Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст icon

Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст
Скачати 70.65 Kb.
НазваВідповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст
Дата конвертації23.03.2014
Розмір70.65 Kb.
ТипРозпорядження


КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Краснокутськ
від

"

06

"

серпня

2013 року246


Про районну комісію з легалізації робочих місць

Відповідно до ст.ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою створення сприятливих умов для створення нових робочих місць суб’єктів підприємницької діяльності та легалізації робочих місць:

1. Затвердити посадовий склад районної комісії з легалізації робочих місць (додаток 1).

2. Затвердити Положення про районну комісію з легалізації робочих місць (додаток 2).

3. Вважати такими, що втратили чинність слідуючі розпорядження голови районної державної адміністрації:

- від 13 липня 2010 року № 221 «Про районну комісію з легалізації робочих місць»;

- розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 грудня 2010 року № 442 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації»;

- від 21 грудня 2011 року № 390 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації»;

- від 27 березня 2012 року № 108 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова районної

державної адміністрації В.М. ЕЧКЕНКО
^

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації

06.08.2013 №246


Посадовий склад

районної комісії з легалізації робочих місць


 1. Перший заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії.

 2. Заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови комісії.

 3. Головний спеціаліст з питань праці управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відповідальний секретар.

Члени комісії:

 1. Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 2. Завідувач сектором моніторингу та обробки економічної інформації підприємницької діяльності і торгівлі відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

 3. Спеціаліст з санітарного нагляду Краснокутського міжрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області (за згодою).

 4. Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку, звітності та відшкодування шкоди потерпілим Богодухівського відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (за згодою).

 5. Головний державний ревізор інспектор відділу адміністрування доходів від зборів з фізичних осіб Богодухівської об'єднаної Державної податкової інспекції (за згодою).

 6. Державний реєстратор реєстраційної служби Краснокутського районного управління юстиції Харківської обалсті.

 7. Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 8. Начальник Краснокутського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області (за згодою).

 9. Директор Краснокутського районного центру зайнятості (за згодою).

 10. Директор Краснокутського фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності (за згодою).

 11. Головний спеціаліст відділу по контрольно-перевірочній роботі за нарахуванням та сплатою платежів Управління Пенсійного фонду України у Краснокутському районі (за згодою).


Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова


/Кабашний Д.О./
^

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації

06.08.2013 №246


ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію з легалізації робочих місць


І. Основні положення

1.1. Комісія з легалізації робочих місць (далі - Комісія) утворюється при райдержадміністрації з метою реалізації в повному обсязі повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та цим Положенням.

1.3. Комісія має міжвідомчий характер та діє на постійній основі. У своїй діяльності підпорядковується голові районної державної адміністрації.

ІІ. Основні завдання та напрями діяльності Комісії

2.1. Головними напрямами діяльності Комісії є:

- проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства;

- проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин; організація проведення з роботодавцями нарад, зустрічей, круглих столів та інших організаційних заходів з цих питань;

- забезпечення взаємодії з організаціями роботодавців та профспілок, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо формування громадської думки населення в частині негативного ставлення до праці без офіційного оформлення трудових відносин.

ІІІ. Права та обов’язки Комісії

3.1. Відповідно до основних завдань та напрямів діяльності Комісія має право:

- одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;


- запрошувати на засідання Комісії роботодавців для розгляду фактів порушень чинного законодавства, виявлених за результатами зіставлення бази даних;

- залучати представників сільських та селищних рад до роботи Комісії.

3.2. Комісія зобов’язана:

- діяти відповідно із планом роботи;

- звітувати про результати роботи голові районної державної адміністрації, обласній державній адміністрації через Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації;

- забезпечити розгляд звернень громадян з питань незаконного використання їх праці та порушення трудового законодавства;

- висвітлювати в засобах масової інформації питання та результати діяльності Комісії.


ІV. Склад комісії

4.1. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, відповідального секретаря та членів Комісії.

4.2. Головою Комісії призначається заступник голови районної державної адміністрації. Голова Комісії організовує роботу Комісії згідно з планом роботи Комісії.

4.3. Заступник голови Комісії обирається з числа членів Комісії, виконує обов’язки голови Комісії у разі його відсутності.

4.4. Відповідальний секретар Комісії обирається з числа працівників управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

4.5. Відповідальний секретар Комісії, здійснює підготовку матеріалів на засідання Комісії, узагальнює пропозиції територіальних структур, представники яких входять до складу Комісії, та підготовлює для затвердження графік проведення перевірок, контролює виконання прийнятих рішень членами Комісії та суб’єктами господарювання.

4.6. Склад комісії формується з представників:

- управління соціального захисту населення Краснокутської районної державної адміністрації;

- управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- управління економіки або відділу соціально-економічного розвитку райдержадміністрації;

- Богодухівської обласної Державної податкової інспекції (за згодою);

- районного центру зайнятості (за згодою);

- управління Пенсійного фонду України в Краснокутському районі (за згодою);

- відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за згодою);

- відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою);

- Краснокутського міжрайонного Управління Головного управління Держсанепідемслужби у Харківській області (за згодою);


- державного реєстратора районної державної адміністрації.

4.7. Склад Комісії та внесення змін до нього затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.


V. Організація роботи Комісії

5.1. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється управлінням праці та соціального захисту райдержадміністрації.

5.2. План роботи Комісії на рік затверджується головою районної державної адміністрації.

5.3. Основними формою роботи Комісії є проведення засідань.

5.4. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 складу Комісії.

5.5. Засідання Комісії оформлюються протоколом або окремим рішенням, які підписуються головою Комісії та відповідальним секретарем.

5.6. На засіданнях Комісії розглядаються такі питання:

- факти порушення трудового законодавства, які виявлені у результаті перевірок діяльності роботодавців, що здійснювались окремо членами Комісії при виконанні власних функціональних повноважень;

- факти порушень трудового законодавства з боку підприємців з числа фізичних осіб, що виявлені при зіставленні бази даних між районним центром зайнятості та державної податкової адміністрації щодо чисельності найманих працівників;

- звернення громадян щодо незаконного використання їх праці та порушень трудового законодавства.

5.7. На засідання Комісії в обов’язковому порядку запрошується роботодавець, у якого були виявлені порушення чинного законодавства.

5.8. За результатами розгляду роботодавцю, який був запрошений на засідання Комісії, надається витяг з протоколу її засідання (або копія рішення), в якому визначено терміни усунення виявлених порушень.

5.9. У разі не усунення роботодавцем в установлений термін порушень, про його бездіяльність Комісія інформує територіальні органи прокуратури та Територіальну державну інспекцію праці в Харківській області.


VІ.Внесення доповнень, змін, скасування Положення

6.1. Внесення доповнень та змін до цього Положення чи його скасування здійснюється за розпорядженням голови районної державної адміністрації.


Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова


/Кабашний Д.О./
Схожі:

Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconУгода про розподіл виробничих стосунків та гарантій незалежності редакційної політики «Львівської газети» Відповідно до положень Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону України „Про інформацію”
Відповідно до положень Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону України „Про інформацію”, Закону України „Про друковані...
Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconКодекс законів про працю України { Із змінами, внесеними згідно із Законом n 573-vi ( 573-17 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області І. Загальні положення
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю України
Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconКодекс законів про працю України Кодекс законів про працю України Оглавление документа Кодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )

Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconКодекс законів про працю України Кодекс законів про працю України Оглавление документа Кодекс законів про працю України ввр, 1971, додаток до n 50, ст. 375

Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconРозрахунок по виплаті заробітної плати. Підстава: Заява Тимченко І. М. Голова районної
Відповідно до ст ст. 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", п. 1 ст. 36 Кодексу Законів про працю України
Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст icon“Погоджено” “Затверджую”
Вимоги інструкції з безпеки діяльності є обов'язковими для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів...
Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconНаказ №80 Про призначення матеріально відповідальних осіб по установах відділу освіти Відповідно до Кодексу Законів про працю України із змінами І доповненнями на 30. 04. 1992 року, наказую

Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconРозпорядження 15. 08. 2011 м. Волочиськ
На підставі статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю...
Відповідно до ст ст. 2, 21 Кодексу Законів про працю України, ст iconМіністерство юстиції україни
Питання, пов'язані з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, вирішуються відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи