Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 icon

Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392
НазваЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392
Сторінка1/4
Дата конвертації01.08.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4

ЗВІТ


про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21.12.2011 №392

Відділи, управління та апарат Краснокутської районної державної адміністрації протягом 2012 року здійснювали організаційне, кадрове, правове та інше забезпечення діяльності райдержадміністрації.


Протягом 2012 року відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.03.2012 № 87 (зі змінами), Положення про колегію районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.03.2012 № 103 (зі змінами) та було підготовлено всі необхідні матеріали і організаційно забезпечено проведення 12 планових спільних засідань колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району.

Загалом у 2012 році на спільних засіданнях колегії райдержадміністрації та зборах адміністративно-господарського активу району розглянуто 57 питань в т. ч. 20 у порядку контролю, за наслідками прийнято 37 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Всього головою райдержадміністрації у 2012 році було прийнято 1105 розпоряджень, з них: 498 розпоряджень з основної діяльності, 607 - з кадрових питань.

Було забезпечено проведення 35 розширених апаратних наради у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідних керівників підприємств, установ та організацій району, на яких розглянуто 115 питань. За їх наслідками головою райдержадміністрації видано відповідні доручення, вживаються заходи щодо їх виконання у встановлені строки.

Підготовлено необхідні матеріали та забезпечено проведення 53 апаратних нарад у голови райдержадміністрації за участю керівництва райдержадміністрації, начальників відділів, завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Щомісяця та щотижня готувалися плани основних заходів, які будуть проводитися управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. Здійснювався упереджувальний контроль за підготовкою до їх проведення.

Щоденно та щотижня узагальнювалися матеріали про місце перебування голови районної державної адміністрації.

Щоп’ятниці було забезпечено проведення обласних селекторних нарад.

Підготовлені матеріали до організаційного відділу облдержадміністрації для присвоєння почесного звання „Мати-героїня” 8 громадянкам Краснокутського району та 4 подання для присвоєння почесного звання «Заслужений вчитель України», 2 подання для нагородження державною нагородою України «Орденом за заслуги».

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 09.02.2010 року №31 протягом року перевірено виконкоми Качалівської, Китченківської, Козіївської, Мурафської, Олексіївської сільських рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, за результатами складено довідки та акти перевірки, які направлені виконкомам сільських рад для усунення виявлених недоліків.

На територіях місцевих рад протягом року проведені сходи громадян, під час яких ведеться роз'яснення державної політики з виконання програм соціально-економічного розвитку та вивчається громадська думка щодо роботи органів виконавчої влади.

Проводилась спільна з районною радою робота щодо підготовки матеріалів з питань, що розглядаються на сесіях ради та засіданнях постійних комісій ради.

Проведено заходи щодо підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

Протягом звітного періоду було перевірено роботу усіх консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів райдержадміністрації за 2012 рік. Всього в райдержадміністрації створено і працюють станом на 01.01.2013 57 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, персональний склад яких постійно підтримується в актуальному стані. Засідання проводяться згідно з відповідними положеннями. Щоквартально відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації узагальнюється інформація щодо їх діяльності, кількості проведення засідань, підготовлених проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду в актуальному стані підтримувалися документи, що регламентують діяльність районної державної адміністрації, вживалися заходи щодо оптимізації її структури.

Галузі економіки та соціально-гуманітарної сфери працювали над виконанням завдань, визначених Програмою економічного і соціального розвитку району на 2012 рік.

Промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 61,7 млн.грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району становив 2,1 тис.грн.

Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом району (з урахуванням обсягів підприємців – фізичних осіб) склали 70,5 тис. тонн, що більше відповідного періоду минулого року на 14,6%. Вантажообіг склав 20844,5 тис.ткм, що на 7,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів малих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб) склали 281,0 тис. пасажирів, пасажирооборот – 8103,2 тис.пас.км., що становить відповідно 84,3% та 69,6% від обсягів січня–листопада 2011р. Середня дальність перевезення 1 пасажира – 28,8 км.

Розширюється торговельна мережа району. Відкрито 2 магазини. На сьогодні потреби споживачів задовольняють 215 підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування, 31 кіоск.

По підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 22308,5 тис.грн. і збільшився на 30,9% в порівнянні з відповідним періодом попереднього року (у фактичних цінах). Населенню реалізовано послуг на 2381,2 тис.грн.

В районі діяло 1067 суб’єктів малого підприємництва, у тому числі: 919 - підприємців – фізичних осіб; 89 - малих підприємств; 61 – фермерське господарство.

В цілому, до відповідного періоду минулого року кількість суб’єктів малого підприємництва зменшилась на 2,0 %., а саме, зменшилась кількість підприємців – фізичних осіб на 21 особу (2,3 %), розпочали свою діяльність 113 осіб, припинили – 134 особи.

На 2,3 % зросла кількість малих підприємств. Протягом 2012 року у районі були відкриті 4 і закрито 1 мале підприємство.

Кількість фермерських господарств залишилась незмінною і склала 61 підприємство.

Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) склала 44,3 %. Обсяг реалізованої ними продукції склав 66,6 млн. грн. Частка продукції малих підприємств району в продукції малих підприємств області складає 0,2%.

Пасажирські перевезення та побутові послуги населенню 100% забезпечуються підприємствами малого бізнесу.

На торгівельні підприємства малого бізнесу припадає близько 80% товарообороту району.

За видами діяльності малі підприємства розподіляються наступним чином:

69% займаються сільським господарством; 11% - торгівельною діяльністю та посередницькою діяльністю; 6% - перевезенням вантажів, 5% - переробкою сільськогосподарської продукції; 9% - іншими видами (програмне забезпечення, надання юридичних послуг, перевезення пасажирів тощо).

Майже 46,2% робочих місць в районі створено на підприємствах малого бізнесу.

Рівень зайнятості на малих підприємствах складає 4% до кількості населення у працездатному віці. За звітний період він не змінився. В загальній кількості працівників малих підприємств 86% - штатні працівники, 14 % - позаштатні працівники. Власники, засновники та члени їх сімей складають 1% в загальній кількості працюючих в малому бізнесі.

На сьогодні цінова ситуація в районі стабільна, ціни не перевищують середньообласні, населення забезпечене продовольчими товарами в достатній кількості та широкому асортименті.

Спеціальною робочою групою по здійсненню контролю за проведенням господарської діяльності з металобрухтом кольорових та чорних металів протягом року проводилась робота щодо виявлення нелегальних пунктів його прийому. Комісією було виявлено 39 несанкціонованих пунктів прийому металобрухту, складено акти перевірки. Матеріали робочої групи були направлені до органів внутрішніх справ та прокуратури.

Районною робочою комісією з контролю за ситуацією на продовольчому ринку в 2012 році проведено 3 засідання, розглянуто питання щодо виконання пріоритетних завдань регіональної програми вдосконалення функціонування роздрібних ринків до 2016; виконання правил торгівлі на ринку; пропозиції до перспективного плану розвитку ринку; цінова ситуація на продукти харчування. За підсумками засідання розроблені ряд заходів, щодо реалізації перспективного плану.

Координаційною комісією з питань розвитку підприємництва та сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій при районній державній адміністрації в 2012 році розглянуто виконання «Програми підтримки розвитку малого підприємництва в Краснокутському районі на 2011 – 2012 роки» та проведено 2 засідання, на яких розглянуто питання: заходи щодо вирішення проблемних питань відносно розвитку підприємництва; розробка проекту Програми підтримки малого підприємництва Краснокутського району на 2013 – 2014 роки.

По підсумкам засідання надані пропозиції до проекту Програми підтримки малого підприємництва Краснокутського району на 2013 – 2014 роки та розроблені заходи щодо вирішення проблемних питань відносно розвитку підприємництва.

В районі розроблені „Програма стабілізації та розвитку галузі тваринництва в господарствах Краснокутського району на період 2010-2015 років". Планом аграрного розвитку на 2012 рік намічено було виробництво сільськогосподарської продукції: 90,1 тис. тонн. зернових, цукрових буряків – 84,4 тис. тонн, соняшнику – 19,7 тис. тонн, картоплі – 23,9 тис. тонн, овочів 5,6 тис.тонн.

Фактично за 2012 рік отримано сільськогосподарської продукції: 100,4 тис. тонн зерна, цукрових буряків – 142,5 тис. тонн (більше на 32 тис. тонн до минулого року), соняшнику – 22,8 тис. тонн (100 % до рівня 2011 року); картоплі – 19,6 тис. тонн , овочів 5,6 тис. тонн. Поголів’я ВРХ налічує 891 голів, на рівні минулого року, валове виробництво молока складає 948,5 тонн (134 % до минулого року), м’яса вирощено 280,7 тонни. В 2012 році валова продукція в постійних цінах 2010 року складає 112,5 млн. грн., це 100,6 % до рівня минулого року.

В 2012 році господарствами району придбано сільськогосподарської техніки на суму 19,4 млн. грн. (майже в 2 рази більше до 2011 року).

Сума укладених кредитних угод по короткострокових та довгострокових кредитах господарствами становить 19,7 млн. грн.- отримано 19,7 млн. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2012 року № 246 «Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету» та доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.05.2012 року №37-14-3-12/8770 проводилася робота: приймалися реєстри фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби від сільських, селищних рад, зводилась відомість на нарахування дотації на підтримку галузі тваринництва та проводилась виплата дотації в сумі 260500 грн.

На виконання розпорядження голови обласної державнї адміністрації М.М. Добкіна від 19.04.2012 року № 242 «Про проведення продовольчих ярмарків у м. Харків, районах і містах області» було забезпечено проведення ярмарків у м. Харків, смт. Краснокутськ.

Протягом року проводився моніторинг стану озимих культур в сільськогосподарських підприємствах та використання земель сільськогосподарського призначення відповідно земельного законодавства України. Надавалися консультації сільськогосподарським підприємствам по розрахунках за оренду земельних паїв.

За 2012 рік виконання доходної частини зведеного бюджету району (без врахування трансфертів) до затвердженого плану із змінами 21691,4 тис.грн складає 104,2%, надійшло 22597,7 тис.грн, додатково отримано 906,3 тис.грн. Видаткова частина зведеного бюджету району за 2012 рік без врахування внутрішніх трансфертів та видатків, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету (пільги, субсидії, допомоги) виконана на 97,0 відсотків, а включаючи ці видатки, виконання складає також 97,8 відсотків, за минулий рік – 98,3 відсотків. При затверджених асигнуваннях з урахуванням змін 99766,5 тис.грн. використано 97594,1 тис.грн., що більше минулого року на 14908,0 тис.грн.

Складений та представлений в Головне фінансове управління Звіт по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ району за 2011 рік, пояснювальна записка до звіту за 2011 рік, бюджет району на 2012 рік.

Проводилася робота щодо формування проекту бюджету на 2013 рік. Районний бюджет на 2013 рік затверджений 24 грудня 2012 року.

Проведений аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів з точки зору його відповідності меті, приорітетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів у 2013 році.

Управлінням прийнята участь у проведенні ревізій фінансово – господарської діяльності та виконання бюджету спільно з Богодухівською міжрайонною державною фінансовою інспекцією у 3-х сільських радах.

Забезпечено надання Головному фінансовому управлінню, облдержадміністрації, райдержадміністрації, районній раді, органам державного казначейства у Краснокутському районі необхідної інформації ( в тому числі на виконання розпоряджень) з питань складання і виконання бюджету.

В районі забезпечується виконання заходів з реалізації державної політики соціального захисту населення.

Станом на 1.01.2013 року, відповідно до проведеного моніторингу, заборгованість із виплати заробітної плати по групі економічно-активних підприємств, установ, організацій району складає 160,5 тис. грн., зокрема, на ДП «Дублянський спиртзавод» 92,1 тис. грн., на підприємстві Краснокутський райавтодор - 68,4 тис. грн.

За 2012 рік було проведено 10 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Щомісячно спеціалістами управління проводився моніторинг рівня середньомісячної заробітної плати на ведучих підприємствах району та моніторинг погашення та виникнення нової заборгованості із виплати заробітної плати. По останнім статистичним даним за січень- вересень середньомісячна заробітна плата в районі становила 1987 грн., що склало 73,5 % до середнього рівня по області та 30 місце за рейтингом серед районів, (за темпами росту – 10).

Спеціалістами управління щомісячно проводився моніторинг рівня заробітної плати та її виплати на ведучих підприємствах різних галузей району. В листопаді охоплено обстеженням 68 підприємств загальною чисельністю працюючих 2256 чоловік. Згідно проведеного моніторингу, за січень-листопад 2012 року середньомісячна заробітна плата становила 2018 грн. (180,5% до прожиткового мінімуму). В ході проведеного моніторингу було встановлено: по сільському господарству було обстежено 5 підприємств (охоплено 816 осіб), середня заробітна плата в даній галузі склала 2487 грн., до прожиткового мінімуму вона становить 222,5 %. Обстежено заклади освіти - середньомісячна заробітна плата на яких склала з початку року 2726 грн. У транспортній галузі обстежено 1 підприємство, де середня заробітна плата складає 1820 грн.

За 11 місяців 2012 року за рахунок усіх джерел фінансування створено 619 робочих місць, що становить 172 % річного завдання, планове річне завдання – 360 робочих місць). За рахунок дотацій з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створено 53 додаткових робочих місць. На ці заходи витрачено 576,2 тис.грн. За минулий рік 12 осіб склали бізнес-плани та відкрили власні справи. За рахунок коштів районного центру зайнятості охоплено профнавчанням 302 особи.

За 12 місяців 2012 року районною комісією з легалізації робочих місць було проведено 11 засідань, здійснено 10 перевірок діяльності суб’єктів господарювання, виявлено 9 роботодавців, що порушують вимоги чинного законодавства про працю, 15 „тіньових” робочих місць. Станом на 1.01.2013 р. легалізовано 9 робочих місць з числа виявлених шляхом укладання трудових договорів між підприємцем та найманим працівником з його реєстрацією в районному центрі зайнятості. Спеціалістами ДПІ в Краснокутському районі проведена 3 перевірки. Внаслідок даних перевірок виявлено та легалізовано 3 робочих місця. Керівників перевірених підприємств були запрошені на засідання комісії, де з ними була проведена роз’яснювальна робота щодо переваг легальної зайнятості. Щоквартально проводилось зіставлення даних ДПІ з районним центром зайнятості щодо виявлення нелегалізованих робочих місць та вивчання діяльності суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог чинного трудового законодавства.

Протягом 2012 року головним спеціалістом з питань охорони праці – експерта з умов праці спільно з фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві було проведено 20 перевірок дотримання вимог чинного законодавства „Про охорону праці” на підприємствах, організаціях та установах району. Під час перевірок приділялась особлива увага щодо: своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці; проведення медичних оглядів; забезпечення працюючих спецодягом, миючими засобами, засобами індивідуального захисту; системи управління охороною праці. На протязі звітного періоду випадків виробничого травматизму на підприємствах, організаціях та установах району не зареєстровано.

Субсидією на житлово-комунальні послуги користується 2182 сімей. Загальна сума призначених субсидій складає 3964,9 тис.грн., профінансовано 3674,1 тис.грн., заборгованість коштів Державного бюджету складає 290,8 тис.грн.

Відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми.” допомогу отримують 2166 сім’ї, загальна сума складає 20570,9 тис.грн, а згідно Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, допомога призначена та виплачується 99 сім’ям. Районною комісією з конфліктних питань даний дозвіл на призначення субсидії 1384 сім’ям, соціальних допомог - 232. Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування батькам – вихователям і прийомним батькам призначена 15 сім’ям на 75 дітей на суму 2237,2 тис.грн., заборгованості немає.

В управлінні проведені перерахунки 30144 справ отримувачів субсидій та державних допомог за фактичним використанням послуг та у зв’язку із змінами законодавства.

Станом на 1.01.2013 року на обліку перебуває 435 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 309 дорослих та 126 дітей. Компенсації та пільги потерпілим виплачені на суму 457,4 тис.грн,. заборгованість становить 64,8 тис.грн. До Дня захисту дітей та Новорічних свят було проведено поїздку потерпілих дітей до м. Харкова.

Персоніфікований облік пільгових категорій ведеться в базі ЄДАРП. Пільги на житлово-комунальні послуги нараховані на суму 4373,4 тис.грн., профінансовані на суму 3793,5 тис.грн. Технічними засобами реабілітації забезпечено з початку року 146 інвалідів, 104 інвалідам видано 165 направлень на забезпечення ортопедичними виробами. Коляски з початку року отримали 32 інвалідів.

Санаторно- курортним лікуванням забезпечено 15 ветеранів війни та 2 супроводжуючих, 10 інвалідів загального захворювання, 19 осіб потерпілих внаслідок аварії на ЧАЄС, 20 дітей потерпілих внаслідок аварії на ЧАЄС.

Пільгове перевезення в районі забезпечувалось перевізником „Вікінг-Авто”, якому відшкодовано кошти в сумі 212,8 тис.грн..

Матеріальну допомогу за рахунок коштів Державного бюджету отримали 10 малозабезпечених осіб на суму 3771 грн., за рахунок коштів районного бюджету згідно Програми соціального захисту населення на 2012 рік – 66 малозабезпечених громадян району - на суму 13,2 тис.грн. Компенсацію по догляду за інвалідами 1 групи відповідно до постанови КМУ № 558 отримували 5 осіб. Компенсація за санаторно-курортне лікування виплачена 73 інвалідам на суму 21,7 тис.грн., та 10 інвалідам загального захворювання на суму 2,2 тис. грн..

До управління праці та соціального захисту населення надійшло 164 письмових звернень, в тому з питань надання матеріальної допомоги - 124. Звернення своєчасно розглядались і кожному заявнику надана кваліфікована відповідь.

З метою проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед населення забезпечено підготовку 11 інформаційних матеріалів щодо соціального захисту населення до районної газети „ Промінь”.

^ Сектором інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації, протягом 2012 року проведено : 7 засідань міжвідомчої комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії (електричну енергію, природній газ)» на яких розглядалися питання про стан розрахунків споживачів району за спожиті енергоносії; 4 засідання комітету із забезпечення доступності інвалідів та маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Краснокутського району, на засіданнях якого проводився аналіз стану виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року № 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна Україна»; 1 засідання Районної конкурсної комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»

Сектором в 2012 році розроблено Програму розвитку дорожнього комплексу Краснокутського району на 2012-2016 роки. Підготовлені та розглянуті на сесіях районної ради наступні проекти рішень: звіт про хід виконання в 2011 році Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Краснокутського району на 2010-2014 роки; звіт про хід виконання в 2011 році районної Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Краснокутському району на 2010-2014 роки; питання про внесення змін в Програму поводження з твердими побутовими відходами в Краснокутському району на 2011-2014 роки; питання про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району до комунальної власності Краснокутської селищної ради цілісного майнового комплексу - гуртожитку, за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Пролетарська, 46.

На виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів Краснокутського району на 2010-2014 роки та заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток та енергозбереження на території району здійснено роботи по капітальному ремонту вікон Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Олексіївка – 110,0 тис. грн.; по капітальному ремонту вікон Мурафської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мурафа – 220,0 тис. грн.; по капітальному ремонту вікон Козіївської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Козіївка – 94,4 тис. грн.; по придбанню віконних блоків для Дублянської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дублянка – 34,840 тис. грн.; по придбанню віконних блоків для Рябоконівського ДНЗ с. Рябоконево – 35,0 тис. грн.; по заміні віконних блоків для Любівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Любівка – 13,8 тис. грн.; по капітальному ремонту (заміна вікон і дверей) Краснокутського ДНЗ № 3 на суму 120,128 тис.грн.; по заміні вікон Каплунівського сільського Будинку культури на суму 19,056 тис.грн.; по заміні вікон Пархомівської сільської ради на суму 65,0 тис.грн.; по капітальному ремонту котельні ДНЗ в с. Пархомівка на суму 28,3 тис.грн.; по капітальному ремонту вікон та дверей Мурафської сільської ради на суму 124,939 тис.грн.

З метою скорочення рівня бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах району здійснюються заходи щодо придбання та впровадження енергозаощаджуючих ламп, заміни дверних та віконних блоків та перехід на автономне опалення.

В 2012 році за рахунок коштів теплопостачального підприємства ТОВ „Котельні лікарняного комплексу” впроваджено енергоефективне обладнання, а саме встановлено дві модульні топкові за адресою: смт. Краснокутськ пров. Заклепенка, які працюють на природному газі та виведено з роботи морально застаріле, зношене устаткування - здійснено консервацію котельні по пров. Заклепенка, 3 в смт. Краснокутськ.

Також, за рахунок коштів ТОВ „Котельні лікарняного комплексу” в 2012 році облаштовано твердопаливну котельню (вид палива: брикети, вугілля, дрова) для опалення адміністративних приміщень в смт. Краснокутськ – будівлі Краснокутської районної ради, Управління Пенсійного Фонду України в Краснокутському районі Харківської області, відділу РАЦС в Краснокутському районі, Державної податкової інспекції в Краснокутському районі.

За рахунок коштів ПАТ «Укрнафта» в особі НГВУ „Охтирканафтогаз”, що надійшли до районного бюджету, з метою забезпечення безперебійного опалення районного Будинку культури здійснено будівництво модульної топкової (котельні) для Будинку культури в смт. Краснокутськ, пров. Театральний, 12, вартістю 540,0 тис.грн.

Відповідно Угоди про співпрацю між обласною державною адміністрацією та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" з розвитку нафтогазової галузі та соціальної інфраструктури області на 2012 рік до переліку об’єктів на фінансування, включені такі об’єкти: будівництво газопроводу високого тиску до села Червоний Прапор Олексіївської сільської ради Краснокутського району, на суму 465,0 тис.грн.; заміна застарілих котлів ФАКЕЛ на сучасні економічні котли в котельні по вул. Головченка, 5 в селі Козіївка Краснокутського району, на суму 421,0 тис.грн.; капітальний ремонт Краснокутського районного будинку культури, смт. Краснокутськ, пров. Театральний, 12, на суму 3000,0 тис.грн.

В 2012 році профінансавано 900,0 тис. грн. на капітальний ремонт Краснокутського районного будинку культури.

З метою забезпечення координації діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів сільських, селищних рад, підприємств, організацій та установ, незалежно від підпорядкування і форм власності виконання заходів щодо підготовки господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років в червні – вересні проводилися засідання районного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо - зимовий період 2012-2013 років та забезпечено контроль за станом проходження опалювального сезону 2012 – 2013 років.

Значний обсяг робіт виконано в сфері благоустрою територій населених пунктів в рамках проведення Всеукраїнської акції з благоустрою: виконано роботи на загальну суму 205,0 тис. грн.

Здійснювався моніторинг виконання місцевих екологічних програм та використання коштів спецфонду охорони навколишнього природного середовища.

В 2012 році за рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища сільських, селищних рад на виконання природоохоронних заходів, використано 51,0 тис.грн.

В напрямку реформування сфери житлово-комунального господарства та з метою залучення мешканців багатоквартирних житлових будинків до управління своїм майном в 2012 році створено 2 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: Взірець” за адресою: Краснокутський район, смт. Костянтинівка, вулиця Леніна, 95, до його складу входить 1 житловий будинок загальною площею – 438,0 кв.м. (8 квартир, проживає 15 чоловік), голова об’єднання – Анашкіна Світлана Володимирівна; «Надія» – 1 А” за адресою: Краснокутський район, смт. Костянтинівка, вулиця Жовтнева, 1-А, до його складу входить 1 житловий будинок загальною площею – 740,0 кв.м. (8 квартир, проживає 19 чоловік), голова об’єднання – Рідна Наталія Іванівна.

Також, за рахунок коштів місцевих бюджетів виконано роботи: по встановленню обладнання по знезараженню води в системі опалення та водопостачання Пархомівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Пархомівка – 32,557 тис. грн.; ремонт багатоквартирних житлових будинків по вул. Першотравнева, 18 та вул. Леніна, 146 на суму 147,478 тис.грн.; по виготовленню проектно – кошторисної документації та капітальному ремонту системи водопостачання по вул. Жовтневої Революції та вул. Куйбишева в смт. Краснокутськ на суму 33,271 тис.грн.; по капітальному ремонту (заміна вікон і дверей) Краснокутського ДНЗ № 3 на суму 120,128 тис.грн.; по виготовленню проектно – кошторисну документації по капітальному ремонту Степінівського сільського клубу та отримано позитивний висновок комплексної державної експертизи на суму 1106,0 грн.; по заміні вікон Каплунівського сільського Будинку культури на суму 19,056 тис.грн.; по капітальному ремонту даху Мурафського сільського будинку культури на суму 54,0 тис.грн.

За позабюджетні кошти виконано поточний ремонт Каплунівського сільського Будинку культури на суму 10,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету та обласного бюджету місцевим бюджетам виконано роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району на суму 701,568 тис.грн.

За кошти закритого акціонерного товариства Видобувна компанія „Укрнафтобуріння” в сумі 200,0 тис.грн. виконано ремонтні роботи на автодорозі по вул. Куйбишева в с. Китченківка – 260,0 м.кв. ямкового ремонту та ремонтні роботи на автодорозі по вул. Хальзова в с. Китченківка – 588 м.кв. суцільного ремонту.

За рахунок коштів сільських, селищних рад здійснено грейдерування доріг, поточний ремонт доріг, капітальний ремонт доріг, що знаходяться в комунальній власності. Сектором розглянуто 145 звернень від громадян району.

Здійснено аналіз основних результатів виконання державної Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2016 роки.

За 2012 рік введено в експлуатацію 7 житлових будинків, загальна площа яких складає 575,8 м.кв.

Розроблено та видано 18 будівельних паспортів на будівництво житлових будинків, добудов, будівництво по господарських споруд по Краснокутському району. Розроблено та видано 4 паспорти прив’язки тимчасових житлових споруд, 4 містобудівних умов та обмеження забудови земельних ділянок.

Сформовано передлік об’єктів, що пропонуються до будівництва по Крансокутському району на 2013 рік за рахунок усіх джерел фінансування.

  1   2   3   4Схожі:

Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449
Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473
Загалом у 2011 році на спільних засіданнях колегії райдержадміністрації та зборах адміністративно-господарського активу району розглянуто...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconПро затвердження перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік
Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації,...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconПлану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2014 рік
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації,...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconПро затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на І квартал 2012 року
Відповідно п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconРозпорядження 24. 12. 2012 Валки №882 Про затвердження Перспективного плану роботи Валківської районної державної адміністрації на 2013 рік
Відповідно до п регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconЗвіт про виконання плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації за 2011 рік
Загалом у 2011 році на спільних засіданнях колегії райдержадміністрації та зборах адміністративно-господарського активу району розглянуто...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconРозпорядження 27. 12. 2013 №236 -р Про затвердження перспективного плану роботи районної державної адміністрації на 2014 рік
Відповідно до пункту 6 Регламенту Путильської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconВиконання плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2012 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26. 09. 2012 №319
Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2012 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392 iconПро затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2012 року
Відповідно п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи