Указ президента україни №33/2012 icon

Указ президента україни №33/2012
Скачати 120.95 Kb.
НазваУказ президента україни №33/2012
Дата конвертації12.01.2013
Розмір120.95 Kb.
ТипДокументи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 33/2012

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування


Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» постановляю:

1. Затвердити Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом;

подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 19 листопада 2001 року №1098 «Про обов’язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців»;

пункт 40 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року №280 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»;

Указ Президента України  від 9 червня 2006 року №508 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року №1098»;

Указ Президента України  від 18 серпня 2006 року №687 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року №1098»;

Указ Президента України від 2 жовтня 2006 року №810 »Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року №1098»;

Указ Президента України від 30 квітня 2010 року №589 «Про внесення змін до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року №1098».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

25 січня 2012 рокуЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 січня 2012 року №33/2012

ПОРЯДОК
організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування


1. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі – кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.

Спеціальна перевірка відомостей про кандидатів на посаду судді здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує кандидат, крім випадків, установлених законом.

3. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування може визначити відповідальні структурні підрозділи.

4. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

наявності в особи корпоративних прав;

стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

громадянства;

інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

5. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата (форма 1, додається), яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

6. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк із дати направлення керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який організовує проведення перевірки, запиту про проведення спеціальної перевірки (далі – запит).

7. Спеціальна перевірка проводиться:

1) Міністерством внутрішніх справ України – щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;

2) Міністерством юстиції України – щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;

3) Державною податковою службою України – щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

4) Міністерством охорони здоров'я України – щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;

5) Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

6) Державною міграційною службою України – щодо відомостей про громадянство.

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, можуть залучатися спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби – інші центральні органи виконавчої влади.

8. Відповідний орган державної влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата надсилає (за винятком випадків, передбачених пунктом 9 цього Порядку) до органів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) запит, підготовлений кадровою службою (іншим підрозділом) цього органу (форма 2, додається).

Запит підписується керівником відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

9. Запит про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на зайняття посад державних службовців, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, надсилається не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата до органів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) відповідно Главою Адміністрації Президента України, керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через Національне агентство України з питань державної служби (форма 2, додається).

10. До запиту додаються копії:

1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографії;

3) паспорта;

4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

6) медичної довідки про стан здоров'я;

7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1 – 3 цього пункту, надсилаються всім органам, які проводитимуть спеціальну перевірку. Копії документів, зазначених у підпунктах 4 – 9, надсилаються органам, які проводитимуть перевірку відповідних відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

11. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами, які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

12. Інформація про результати спеціальної перевірки та наявність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, підписана керівником державного органу, що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається відповідному органу, який надіслав запит (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту), не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

Інформація про результати спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, підписана керівником державного органу, що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, не пізніше семи днів із дати надходження запиту подається до Національного агентства України з питань державної служби, яке у триденний строк із дня одержання такої інформації здійснює її узагальнення та надсилає відповідно до Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.

13. Кадрова служба (інший підрозділ) органу, який надіслав запит, на підставі інформації, зазначеної в абзаці першому пункту 12 цього Порядку, готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3, додається), яка підписується її керівником.

Довідка про результати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 цього Порядку (форма 3, додається), готується відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України на підставі інформації, зазначеної в абзаці другому пункту 12 цього Порядку, поданої Національним агентством України з питань державної служби.

14. Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

15. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на посаду, відмовляє такому кандидату у призначенні (обранні) на посаду та протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної інформації повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.

Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.

Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду з підстави, зазначеної в абзаці першому цього пункту, може бути оскаржено до суду.

16. Органи, які проводили спеціальну перевірку, у разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки надають йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.

17. У разі переведення кандидата на іншу посаду у межах одного і того ж органу державної влади чи органу місцевого самоврядування спеціальна перевірка щодо нього не проводиться.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


Форма 1
до Порядку організації

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують

на зайняття посад, пов’язаних

із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України

від 25 січня 2012 року №33/2012


ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу,
яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування


Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________

(дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою ___________________________

________________________________________________________________

та фактично проживаю за адресою __________________________________

________________________________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків* —________________________________________________________________

претендую на зайняття посади ______________________________________

________________________________________________________________

(найменування посади та  органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.


____ ____________ 20__ р.  ____________________

(підпис)


____________

* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків до згоди додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).


Форма 2
до Порядку організації

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують

на зайняття посад, пов’язаних

із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України

від 25 січня 2012 року №33/2012


______________________________________________________

(найменування органу, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування


Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" просимо подати до _______________________________

(найменування органу державної влади чи органу

________________________________________________________________

місцевого самоврядування)

згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від ____ ___________ 20__ року № ___________, відомості про

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,

________________________________________________________________

дата і місце народження,

________________________________________________________________

серія та номер паспорта, ким і коли виданий,

________________________________________________________________

адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,

________________________________________________________________.

місце роботи)

Додаток: копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу на ___ арк.


_____________________________

(посада керівника
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або іншої особи, яка направляє запит)

__________________

(прізвище та ініціали)

__________

(підпис)Форма 3
до Порядку організації

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують

на зайняття посад, пов'язаних

із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України

від 25 січня 2012 року №33/2012

^ ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки відомостей щодо


___________________________, який (яка) претендує на зайняття

(прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________________________________

(найменування посади та органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних
із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від __ _______ 20_ року № ___, ________________________________________________________________

(найменування органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)

проведено спеціальну перевірку відомостей про ________________________________________________________________

(прізвище та ініціали,

________________________________________________________________

дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,

________________________________________________________________,

пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)

який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою __________________

________________________________________________________________

та фактично проживає за адресою __________________________________

_______________________________________________________________.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди кандидата на зайняття посади на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, декларації про майно, доходи та витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, медичної довідки про стан здоров'я, військового квитка, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), копії інших документів __________________________.

(зазначаються у разі наявності)

Запити про надання відомостей про ____________________________

________________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до __________________________________________________.

(найменування центральних органів виконавчої влади)

Інформації, що перешкоджає зайняттю _________________________

(прізвище та ініціали особи)

посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування _________________________________________________.

(не виявлено або виявлено (зазначити необхідне)_____________________________

(посада керівника
кадрової служби (іншого підрозділу)

органу державної влади
чи органу місцевого самоврядування)

__________________

(прізвище та ініціали)

__________

(підпис)
Схожі:

Указ президента україни №33/2012 iconУказ президента україни
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 11 вересня 2006 року n 742 ( 742/2006 ) "Про Концепцію подолання...
Указ президента україни №33/2012 iconУказ президента україни №33/2012
Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» постановляю
Указ президента україни №33/2012 iconУказ президента україни №257/2012
Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
Указ президента україни №33/2012 iconУказ президента україни про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року n 727
Суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа, яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування
Указ президента україни №33/2012 iconДержавна реєстрація та оприлюднення актів органів виконавчої влади І рівень Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»
...
Указ президента україни №33/2012 iconПоложення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту та передбачати під час формування проектів Державного бюджету України кошти на виплату зазначених стипендій
Указ президента україни про додаткові заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури І спорту в Україні
Указ президента україни №33/2012 iconУказ президента украины №726/2012 о некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти
Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю
Указ президента україни №33/2012 iconУказ президента україни №109/2008
України, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України та статтею 28 Закону України «Про звернення громадян»
Указ президента україни №33/2012 iconУказ президента україни №109/2008
...
Указ президента україни №33/2012 iconУказ президента україни №109/2008
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи