Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 icon

Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473
НазваЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473
Сторінка2/4
Дата конвертації11.01.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4
стан роботи з кадрами, організацію навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог чинного законодавств „Про державну службу” в райдержадміністрації в 2010 році”,

-в травні позапланово„Про затвердження списку осіб, які рекомендуються для участі в конкурсному відборі на навчання в Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України”,

-в листопаді „Про затвердження списку осіб, які рекомендуються для участі в конкурсному відборі на навчання в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Харківському національному економічному університеті в 2012 році

На виконання рішень колегії видані відповідні розпорядження голови райдержадміністрації, реалізація яких знаходиться на контролі у секторі контролю та відділі кадрової роботи.

При райдержадміністрації діє рада по роботі з кадрами, яка надає практичну допомогу управлінням, відділам райдержадміністрації. Свою діяльність рада здійснює згідно із затвердженими річними планами роботи, які повністю виконуються. У 2011 році було проведено 4 засідання ради

Станом на 31 грудня 2011 року за штатним розписом райдержадміністрації передбачено 97 посад, із них 87 посад державних службовців, фактично працювало 72 державних службовців, відсоток укомплектованості складає 82,8.

За 2011 рік в райдержадміністрації призначено 24 державні службовці, або 33,3 відсотка від загальної чисельності працюючих (за 2010 рік -22 ).

Звільнено за 2011 рік з райдержадміністрації 22 особи, або 30,6 відсотка ( в 2010 – 27)

Прийняття на державну службу здійснюється після проходження конкурсного відбору. В райдержадміністрації проведено 18 засідань конкурсних комісій із них: 9 про допуск до участі в конкурсі (попередній розгляд документів на відповідність встановленими вимогам до відповідного рівня посади) та 9 проведення самого іспиту.

Стажування активно використовується як спосіб просування по службі державних службовців. За 2011 рік по управліннях, відділах райдержадміністрації пройшли стажування 20 осіб.

В райдержадміністрації сформовано резерву кадрів для державної служби,

На виконання Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання проводиться цілеспрямована робота по залученню молоді до державної служби. Створено банк даних перспективної молоді, який постійно оновлюється.

Станом на 01 січня 2012 року банк молоді, яка бажає працювати на державній службі в райдержадміністрації становить 52 чоловіки.

В 2011 році підвищили кваліфікацію 22 державних службовців, що становить 30,3 % від загальної чисельності працюючих.

На сьогоднішній день в райдержадміністрації працює два магістри державного управління (Яременко В.В. перший заступник голови райдержадміністрації та Бібленко С.Б. головний спеціаліст інспектор держтехнагліду загального відділу апарату райдержадміністрації, в даний час закінчує навчання в аспірантурі) та сім магістрів державної служби ( Моцик І.І., начальник відділу організаційної роботи, Перебийніс Н.В. начальник загального відділу, Буцька Н.М. начальник відділу фінансово - господарського забезпечення, головний бухгалтер, Торяник О.І. головний спеціаліст відділу у справах сім’ї молоді та спорту, Костенко Н.І. державний реєстратор апарату РДА, Дудченко В.І., спеціаліст служби у справах дітей РДА, Горпинко К.О., спеціаліст відділу освіти РДА).

За направленнями райдержадміністрації навчаються за магістерськими програмами в Харківському регіональному інституті та в Харківському національному економічному університеті по 2 чоловіка.

Підібрана одна кандидатура для вступу на навчання в 2012 році в Харківський регіональний інститут та дві кандидатури в Харківський національний економічний університет.

В райдержадміністрації проведено І тур Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” Два державні службовці, переможці І туру, приймали участь в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу який проводився на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, на жаль ні переможцями ні лауреатами не стали.

Районною державною адміністрацією проводиться постійна робота щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, передбачених законами України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, ознайомлення всіх категорій державних службовців із вимогами антикорупційного законодавства та мірою відповідальності за його порушення.

З метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов’язаних із службовою діяльністю працівників, виявлення та розкриття їх на стадії підготовки, здійснюється комплекс заходів, які розпочинаються з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положенням нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби та погодження з облдержадміністрацією призначення працівників на керівні посади.

До дисциплінарних стягнень за 2011 рік притягнуто 5 державних службовців – за невиконання посадових обов’язків оголошено догани Котку М.Ф., начальнику відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату РДА, Дмитрюк В.А., начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, Чигринцю О.Г. – начальнику управління економіки РДА, Костенку В.М., начальнику управління агропромислового розвитку РДА, Купіну В.І., заступнику голови райдержадміністрації.

Проводилась перевірка ведення кадрового діловодства в управліннях та відділах, селищних та сільських радах району.

Протягом року були підготовлені та здані всі необхідні звіти та інформації до відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, районного центру зайнятості, управління державної служби України в Харківській області та відділу статистики.

Забезпечувалось виконання графіка відпусток працівників райдержадміністрації на 2011 рік.

На протязі року вносилися зміни і доповнення до особових справ та трудових книжок працівників у відповідності до чинного законодавства (переміщення, присвоєння рангів, зміна вислуги років та інше).

Проведена робота по заповненню та здачі декларацій про доходи державними службовцями про доходи за 2010 рік.

20 червня 2011 року з працівниками апарату райдержадміністрації, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації проведено семінар-нараду з ознайомлення із основними положеннями проекту Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

Відповідно до плану роботи відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації всі заплановані заходи виконані в установлені терміни.

За 2011 рік загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано і опрацьовано вхідної кореспонденції всього 3080 листів, що на 526 листів менше ніж в 2010 році, в тому числі: з облдержадміністрації – 34 ; (за відповідний період минулого року 87), в т.ч. розпоряджень голови облдержадміністрації – 171 ; ( 160 ), доручень голови облдержадміністрації – 80 ( 100 ), - районних організацій – 722; (945 ), інші організації за межами району – 642 ;( 540), - електронною поштою – 1166; ( на 119 більше ніж минулого року)

За звітний період прийнято 415 розпоряджень голови райдержадміністрації, (за минулий рік прийнято 500 розпорядження). За результатами апаратних нарад та галузевих нарад оформлено 78 протоколів та 58 доручень голови райдержадміністрації та заступників голови. За звітний період загальним відділом оформлено 12 протоколів спільних засідань колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно - господарського активу району . Копії розпоряджень голови райдержадміністрації та протоколи спільних засідань колегій райдержадміністрації та зборів адміністративно –господарського активу району в установлений термін загальним відділом направлялися в обласну державну адміністрацію.

Вихідної кореспонденції з райдержадміністрації відправлено 3421 листів, інформацій, звітів.

Протоколом № 11 від 23.11.2011 року засідання ЕПК Державного архіву Харківської області схвалено описи справ постійного зберігання за 1995-2005 роки , описи справ з особового складу за 1995-2005 роки, доповнення до історичної довідки Краснокутської районної державної адміністрації , акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду смт. Краснокутськ .

Загальним відділом апарату райдержадміністрації продовжується робота над описами справ та підготовка справ для передачі до районного архіву для подальшого зберігання за 2006-2008 роки.

Інспектором держтехнагляду за 2011 року зареєстровано тракторів – 61 одиниці, прицепів -15 та комбайнів -27. Знято з обліку 70 одиниць тракторів.

В 2011 році інспектором держтехнагляду було видано 82 посвідчення тракториста - машиніста, проведено атестацію 91 чоловіка.

Проведено перевірку технічного стану сільськогосподарських машин – 885 одиниць, окрім ТО - 134 одиниць.

За 2011 рік інспектором держтехнагляду було прийнято 842 громадянина з питань видачі посвідчень, реєстрації с/г техніки, надання консультацій.

Організація контролю за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної і голови районної державних адміністрацій була спрямована на забезпечення оперативного контролю за виконанням законів України, актів Президента України, рішень Уряду, розпоряджень та доручень голови обласної і голови районної державних адміністрацій, цільових комплексних програм райдержадміністрації, простої кореспонденції.

Облік контрольованих завдань проводиться систематично.

В 2011 році до райдержадміністрації надійшло 920 контрольних листів, 849 з них виконано у встановлений термін, по 26 контрольним листам термін виконання ще не настав, довгострокових - 45. З 172 розпоряджень обласної державної адміністрації, які надійшли за 2011 рік, 73 – контрольні із них довгострокових ( термін виконання не настав) – 22, виконано у встановлений термін та знято з контролю 51 розпорядження.

З 80 доручень голови обласної державної адміністрації, та його заступників контролюється – 80; довгострокових – 12 ; виконано у встановлений термін – 68 доручень.

Всього довгострокових документів, які надійшли від органів вищого рівня влади, які знаходяться на контролі на початок 2012 року –109.

Протягом 2011року головою райдержадміністрації було прийнято - 415 розпоряджень, з них знаходяться на контролі 50 розпоряджень, виконано у встановлений термін - 24 розпорядження по 26 розпорядженнях термін виконання не настав. З 58 доручень голови районної державної адміністрації та його заступників наданих протягом 2011 року контролюється 58 доручень, 46 із них виконано у повному обсязі та у встановлений термін, по 12 термін виконання не настав.

За 2011 рік за поданням начальників відділів, управлінь та структурних підрозділів районної державної адміністрації було закрито до справи 62 контрольних документи.

За 2011 рік до районної державної адміністрації надійшло всього 1179 звернень громадян, що на 267 звернень більше, ніж за аналогічний період 2010 року ( 912 звернень). За вказаний період 2011 року від органів вищої влади (облдержадміністрація, Секретаріат Президента, Секретаріат Верховної Ради та інші) надійшло 47 звернень, що на 4 звернення менше ніж за вказаний період 2010 року (51) .

За 2011 рік надійшло 51 колективне звернення, що на 6 більше за попередній рік. Питання, які найчастіше порушуються у колективних зверненнях, стосуються питань відкриття чи відновлення функціонування дитячих дошкільних закладів, шкіл, ремонту доріг, освітлення вулиць, отримання договорів оренди землі.

Як і раніше, до райдержадміністрації в основному звертаються за допомогою найменш соціально захищені категорії громадян, люди похилого віку, інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни, 40 % звернень надійшло від зазначеної категорії населення району.

Актуальними є питання надання матеріальної допомоги на лікування, перерахунку пенсії.

На виконання п.3 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року

№ 109 „ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” при райдержадміністрації створена постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. Так, в 2011 році проведено 11 засідань комісії, де розглядалися конфліктні ситуації, проблемні питання, а також листи, що надійшли з органів влади вищого рівня, а саме з обласної державної адміністрації.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24 січня 2011 року № 08 затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, де передбачено проведення прийомів чотири рази на місяць, у т.ч. два виїзні прийоми. Щокварталу головою райдержадміністрації затверджується графік проведення виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації в сільських та селищних радах.

Так, керівництвом райдержадміністрації за 2011 рік на особистому прийомі прийнято 486 громадян.

З метою підвищення правової освіти населення юридичним сектором апарату райдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота. За 2011 рік 92 громадян отримало первинну правову допомогу. В основному громадяни звертаються з питань щодо оформлення та розірвання договорів оренди земельних ділянок, порядку оформлення спадщини, надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Відповідно до частини 9 п.1 Указу у приймальні райдержадміністрації працює телефон оперативно-інформаційної служби «05». За 2011 рік надійшло 10 звернень від громадян, які в основному незадоволені роботою комунальної служби, зв’язку і транспорту.

Керівництвом районної державної адміністрації систематично проводилися «Гарячі лінії». Всього на «Гарячу лінію» до районної державної адміністрації надійшло 8 звернень громадян.

Особлива увага приділяється виконанню вимог ст. 20 Закону України „Про звернення громадян” щодо дотримання терміну розгляду звернень. З початку року випадків порушення терміну розгляду звернень не було. Дотримання термінів розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян знаходиться під постійним контролем керівництва.

В 2011 році здійснювалися перевірки стану роботи зі зверненнями громадян в управліннях та відділах райдержадміністрації і делегованих повноважень в органах місцевого самоврядування. Перевірки проводилися згідно з затвердженим графіком. За результатами проведених перевірок складається доповідна записка керівництву. Проводиться аналіз інформації, яка надається відділами та управліннями райдержадміністрації про усунення виявлених недоліків під час перевірки. За 2011 рік проведено дев’ять перевірок стану роботи по розгляду звернень громадян, проведено аналіз стану роботи та надані відповідні рекомендації.

На виконання частини 2 п.5 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” інформація про роботу районної державної адміністрації із зверненнями громадян, результати вирішення порушених у них питань, оприлюднювалися на веб-сайті районної державної адміністрації. Крім того, там розміщена інформація щодо порядку організації та проведення особистих, виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, графіки цих прийомів.

Враховуючи те, що листи громадян це надзвичайно важливий канал зв’язку органів виконавчої влади з населенням, питання щодо роботи із зверненнями громадян перебуває під постійним контролем керівництва райдержадміністрації. Постійно вишукуються шляхи щодо її вдосконалення і покращення.

На протязі кварталу юридичним сектором апарату райдержадміністрації здійснювався прийом громадян з правових питань. Всього було прийнято особи, яким було надано консультації та роз’яснення. Найбільш поширені питання, що ставились громадянами, це питання щодо оформлення земельних часток (паїв), майнових паїв, отримання у власність земельних ділянок та питання щодо прийняття і оформлення спадщини.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» проведено аналіз на відповідність чинному законодавству рішень виконавчих комітетів місцевих рад району з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади та складені відповідні довідки.

Відповідно до покладених завдань робота була спрямована на правове забезпечення діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації. Систематично надавалась методична та консультаційно-правова допомога спеціалістам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, розробникам проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, представникам органів місцевого самоврядування.

У 2011 році проводилась робота щодо забезпечення відповідності законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації. Загалом на відповідність чинному законодавству України було перевірено 822 розпорядження голови райдержадміністрації. Виявлені недоліки в проектах розпоряджень усунено в робочому порядку, внесено необхідні доповнення та зміни. Завідувачем юридичного сектору підготовлено 5 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації .

Крім цього, юридичним сектором розглядались заяви, звернення і скарги громадян і керівників підприємств, установ, організацій. Всього було розглянуто та надано відповіді по 86 зверненнях, скаргах і заявах.

Крім цього, завідувач юридичного сектору особисто приймав участь в судових засіданнях по розгляду справ в різних судах та в роботі консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації (комісії, групи). Всього було прийнято участь у 106 судових засіданнях.

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 13 вересня 2010 року № 508 „Про посилення контролю за використанням та охороною земель на території області” до облдержадміністрації було підготовлено та направлено 26 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

Систематично здійснюється робота щодо вивчення змін до чинного законодавства України за допомогою електронних правових баз мережі Інтернет.

Протягом 2011 року до архівного відділу звернулося 438 громадян району та 13 громадян, які мешкають за межами району, надійшло 9 запитів з Пенсійного фонду в Краснокутському районі з питань наведення архівних довідок про підтвердження факту роботи та нарахування заробітної плати для призначення, перерахунку пенсії. Та надійшло 2 запити з Краснокутського районного суду з питань щодо підтвердження стажу роботи. Протягом звітного періоду зареєстровано 492 запити. Переважна кількість яких складають заяви з питань нарахування заробітної плати – 237, підтвердження факту роботи - 255 звернень. Протягом 2011 року виготовлено і видано громадянам 487 архівних довідок, в тому числі з позитивним результатом - 482, та 5 з рекомендаціями звернутись до іншої установи.

Протягом звітного періоду проведено 5 контрольних перевірок ведення архівної справи та діловодства в сільських і селищних радах.

На виконання програми розвитку архівної справи протягом поточного року проведено оправлення та підшито 60 одиниць збереження пошкоджених документів. Закартоновано 150 од.зб. архівних документів. Проводила роботу по перевірці наявності 2 Фондів документів державного національного фонду, а саме управління сільського господарства за 1943 – 1986 роки, та районної лікарня за 1943 – 1984 роки.

Протягом року розглянуто і направлено затвердження Харківською обласною ЕПК експертні висновки на 5 номенклатур справ, 22 описи справ постійного, тимчасового терміну зберігання та описи справ з особового складу, за 1994 - 2010 роки, 3 акти про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду за 1994 – 2005 роки.

З метою формування Національного архівного фонду та експертизи цінності документів прийнято на державне зберігання 60 одиниць збереження, 2 одиниці збереження з особового складу.

Для належної збереженості документів Національного архівного фонду в червні місяці в архіві встановлена стаціонарна охоронна сигналізація ( ревун ), придбано 4 вуглекислотні переносні вогнегасники. В жовтні в архівосховищах та робочій кімнаті встановлена протипожежна сигналізація, яка підключена до стаціонарної охоронної сигналізації. Під архівосховище виділені дві додаткові кімнати в приміщенні, яке прилягає до архівного відділу, загальною площею 40 м2. В серпні місяці поточного року архівний відділ забезпечено необхідною оргтехнікою, а саме комп’ютером, принтером, ксероксом і сканером.

Підготовлена районна програма впровадження сучасних засобів для зберігання архівних документів Національного архівного Фонду на 2011 – 2015 роки з метою облаштування в архівосховищах системи вентиляції повітря. В грудні місяці для відділу виготовлена печатка.

У 2011 році робота відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації була спрямована на виконання законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету міністрів України « Про порядок обчислення середньої заробітної плати», «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», «Про ведення касових операцій», інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, розпоряджень голови райдержадміністрації.

Протягом року були підготовлені та здані всі необхідні звіти до фінансового управління облдержадміністрації та райдержадміністрації, управління державного казначейства у Краснокутському районі, районному відділу статистики, Пенсійному фонду, податковій інспекції та фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інші.

На протязі 2011 року надавались різні довідки, особам, які звертались до відділу.

Відповідно до плану роботи відділу забезпечені належні умови роботи з комп’ютерного набору та тиражування проектів службових документів районної державної адміністрації , забезпечено технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, розмножувальної та іншої оргтехніки райдержадміністрації та забезпечено належні умови роботи автотранспорту.

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації у 2011році була проведена слідуюча робота:

-16 листопада проведено нараду-семінар з головами сільських та селищних рад, секретарями сільських та селищних рад, начальником СГІРФО Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області, начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану Краснокутського районного управління юстиції та іншими відповідальними особами за надання відомостей щомісячного поновлення бази персональних даних до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;

-відомості поновлення бази даних Реєстру внесені та оброблені в повному обсязі, застарілі відомості поновлення відсутні;

-забезпечено взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань внесення змін та доповнень до бази даних Державного реєстру;

-надавалася консультативна та практична допомога персоналу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань ведення Державного реєстру виборців;

-розглядалися в установленому Законом України „Про Державний реєстр виборців” звернення осіб та політичних партій;

-оперативно виконувалися поточні доручення, розпорядження Секретаріату центральної виборчої комісії, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

-підтримується в актуальному стані інформація про відділ на офіційному WEB – сайті розпорядника „Державний реєстр виборців”;

-одержані дані в порядку періодичного поновлення персональних даних виборців своєчасно вносились до бази даних реєстру виборців.

Робота відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації спланована відповідно до вимог Основних заходів з підготовки ЦЗ (ЦО) Харківської області на 2011 рік, Закону України „Про цивільну оборону України”, Указу Президента України „Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”, Постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій , запобігання їх та оперативного реагування на них, іншими актами держави, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, вказівок та рішень колегій головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації .

За звітний період проведена наступна робота:

З метою забезпечення захисту населення і територій Краснокутського району від надзвичайних ситуацій в районі розроблено: план основних заходів підготовки ЦЗ (ЦО) району на 2011 рік; плани реагування за видами надзвичайних ситуацій ; план дій райдержадміністрації до паводкового періоду; розпорядження голови райдержадміністрації: „Про заходи щодо запобігання виникнення пожеж у лісових масивах району та мобілізаційний план організації їх гасіння на 2011 рік по ДП “Гутянське лісове господарство”, „Про запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах району”, “Про заборону доступу населення в хвойні насадження області протягом пожежонебезпечного періоду 2011 року”, „Про заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту під час снігопадів, снігових заметів і ожеледиці в зимовий період 2011- 2012 років, „Про заходи щодо пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2011-2012 роках”.

З метою забезпечення захисту населення і територій Краснокутського району від надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду і оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.04.2011 року № 204 ”Про заходи щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2011 -2012 років” розроблений і затверджений „Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки у Краснокутському районі в осінньо - зимовий період 2011-2012 років”.

Підготовлені Накази начальника Цивільного захисту (Цивільної оборони) райо

№ 1 від 01 грудня 2011 року „Про створення позаштатної розрахунково-аналітичної групи пункту управління начальника Цивільного захисту (Цивільної оборони) району, постів радіаційного та хімічного спостереження на території району” ;

№ 2 від 30 грудня „ Про підготовку та основні завдання цивільного захисту ( цивільної оборони ) Краснокутського району у 2012 році.

№ 3 від 30 грудня 2011 року „Про створення (уточнення складу) служб цивільного захисту (цивільної оборони) в районі”;

№ 4 від 30 грудня 2011 року „Про затвердження структури служби транспортного забезпечення Цивільного захисту (Цивільної оборони) району та призначення посадових осіб.

Підготовлений Наказ голови районної евакуаційної комісії № 1 від 7 грудня 2011 року „Про підсумки роботи районної евакокомісії за 2011 рік та завдання на 2012 рік” та розроблений План роботи районної евакуаційної комісії на 2012 рік.

Протягом року проведено 8 засідань районної комісії з питань техногенно-еокногічної безпеки і надзвичайних ситуацій: з них 6 планових і 2 непланових на яких розглядались наступні питання:

Про стан готовності органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій району, сил та засобів для безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в 2010-2011 роках; про розгляд та затвердження переліку захисних (протирадіаційних укриттів) цивільної оборони на об’єктах господарювання Краснокутського району, що пропонується для зняття з обліку за результатами роботи комісії, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14.12.10 р.№ 467 „Про організацію заходів з підготовки та проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦО (ЦЗ),( протокол № 1 від 15.02.2011 року ).

Про стан з пожежами у житловому секторі Краснокутського району та заходи по попередженню виникнення пожеж, які вживаються Краснокутським РВ ГУ МНС України в Харківській області; попередження пожеж, травмування та загибелі людей на них у зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду; про проведення та вжиття попереджувальних заходів з метою недопущення несанкціонованих звалищ сміття; про затвердження місць масового відпочинку населення на воді; про незадовільний стан гідротехнічних споруд ставків №2, №3, №4, які знаходяться у користуванні ВАТ „Агрофірма” „Глобівська”, ( протокол № 2 від 06.04.2012 року).

Про стан готовності лісокористувачів до пожежонебезпечного періоду в лісонасадженнях. ( протокол № 3 від 15.05.2011 року.).

Про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах району; щодо виконання об’єктових планів заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно небезпечному об’єкті - ДП „Дублянський спиртовий завод”; про заборону випалювання стерні, пожнивних залишків, пасовищ, ділянок із степовою та іншою природною рослинністю та забезпечення виконання вимог Закону України “Про пожежну безпеку” при збиранні, переробці та зберіганні врожаю 2011 року на території Краснокутського району” ( протокол № 4 від 08.06.2011 року );

Командно-штабне навчання ХНО ДП „Дублянський спиртовий завод” ( протокол № 5 від 26.01.2011 року );

Про хід виконання „Комплексного плану заходів щодо попередження НС техногенного та природного характеру підприємствами і відомствами енергетичної, теплопостачальної, газової та водоканалізаційної галузей, об’єктів житлово-комунального господарства освіти, медицини, служби автодоріг району, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району в осінньо-зимовий період 2011-2012 років; про виконання комплексного плану заходів щодо попереджень отруєнь грибами населення в Краснокутському районі 2011-2012 роки; про здійснення заходів органами влади, організаціями, установами та підприємствами району з попередження виникнення нещасних випадків, загибелі та травмування населення спричинених падінням аварійних і сухостійних дерев; про проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання правил пожежної безпеки серед населення Краснокутського району в осінньо-зимовий період 2011-2012 років; про придбання паливно-мастильних матеріалів за рахунок місцевого матеріального резерву для проведення заходів по запобіганню та ліквідації НС та подій, пов’язаних з пожежами в осінньо-зимовий період 2011-2012 років на території Краснокутського району ( протокол № 6 від 09.11.2011 року );

Про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд згідно вимогами розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 грудня 2010 року „Про організацію заходів з підготовки та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони ( цивільного захисту ) ( протокол № 7 від 11.11.2011 року );

Про затвердження на 2012 рік переліку потенційно-небезпечних об’єктів району; про приведення в належний протипожежний стан об’єктів з масовим перебуванням людей та попередження ( протокол № 8 від 20.12.2011 року ).

Забезпечено проведення установами комунальної форми власності технічної інвентаризації 5 об’єктів захисних споруд (ПРУ) та 2-х державної власності. Направлені матеріали до Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації на зняття з обліку 10 ПРУ, які не відповідають державним технічним умовам.

13.12. 2011 року проведені заходи по вивезенню 158 кг., неопізнаних рідких пестицидів зі складу ДГ ДП „ Пархомівське” на утилізацію до Коломацького району.

З метою виконання „Програми створення матеріальних резервів для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Краснокутському районі на 2008-2012 роки” у 2011 році заплановано виділення коштів з районного бюджету у сумі 24,00 тис. грн. Станом на 1.01.2012р. накопичено місцевого матеріального резерву на суму 43150 грн., в тому числі: медикаментів - 2442 грн., аварійно-рятувального обладнання та засобів рятування на воді – 18800 грн., засобів пожежегасіння та засобів загально - господарського призначення - 2200 грн., засобів РХЗ та речового майна - 8758 грн.; паливно-мастильних матеріалів -10950 грн.

Здійснюється контроль за створенням об’єктових та відомчих матеріальних резервів на потенційно – небезпечних об’єктах району (в т.ч. ОПН).

В центральній районній лікарні та районній санітарно-епідеміологічній станції в наявності резерв медикаментів, медобладнання та запасів дезінфекційних засобів для запобігання та ліквідації наслідків НС.

Спільно з центральною районною лікарнею та районною санітарно-епідеміологічною станцією відпрацьовані заходи щодо посилення санітарно-епідеміологічного нагляду за об’єктами підвищеного епідемічного ризику.

Здійснюється постійний контроль за станом оповіщення району (працездатність сирен).

Проведено 3 командно-штабних та тренувальних навчань з залученням сил та засобів відповідних служб району і 2 комплексних об’єктових навчань (тренувань) диспетчерських служб об’єктів району щодо готовності роботи в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Робота відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації в 2011 р. проводилась відповідно з плановим завданням і забезпечувала реалізацію державної політики в сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території району.

В районі нараховується 66 населених пунктів, із них 2 селища міського типу і 64 сільських населених пунктів, 13 сільських рад.

2011 рік, як рік реформування, видався доволі несприятливим і для розвитку нашого району. А все ж незважаючи на несприятливі умови ми вишукували можливості надання допомоги в організації реконструкції та покращення об’єктів соціально-побутового призначення та будівництва нових об’єктів.

В кризовому стані продовжує перебувати така важлива галузь економіки району, як будівництво. Суттєве зниження реальних доходів населення, постійне зростання цін на будівельні матеріали, особливо різко зменшилися об’єми будівництва житла та об’єктів соціальної сфери.

Відділом здійснювався постійний контроль за станом введення в експлуатацію житлових будинків та проводилась робота щодо надання громадянам організаційної допомоги при оформленні ними документів, необхідних для введення житла в експлуатацію за спрощеною процедурою, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 року № 91.

За звітний період по Краснокутському району введено в експлуатацію чотири житлових будинки, загальною площею 435,4 м.кв. із них: по Краснокутській селищній раді - три житлові будинки, по Качалівській сільській раді - один житловий будинок.

На сьогоднішній день виготовлена проектно – кошторисна документація на будівництво триповерхового житлового будинку по пров. Поштовому (біля дитячого парку) в смт. Краснокутськ, Харківської області, кошторисна вартість 12500,0 тис.грн., але кошти на будівництво відсутні.

Здійснювалась робота щодо реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури. Готувалися пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку району та подавались на розгляд до районної ради.

Відділ приймав участь у засіданнях житлової комісії, комісії по обстеженню технічного стану будівель і споруд, розміщених на території району.

Відділом в 2011 році розроблено Програму розроблення (оновлення) містобудівної документації у Краснокутському районі на 2011-2015 роки.

Підготовлено проект рішення районної ради про надання Краснокутській районній державній адміністрації дозволу на розробку Схеми планування території Краснокутського району (Рішенням Краснокутської районної ради від 21.12.2011 року 150-VІ надано дозвіл Краснокутській районній державній адміністрації дозволу на розробку Схеми планування території Краснокутського району).

Протягом квітня проведено місячник з благоустрою території району.

В червні підведено підсумки проходження опалювального сезону 2010-2011 років та вжито заходів щодо підготовки об'єктів до наступного опалювального сезону 2011-2012 років у Краснокутському районі.

На виконання доручення голови обласної державної адміністрації № 01-16/1524 від 02.03.2011 «Про стан розрахунків за електричну енергію» здійснювався моніторинг стану розрахунків за електричну енергію. Відділом була зосереджена увага на проведенні невідкладних заходів щодо організаційного та фінансового забезпечення розрахунків за житлово – комунальні послуги та недопущення заборгованості із заробітної плати та по платежам до Пенсійного фонду підприємств комунального господарства району. Проводилась претензійно-позовна робота. Вжито заходів щодо реструктуризації заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги по Краснокутському районі

Проведено 11 засідань комісії районної державної адміністрації з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії (електричну енергію, природний газ) на яких розглянуто питання про стан розрахунків за спожиті енергоносії (електричну енергію, природний газ).

Проведено роботу щодо моніторингу на території району об’єктів будівництво яких розпочато раніше і на даний час припинено. На даний час перед нами стоїть завдання в найкоротший термін їх потрібно завершити і здати в експлуатацію або вирішити інше (реалізувати шляхом продажу через аукціон тощо).

Під час планування і забудови територій відділом враховуються державні та громадські інтереси. Відділом надаються висновки юридичним та фізичним особам на приватизацію земельних ділянок та земельних паїв. За 2011 рік видано 207 висновків. Висновки надавались відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні (генеральних планів).

Проводяться відповідна робота щодо облаштування об’єктів району засобами для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших мобільних груп населення.

Протягом 2011 року проведено 4 засідання Комітету, складено протоколи.

Відповідно плану по облаштуванню об’єктів житлового фонду елементами «безбар'єрної архітектури» по Краснокутському району передбачено облаштування в 2011 році одного будинку в с. Основинці, вул. Тельмана, 8а. Станом на 01.01.2012 року забезпечено безперешкодний доступ до житлових будинків в: с. Основинці, вул. Тельмана, 8а, І – підїзд, 2-поверх, кв.13, в якому проживає гр. Шевченко Микола Іванович, за рахунок коштів Краснокутської дослідної станції садівництва НААН, в сумі 1638,0 грн., смт. Краснокутськ, вул. Карла Маркса, 5, 1- й під'їзд, 2 - й поверх, кв.5, в якому поживає гр. Похвалій Валентина Іванівна, за рахунок спонсорських коштів, в сумі 1500,0 грн.

Також протягом 2011 року було забезпечено облаштування пристроїв для безперешкодного доступу інвалідів до:нежитлової будівлі аптеки, за адресою смт. Краснокутськ, вул. Перемоги, 16 а/1; будівлі Колонтаївської АСЛ в с. Колонтаїв, вул. Сербінової,12; будівлі Бідилівського ФП в с. Бідило, вул. Новоселівська, 1; будівлі Павлівського ФП в с. Павлівка, вул. Комарова 89/9; будівлі дитячого відділення Краснокутської ЦРЛ, смт. Краснокутськ, вул. Леніна; будівлі Основ'янський ФАП в смт. Краснокутськ, вул. Тельмана, 20; будівлі управління праці та соціального захисту населення в смт. Краснокутськ, вул. Заклепенка, 8; будівлі приватного акціонерного товариства «Послуга» в смт. Краснокутськ, вул. Леніна, 111
1   2   3   4Схожі:

Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconПро затвердження перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік
Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації,...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011 №392
Краснокутської районної державної адміністрації на 2012 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 21. 12. 2011...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconЗвіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012 №449
Краснокутської районної державної адміністрації на 2013 рік затвердженого розпорядження голови райдержадміністрації від 25. 12. 2012...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconПлану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2014 рік
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації,...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconПро затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на І квартал 2012 року
Відповідно п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconВиконання плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2013 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26. 03. 201№90
Краснокутської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2013 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconВиконання плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2012 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26. 09. 2012 №319
Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2012 року, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconРозпорядження 27. 12. 2013 №236 -р Про затвердження перспективного плану роботи районної державної адміністрації на 2014 рік
Відповідно до пункту 6 Регламенту Путильської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconПро затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2013 року
Відповідно п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Звіт про виконання перспективного плану (основних напрямів) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2011 рік затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20. 12. 2010 №473 iconПро затвердження плану роботи Краснокутської районної державної адміністрації на ІV квартал 2013 року
Відповідно п 1 Регламенту Краснокутської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи