Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації icon

Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Скачати 117.25 Kb.
НазваПро затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Дата конвертації23.03.2014
Розмір117.25 Kb.
ТипРозпорядження


КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Краснокутськ
від

"

20

"

серпня

2013 року278


Про затвердження Положення про сектор

у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної

адміністрації
В зв’язку з перейменуванням сектору у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації, згідно розпорядження голови Краснокутської районної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року

№ 243 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2012 року № 317 «Про структуру районної державної адміністрації», відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої районної державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року, ураховуючи методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 2012 року № 1308, керуючись статтями 5,6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації (додається).


2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Краснокутської районної державної адміністрації від 16 травня 2013 року

№ 145 «Про затвердження положення про сектор у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації».


3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ю.Г.Кузуба.


^ Голова районної

державної адміністрації В.М. ЕЧКЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

№ 278


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської

районної державної адміністрації


1. Сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації (далі сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Краснокутського району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

Сектор перейменовано з сектору у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови Краснокутської районної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року

№ 243 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2012 року № 317 «Про структуру районної державної адміністрації».

Сектор у справах молоді та спорту є правонаступником всіх прав та обов’язків сектору у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації.


2. Сектор є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та Департаменту у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, що належать до їх компетенції.

Діяльність сектору спрямовується та контролюється заступником голови районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками.


3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Харківської обласної держадміністрації, наказами начальника Департаменту у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Краснокутської районної державної адміністрації, рішеннями Краснокутської районної ради, а також положенням про сектор.


4. Основні завдання сектору:

- забезпечення реалізації на території Краснокутського району державної політики з питань молоді і фізичної культури та спорту; оздоровлення та відпочинку дітей;


- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді, формування навичок здорового способу життя молоді, реалізацію права дітей на оздоровлення та відпочинок, розвитку фізичної культури та спорту;

- координація діяльності районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей;

- управління діяльністю комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району;

- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведені ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

- організація та проведення заходів, спрямованих на забезпечення дозвілля молоді (конкурси, фестивалі, виставки тощо);

- організація і проведення заходів, спрямованих на формування навичок здорового способу життя та профілактику соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі;

- організація і проведення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих і інтелектуальних здібностей молоді;

- організація і проведення серед широких верств населення інформаційних кампаній, спрямованих на поліпшення становлення молоді;

- організація відпочинку, дозвілля і оздоровлення дітей та молоді;

- забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях обласного рівня;

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;


5. Сектор відповідно до покладених до нього завдань:

1) готує пропозиції щодо вдосконалення до проектів районних програм і планів поліпшення становища дітей та молоді, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

2) розробляє і подає на розгляд до районної державної адміністрації пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинок дітей та молоді, збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розвиток фізичної культури та спорту;


3) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд до районної державної адміністрації;

4) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

5) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

6) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

7) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток талановитої і обдарованої молоді. сприяє її підтримці, організовує та бере участь у проведені олімпіад, Спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

8) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організації та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

9) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

10) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді;

11) затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

12) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;

13) здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

14) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживання заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

15) порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення обдарованої молоді, спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту нагородами;

16) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;


17) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань соціальної підтримки молоді , фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

18) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, організації оздоровлення та відпочинку, фізичної культури та спорту. Проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

19) реєструє спортивні рекорди і досягнення, установлені спортсменами району;

20) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

21) надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

22) сприяє залученню коштів підприємств, установ та
організацій для соціальної підтримки молоді та розвитку фізичної культури і спорту;

23) взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

24) здійснює в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

25) сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

26) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил техніки безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

27) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

28) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

29) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

30) надає адміністративні послуги;

31) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

32) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

33) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

34) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;


35) ззабезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

36) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

39) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

40) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

41) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

42) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

43) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

44) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

45) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

46) забезпечує захист персональних даних;

47) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

48) здійснює інші передбачені законом повноваження.


6. Сектор має право:

6.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.2. Отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.3. Здійснювати перевірки стану роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл незалежно від форм власності;

6.4. Організовувати та проводити семінари, конференції. «круглі столи», що належать до компетенції сектору;

6.5. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції;

6.6. Проводити та брати участь у заходах згідно з затвердженим планом;


7. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, інших органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.


8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, за погодженням з Департаментом у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації.

На період відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.


9. Завідувач сектору:

9.1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на нього завдань;

9.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

9.3. Визначає розподіл обов’язків між працівниками сектору.

9.4. Затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

9.5. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування плану роботи районної державної адміністрації.

9.6. Може входити до складу районної державної адміністрації;

9.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.9. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації;

9.10. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторисів на проведення молодіжних та спортивних заходів;

9.11.Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису сектору;

9.12. Розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників сектору чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

9.13. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

9.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;


9.15. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.16. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження в секторі інформації з обмеженим доступом;

9.17. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства
10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова


/Дмитрюк В.А./
Схожі:

Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №278 положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації (далі сектор) утворюється головою районної державної...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06. 03. 2012...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
Нету Міністрів України від 01. 02. 2006 року №78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної1адміністрації 16. 01. 2014 №11 положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації ( далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації,...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення про Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I
Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації перейменовано з відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
«Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2012 року №317 «Про структуру...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі-сектор) є правонаступником всіх прав та обов`язків відділу...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінню з питань фізичної культури і спорту та відділу у справах...
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації iconПоложення про архівний сектор Білозерської районної державної адміністрації (нова редакція) Загальні положення
Архівний сектор районної державної адміністрації /далі-сектор/ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи