Постанова 24 січня 2012 року №11 icon

Постанова 24 січня 2012 року №11
Скачати 271.55 Kb.
НазваПостанова 24 січня 2012 року №11
Дата конвертації12.01.2013
Розмір271.55 Kb.
ТипПостанова
УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА


24 січня 2012 року № 11


Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі


З метою забезпечення утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі відповідно до статей 19 – 23, частини першої, пунктів 1, 6 частини другої статті 30, підпункту 4 пункту 6 розділу ХV Закону України "Про вибори народних депутатів України", частин першої, четвертої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 71 статті 17, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:


1. Затвердити Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі (додаток 1).


2. Встановити форми:


подання щодо первинного утворення звичайних виборчих дільниць на постійній основі (додаток 2);


подання щодо первинного утворення закордонних виборчих дільниць на постійній основі (додаток 3);


подання щодо первинного утворення спеціальних виборчих дільниць на постійній основі (додаток 4);


подання щодо утворення нової звичайної виборчої дільниці на постійній основі (додаток 5);


подання щодо утворення нової закордонної виборчої дільниці на постійній основі (додаток 6);


подання щодо утворення нової спеціальної виборчої дільниці на постійній основі (додаток 7);


подання щодо зміни меж виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 8);


подання щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 9);


подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 10);


подання щодо ліквідації виборчої дільниці, яка існує на постійній основі (додаток 11).


3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців здійснити розробку та впровадження підсистеми автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" обліку виборчих дільниць, які існують на постійній основі.


4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення.


Голова

Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ

Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


ПОРЯДОК

утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі


1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок визначає процедуру утворення звичайних, закордонних, а також спеціальних виборчих дільниць на постійній основі, що передбачає їх первинне утворення, утворення нових, зміну їх меж, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій таких дільниць, їх тимчасове закриття (для спеціальних виборчих дільниць) та ліквідацію.


1.2. Звичайні виборчі дільниці утворюються на постійній основі для організації та проведення голосування виборців за місцем їх проживання.

Закордонні виборчі дільниці утворюються на постійній основі для організації голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування з відповідних виборів перебувають на території іноземної держави.

Спеціальні виборчі дільниці утворюються на постійній основі у стаціонарних лікувальних закладах, в установах виконання покарань.


1.3. Первинне утворення виборчих дільниць на постійній основі здійснюється Центральною виборчою комісією відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) не пізніш як за 190 днів до дня голосування з чергових виборів до Верховної Ради України, що проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (до 20 квітня 2012 року включно).


1.4. Рішення щодо утворення виборчих дільниць на постійній основі, зміни їх меж, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації приймається Центральною виборчою комісією за поданнями відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та Міністерства закордонних справ України.

Такі подання формуються органами ведення Державного реєстру виборців (далі – органи ведення Реєстру). Суб’єкти внесення подань забезпечують надання органам ведення Реєстру передбачених цим Порядком відомостей, необхідних для формування подань.

Міністерство оборони України надає Міністерству закордонних справ України свої пропозиції щодо утворення закордонних виборчих дільниць у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничних виборчих комісій таких виборчих дільниць, їх ліквідації для включення до відповідних подань Міністерства закордонних справ України. Такі пропозиції надаються з використанням форм відповідних подань, підписуються Міністром оборони України та скріплюються печаткою Міністерства оборони України.


1.5. Подання щодо первинного утворення виборчих дільниць на постійній основі вносяться до Центральної виборчої комісії до 10 березня 2012 року включно.


1.6. Кожна виборча дільниця має територію з визначеними межами, порядковий номер, адресу приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної виборчої комісії.

Межі спеціальної виборчої дільниці визначаються територією закладу, установи.


1.7. У разі якщо утворення на постійній основі нової виборчої дільниці, зміна меж або ліквідація виборчої дільниці, яка існує на постійній основі, потребує зміни меж суміжних виборчих дільниць, які існують на постійній основі, відповідне подання вноситься разом із поданнями щодо зміни меж суміжних виборчих дільниць.


1.8. Нова виборча дільниця на постійній основі утворюється поза строками виборчого процесу відповідних виборів.

Подання щодо утворення нової виборчої дільниці на постійній основі вносяться не пізніш як за десять днів до початку виборчого процесу відповідних виборів.


1.9. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі, здійснюється органами Державного реєстру виборців з використанням автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі – АІТС Реєстру).


2. Порядок внесення подання щодо утворення звичайної виборчої дільниці на постійній основі


2.1. Подання щодо утворення звичайної виборчої дільниці на постійній основі формуються з урахуванням чисельності виборців, які проживають у межах території виборчої дільниці, необхідності забезпечення виборчої дільниці приміщенням для голосування та приміщенням для організації роботи дільничної виборчої комісії згідно зі встановленими Законом та Центральною виборчою комісією вимогами, а також на підставі відповідних відомостей адресної підсистеми АІТС Реєстру.


2.2. Подання щодо первинного утворення звичайних виборчих дільниць на постійній основі повинно містити:

назву району, міста, району в місті (для міст з районним поділом), на території якого пропонується утворити звичайну виборчу дільницю, із зазначенням області, Автономної Республіки Крим;

опис меж виборчої дільниці;

чисельність виборців на виборчій дільниці;

адресу та місцезнаходження (школа, будинок культури, номер (назва) кімнати тощо) приміщення для голосування;

площу приміщення для голосування (кв. м);

адресу та місцезнаходження (школа, будинок культури, номер (назва) кімнати тощо) приміщення дільничної виборчої комісії;

площу приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м).


2.3. Нова звичайна виборча дільниця на постійній основі утворюється у випадках:

наявності в Державному реєстрі виборців (далі – Реєстр) записів стосовно виборців, яких неможливо або недоцільно віднести до існуючих на постійній основі виборчих дільниць (у зв’язку із зміною в адміністративно-територіальному устрої України, найменуванням нової вулиці, присвоєнням номера новому житловому будинку тощо);

збільшення чисельності виборців на звичайній виборчій дільниці понад 2 500 у разі неможливості чи недоцільності віднесення таких виборців до суміжних виборчих дільниць.


2.4. Подання про утворення нової звичайної виборчої дільниці на постійній основі, крім відомостей, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку, повинно містити обґрунтування необхідності утворення нової звичайної виборчої дільниці.


2.5. Якщо на території населеного пункту (кількох населених пунктів) пропонується утворити одну виборчу дільницю в описі її меж зазначається лише назва населеного пункту (населених пунктів). Наприклад, с. Маяківка, с. Лукім’я, с. Загребля, с. Колодна.

Якщо у межах однієї виборчої дільниці знаходяться всі будинки, що розташовані на відповідній вулиці (проспекті, бульварі, площі, провулку тощо), в описі її меж вказується назва населеного пункту, а також вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок тощо) без зазначення номерів будинків. Наприклад, с. Маяківка – вул. Висоцького, вул. Гагаріна, вул. Гелевера.

Якщо у межах однієї виборчої дільниці знаходиться частина будинків вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо), в описі її меж вказується назва населеного пункту, вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок тощо) із зазначенням номерів будинків. Наприклад, с. Маяківка – вул. Висоцького: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; с. Маяківка – вул. Висоцького: 1 – 7.

У випадку, якщо у складі району (міста) є населені пункти з однаковим найменуванням, в описі меж також зазначається найменування відповідної місцевої ради.


2.6. Межі виборчої дільниці, яку пропонується утворити, не можуть виходити за територію села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, міста. У місті з районним поділом межі виборчої дільниці, яку пропонується утворити, не можуть виходити за територію відповідного району в місті.


2.7. Чисельність виборців на виборчій дільниці визначається на основі статистичної інформації щодо кількості виборців на відповідній території на підставі відомостей Реєстру.


2.8. Подання підписується головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, міським головою або іншою посадовою особою, яка згідно із законом здійснює його повноваження, та скріплюється відповідною печаткою.


3. Порядок внесення подання щодо утворення закордонної виборчої дільниці на постійній основі


3.1. Подання Міністерства закордонних справ України щодо первинного утворення закордонних виборчих дільниць на постійній основі повинно містити:

назву закордонної дипломатичної установи України, найменування військової частини (формування), дислокованої за межами України;

опис меж виборчої дільниці;

чисельність виборців на виборчій дільниці (згідно з відомостями Реєстру);

адресу приміщення для голосування;

площу приміщення для голосування (кв. м);

адресу приміщення дільничної виборчої комісії;

площу приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м).


3.2. Нова закордонна виборча дільниця може бути утворена на постійній основі у зв’язку з:

відкриттям нової закордонної дипломатичної установи України;

дислокацією нової військової частини (формування) за межами України та в інших випадках за поданням Міністерства закордонних справ України.


3.3. Подання щодо утворення нової закордонної виборчої дільниці на постійній основі, крім відомостей, зазначених у пункті 3.1 цього Порядку, повинно містити обґрунтування необхідності утворення нової закордонної виборчої дільниці.


3.4. Подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства закордонних справ України.


4. Порядок внесення подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на постійній основі


4.1. Подання щодо первинного утворення спеціальних виборчих дільниць у відповідному закладі чи установі повинно містити:

назву району, міста, району в місті (для міст з районним поділом), на території якого пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю, із зазначенням області, Автономної Республіки Крим;

назву закладу чи установи;

юридичну адресу закладу чи установи;

орієнтовну кількість виборців на виборчій дільниці (визначається з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць відповідно у стаціонарному лікувальному закладі, установі виконання покарань);

адресу та місцезнаходження приміщення для голосування;

площу приміщення для голосування (кв. м);

адресу та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії;

площу приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м);

зобов’язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.


4.2. Нова спеціальна виборча дільниця може бути утворена на постійній основі у зв’язку із:

утворенням нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань або необхідністю її утворення в існуючому стаціонарному лікувальному закладі, установі виконання покарань;

збільшенням орієнтовної кількості виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на постійній основі, понад 2 500.


4.3. Подання щодо утворення нової спеціальної виборчої дільниці на постійній основі, крім відомостей, зазначених у пункті 4.1 цього Порядку, повинно містити обґрунтування необхідності утворення нової спеціальної виборчої дільниці на постійній основі.


4.4. Подання підписується головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, міським головою або іншою посадовою особою, яка згідно із законом здійснює його повноваження, та скріплюється відповідною печаткою.


5. Порядок внесення подання щодо зміни меж виборчої дільниці, яка існує на постійній основі


5.1. Подання щодо зміни меж виборчої дільниці вноситься у випадку, якщо змінюється опис меж виборчої дільниці, яка існує на постійній основі.


5.2. Подання щодо зміни меж виборчої дільниці повинно містити:

номер виборчої дільниці;

опис нових меж виборчої дільниці;

чисельність виборців на виборчій дільниці з урахуванням нових меж (згідно з відомостями Реєстру);

обґрунтування необхідності зміни меж виборчої дільниці.


5.3. Подання щодо зміни меж звичайної виборчої дільниці вноситься з урахуванням вимог пунктів 2.5, 2.6 цього Порядку.


6. Порядок внесення подання щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка існує на постійній основі


6.1. Подання щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка існує на постійній основі, повинно містити:

номер виборчої дільниці;

нову адресу приміщення для голосування та/або нову адресу приміщення дільничної виборчої комісії;

площу нового приміщення для голосування та/або площу нового приміщення дільничної виборчої комісії (кв. м);

обґрунтування необхідності зміни адреси приміщення для голосування та/або місцезнаходження (адреси приміщення) дільничної виборчої комісії відповідної виборчої дільниці.


6.2. При зазначенні нової адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці також вказується його місцезнаходження.


7. Порядок внесення подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці, яка існує на постійній основі


7.1. Подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці вноситься у зв’язку з тимчасовим припиненням діяльності стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, де утворена виборча дільниця на постійній основі.


7.2. Подання щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці повинно містити:

номер спеціальної виборчої дільниці;

період, на який закривається спеціальна виборча дільниця;

обґрунтування необхідності тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці.


8. Порядок внесення подання щодо ліквідації виборчої дільниці, яка існує на постійній основі


8.1. Виборча дільниця, яка існує на постійній основі, ліквідується у зв’язку із:

недоцільністю існування виборчої дільниці (зменшенням чисельності виборців на виборчій дільниці та (або) можливістю віднесення виборців до суміжних виборчих дільниць тощо);

ліквідацією (закриттям) закладу чи установи, де утворена спеціальна виборча дільниця на постійній основі;

закриттям закордонної дипломатичної установи України, передислокацією військової частини (формування), дислокованої за межами України, або в інших випадках за поданням Міністерства закордонних справ України.


8.2. Подання щодо ліквідації виборчої дільниці, яка існує на постійній основі, повинно містити:

номер виборчої дільниці;

обґрунтування необхідності ліквідації виборчої дільниці.


9. Прийняття Центральною виборчою комісією рішень щодо виборчих дільниць


9.1. Центральна виборча комісія приймає рішення щодо утворення виборчих дільниць на постійній основі, зміни їх меж, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації за результатами розгляду відповідних подань.


9.2. При утворенні виборчої дільниці на постійній основі їй присвоюється порядковий номер.

Порядковий номер звичайної та спеціальної виборчої дільниці складається з шести цифр без інтервалу (хххххх). Перші дві цифри визначаються за порядковим номером регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, згідно із ДК 014-97 "Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України", затвердженим наказом Держстандарту України від 31 жовтня 1997 року № 659 (із змінами).

Наступні цифри визначаються у порядку черговості як порядкові номери виборчих дільниць, які утворюються в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Наприклад:

у межах Автономної Республіки Крим – 010001, 010002, 010003 ..., 010010 ..., 011187;

у межах Вінницької області – 050001, 050002, 050003 ..., 050010 ..., 051067;

у межах міста Києва – 800001, 800002, 800003 ..., 800010 ..., 801020;

у межах міста Севастополя – 850001, 850002, 850003 ..., 850010 ..., 850177.

Порядковий номер закордонної виборчої дільниці складається з шести цифр без інтервалу (90хххх). Наприклад, 900001, 900002, 900003 …, 900010 ..., 900115.


9.3. Подання щодо утворення виборчих дільниць на постійній основі, зміни їх меж, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси приміщення) дільничних виборчих комісій таких дільниць, їх тимчасового закриття (для спеціальної виборчої дільниці) та ліквідації, внесене з порушенням вимог Закону та (або) цього Порядку, повертається Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої комісії суб’єкту внесення такого подання без розгляду не пізніш як на п’ятий день з дня його надходження. При поверненні подання зазначається вичерпний перелік порушень вимог Закону та (або) Порядку, які унеможливлюють розгляд такого подання Центральною виборчою комісією.


9.4. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць оприлюднюється в порядку, встановленому статтею 23 Закону.


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо первинного утворення звичайних виборчих дільниць на постійній основі


______________________________________________________________________________________________________

(назва району, міста, району в місті (для міст з районним поділом) із зазначенням області, Автономної Республіки Крим)


Пропонуємо утворити на постійній основі такі звичайні виборчі дільниці:
з/п

Опис меж виборчої дільниці

Чисельність виборців на виборчій дільниці

^ Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування

(кв. м)

Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії

(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7
____________________________________________________________________

(голова районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, міський голова або інша посадова особа,
яка згідно із законом здійснює його повноваження)
_____________________

(підпис)
____________________________________

(ініціал, прізвище)

МП


"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо первинного утворення закордонних виборчих дільниць на постійній основі


Пропонуємо утворити на постійній основі такі закордонні виборчі дільниці:
з/п

Назва іноземної держави

Назва закордонної дипломатичної установи України, найменування військової частини (формування), дислокованої за межами України

^ Опис меж виборчої дільниці

Чисельність виборців на виборчій дільниці

Адреса приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування

(кв. м)

Адреса приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії

(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Міністр закордонних справ України
_____________________

(підпис)
____________________________________

(ініціал, прізвище)

МП

"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо первинного утворення спеціальних виборчих дільниць на постійній основі


______________________________________________________________________________________________________

(назва району, міста, району в місті (для міст з районним поділом) із зазначенням області, Автономної Республіки Крим)


Пропонуємо утворити на постійній основі такі спеціальні виборчі дільниці:
з/п

Назва закладу чи установи

Юридична адреса закладу чи установи

^ Орієнтовна кількість виборців на виборчій дільниці

Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування

(кв. м)

Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії

(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8


Керівництво закладу, установи, де пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю на постійній основі, зобов’язується забезпечити відкритий доступ до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.____________________________________________________________________

(голова районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, міський голова або інша посадова особа,
яка згідно із законом здійснює його повноваження)
_____________________

(підпис)
____________________________________

(ініціал, прізвище)

МП

"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 5

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо утворення нової звичайної виборчої дільниці на постійній основі


______________________________________________________________________________________________________

(назва району, міста, району в місті (для міст з районним поділом) із зазначенням області, Автономної Республіки Крим)


У зв’язку з ______________________________________________________________________________________

(обґрунтування необхідності утворення нової звичайної виборчої дільниці)

пропонуємо утворити на постійній основі нову звичайну виборчу дільницю (нові звичайні виборчі дільниці):
з/п

Опис меж виборчої дільниці

Чисельність виборців на виборчій дільниці

^ Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування

(кв. м)

Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії

(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7
____________________________________________________________________

(голова районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, міський голова або інша посадова особа,
яка згідно із законом здійснює його повноваження)
_____________________

(підпис)
____________________________________

(ініціал, прізвище)

МП

"___"_____________20___ року

Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 6

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо утворення нової закордонної виборчої дільниці на постійній основі


У зв’язку з ______________________________________________________________________________________

(обґрунтування необхідності утворення нової закордонної виборчої дільниці)

пропонуємо утворити на постійній основі нову закордонну виборчу дільницю (нові закордонні виборчі дільниці):
з/п

Назва іноземної держави

Назва закордонної дипломатичної установи України, найменування військової частини (формування), дислокованої за межами України

^ Опис меж виборчої дільниці

Чисельність виборців на виборчій дільниці

Адреса приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування

(кв. м)

Адреса приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії

(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Міністр закордонних справ України
_____________________

(підпис)
____________________________________

(ініціал, прізвище)

МП

"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ


Додаток 7

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо утворення нової спеціальної виборчої дільниці на постійній основі


______________________________________________________________________________________________________

(назва району, міста, району в місті (для міст з районним поділом) із зазначенням області, Автономної Республіки Крим)


У зв’язку з ______________________________________________________________________________________

(обґрунтування необхідності утворення нової спеціальної виборчої дільниці)

пропонуємо утворити на постійній основі нову спеціальну виборчу дільницю (нові спеціальні виборчі дільниці):
з/п

Назва закладу чи установи

Юридична адреса закладу чи установи

^ Орієнтовна кількість виборців на виборчій дільниці

Адреса та місцезнаходження приміщення для голосування

Площа приміщення для голосування

(кв. м)

Адреса та місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії

Площа приміщення дільничної виборчої комісії

(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8


Керівництво закладу, установи, де пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю на постійній основі, зобов’язується забезпечити відкритий доступ до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.


____________________________________________________________________

(голова районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, міський голова або інша посадова особа,
яка згідно із законом здійснює його повноваження)
_____________________

(підпис)
____________________________________

(ініціал, прізвище)

МП

"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 8

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо зміни меж виборчої дільниці, яка існує на постійній основі


У зв’язку з ______________________________________________________________________________________

(обґрунтування необхідності зміни меж виборчої дільниці)

пропонуємо змінити межі виборчої дільниці (виборчих дільниць):
виборчої дільниці

Опис нових меж виборчої дільниці

^ Чисельність виборців на виборчій дільниці з урахуванням нових меж

1

2

3
_________________________________________________________________

(Міністр закордонних справ України, голова районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження)
_____________________

(підпис)
____________________________________

(ініціал, прізвище)

МП


"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ


Додаток 9

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка існує на постійній основі


У зв’язку з ______________________________________________________________________________________

(обґрунтування необхідності зміни адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії)

пропонуємо змінити адресу приміщення для голосування та/або адресу приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці (виборчих дільниць):
виборчої дільниці

Нова адреса приміщення для голосування

^ Площа нового приміщення для голосування

(кв. м)

Нова адреса приміщення
дільничної виборчої комісії


Площа нового приміщення дільничної виборчої комісії

(кв. м)

1

2

3

4

5
_________________________________________________________________

(Міністр закордонних справ України, голова районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження)
_____________________

(підпис)
____________________________________

(ініціал, прізвище)

МП


"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додаток 10

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісіяПОДАННЯ

щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці,
яка існує на постійній основіУ зв’язку з ___________________________________________________

(обґрунтування необхідності тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці)

пропонуємо тимчасово закрити спеціальну виборчу дільницю (спеціальні виборчі дільниці):
спеціальної виборчої дільниці

Період, на який закривається спеціальна виборча дільниця

початок

кінець

1

2

3
_________________________________________

(голова районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження)
_______________

(підпис)
_____________________________

(ініціал, прізвище)

МП


"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ


Додаток 11

до постанови Центральної виборчої комісії

від 24 січня 2012 року № 11


Центральна виборча комісія


ПОДАННЯ

щодо ліквідації виборчої дільниці, яка існує на постійній основі


У зв’язку з ___________________________________________________

(обґрунтування необхідності ліквідації виборчої дільниці)

пропонуємо ліквідувати виборчу дільницю (виборчі дільниці) № ___________._________________________________________

(Міністр закордонних справ України, голова районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження)
_______________

(підпис)
____________________________

(ініціал, прізвище)

МП


"___"_____________20___ року


Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
Схожі:

Постанова 24 січня 2012 року №11 iconПостанова 24 січня 2012 року №12
Про форми іменних запрошень на вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconПостанова 24 січня 2012 року №11
Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconПостанова 12 квітня 2012 року №66 Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі Розглянувши подання районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій
Центральної виборчої комісії від 24 січня 2012 року №11, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 71 статті 17 Закону України "Про Центральну...
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників із змінами та доповненнями
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20 грудня 2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників із змінами та доповненнями
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20 грудня 2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconРозпорядження 16 січня 2012 року №49 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25. 10. 2001 року (зі змінами) та відповідно протоколу №1 від 04 січня 2012...
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconБюджетний кодекс україни
З 1 січня 2012 року та з 1 січня 2013 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 липня 2011 року n...
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconРозпорядження Макарівської районної державної адміністрації №32\3 від «17» січня 2012 року «Про відзначення у Макарівському районі 80-ї річниці утворення Київської області» «затверджено»
«затверджено» загальними зборами Макарівського органу самоврядування дітей та молоді «Лідерська нація» «03» січня 2012 року
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconРозпорядження краснокутськ від " 27 " січня 2012 року №20 Про покращення рівня
«Соціальний контактний центр», доручення Прем”єр – міністра України М. Я. Азарова від 19. 05. 2010 року №27554/2/1-10 та враховуючи...
Постанова 24 січня 2012 року №11 iconПостанова 26 січня 2012 року №18
Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 1, 17 статті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи