Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації icon

Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Скачати 127.73 Kb.
НазваПро затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Дата конвертації23.03.2014
Розмір127.73 Kb.
ТипРозпорядження


КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Краснокутськ
від

"

16

"

січня

2014 року11Про затвердження Положення

про сектор масових комунікацій

апарату Краснокутської районної

державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, пункту 4-1 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2012 року № 317 «Про структуру районної державної адміністрації» (із змінами), з метою визначення основних завдань і функцій сектору масових комунікацій апарату районної державної адміністрації:


1. Затвердити Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.10.2013 № 371 «Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області».


Голова районної

державної адміністрації В.М. ЕЧКЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної1адміністрації

16.01.2014 № 11


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор масових комунікацій

апарату Краснокутської районної державної адміністрації


1. Сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації ( далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації і підпорядковується першому заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.


2. Сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації перейменовано з відділу масових комунікацій апарату районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 грудня 2013 року № 479 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2012 року № 317 «Про структуру районної державної адміністрації».


3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про апарат районної державної адміністрації, Регламентом апарату державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Діяльність сектору здійснюється на основі річних, квартальних та місячних планів роботи, погоджених із першим заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

5. Основними завданнями сектору є :

5.1. Здійснення аналізу та прогнозу суспільно-політичних процесів у районі, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

5.2.Сприяння райдержадміністрації у розвитку зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями та формуваннями, із засобами масової інформації.

5.3.  Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі.

5.4. Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району.

5.5. Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

5.6. Сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин.

5.7. Забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин.

6. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Організовує виконання  Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

6.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

6.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

6.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків.

6.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

6.6. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

6.7. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

6.8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

6.9. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

6.10. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6.11. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.12. Забезпечує захист персональних даних.

6.13. Здійснює інші передбачені законом повноваження.


6.14. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

6.15. Здійснює підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

6.16. Розглядає за дорученням голови та заступників голови районної державної адміністрації питання, що належать до компетенції сектору.

6.17. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

6.18. Готує матеріали з питань внутрішньої політики та засобів масової інформації для доповідей керівництву райдержадміністрації.

6.19. Розглядає за дорученням голови та першого заступника голови райдержадміністрації звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції сектору.

6.20. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

6.21. Надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

6.22. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

6.23. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідальних місцевих рад.

6.24.  Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6.25. Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації консультацій з громадськістю 
з актуальних питань суспільного життя щодо шляхів розв’язання проблем 
і визначення перспектив розвитку регіону, а також стосовно інших питань.

6.26. Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяння врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади.

6.27. Здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації.

6.28. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організації 
в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації розгляду вимог учасників зазначених акцій та інформування про результати.

6.29. Координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин.

6.30. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, узагальнення практики його застосування.

6.31. Вживає в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі, міжетнічних конфліктів у районі.

6.32. Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин.

6.33. Сприяє збереженню та розвитку етнічної, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації.

6.34. Здійснює у межах своєї компетенції заходи із реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин, координації діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень, подання голові районної державної адміністрації відповідної інформації.

6.35. Сприяє діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримки розвитку національно-культурних традицій.

6.36. Забезпечує проведення на території району державної політики щодо релігії та церкви, вирішення питань, пов'язаних з формуванням державно-церковних відносин, реалізацією права кожної особи на свободу світогляду, додержанням принципів відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи - від церкви, сприяє виконанню релігійними організаціями завдань, передбачених їх статутами (положеннями), не втручаючись у впроваджену ними відповідно до законодавства діяльність.

6.37. Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі району, готує  і подає відповідні інформаційні матеріали голові районної державної адміністрації.

6.38. Сприяє на прохання місцевих релігійних організацій проведенню ними публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих.


6.39. Надає консультативну допомогу релігійним організаціям у застосуванні ними законодавства України про свободу совісті та релігійні організації.

6.40. Веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють на території району, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та використовуються ними.

6.41. Сприяє зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних питань виключно на засадах законодавства та недопущення підстав для загострення міжконфесійних суперечностей.


7. Сектор має право:

7.1.   Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2.  Залучати спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань  громадян ( за погодженням з їх керівниками) та засобів масової інформації для розгляду питань, що входять до його компетенції.

7.3.   Брати участь у засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації, у разі розгляду на них питань, які належать до компетенції сектору.

8. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням першого заступника голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків та за погодженням з директором Департаменту масових комунікацій обласної державної адміністрації.

10. Завідувач сектору:

10.1. Завідувач сектору масових комунікацій апарату районної державної адміністрації ( далі - сектору) забезпечує організацію роботи з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю в апараті районної державної адміністрації.


10.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується першому заступнику голови райдержадміністрації.


10.3. Завідувач сектору в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про інформацію», «Про політичні партії в Україні», «Про громадські об’єднання громадян», іншими актами законодавства, нормативними актами, рішеннями, розпорядженнями, наказами, центральних органів виконавчої влади, голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

10.4. На посаду завідувача сектору призначається особа з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, зі стажем роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.


10.5. Завідувач сектору повинен вміти працювати на комп’ютері та знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.


10.6. На час відсутності завідувача сектору (перебування у відпустках, відрядженнях, перебування на лікарняному листку та інше) його обов’язки розпорядженням голови районної державної адміністрації покладаються на іншого працівника апарату районної державної адміністрації.


10.7. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі.


10.8. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор.


10.9. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.


10.10. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.


10.11. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.


10.12. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.


10.13. Здійснює добір кадрів.


10.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору.


10.15. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.


10.16. Забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять до сектору, в межах визначеної компетенції.

10.17. Здійснює підготовку разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації проектів поточних та перспективних планів роботи, а також відповідних пропозицій щодо виконання Указів та Розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, їх доручень у межах компетенції сектору.

10.18. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів для керівництва районної державної адміністрації.

10.19. Розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги, що надходять від органів державної влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств та організацій незалежно від форм власності, готує відповідні матеріали та подає їх керівництву адміністрації.


10.20. Сприяє налагодженню більш чіткої взаємодії між апаратом районної державної адміністрації, її структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади стосовно реалізації завдань, які входять до сфери відання сектору.


10.21. Представляє сектор на сесіях районної ради, колегіях районної державної адміністрації, інших колегіальних зборах, які проводяться керівництвом районної державної адміністрації.

10.22. Звертається в установленому порядку до структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов'язків.

10.23. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору.

10.24. Веде в межах своїх повноважень ділове листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

10.25. У встановленому порядку готує запити на отримання від підпорядкованих підприємств, установ, організацій необхідних статистичних даних, звітів з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

10.26. Завідувач сектору несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків ним і працівників сектору, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, передбачених Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження.

10.27. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції сектору.


10.28. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.


11. Структура сектору, чисельність його працівників та Положення про сектор затверджується у встановленому порядку головою райдержадміністрації.


12. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на утримання районної державної адміністрації.


Керівник апарату районної

державної адміністрації С.В. Назарова


/Халепа О.О./
Схожі:

Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної1адміністрації 16. 01. 2014 №11 положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації ( далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації,...
Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області

Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації icon1. Перейменувати відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації у сектор масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
В пункті 6 додатку 2 зазначеного розпорядження слова і цифри «відділ масових комунікацій 3» замінити на слова і цифри «сектор масових...
Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №278 положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації (далі сектор) утворюється головою районної державної...
Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconПоложення про сектор з питань кадрової роботи апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Сектор з питань кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної...
Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області

Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження 18 січня 2012 року №75 Про затвердження Положення про загальний сектор апарату районної державної адміністрації
Затвердити Положення про загальний сектор апарату районної державної адміністрації ( додається)
Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconПоложення про сектор з питань внутрішньої політики апарату Близнюківської районної державної адміністрації
Сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації (далі-сектор) є структурним підрозділом райдержадміністрації,...
Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про сектор контролю апарату Волочиської районної державної адміністрації
Затвердити Положення про сектор контролю апарату районної державної адміністрації (додається )
Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
В зв’язку з перейменуванням сектору у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації, згідно розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи