутської районної державної адміністрації за поданням керівника апарату Краснокутської районної державної адміністрації та погодженням із начальником організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.
 1. Структура і чисельність працівників відділу затверджуються головою Краснокутської районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.
 1. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою Краснокутської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу та за погодженням з керівником апарату Краснокутської районної державної адміністрації.


^ 5. Начальник відділу


5.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання відділом основних функцій та завдань.


 1. Планує роботу відділу, забезпечує виконання квартальних, місячних та тижневих планів роботи відділу, організовує підготовку відповідних звітів.
 1. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників.
 1. Організовує розроблення посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними трудової дисципліни.
 1. Організовує контроль за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної та голови районної державних адміністрацій з питань, віднесених до компетенції відділу.
 1. Забезпечує організацію підготовки перспективних і поточних планів районної державної адміністрації та інформування громадськості про їх виконання.
 1. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
 1. Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними структурними підрозділами обласної та районної державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування району.


5.9. Організовує роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при районній державній адміністрації, до персонального складу яких входять працівники відділу.


 1. Здійснює координацію роботи з підготовки методичних рекомендацій для структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування району з окремих напрямів діяльності.
 1. Координує діяльність працівників відділу під час розгляду звернень громадян, листів, що надійшли від організацій, підприємств, установ тощо.
 1. Готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам відділу.
 1. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою Краснокутської районної державної адміністрації та керівником апарату Краснокутської районної державної адміністрації.
 1. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації .


Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова


Моцик 31160
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про відділ організаційно-кадрової роботи апарату Близнюківської районної державної адміністрації І. Загальні засади. Відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації та забезпе­чення реалізації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 07. 06. 2013 №186 положення про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації загальні засади
Організаційний відділ (далі відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом апарату районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу апарату районної державної адміністрації
Юридичний відділ (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації і підпорядковується безпосередньо...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20. 01. 2014 №20 положення про відділ кадрової роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Відділ кадрової роботи є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації (скорочена назва відділ кадрової роботи...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної1адміністрації 16. 01. 2014 №11 положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації ( далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації Це Положення регулює діяльність юридичного відділу апарату районної державної адміністрації
Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації (далі відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (далі Відділ) є структурним підрозділом апарату...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 09. 2013 №310 положення про архівний відділ Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області (нова редакція)
Харківської області є структурним підрозділом районної державної адміністрації (скорочена назва – архівний відділ Краснокутської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи