Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік icon

Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік
Скачати 66.26 Kb.
НазваРішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік
Дата конвертації12.01.2013
Розмір66.26 Kb.
ТипРішенняКраснокутська районна рада

Харківської області

V сесії VI скликання Проект


Рішення


від 31 січня 2011 року № 50-VI


Про внесення змін до рішення районної ради

від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет

на 2011 рік”


Відповідно до статті 77,78 Бюджетного кодексу України, статей 43,65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

вирішила:

внести зміни до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік”, виклавши рішення та додатки 1-6 в новій редакції, доповнити додатками 7-9.


1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 73019,0 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 71960,1 тис.грн., спеціального фонду бюджету – у сумі 1058,9 тис.грн. (додаток №1).


2.Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 74614,4 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 73369,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – у сумі 1245,2 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів(додаток №3) .

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 926,8 тис.грн.


4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №4) на 2011 рік:

дотації вирівнювання сільським і селищним бюджетам у сумі 2617,4 тис.грн.;

коштів, що передаються до районного бюджету (вилучення) з сільських бюджетів у сумі 780,2 тис.грн.;

субвенцій з сільських і селищних бюджетів на виконання розділу 7 “Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання молоді та підготовка громадян Краснокутського району на строкову військову службу” Комплексної програми розвитку гуманіторної сфери Краснокутського району у сумі 18,1 тис.грн.;

субвенцій сільським і селищним бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв”язку із закінченням строку повноважень (за рахунок субвенції з державного бюджету) у сумі 48,8 тис. грн.;

інша сувенція Рябоконівській сільській раді на дошкільну освіту у сумі 155,3 тис. грн.;

інша субвенція Краснокутській селищній раді на погашення кредиторської заборгованості по оплаті робіт по продовженню будівництва ДНЗ № 2 в смт Краснокутськ у сумі 46,7 тис. грн.;

інша субвенція Рябоконівській сільській раді на виконання монтажних робіт по реконструкції системи газопостачання топкової Рябоконівського ДНЗ у сумі 9,0 тис. грн.;

інша субвенція сільським бюджетам на погашення заборгованості за виконані роботи з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на виконання Програми раціонального використання земель у Краснокутському районі на 2011 рік у сумі 10,1 тис. грн.


5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським і селищним бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету; дотації вирівнювання, що одержується з Державного бюджету, коштів, що передаються до районного бюджету (вилучення) з сільських бюджетів згідно із додатком №4 до цього рішення. Суми дотації вирівнювання з районного бюджету , недоодержані згідно з розписом районного бюджету, перераховуються Управлінням державного казначейства у Краснокутському районі на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця, наступного за звітним.


6. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 28,4 тис.грн.


7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату ( код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

поточні трансферти населенню (код 1340);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих галузевих програм (додаток №5).


9. Затвердити перелік об”єктів, фінансування яких у 2011 році буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 7).


10. Установити дефіцит районного бюджету у сумі 1595,5 тис. грн., в тому числі:

загального фонду районного бюджету у сумі 1409,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- залишки коштів районного районного бюджету на 01 січня 2011 року у сумі 1527,8 тис. грн.;

- передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 118,6 тис. грн.

спеціального фонду районного районного бюджету у сумі 186,3 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

-залишки коштів районного районного бюджету на 01 січня 2011 року у сумі 67,7 тис. грн.;

-надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 118,6 тис. грн.(додаток 8).


11. Затвердити розподіл коштів районного цільового фонду соціально-економічного розвитку району і напрямки іх використання у 2011 році (додаток № 9).


12. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати в Головному управлінні Державного казначейства України у Харківській області позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, і середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів, що враховуються при визначенні обсягу між- бюджетних трансфертів, та його керівнику – на підписання відповідних документів.


13. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках. При цьому керуватись Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”.


14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2011 рік (додаток №6).

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.


15. Розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов”язань не здійснюються.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крам захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.


16.Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.


17. Установити, що підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та їх об”єднань сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів, які встановлені рішенням районної ради від 11.05.2010 року „Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку господарських організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ району”.

Частина чистого прибутку(доходу) сплачується до районного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2011 році.

Підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ району та їх об”єднань подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

17. Додатки №1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


Голова районної ради В.БутенкоСхожі:

Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconSheet 1: Додаток1
Про районний бюджет на 2011 рік", з урахуванням змін, затверджених рішенням районної ради від 26 січня 2011 року №36, від 3 березня...
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconSheet 1: Додаток1
Про районний бюджет на 2011 рік", з урахуванням змін, затверджених рішенням районної ради від 26 січня 2011 року №36, від 3 березня...
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconРішення від 29 вересня 2011 року №107-vі про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року " Про районний бюджет на 2011 рік"
Відповідно статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в України” районна рада вирішила:...
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconРішення від 29 липня 2011 року №92-vі про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року Про районний бюджет
Відповідно статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в України” районна рада вирішила:...
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconРішення від 10 листопада 2011 року №137-vі про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року "Про районний бюджет на 2011 рік"
Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року “Про районний бюджет на 2011 рік”
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconРішення від 27 грудня 2011 року №151 -VІ про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року "Про районний бюджет на 2011 рік"
Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року “Про районний бюджет на 2011 рік”
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconРішення від 25 березня 2011 року №46 смт Новгородка Про протест прокурора району на рішення сесії районної ради від 21 січня 2011 року №36
Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 29 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік” чинному законодавству,...
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconРішення від 18 жовтня 2011 року №97 смт Олександрівка Про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року №
Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статей 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України, рішення Кіровоградської обласної...
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconРозпорядження краснокутськ від
Хі сесії Краснокутської районної ради VІ скликання від 02 листопада 2011 року №130-vі „Про внесення змін до рішення районної ради...
Рішення від 31 січня 2011 року №50-vi про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2010 року „Про районний бюджет на 2011 рік iconРішення №5 «10» січня 2011 року IV сесія 6 скликання Про міський бюджет
України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік», згідно рішення Новоодеської районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи