Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації
Скачати 302.07 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації
Дата конвертації11.01.2013
Розмір302.07 Kb.
ТипРозпорядження


 1. \Краснокутська районна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Краснокутськ
від

"

16

"

січня

2007 року09Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року № 288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації"У відповідності з вимогами Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (2806) та з метою впорядкування правової та організаційної діяльності Єдиного дозвільного офісу Краснокутської райдержадміністрації під час видачі документів дозвільного характеру внести до розпорядження від 04 липня 2005 року № 288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації"

слідуючи зміни:


1. Затвердити новий склад комісії, представники якої уповноважені відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру (додається).

2. Затвердити Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності Краснокутської райдержадміністрації.

3. Затвердити Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні Краснокутської райдержадміністрації.

4. Завідуючому юридичним сектором апарату Краснокутської райдержадміністрації ( Лащенку В.В.) та начальнику загального відділу апарату Краснокутської райдержадміністрації ( Юрченко Л.О.) забезпечити реєстрацію даного розпорядження в Краснокутському районному управлінні юстиції в установленому законом порядку.

5. Вважати таким, що втратило чинність: п. 2,3,4,5 розпорядження від 04 липня 2005 року № 288.


Голова районної

державної адміністрації А.ДМИТРІЄВ

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 200 року №


Склад

комісії, представники якої уповноважені відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру


Шпарага Юрій Іванович

– перший заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії

^ Члени комісії:

Шарабурова Ніна Пилипівна

- начальник управління економіки райдержадміністрації

Костенко Наталія Іванівна

- державний реєстратор апарату райдержадміністрації

Лащенко Віктор Васильович

- завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації

Шигимага Вікторія Анатоліївна

- начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Вовк Віктор Іванович

- головний державний лікар Краснокутської санітарної епідеміологічної станції

Гиль Олег Миколайович

- начальник Краснокутського РВ ГУ МНС України в Харківській області

Гузенко Олександр Миколайович

- начальник Краснокутської дільниці Нововодолазької філії ВАТ „Харківгаз”

Кочерга Лариса Володимирівна

- начальник районного відділу земельних ресурсів

Бобрицький Олексій Павлович

- державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища міжрайонної екологічної інспекції західного регіону

Дрозд Сергій Іванович

- начальник Краснокутського РЕМ

Моцик Сергій Віталійович

- начальник ДПІ в Краснокутському районі

Кравченко Віктор Олександрович

- начальник управління державної ветеринарної медицини Краснокутського районуКерівник апарату

райдержадміністрації О.Коваленко


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова представництва Державного Розпорядженням голови

Комітету України з питань регуляторної Краснокутської райдержадміністрації

Політики та підприємництва

в Харківській області ______________________В.Радченко _________________А.Дмитрієв

„_______” _____________2006 рік від „___” ______2006р.№ ____


ПОЛОЖЕННЯ

про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб‘єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

^ Краснокутської районної державної адміністрації

 


1. Загальні положення

 

1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", регламентує діяльність адміністраторів, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та взаємодіють з місцевими дозвільними органами і територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі – уповноважений орган) щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

2. Адміністратор – посадова особа районної державної адміністрації, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

3. Адміністратор діє в межах наявного штатного розкладу Краснокутської районної державної адміністрації шляхом покладання на певну посадову особу виконавчого органу відповідної районної державної адміністрації повноважень адміністратора або шляхом уведення додаткової штатної одиниці.

4. При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру, безпосередньо за зверненням до адміністратора останній взаємодіє з представниками місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру суб‘єктам господарювання.

5. Адміністратор та представники місцевих дозвільних органів у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовим актами, рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень.


^ 2. Визначення термінів

 

Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:

Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, які звертаються до адміністратора (або дозвільного органу) щодо отримання документів дозвільного характеру, інформації та консультації.

^ Представники дозвільних органів - посадові особи відповідних місцевих дозвільних органів, уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

^ Суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець.

^ Центр з видачі документів дозвільного характеру (далі - дозвільний центр) - приміщення, у якому працюють представники місцевих дозвільних органів та адміністратор, що забезпечує взаємодію цих представників місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

 

^ 3. Основні завдання адміністратора

                                                                                                                              

Основними завданнями адміністратора є:

1. Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.

2. Прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.

3. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу.

4. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

5. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

 

^ 4. Функціональні обов’язки адміністратора щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

 

Адміністратор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

 

1. Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема щодо:

- переліку документів, необхідних для отримання певного документа дозвільного характеру;

- строку дії відповідного документа дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;

- розміру плати або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;

- строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;

- вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;

- органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

2. Видає бланк заяви та необхідні бланки документів, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника до дозвільного центру щодо отримання документа дозвільного характеру.

3. Приймає від суб’єктів господарювання заяву про видачу документа дозвільного характеру та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.

Заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора. Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться адміністратором у журналі.

4. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.

5. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком. 

6. У разі подання суб’єктом господарювання повідомлення (декларації) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру) адміністратор у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку передає відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію.

7. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру.

8. Забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.

9. Адміністратор дотримується порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності, установленого статтею 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

10. Видає суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру.

11. Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.

12. Контролює за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

13. Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та подає їх керівництву Краснокутської районної державної адміністрації.

 

 

^ 5. Організація роботи

 

1. Кількість та персональний склад адміністраторів визначається розпорядженням Краснокутської районної державної адміністрації.

2. Організація взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб’єктів господарювання та територіального органу уповноваженого органу щодо видачі документів дозвільного характеру встановлюється порядком, який затверджується районною державною адміністрацією за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.

3. Матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснює районна державна адміністрація.

4. Районна державна адміністрація забезпечує адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення).

5. Адміністратор має право вимагати від дозвільних органів розміщення на стендах інформації, необхідної для провадження господарської діяльності.

6. Методичне забезпечення діяльності адміністраторів здійснює уповноважений  орган та його територіальні органи.

 

^ 6. Порядок взаємодії

 

1. При зверненні суб’єкта господарювання до адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру останній здійснює роботу,  пов’язану з прийманням необхідних документів для одержання документів дозвільного характеру, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі, а також видає документи дозвільного характеру.

2. Проходження дозвільної процедури передбачає обов’язкову послідовність робіт з документами заявника всіма учасниками дозвільного центру.

3. Адміністратор приймає комплект документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства, та передає документи для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.

4. У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання документа дозвільного характеру, отримати документ дозвільного характеру та видати його суб’єкту господарювання.

Документи передаються особисто, поштою або будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.

5. Протягом установленого законодавством терміну представник відповідного місцевого дозвільного органу забезпечує здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, виконання інших робіт) та передає документи адміністратору.

6. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру.

7. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.

8. Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру кількома місцевими дозвільними органами, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформлюються посадовими особами дозвільних органів.

9. Якщо відповідно до законодавства копії документів не потребують нотаріального або іншого засвідчення, виготовлення копій з оригіналів документів у необхідній кількості забезпечує заявник або адміністратор, що приймає комплект документів, засвідчуючи їх своїм підписом.

10. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовне погодження кількох дозвільних органів (наприклад, при погодженні місця розташування земельної ділянки та об’єкта будівництва, видачі дозволу на розробку проекту будівництва та складанні проекту відведення земельної ділянки тощо), адміністратор забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів без участі суб’єктів господарювання.

У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при поданні документів для розгляду.

11. У випадках, передбачених пунктом 10 розділу 6 Положення,  передача адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) може фіксуватися у відповідному бланку погодження дозвільної процедури з проставленням у ньому підпису і дати адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу.

Форма бланка погодження затверджується розпорядженням районної державної адміністрації.

12. Для забезпечення взаємодії адміністратора та місцевих дозвільних органів можливе застосування інших способів документообігу між учасниками дозвільного центру.

13. У разі потреби проведення обстеження об’єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.

14. Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.

15. Однією з форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів при розгляді заяв та попередньому погодженні отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та адміністратора.

16. Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, повинні бути присутніми на вказаних вище спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.

17. Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісією. При виникненні спірних питань, що виникають у ході роботи комісії приймається колегіальне рішення, яке заносяться до протоколу.

18. Заявник на бажання може бути присутній на засіданнях комісії у разі, якщо на засіданні розглядаються його заява, запит.

19. Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань комісії та повідомляє заявника про дату та час її проведення.

20. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати, тощо) адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган уповноваженого органу.

21.Територіальний орган уповноваженого органу в разі отримання такого повідомлення вживає відповідних заходів, передбачених законодавством.

   7. Відповідальність

 

1. Посадові особи дозвільних органів та адміністратор за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть дисциплінарну та/або адміністративну відповідальність у порядку, установленому законом.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені в суді у порядку, установленому законом.

3. Шкода, заподіяна адміністраторами та посадовими особами дозвільного органу фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню у порядку, установленому законом.

 

 

^ 8. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи


1. Дозвільні органи (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування) зобов’язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності (у тому числі шляхом створення та функціонування офіційних сторінок у мережі Інтернет).

2. Місцевими дозвільними органами має забезпечуватись надання до офіційних сторінок в мережі Інтернет інформації, необхідної для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформації про земельні кадастри, плани забудови відповідних територій, перелік об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.

 

 

 


Керівник апарату

райдержадміністрації О.Коваленко


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова представництва Державного Розпорядженням голови

Комітету України з питань регуляторної Краснокутської райдержадміністрації

Політики та підприємництва

в Харківській області ______________________В.Радченко _________________А.Дмитрієв

„_______” _____________2006 рік від „___” ______2006р.№ ____


^ ПОРЯДОК

взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні


Цей Порядок розроблено з метою забезпечення встановлення основних засад взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.


І. Терміни, які використовуються у Порядку


Основні терміни, які використовуються в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:

^ Офіс з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності (далі – дозвільний офіс) - приміщення, в якому працюють представники місцевих дозвільних органів, уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру в межах Краснокутського району.

Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, які звертаються до дозвільного центру щодо отримання інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру.

^ Місцеві дозвільні органи – Краснокутська районна державна адміністрація та її посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах Краснокутського району.

^ Учасники дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання щодо оформлення та видачі їм документів дозвільного характеру.


ІІ. Загальні положення

1. Дозвільний офіс об’єднує в одному приміщенні представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних служб, інших установ, підприємств та організацій, уповноважених відповідно до наданих їм повноважень видавати документи дозвільного характеру, та які здійснюють роботу по прийманню, розгляду заяв, прийняттю рішень щодо видачі документів дозвільного характеру та безпосередньо видачі дозвільних документів.

2. При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, останні зобов’язані забезпечити взаємодію між собою з метою своєчасної видачі документів дозвільного характеру.

3. Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні,


затверджується розпорядженням голови Краснокутської районної державної адміністрації.

4. Учасники дозвільного офісу у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади і посадових осіб державної влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Порядком.

ІІІ. Принципи взаємодії

Основними принципами взаємодії є:

- суворе дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру;

- організація та координація дій та вимог всіх учасників дозвільного центру, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, в межах Краснокутського району;

- відповідальність посадових осіб місцевих дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

- додержання рівності прав суб’єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру;

- забезпечення дозвільними органами оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб’єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності;

- забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розмірів плати за їх видачу (у разі її встановлення).

^

ІV. Організація взаємовідносин

представників місцевих дозвільних органів1. Організація взаємовідносин учасників дозвільного центру встановлюється порядком взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, з метою видачі їм документів дозвільного характеру.

2. Заявники можуть подати документи на одержання певних документів дозвільного характеру представникам місцевих дозвільних органів, які знаходяться в одному приміщенні чи будівлі. При цьому відпадає необхідність здійснення чисельних візитів до різних інстанцій.

3. При видачі документів дозвільного характеру у форматі єдиного дозвільного офісу враховуються такі особливості:

- заявник подає комплект документів, передбачених законодавством, представнику місцевого дозвільного органу, дозвільний документ якого має намір отримати суб’єкт господарювання;


- вказана посадова особа додає до цього комплекту документів лист погодження, в якому зазначається перелік дозвільних органів, від яких для видачі дозвільного документу необхідно отримати відповідні погодження, висновки тощо. Зазначений лист погодження візується посадовою особою "першого" дозвільного органу та разом з комплектом документів передається відповідним посадовим особам інших дозвільних органів;

- для забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів можливе застосування інших способів документообігу між учасниками дозвільного офісу;

- в разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при отриманні документів для розгляду;

- в разі необхідності проведення обстеження об’єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно. Про дату проведення обстеження заявника повідомляється завчасно.

^ V. Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів


1. Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні, затверджується розпорядженням голови Краснокутської районної державної адміністрації за погодженням з територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2. Дозвільний офіс створюється та провадить свою діяльність з метою видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності шляхом:

- організації діяльності адміністратора та співпраця його з місцевими органами в одному приміщені;

- скорочення терміну надання державних та інших послуг;

- зменшення кількості документів, у тому числі копій документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру;

- зменшення кількості відвідувань заявниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних служб, інших установ, підприємств та організацій, уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру;

- оптимізації документообігу, пов’язаного з видачею документів дозвільного характеру, між учасниками офісу.

3. Загально фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності дозвільного офісу здійснюється Краснокутською районною державною адміністрацією.

4. Кандидатури відповідальних осіб дозвільних органів, уповноважених до видачі дозвільних документів у дозвільному офісі та/або відповідальної особи за прийняття та доставку до дозвільних органів документів, затверджуються наказом керівника відповідного дозвільного органу.


^ VІ. Перелік учасників дозвільного офісу, що беруть участь у його роботі:


- Сільські та селишні голови;

- Начальник Краснокутського управління ГУ МНС України в Харківській області;

- Начальник районного відділу земельних ресурсів;

-Головний державний лікар Краснокутської районної санітарно-епідеміологічної станції;

- Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Краснокутської райдержадміністрації;

- Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища міжрайонної екологічної інспекції західного регіону;

 • Начальник Краснокутського РЕМ;

 • Начальник ДПІ в Краснокутському районі;

 • Начальник Краснокутської дільниці Нововодолазької філії ВАТ “Харківгаз”;

- Державний реєстратор апарату райдержадміністрації.


^ VІІ. Перелік документів дозвільного характеру та погоджень, які будуть оформлюватися та видаватися у дозвільному офісі:


- дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства;

- технічні умови на будівництво об’єктів, експертиза проектної документації;

- дозвіл на оренду приміщень;

- погодження щодо надання земельних ділянок під будівництво та інші види

землекористування;

- дозвіл на відведення земельної ділянки;

- рішення щодо надання земельної ділянки на умовах оренди;

- висновок по матеріалам погодження місця розташування об’єкту;

- дозвіл на проведення розвідувальних робіт;

- погодження проекту відведення земельної ділянки;

- погодження державної санітарно-епідеміологічної експертизи на затвердження норм проектування, проектної та нормативно-технічної документації на будівництво, реконструкцію;

- підготовка санітарного паспорта на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань;

- дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення,

реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та капітального ремонту

будівель;

- дозвіл на спец водокористування;

- дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря;


Перелік дозвільних документів, які оформляються та видаються в дозвільному офісі може змінюватись та доповнюватись за рішенням райдержадміністрації.


^ VІІІ. Основні обов’язки представників місцевих дозвільних

органів, що пов’язані з їхньою участю у наданні послуг з видачі

документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності


1. Забезпечення дотримання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності” та цього Порядку.

2. Вжиття в межах чинного законодавства всіх необхідних заходів щодо скорочення термінів та спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру на започаткування та ведення господарської діяльності.

3. Надання Адміністратору дозвільного офісу вичерпного переліку документів необхідних для отримання відповідного документу дозвільного характеру;

4. Надання чітких вимог щодо оформлення документів, які подаються для отримання дозвільного документу.

5. Дотримання термінів щодо розгляду поданих документів, прийняття відповідного рішення щодо видачі дозвільних документів або відмови на підставі поданих документів.

6. Дотримання розміру оплати послуг за видачу документів дозвільного характеру, що надаються дозвільними органами у межах, визначених законодавством.

7. Надавання практичної допомоги іншим учасникам дозвільного офісу у виконанні ними своїх відомчих завдань.

8. Забезпечення збереження документів та інформації у дозвільному офісі при транспортуванні документів до відомчих архівів та до постійних робочих місць працівників.

9. Узгодження своїх дій, у разі необхідності, із районною державною адміністрацією.

10. Бережно ставитися до майна та техніки дозвільного офісу.


ІХ. Місцеві дозвільні органи мають право


1. Вносити свої пропозиції щодо забезпечення та вдосконалення роботи дозвільного офісу.

2. Вимагати від інших сторін дотримання Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні”, „Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності”.


^ Х. Спільні дії щодо організації роботи з видачі

документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності


1. При зверненні суб'єкта господарювання до адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру останній здійснює роботу, пов'язану з прийманням необхідних документів для одержання документів дозвільного характеру, забезпечує взаємодію та документообіг між представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному офісі, а також видає документи дозвільного характеру.


2. Проходження дозвільної процедури передбачає обов'язкову послідовність робіт з документами заявника всіма учасниками дозвільного центру.

3. Адміністратор приймає комплект документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства, та передає документи для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком.

4. У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання документа дозвільного характеру, отримати документ дозвільного характеру та видати його суб'єкту господарювання.

Документи передаються особисто, поштою або будь-яким іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.

Документообіг в дозвільному офісі здійснюється у паперовому вигляді.

5. Протягом установленого законодавством терміну представник відповідного місцевого дозвільного органу забезпечує здійснення відповідної дозвільної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, виконання інших робіт) та передає документи адміністратору.

6. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру.

7. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.

8. Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру кількома місцевими дозвільними органами, є відповідальним за видачу кінцевого комплекту документів, які оформлюються посадовими особами дозвільних органів.

Якщо відповідно до законодавства копії документів не потребують нотаріального або іншого засвідчення, виготовлення копій з оригіналів документів у необхідній кількості забезпечує заявник або адміністратор, що приймає комплект документів, засвідчуючи їх своїм підписом.

9. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовне погодження кількох дозвільних органів (наприклад, при погодженні місця розташування земельної ділянки та об'єкта будівництва, видачі дозволу на розробку проекту будівництва та складанні проекту відведення земельної ділянки, тощо), адміністратор забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів без участі суб'єктів господарювання. У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому повідомляється при поданні документів для розгляду.

10. У випадках коли дозвільна процедура розбивається на декілька етапів, передача адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) може фіксуватися у

відповідному бланку погодження дозвільної процедури з проставлянням у ньому підпису і дати адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу.

11. У разі потреби проведення обстеження об'єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках передбачених законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.

Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.

12. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати, тощо) адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган уповноваженого органу. Територіальний орган уповноваженого органу в разі отримання такого повідомлення вживає відповідних заходів, передбачених законодавством.


^ ХІ. Режим роботи представників місцевих дозвільних органів:


Єдиний дозвільний офіс з оформлення документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності працює щоденно з 8.00 до 17.00 крім вихідних та святкових днів. Перерва на обід з 12.00 до 13.00.

Прийом заяв веде адміністратор Єдиного дозвільного офісу за наступним графіком:


 • Понеділок – 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00;

 • Середа - 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00;

 • П’ятниця - 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.


Попереднє консультування, прийом заяв та інформування веде адміністратор дозвільного офісу щоденно з 8.00 до 12.00. Обробка документації, передача її дозвільним установам (органам), індивідуальна робота представників дозвільних установ в Єдиному дозвільному офісі ведеться з 13.00 до 17.00.

Щосереди з 9.00 до 12.00 проводяться спільні засідання представників дозвільних органів по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певного дозволу на ведення господарської діяльності тощо.

Приймає на роботу та звільняє з посади адміністратора голова райдержадміністрації. Координує роботу у дозвільному офісі перший заступник голови райдержадміністрації.

^

ХІІ. Альтернативні форми роботи дозвільного центру1. Однією з форм роботи дозвільного центру, що забезпечує узгодженість у роботі його учасників по розгляду заяв та попередньому погодженню на отримання певного виду документів дозвільного характеру на провадження

господарської діяльності, є спільні засідання учасників дозвільного центру. Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, які формують

персональний склад засідання дозвільного центру (далі - комісія), зобов’язані бути присутніми на засіданнях учасників дозвільного центру, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності члени комісії можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.

2. Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісією. При виникненні спірних питань, що виникають в ході роботи комісії приймається колегіальне рішення, яке заносяться до протоколу.

3. Заявник за бажанням може бути присутній на засіданнях комісії, у разі, якщо на засіданні розглядається його заява, запит.

4. За необхідності в дозвільному офісі також проводяться "Круглі" столи з обговорення проблемних питань.


Керівник апарату

райдержадміністрації О.Коваленко


^

Аналіз впливу регуляторного акта


проекту розпорядження “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005р. № 288 “Про створення єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації”


^ 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

З метою реалізації вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” розроблено регуляторний акт, який регламентує діяльність адміністратора, який здійснює видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та взаємодіє з місцевими дозвільними органами щодо видачі документів дозвільного характеру.


^ 2. Ціль державного регулювання

Метою прийняття акту є створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності в районі, скорочення термінів видачі дозвільних документів, можливість самостійно одержувати дозволи, зменшення чисельних візитів, тимчасових і фінансових витрат за зверненнями до відповідних адміністративних органів, скорочення термінів виконання узгоджувальних процедур, прозорості відносин між представниками влади і підприємцями.


^ 3. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми і відповідні заходи:

- зменшення кількості відвідувань заявниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних служб, інших установ, підприємств та організацій, уповноважених відповідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру;

- забезпечення взаємодії та документообігу між місцевим дозвільними органами та їх представниками в офісі;

 • скорочення терміну надання державних та інших послуг;

 • виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством

Запропонований регуляторний акт дозволить упорядкувати та забезпечити повноту, облік, надання інформації щодо видачі, відмови та анулювання документів дозвільного характеру.


^ 4. Позитивними результатами прийняття регуляторного акту є:

- прозорість процедур, пов’язаних з видачею документів дозвільного характеру;

- скорочення витрат часу та вартості процедур отримання документів дозвільного характеру при зверненні суб’єктів господарювання до місцевих дозвільних органів;

- надання консультацій щодо започаткування або провадження господарської діяльності, пов’язаної з отриманням документів дозвільного характеру;

- вивчення причин виникнення наявних перешкод у започаткуванні та здійсненні господарської діяльності, надання пропозицій щодо подальшого реформування дозвільних процедур та оформлення дозвільних документів;

- зведення до мінімуму можливості для корупції, пов’язаної з отриманням дозвільних документів;

^ 5. Обґрунтування строку дії акта

Постійно з дня опублікування


6. Показники результативності акта

 1. кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта:

- всі суб’єкти господарювання району мають право вибору отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням до дозвільного центру;

2) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта:

- зменшення часу та витрат коштів суб’єктів господарювання залежно від вимог до одержуваного документу дозвільного характеру;

 1. рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта:

- дозвільні органи зобов’язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності.


7. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо кількості виданих документів дозвільного характеру, відмов їх у видачі, призупиненні дій та анулюванні документів дозвільного характеру; аналізу задоволеності суб’єктів господарювання якістю отриманих послуг щодо видачі документів дозвільного характеру.


Керівник апарату

райдержадміністрації О.Коваленко
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації icon325 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 квітня 2012 року №143
Краснокутської районної державної адміністрацією комісією обласної державної адміністрації, внести в Інструкцію з діловодства в Краснокутській...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 30 травня 2011 року №167 «Про створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва та сприяння
Утському районі внести до розпорядження голови районної державної адміністрації 30 травня 2012 року №167 «Про створення координаційної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації iconРозпорядження «17» жовтня 2011 року №555 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №353 «Про раду по роботі з кадрами при районній державній адміністрації»
України «Про місцеві державні адміністрації», в зв’язку з кадровими змінами та з метою покращення діяльності районної ради по роботі...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації iconПро роботу з питання запобігання І протидії корупції в районній державній адміністрації станом на 01. 06. 2013 року в краснокутській районній державній адміністрації відповідно до вимог Конституції України,
Регламенту районної державної адміністрації проводиться робота, спрямована на підвищення організуючої ролі апарату районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації icon1. Затвердити оновлений склад Громадської гуманітарної ради при районній державній адміністрації, що додається
Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 червня 2010 року №469 «Про Громадську...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації iconРозпорядження 31 травня 2012 року смт Близнюки №622 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 вересня 2011 року №524 «Про створення районної оперативної групи при Близнюківській районній державній адміністрації»
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації iconРозпорядження 26 лютого 2012 року смт Близнюки №86 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 вересня 2011 року №524 «Про створення районної оперативної групи при Близнюківській районній державній адміністрації»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 29 жовтня 2010 року №388 «Про Раду по роботі з кадрами при районній державній адміністрації»
Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» внести зміни до розпорядження голови районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації iconРозпорядження 04 травня 2012 року смт Близнюки №527 Про затвердження Порядку обліку, використання, зберігання печаток І штампів у Близнюківській районній державній адміністрації
Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 (зі змінами), та Інструкції з діловодства в Близнюківській районній державній...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2005 року №288 „Про створення Єдиного дозвільного офісу в Краснокутській районній державній адміністрації iconПротокол першого засідання Громадської ради при Краснокутській районній державній адміністрації смт. Краснокутськ 30 травня 2011 року Порядок денний
Вибори голови Громадської ради при Краснокутській районній державній адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи